คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดแบบสุ่ม "0x0000008E" บนหน้าจอสีน้ำเงินใน Windows XP

บทความนี้สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

อาการของปัญหา

เมื่อคุณเรียกใช้ Windows XP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดแบบสุ่มบนหน้าจอสีน้ำเงินที่อ้างอิงถึงข้อผิดพลาด 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)

วิธีการแก้ไขปัญหา

ใช้ Microsoft Update เพื่อขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows XP

Microsoft Update คือโปรแกรมที่ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสำคัญให้กับคุณ ซึ่งรวมถึง Service Pack ล่าสุดด้วย

วิธีการแบบอัตโนมัติ

เมื่อต้องการติดตั้ง Microsoft Update โดยอัตโนมัติ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้
หมายเหตุ หากคุณยังมีปัญหากับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน โปรดไปที่เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

945658 การแก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับแบบสุ่มใน Windows XP "Stop 0x0000008E"

322389 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XPหากบทความในฐานความรู้ของ Microsoft เหล่านี้ไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้ หรือหากคุณพบอาการที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรดค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในฐานความรู้ของ Microsoft ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของ Microsoft ได้จากเว็บไซต์ของ Microsoft ที่

แล้วพิมพ์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ หรือพิมพ์คำอธิบายของปัญหาในเขตข้อมูล ค้นหาการสนับสนุน (KB)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 827663 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10 มิ.ย. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม