ทรัพยากรที่จะช่วยคุณเปิดใช้งานใบอนุญาตให้ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

บทนำ

เมื่อคุณติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมเดี่ยว ระบบจะถามให้คุณเปิดใช้ชุดโปรแกรมหรือโปรแกรมเดี่ยวนั้นบทความนี้จะแสดงทรัพยากรเพื่อช่วยให้คุณเปิดใช้ Microsoft Office 2007 และ Microsoft Office 2003 โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Microsoft Office รุ่นของคุณ:สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและทรัพยากรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Microsoft Office โปรดดูหัวข้อ "ข้อมูลเพิ่มเติม"

บทความนี้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง

ข้อมูลเพิ่มเติม

บทความและทรัพยากรต่อไปนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ถ้าคุณมีปัญหาในการเปิดใช้งานระบบ Microsoft Office และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสำหรับการเปิดใช้งาน Microsoft Office

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office 2007 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
919895 วิธีแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อพยายามเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office 2007
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office 2003 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
903275 วิธีแก้ปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อพยายามเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office

ทรัพยากรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Microsoft Office

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์ของระบบ Microsoft Office โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Office โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
293151 คำอธิบายของตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Office
หน้าเว็บการสนับสนุน Microsoft Genuine Advantage มีให้สำหรับลูกค้าที่มีคำถามเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Genuine Advantage หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ หรือต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:ซอฟต์แวร์ปลอมอาจทำให้การเปิดใช้งานล้มเหลวถ้าคุณคาดว่าซอฟต์แวร์ของคุณอาจเป็นของปลอม โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 828958 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 13 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม