ฟังก์ชัน 'เล่นอัตโนมัติ' จะไม่ทำงานและสื่อปัจจุบันจะไม่ปรากฏใน คอมพิวเตอร์ของฉัน เมื่อคุณใส่แผ่นซีดีหรือดีวีดี

อาการ

เมื่อคุณใส่แผ่นซีดีหรือดีวีดีลงในไดรฟ์ซีดีรอมหรือดีวีดีรอม คุณอาจพบปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้หรือทั้งสองอย่าง
 • ฟังก์ชัน 'เล่นอัตโนมัติ' ไม่ทำงาน โปรแกรมหรือแฟ้มที่คุณคาดว่าจะเริ่มทำงานหรือเปิดโดยอัตโนมัติกลับไม่เริ่มหรือเปิดเมื่อคุณใส่สื่อลงในไดรฟ์
 • ไอคอนซีดีรอมหรือดีวีดีรอมใน คอมพิวเตอร์ของฉัน ไม่มีการปรับปรุงเมื่อคุณเปลี่ยนสื่อ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนซีดีเพลงเป็นซีดีการติดตั้งโปรแกรมแล้วเปิด คอมพิวเตอร์ของฉัน ไอคอนซีดีรอมหรือดีวีดีรอมอาจยังคงแสดง "ซีดีเพลง"

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากบริการหรือโปรแกรมพื้นหลังรบกวนการทำงานของฟังก์ชัน 'เล่นอัตโนมัติ'

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
322389 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่าง UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในเครื่องมือ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม
---------------------------------------------------------
28-เม.ย.-2546 11:08 6.0.2800.1214 8,240,640 Shell32.dll

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้
ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 817357 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 25 พ.ย. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม