เมื่อคุณเปิดใช้งาน Outlook 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า "ไม่สามารถเริ่ม Microsoft Outlook ได้"

อาการ

เมื่อคุณเริ่มใช้งาน Outlook 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถเริ่ม Microsoft Outlook เปิดหน้าต่าง Outlook ไม่ได้ ไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ชุดได้ เซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมให้ใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณถ้าปัญหานี้ยังคงอยู่

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้น ถ้าคุณปรับใช้ Outlook 2003 ด้วยตัวช่วยสร้างการติดตั้งด้วยตนเองของ Microsoft Office 2003 และระบุแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ในแฟ้มการแปลง Windows Installer (แฟ้ม MST) โดยการใช้ตัวเลือกเส้นทาง ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของแฟ้ม PST ปัญหาเกิดขึ้นเพราะคุณระบุชื่อแฟ้มแทนเส้นทางโฟลเดอร์

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้สำหรับการติดตั้ง Office ในอนาคต ให้ใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งด้วยตนเอง เพื่อแก้ไขแฟ้ม MST โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. บนหน้า เปลี่ยนการตั้งค่าผู้ใช้ Office (หน้า 10 ของ 24) ขยาย Microsoft Outlook 2003 ขยาย เบ็ดเตล็ด แล้วคลิก การตั้งค่า PST
  2. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งที่ ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของแฟ้ม PST แล้วพิมพ์เส้นทางที่คุณต้องการในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของแฟ้ม PST ตัวอย่างเช่น พิมพ์ %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\
  3. คลิก ตกลง แล้วทำตามขั้นตอนของตัวช่วยสร้างให้สำเร็จ เมื่อคุณแก้ไขแฟ้ม MST ให้ถูกต้องแล้ว ให้ปรับใช้ Office โดยการใช้แฟ้ม MST ที่ถูกต้อง
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้สำหรับการติดตั้ง Outlook ที่มีอยู่แล้วซึ่งกำลังประสบกับปัญหานี้อยู่ ให้ระบุแฟ้ม .pst โดยการใช้ไอคอน จดหมาย ในแผงควบคุม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งด้วยตนเอง บนหน้า เปลี่ยนการตั้งค่าผู้ใช้ Office (หน้า 10 ของ 24) คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าผู้ใช้ Office บนคอมพิวเตอร์ที่ได้มีการปรับใช้ MST นี้ เมื่อคุณคลิก การตั้งค่าอื่นๆ ของ PST คุณสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของแฟ้ม .pst ได้ ในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของแฟ้ม PST คุณสามารถใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อม เช่น %USERPROFILE% ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดตำแหน่งเป็น %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\

อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถระบุชื่อแฟ้มแทนได้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถระบุ %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\%USERNAME%.PST ถ้าคุณทำเช่นนี้ จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเมื่อคุณพยายามเริ่ม Outlook
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 822503 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 21 มี.ค. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม