คุณได้รับข้อความ "การเปิดจะเป็นการเรียกใช้คำสั่ง SQL ต่อไปนี้" เมื่อคุณเปิดเอกสารจดหมายเวียนหลักของ Word ที่เชื่อมโยงกับแหล่งที่มาของข้อมูล


สิ่งสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลที่จะแสดงวิธีการลดระดับการตั้งค่าความปลอดภัย หรือวิธีปิดคุณสมบัติด้านความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาบางอย่างได้ ก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณดำเนินการแก้ไขนี้ โปรดดำเนินขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อช่วยป้องกันระบบของคุณ

อาการ

เมื่อคุณเปิดเอกสารจดหมายเวียนหลักใน Microsoft Office Word คุณพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • คุณได้รับพร้อมท์ต่อไปนี้:
  การเปิดเอกสารนี้จะเป็นการเรียกใช้คำสั่ง SQL ต่อไปนี้:
  เลือก * จากแหล่งที่มาของข้อมูลของคุณ
  ข้อมูลจากฐานข้อมูลของคุณจะถูกวางลงในเอกสาร คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่
  หมายเหตุ ถ้าคุณคลิก ใช่ เอกสารจดหมายเวียนหลักจะเปิดขึ้นพร้อมกับแหล่งที่มาของข้อมูลที่แนบมา ถ้าคุณคลิก ไม่ เอกสารจดหมายเวียนหลักจะเปิดขึ้นโดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลที่แนบมา

  ใน Microsoft Office Word 2007 ดำเนินการต่อไปนี้เมื่อพร้อมท์คำสั่งปรากฎ:
  • เมื่อต้องการระบุหมายเลขเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อความที่คุณได้รับ ให้กด CTRL+SHIFT+I หมายเลขต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นที่มุมขวาล่างของข้อความนี้:
   201235
 • เอกสารจดหมายเวียนหลักที่ถูกเปิดโดยใช้ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ไม่ได้มีแหล่งที่มาของข้อมูลที่แนบมา
หมายเหตุ อาจเป็นไปได้ว่าคุณกำลังใช้โปรแกรม ตัวอย่างเช่น Microsoft Access หรือ Microsoft Visual FoxPro เพื่อเปิดเอกสารจดหมายเวียนหลักแบบมีการตั้งโปรแกรมเมื่อคุณพบอาการต่างๆ ในบทความนี้

สาเหตุ

พร้อมท์ที่อธิบายไว้ใน "อาการ" ส่วนมาจากการออกแบบ

พร้อมท์นี้มีอยู่ใน Microsoft Office รุ่นที่ใหม่กว่าทั้งหมดและมีการนำมาใช้ใน Office XP Service Pack 3 พร้อมท์นี้ถูกเพิ่มเข้ามาในผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" เพื่อทำให้จดหมายเวียนมีความปลอดภัยมากขึ้น ถ้าคุณคลิก ใช่ เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ แสดงว่าคุณอนุญาตให้โค้ดทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ผู้ใช้ที่เป็นอันตรายอาจสามารถสร้างแบบสอบถาม SQL ที่ถูกออกแบบมาเพื่อขโมยหรือทำลายข้อมูลที่คุณสามารถเข้าถึงได้ ถ้าคุณคลิก ไม่ใช่ เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ แสดงว่าคุณไม่อนุญาตให้โค้ดทำงาน


หมายเหตุ การตั้งค่า DisplayAlerts=none ผ่าน VBA เป็นการยับยั้งพรอมท์เมื่อแฟ้มถูกเปิดออกโดยใช้ VBA แต่จะใช้ตัวเลือก ไม่ใช่ ในการเปิดเอกสารและจะไม่มีข้อมูลที่ถูกแนบไปกับเอกสารจดหมายเวียนหลัก

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คำเตือน การแก้ปัญหาวิธีนี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากผู้ใช้หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอย่างเช่นไวรัสได้ เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ ส่วนนี้ วิธีการนี้ หรืองานนี้จะมีขั้นตอนต่างๆ ที่จะอธิบายถึงวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


ถ้าคุณอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิเสธความรับผิดชอบที่มีให้ในบทความนี้ และถ้าเอกสารที่คุณเปิดโดยใช้จดหมายเวียนมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ คุณอาจต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน “อาการ”

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ปิดใช้งานพร้อมท์การรักษาความปลอดภัยโดยใช้รีจิสทรีคีย์ SQLSecurityCheck

เมื่อต้องการปิดการใช้งานพร้อมท์การรักษาความปลอดภัยโดยใช้รีจิสทรีคีย์ SQLSecurityCheck ให้ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับรุ่น Microsoft Word ของคุณ

Word 2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options 

"SQLSecurityCheck"=dword:00000000
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ค้นหาแล้วคลิกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options
 3. บนเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
 4. ภายใต้ ชื่อ พิมพ์:

  SQLSecurityCheck
 5. ดับเบิลคลิกที่ SQLSecurityCheck
 6. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์:

  00000000
 7. คลิก ตกลง

Word 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options  

"SQLSecurityCheck"=dword:00000000
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ค้นหาแล้วคลิกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 3. บนเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
 4. ภายใต้ ชื่อ พิมพ์:
  SQLSecurityCheck
 5. ดับเบิลคลิกที่ SQLSecurityCheck
 6. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์:
  00000000
 7. คลิก ตกลง

Word 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options

"SQLSecurityCheck"=dword:00000000
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ค้นหาแล้วคลิกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 3. บนเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
 4. ภายใต้ ชื่อ พิมพ์:
  SQLSecurityCheck
 5. ดับเบิลคลิกที่ SQLSecurityCheck
 6. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์:
  00000000
 7. คลิก ตกลง

Word 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options

"SQLSecurityCheck"=dword:00000000
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ค้นหาแล้วคลิกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
 3. คลิก แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง จากนั้นคลิก ค่า DWORD
 4. ภายใต้ ชื่อ พิมพ์:
  SQLSecurityCheck
 5. ดับเบิลคลิกที่ SQLSecurityCheck
 6. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์:
  00000000
 7. คลิก ตกลง

Word 2002 Service Pack 3

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options

"SQLSecurityCheck"=dword:00000000

โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ค้นหาแล้วคลิกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
 3. คลิก แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง จากนั้นคลิก ค่า DWORD
 4. ภายใต้ ชื่อ พิมพ์:
  SQLSecurityCheck
 5. ดับเบิลคลิกที่ SQLSecurityCheck
 6. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์:
  00000000
 7. คลิก ตกลง

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้จะเป็นไปตามการออกแบบ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 825765 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 30 ส.ค. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม