วิธีการย้ายฐานข้อมูล Exchange และแฟ้มบันทึกใน Exchange Server 2003

หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Exchange 2000 โปรดดูที่
257184 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).

สรุป

Exchange Server 2003 ไม่ได้รวมโปรแกรม Performance Optimizer (Perfwiz.exe) ซึ่งเคยมีการรวมไว้กับ Exchange Server รุ่นก่อนหน้านี้ บทความนี้อธิบายถึงวิธีการย้ายแฟ้มบันทึกหรือแฟ้มฐานข้อมูลใน Exchange Server 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณต้องการย้ายแฟ้มบันทึกหรือแฟ้มฐานข้อมูลไปยังไดรฟ์อื่น ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

การย้ายแฟ้มบันทึก

 1. เริ่มต้นใช้งาน Exchange System Manager
 2. คลิก กลุ่มผู้ดูแลระบบ

  หมายเหตุ ถ้า กลุ่มระดับผู้ดูแล ไม่ปรากฏขึ้นมา แสดงว่าอาจไม่มีการเปิดใช้งาน เมื่อต้องการเปิดใช้งาน กลุ่มระดับผู้ดูแล คลิกขวาที่ Exchange Organization ใน Exchange System Manager แล้วคลิก คุณสมบัติ คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงกลุ่มระดับผู้ดูแล
 3. ค้นหากลุ่มที่เก็บซึ่งคุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางแฟ้มบันทึก คลิกขวาที่กลุ่มที่เก็บดังกล่าว แล้วคลิก คุณสมบัติ
 4. คลิกแท็บ ทั่วไป คลิกปุ่ม เรียกดู ถัดจากกล่อง ตำแหน่งแฟ้มบันทึกทรานแซคชัน แล้วระบุตำแหน่งใหม่ของไดรฟ์หรือโฟลเดอร์สำหรับแฟ้มบันทึกดังกล่าว

การย้ายฐานข้อมูล

 1. เริ่มต้นใช้งาน Exchange System Manager
 2. เปิดกลุ่มระดับผู้ดูแลที่มีฐานข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน
 3. ภายใต้ กลุ่มที่เก็บ คลิกขวาที่เก็บกล่องจดหมาย หรือที่เก็บโฟลเดอร์สาธารณะที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก คุณสมบัติ
 4. คลิกแท็บ ฐานข้อมูล
 5. ถัดจากฐานข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน คลิก เรียกดู แล้วระบุตำแหน่งใหม่ของไดรฟ์หรือโฟลเดอร์สำหรับแฟ้มดังกล่าว


  หมายเหตุ
  • ด้วยฐานข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถเลือกได้ว่าจะย้าย Exchange Database (แฟ้ม .edb) หรือ Exchange Streaming Database (แฟ้ม .stm) หรือทั้งสองอย่าง
  • หากฐานข้อมูลยังถูกกำหนดใช้อยู่ คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้:
   คุณกำลังจะดำเนินการสิ่งต่อไปนี้:
   - เปลี่ยนตำแหน่งของฐานข้อมูล Exchange
   เพื่อที่จะดำเนินการตามที่ร้องขอ ต้องยกเลิกการกำหนดใช้ที่เก็บเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงที่เก็บดังกล่าวได้

   คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่
   คลิก ใช่ เพื่อยกเลิกการกำหนดใช้ฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ และย้ายตำแหน่ง
 6. เมื่อคุณย้ายฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กำหนดใช้ฐานข้อมูลใหม่ด้วยตนเอง
คุณสามารถย้ายแฟ้มบันทึกและแฟ้มฐานข้อมูลไปยังโฟลเดอร์ใดๆ ที่คุณต้องการสร้างขึ้นมาได้ เมื่อคุณย้ายแฟ้มบันทึกและแฟ้มฐานข้อมูล คุณอาจต้องการสร้างโครงสร้างแฟ้ม Exchsrvr\Mdbdata เพื่อเหตุผลทางด้านความสอดคล้อง อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นก็ได้

คุณต้องให้สิทธิ์ที่เป็นค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้เพื่อเข้าถึงโฟลเดอร์ Mdbdata ใหม่ ซึ่งมีแฟ้มบันทึกและแฟ้มฐานข้อมูล:
 • ผู้ดูแล: ควบคุมทั้งหมด
 • ผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง: อ่านและปฏิบัติการ แสดงรายการเนื้อหาโฟลเดอร์ อ่าน
 • เจ้าของผู้สร้าง: ไม่มี
 • ผู้ปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์: ปรับเปลี่ยน อ่านและปฏิบัติการ แสดงรายการเนื้อหาโฟลเดอร์ อ่าน เขียน
 • ระบบ: ควบคุมทั้งหมด
หมายเหตุ ให้กำหนดสิทธิ์ให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ถ้า Exchange Server เป็นตัวควบคุมโดเมน มิฉะนั้น ให้กำหนดสิทธิ์ให้กับกลุ่มผู้ใช้ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ กลุ่มผู้ปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่แล้ว ควรได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงตัวควบคุมโดเมนเท่านั้น ในขณะที่กลุ่มผู้ใช้ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จควรได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์แบบเอกเทศ และเซิร์ฟเวอร์สมาชิก

นอกจากนี้ คุณยังอาจต้องให้สิทธิ์ต่อไปนี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงไดรฟ์รากที่มีโฟลเดอร์ Mdbdata ใหม่:
 • ระบบ: ควบคุมทั้งหมด
ในระหว่างกระบวนการย้ายแฟ้มบันทึกและแฟ้มฐานข้อมูล ที่เก็บของคุณอาจถูกยกเลิกการกำหนดใช้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากที่เก็บดังกล่าวถูกยกเลิกการกำหนดใช้ชั่วคราว ผู้ใช้ของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงที่เก็บนั้นได้จนกว่ากระบวนการย้ายแฟ้มจะเสร็จสมบูรณ์ การย้ายแฟ้มบันทึกและแฟ้มฐานข้อมูลจะทำให้การสำรองข้อมูลส่วนที่แตกต่างและการสำรองข้อมูลส่วนที่เพิ่ม ที่มีอยู่ทั้งหมดใช้ไม่ได้ ดังนั้นควรทำการสำรองข้อมูลแบบเต็มหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

อย่าลบหรือเปลี่ยนชื่อเส้นทางของโฟลเดอร์ MDBdata เดิม หลังจากที่คุณย้ายฐานข้อมูล Exchange หากคุณต้องการลบโฟลเดอร์ MDBdata เดิม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดเรกทอรีพารามิเตอร์ที่ใช้งานอยู่ดังต่อไปนี้ในรีจิสทรี ชี้ไปที่ตำแหน่งใหม่:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
ชื่อค่า: ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
ประเภทค่า: REG_SZ
ข้อมูลค่า: C:\Program Files\Exchsrvr\Mdbdata
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
298415 ข้อความที่มีสิ่งที่แนบไม่ได้ถูกส่งไปอย่างที่คาดไว้ และรหัสเหตุการณ์ 12003 และข้อความ 327 ข้อความถูกบันทึกไว้ใน Exchange 2000 Server และใน Exchange Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 821915 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 5 ก.พ. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม