เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์หยุดตอบสนอง

อาการ

เมื่อคุณพยายามเรียกใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์ของ Windows XP เครื่องมือดังกล่าวอาจหยุดการตอบสนอง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคุณมีแฟ้มชั่วคราวที่เสียหายอยู่ในคอมพิวเตอร์

การแก้ไข

'ตัวช่วยแนะนำ' เพื่อนำแฟ้มชั่วคราวออก

'ตัวช่วยแนะนำ' มีไว้เพื่อนำแฟ้มชั่วคราวออก 'ตัวช่วยแนะนำ' สามารถดำเนินการขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ให้คุณโดยอัตโนมัติ

การดำเนินการของ 'ตัวช่วยแนะนำ' ไม่สามารถยกเลิกได้หลังจากดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'ตัวช่วยแนะนำ' ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft

915092 คำอธิบายของ 'ตัวช่วยแนะนำ' สำหรับบทความต่างๆ ในฐานความรู้ของ Microsoft (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ความต้องการเพื่อติดตั้งและใช้ 'ตัวช่วยแนะนำ' นี้

  • คุณต้องเข้าสู่ระบบ Windows โดยใช้บัญชีผู้ดูแลคอมพิวเตอร์ จึงจะสามารถติดตั้ง 'ตัวช่วยแนะนำ' นี้
  • คุณต้องใช้ Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition หรือ Windows XP Tablet PC Edition เพื่อติดตั้งและใช้ 'ตัวช่วยแนะนำ' นี้
ขั้นแรก คุณต้องดาวน์โหลด 'ตัวช่วยแนะนำ' เมื่อต้องการเริ่มต้น ให้คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้ ดาวน์โหลด 'ตัวช่วยแนะนำ'

ขั้นตอนการนำแฟ้มชั่วคราวออกด้วยตนเอง

หากต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ลบแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์ชั่วคราวของผู้ใช้ปัจจุบันออก แล้วลบแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวทั้งหมดของผู้ใช้ออก โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ %temp% แล้วคลิก ตกลง เพื่อเปิดโฟลเดอร์ชั่วคราว
  2. ในโฟลเดอร์ชั่วคราว ให้คลิก เลือกทั้งหมด ในเมนู แก้ไข กด ลบ แล้วคลิก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการส่งรายการทั้งหมดไปไว้ในถังรีไซเคิล
  3. คลิกที่ เริ่ม คลิก แผงควบคุม จากนั้นคลิกสองครั้งที่ ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  4. บนแท็บ ทั่วไป คลิก ลบแฟ้ม
  5. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบเนื้อหาออฟไลน์ทั้งหมด แล้วคลิก ตกลง
  6. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน
  7. คลิกขวาที่ไดรฟ์ที่คุณต้องการล้างข้อมูล แล้วคลิก คุณสมบัติ
  8. คลิก การล้างข้อมูลบนดิสก์ เพื่อเรียกใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์อีกครั้ง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

310312 คำอธิบายของเครื่องมือ Disk Cleanup ใน Windows XP
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 823302 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 5 ม.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม