ไม่มี 'แถบทางลัด Office' อยู่ใน Office

สรุป

ไม่มี 'แถบทางลัด Office' อยู่ใน Microsoft Office 2007 หรือ Microsoft Office 2003 อย่างไรก็ดี คุณสามารถใช้เมนู เริ่ม ใน Microsoft Windows XP เพื่อเริ่มโปรแกรม Office หรือเพื่อเปิดแฟ้มหรือโฟลเดอร์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แถบ 'เปิดใช้งานด่วน' ใน Windows XP หรือใน Microsoft Windows 2000 เพื่อเริ่มโปรแกรม Office หรือเพื่อเปิดแฟ้มหรือโฟลเดอร์ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำต่อไปนี้ใช้สำหรับลักษณะเมนู เริ่ม Windows XP หากคุณใช้ลักษณะเมนู เริ่ม ของ Windows Classic หรือลักษณะเมนู เริ่ม ของ Windows 2000 โปรดดู 'วิธีใช้' ใน Windows

เพิ่มโปรแกรม Office ไปที่ 'เมนูเริ่ม'

เมื่อต้องการเพิ่มโปรแกรม Office ไปที่เมนู เริ่ม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม เลือก โปรแกรมทั้งหมด แล้วเลือก Microsoft Office
 2. คลิกขวาที่โปรแกรม Office ที่คุณต้องการจะเพิ่มไปที่เมนู เริ่ม แล้วคลิก ยึดหมุดกับเมนู 'เริ่ม'
ทำซ้ำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับโปรแกรมอื่นๆ ที่คุณต้องการจะเพิ่มไปที่เมนู เริ่ม
หมายเหตุ
 • เมื่อต้องการเอาโปรแกรมออกจากรายการที่ยึดหมุดไว้ ให้คลิกขวาที่โปรแกรม แล้วคลิก ถอนหมุด บนเมนู เริ่ม
 • เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของโปรแกรมบนรายการที่ยึดหมุดไว้ ให้ลากโปรแกรมนั้นไปยังตำแหน่งใหม่

เพิ่มแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปที่ 'เมนูเริ่ม'

ใน คอมพิวเตอร์ของฉัน หรือใน Windows Explorer คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจะเพิ่ม แล้วลากแฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นไปที่เมนู เริ่ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดเมนู เริ่ม โปรดดู 'วิธีใช้' ใน Windows

แสดงแถบเปิดใช้งานด่วน

เมื่อต้องการแสดงแถบ 'เปิดใช้งานด่วน' ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับระบบปฏิบัติการของคุณ

Windows XP

วิธีที่ 1
 1. คลิกขวาที่แถบงาน แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. บนแท็บ แถบงาน ให้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการเปิดใช้งานด่วน แล้วคลิก นำไปใช้
วิธีที่ 2

คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนแถบงาน คลิก แถบเครื่องมือ แล้วคลิก เปิดใช้งานด่วน

หมายเหตุ หากคุณคลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนแถบงานและไม่พบตัวเลือก แถบเครื่องมือ ให้คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกแถบงาน

Windows 2000

คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนแถบงาน คลิก แถบเครื่องมือ แล้วคลิก เปิดใช้งานด่วน
หมายเหตุ
 • เมื่อต้องการปรับขนาดแถบ เปิดใช้งานด่วน หรือย้ายไปไว้ที่ตำแหน่งอื่นบนแถบงาน ให้เลือกแถบแนวตั้งที่ด้านซ้ายของแถบเครื่องมือ แล้วลากไปไว้ที่ด้านซ้ายหรือด้านขวา
 • เมื่อต้องการสร้างแถบเครื่องมือแบบลอยตัว ให้ลากแถบเครื่องมือจากแถบงานไปไว้บนเดสก์ท็อป

เพิ่มโปรแกรม Office ไปที่แถบเปิดใช้งานด่วน

ใน คอมพิวเตอร์ของฉัน หรือใน Windows Explorer ให้คลิกไอคอนของโปรแกรมที่คุณต้องการจะเพิ่ม แล้วลากโปรแกรมนั้นไปไว้ที่พื้นที่ 'เปิดใช้งานด่วน' บนแถบงาน พื้นที่ 'เปิดใช้งานด่วน' บนแถบงานจะอยู่ใกล้กับปุ่ม เริ่ม

เพิ่มแถบเครื่องมือ Office ไปที่แถบงาน

เมื่อต้องการเพิ่มแถบเครื่องมือ Office ไปที่แถบงาน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนแถบงาน
 2. เลือก แถบเครื่องมือ แล้วคลิก สร้างแถบเครื่องมือ
 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างแถบเครื่องมือ ให้ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs คลิกโฟลเดอร์ Microsoft Office แล้วคลิก ตกลง

ใช้ Office รุ่นก่อนกับ Office 2007 หรือ Office 2003

สามารถมี Office 2007 และ Office 2003 อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันร่วมกับ Office รุ่นก่อนได้ ด้วย Office ทั้งสองรุ่นนี้ คุณสามารถใช้ 'แถบทางลัด Office' กับ Office 2007 และ Office 2003 ได้ เมื่อต้องการใช้ 'แถบทางลัด Office' ร่วมกับ Office 2007 และ Office 2003 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนแถบทางลัด Office แล้วคลิก กำหนดเอง
 2. คลิกที่แท็บ ปุ่ม แล้วคลิกปุ่ม เพิ่มแฟ้ม
 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มแฟ้ม ให้ค้นหาโฟลเดอร์ Office11 และคลิกสองครั้งที่โปรแกรม Office ที่คุณต้องการจะเพิ่มไว้บนแถบทางลัด Office
 4. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 3 จนกระทั่งคุณเพิ่มโปรแกรม Office ที่ต้องการจะเพิ่มไว้บนแถบทางลัด Office จนครบทั้งหมด แล้วคลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Office 2003 ร่วมกับ Office รุ่นก่อน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

828956 การใช้ Microsoft Office รุ่นต่างๆ ร่วมกับ Office 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 822573 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 20 พ.ค. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม