ดิสก์ IDE ATA และ ATAPI จะใช้โหมด PIO หลังจากมีข้อผิดพลาดการหมดเวลาหลายครั้งหรือเกิดข้อผิดพลาด CRC

อาการ

หลังจากคุณหยุดการทำงานของคอมพิวเตอร์ไว้ชั่วคราวและดำเนินการต่อหลายๆ ครั้ง ประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์อาจลดลง ถ้าคุณใช้ 'ตัวจัดการอุปกรณ์' เพื่อดูคุณสมบัติของแชนเนล IDE ที่ไดรฟ์เชื่อมต่ออยู่ แท็บ การตั้งค่าขั้นสูง อาจแสดงว่าโหมดการถ่ายโอนข้อมูลปัจจุบันของไดรฟ์คือ "โหมด PIO"

สาเหตุ

หลังจากโปรแกรมควบคุม Windows IDE/ATAPI Port (Atapi.sys) ได้รับการหมดเวลาสะสมรวมหกครั้งหรือข้อผิดพลาด Cyclical Redundancy Check (CRC) โปรแกรมควบคุมจะลดความเร็วในการสื่อสาร (โหมดการถ่ายโอนข้อมูล) จากโหมดการเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง (DMA) สูงสุดไปเป็นโหมด DMA ที่ต่ำกว่าเป็นขั้นๆ ไป ถ้าโปรแกรมควบคุมยังคงได้รับข้อผิดพลาดการหมดเวลาหรือข้อผิดพลาด CRC อยู่ โปรแกรมควบคุมจะลดโหมดการถ่ายโอนข้อมูลไปเป็นโหมดที่ช้าที่สุด (โหมด PIO)

การแก้ไข

ข้อมูลการแก้ไขด่วนของ

Windows Server 2003

คุณลักษณะที่สนับสนุน ซึ่งปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานค่าเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์จาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม ให้ใช้คุณลักษณะนี้สำหรับการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น นำคุณลักษณะนี้ไปใช้กับระบบที่จำเป็นต้องใช้งานโดยเฉพาะเท่านั้น คุณลักษณะนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าระบบของคุณไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการไม่มีคุณลักษณะนี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีคุณลักษณะนี้

หากมีคุณลักษณะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับคุณลักษณะ

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในคุณลักษณะเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีคุณลักษณะพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีคุณลักษณะสำหรับภาษานั้น
สิ่งที่จำเป็นต้องมี
ไม่ต้องมี Service Pack
ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากนำการแก้ไขด่วนนี้ไปใช้
ข้อมูลการแทนที่การแก้ไขด่วน
การแก้ไขด่วนนี้จะไม่แทนที่การแก้ไขด่วนอื่นๆ
ข้อมูลแฟ้ม
การแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในเครื่องมือ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม แพลตฟอร์ม
-------------------------------------------------------------
28 -เม.ย.- 2546 18:09 5.2.3790.10 91,136 Atapi.sys i386
28 -เม.ย.- 2546 18:09 5.2.3790.10 288,256 Atapi.sys IA64

หมายเหตุ หลังจากคุณใช้การแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องแก้ไขรีจิสทรีตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของบทความนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน ถ้าคุณไม่แก้ไขรีจิสทรี การแก้ไขด่วนจะไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน

Windows XP

ข้อมูล Service pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดของ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322389 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลการแก้ไขด่วน

คุณลักษณะที่สนับสนุน ซึ่งปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานค่าเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์จาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม ให้ใช้คุณลักษณะนี้สำหรับการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น นำคุณลักษณะนี้ไปใช้กับระบบที่จำเป็นต้องใช้งานโดยเฉพาะเท่านั้น คุณลักษณะนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าระบบของคุณไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการไม่มีคุณลักษณะนี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีคุณลักษณะนี้

หากมีคุณลักษณะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับคุณลักษณะ

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในคุณลักษณะเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีคุณลักษณะพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีคุณลักษณะสำหรับภาษานั้น
สิ่งที่จำเป็นต้องมี
Windows XP Service Pack 1
ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากนำการแก้ไขด่วนนี้ไปใช้
ข้อมูลการแทนที่การแก้ไขด่วน
การแก้ไขด่วนนี้จะแทนที่การแก้ไขด่วนอื่นๆ 331958 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด) และ 331895 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).
ข้อมูลแฟ้ม
การแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในเครื่องมือ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม แพลตฟอร์ม
---------------------------------------------------------------
23 -เม.ย.- 2546 16:29 5.1.2600.1211 87,296 Atapi.sys i386
23 -เม.ย.- 2546 16:29 5.1.2600.1211 306,432 Atapi.sys IA64

หมายเหตุ หลังจากคุณใช้การแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องแก้ไขรีจิสทรีตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของบทความนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน ถ้าคุณไม่แก้ไขรีจิสทรี การแก้ไขด่วนไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน

