เปิดเอกสาร XML เป็นเอกสาร Word


อาการ


เมื่อคุณเปิดเอกสาร XML 2010 ของ Word Microsoft Office, Microsoft Office Word 2007 ดสำหรับ หรือ Microsoft Office Word 2003 ดสำหรับใน Microsoft Internet Explorer, Internet Explorer แสดงเอกสาร โดยใช้สไตล์ชีต XML Explorer อินเทอร์เน็ตเริ่มต้น และแสดงรหัส XML แทน Internet Explorer เปิดเอกสาร XML ในหน้าต่าง Word ฝังตัว ใน Internet Explorer หรือหน้าต่าง Word ใหม่

สาเหตุ


โดยค่าเริ่มต้น Internet Explorer เปิดเอกสาร XML ของ Word ในหน้าต่าง Word ฝังตัว หรือ ในหน้าต่าง Word ใหม่

วิธีแก้ปัญหา


เมื่อต้องการสร้างเอกสาร XML ใน Word ที่เปิดใน Internet Explorer และที่ใช้ Internet Explorer เริ่มต้นสไตล์ชีต XML (แสดงโค้ด XML), การเปลี่ยนแปลงเอกสารใน Notepad เพื่อเอาโค้ด XML ต่อไปนี้จากใกล้กับจุดเริ่มต้นของเอกสาร:
 <?mso-application progid="Word.Document"?> 

สถานะ


ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