Windows 2000

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในการแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น
สิ่งที่จำเป็นต้องมี
Windows 2000 Service Pack 2
ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากนำการแก้ไขด่วนนี้ไปใช้
ข้อมูลการแทนที่การแก้ไขด่วน
การแก้ไขด่วนนี้จะแทนที่การแก้ไขด่วนอื่นๆ 813908 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด), 323153 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด), 314695 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด), 305176 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด), 305098 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด), 304912 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด), 304572 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด) และ 298505 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).
ข้อมูลแฟ้ม
การแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในเครื่องมือ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม
----------------------------------------------------
28 -เม.ย.- 2546 17:38 5.0.2195.6741 86,896 Atapi.sys

หมายเหตุ หลังจากคุณใช้การแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องแก้ไขรีจิสทรีตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของบทความนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน ถ้าคุณไม่แก้ไขรีจิสทรี การแก้ไขด่วนจะไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมดการถ่ายโอนข้อมูลแบบปกติหรือเร็วขึ้นสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ
 1. คลิกสองครั้งที่ เครื่องมือในการดูแล แล้วคลิก การจัดการคอมพิวเตอร์
 2. คลิก เครื่องมือระบบ แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์
 3. ขยายโหนด ตัวควบคุม IDE ATA/ATAPI
 4. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมที่คุณต้องการคืนค่าโหมดการถ่ายโอนข้อมูล DMA แบบปกติ
 5. คลิกแท็บ โปรแกรมควบคุม
 6. คลิก ถอนการติดตั้ง
 7. เมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์ ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อเริ่มการทำงานของ Windows ใหม่ ตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์จะถูกระบุใหม่ และโหมดการถ่ายโอนข้อมูลจะได้รับการตั้งค่าใหม่เป็นค่าเริ่มต้นในแต่ละไดรฟ์ที่เชื่อมต่อกับตัวควบคุม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

Windows XP

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขด่วนที่บทความนี้อธิบายไว้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
 • เฉพาะใน Windows 2000 คำขอการอ่านดิสก์ ATA ทำให้เกิดปัญหาค่าการหมดเวลาเป็น 4 วินาทีในบางครั้ง ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์กลับมาทำงานต่อหลังจากการหยุดรอ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการหมดเวลาของดิสก์ เพราะโดยทั่วไปแล้ว ไดรฟ์จะใช้เวลามากกว่า 4 วินาทีในการหมุน ค่าการหมดเวลานี้จะได้รับการเปลี่ยนเป็น 10 วินาที

  ใน Windows XP และ Windows Server 2003 ค่าการหมดเวลาจะกำหนดเป็น 10 วินาทีเสมอ
 • นโยบายอื่นที่มีความเข้มงวดน้อยกว่ามีการนำไปใช้เพื่อลดโหมดการถ่ายโอนข้อมูล (จากโหมด DMA ที่เร็วกว่าเป็นโหมด DMA ที่ช้าลง และเป็นโหมด PIO ในที่สุด) เพื่อแก้ปัญหาการหมดเวลาและข้อผิดพลาด CRC ลักษณะการทำงานปัจจุบันคือ โปรแกรมควบคุม IDE/ATAPI Port (Atapi.sys) จะลดโหมดการถ่ายโอนข้อมูล หลังจากการหมดเวลาสะสมหกครั้งหรือเกิดข้อผิดพลาด CRC เมื่อมีการนำนโยบายใหม่ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Atapi.sys จะลดโหมดการถ่ายโอนข้อมูลหลังจากมีการหมดเวลาหกครั้งติดต่อกัน หรือเกิดข้อผิดพลาด CRC นโยบายนี้มีการนำมาใช้เมื่อค่ารีจิสทรีที่จะอธิบายต่อไปในบทความนี้ปรากฏอยู่
เมื่อต้องการใช้ลักษณะการทำงานแบบอื่น (การลดโหมดถ่ายโอนข้อมูลหลังจากการหมดเวลาติดต่อกันหกครั้ง หรือเกิดข้อผิดพลาด CRC แทนที่จะเป็นการหมดเวลาสะสมหกครั้งหรือเกิดข้อผิดพลาด CRC) คุณต้องแก้ไขรีจิสทรีตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง หลังจากที่ใช้การแก้ไขด่วน

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ แล้วออกจาก 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001
 3. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
 4. พิมพ์ ResetErrorCountersOnSuccess แล้วกด ENTER
 5. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ปรับเปลี่ยน
 6. พิมพ์ 1 แล้วคลิก ตกลง
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ แล้วออกจาก 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002
 3. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
 4. พิมพ์ ResetErrorCountersOnSuccess แล้วกด ENTER
 5. ในเมนู แก้ไข ให้คลิก ปรับเปลี่ยน
 6. พิมพ์ 1 แล้วคลิก ตกลง
หมายเหตุ คีย์ย่อยที่มีลำดับเลขซึ่งแสดงไว้ก่อนหน้าจะตรงกับแชนเนล IDE หลักและรองบนคอมพิวเตอร์ที่มีตัวควบคุม IDE เดียว ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวควบคุม IDE สองตัว คีย์ย่อยที่มีลำดับเลขสำหรับแชนเนล IDE หลักและรองสำหรับตัวควบคุมแต่ละอันอาจเป็น:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0005
เมื่อต้องการยืนยันว่าคุณระบุคีย์ย่อยที่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่า DriverDesc ค่าของคีย์ย่อยมีค่าสายอักขระเป็น "แชนเนล IDE หลัก" หรือ "แชนเนล IDE รอง"
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 817472 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 25 พ.ย. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม