วิธีการสร้างแฟ้ม .pst ใน Outlook 2003

สรุป

ถ้าคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Microsoft Exchange Server ข้อความอีเมล ปฏิทินและรายการอื่นๆ ของคุณจะถูกส่งมอบ และจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ Exchange Server ถ้าคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Exchange Server ข้อความอีเมล ปฏิทินและรายการอื่นๆ ของคุณจะถูกส่งมอบ และจัดเก็บในคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ของคุณในแฟ้ม .pst

บทความนี้จะอธิบายวิธีการสร้างแฟ้ม .pst ใน Microsoft Office Outlook 2003 และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม .pst

กลับไปด้านบน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Outlook 2003 ขอแนะนำรูปแบบ .pst ใหม่ที่นำเสนอความจุในการจัดเก็บสำหรับรายการและโฟลเดอร์ที่มากขึ้น และสนับสนุนข้อมูล Unicode หลายภาษา รูปแบบแฟ้ม .pst ที่แนะนำใน Outlook 2003 อยู่ในชื่อของรูปแบบแฟ้ม โฟลเดอร์ส่วนบุคคลของ Microsoft Office และไม่สามารถเข้ากันได้กับ Microsoft Outlook รุ่นก่อนหน้า เมื่อคุณสร้างแฟ้ม .pst ใหม่ใน Outlook 2003 คุณสามารถเลือกที่จะสร้างแฟ้ม .pst ในรูปแบบที่เข้ากันได้กับ Outlook รุ่นต่อไปนี้
 • Microsoft Outlook 2002
 • Microsoft Outlook 2000
 • Microsoft Outlook 98
 • Microsoft Outlook 97
กลับไปด้านบน

สร้างแฟ้ม .pst ในขณะ Outlook กำลังทำงาน

เมื่อต้องการสร้างแฟ้ม .pst ในขณะ Outlook กำลังทำงาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ในเมนู แฟ้ม ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก แฟ้มข้อมูล Outlook
 2. ในพื้นที่ ชนิดของที่เก็บ ให้คลิก แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล Office Outlook (.pst) เมื่อต้องการสร้างแฟ้ม .pst ของ Outlook 2003 ใหม่ คลิก แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล Outlook 97-2002 (.pst) เมื่อต้องการสร้างแฟ้ม .pst ของ Outlook ใหม่ที่สามารถใช้ได้กับ Outlook รุ่นก่อนหน้า
 3. คลิก ตกลง
 4. ใช้ตำแหน่งของโฟลเดอร์ Outlook เริ่มต้น หรือคุณสามารถระบุตำแหน่งของโฟลเดอร์อื่น
 5. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้ม .pst ใหม่ หรือคุณสามารถใช้ชื่อเริ่มต้น คลิก ตกลง
 6. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้ม .pst หรือคุณสามารถใช้ชื่อเริ่มต้นของ โฟลเดอร์ส่วนบุคคล ชื่อที่คุณป้อนในกล่อง ชื่อ เป็นชื่อที่ใช้ใน Outlook 2003 รายการ โฟลเดอร์จดหมาย ทั้งหมด และนำไปใช้เป็นทางลัดที่ทำขึ้นสำหรับแฟ้ม .pst บนแถบ Outlook นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกการตั้งค่าการเข้ารหัสลับและรหัสผ่านสำหรับแฟ้ม .pst หลังจากที่คุณเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการแล้ว คลิก ตกลง

  หมายเหตุ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเข้ารหัสลับนี้ได้ หลังจากที่คุณสร้างแฟ้ม .pst แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการเข้ารหัสลับ ให้ดูในส่วนของ "การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับแฟ้ม .pst" ในบทความนี้
 7. แฟ้ม .pst ใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Outlook 2003 รายการ โฟลเดอร์จดหมาย ทั้งหมด เมื่อต้องการดู รายการโฟลเดอร์ ให้คลิก รายการโฟลเดอร์ บนเมนู ไปที่
กลับไปด้านบน

สร้างแฟ้ม .pst ใหม่ด้วยเมนู เครื่องมือ

เมื่อต้องการสร้างแฟ้ม .pst ใหม่ด้วยเมนู เครื่องมือ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล
 2. คลิก ดูหรือเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้อีเมลที่มีอยู่ แล้วคลิก ถัดไป
 3. ในกล่องโต้ตอบ บัญชีผู้ใช้อีเมล ให้คลิก แฟ้มข้อมูล Outlook ใหม่
 4. ในพื้นที่ ชนิดของที่เก็บ ให้คลิก แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล Office Outlook (.pst) เมื่อต้องการสร้างแฟ้ม .pst ของ Outlook 2003 ใหม่ คลิก แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล Outlook 97-2002 (.pst) เมื่อต้องการสร้างแฟ้ม .pst ของ Outlook ใหม่ที่สามารถใช้ได้กับ Outlook รุ่นก่อนหน้า
 5. คลิก ตกลง
 6. ใช้ตำแหน่งของโฟลเดอร์ Outlook เริ่มต้น คุณสามารถระบุตำแหน่งของโฟลเดอร์อื่น
 7. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้ม .pst ใหม่ หรือคุณสามารถใช้ชื่อเริ่มต้น คลิก ตกลง
 8. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้ม .pst หรือคุณสามารถใช้ชื่อเริ่มต้นของ โฟลเดอร์ส่วนบุคคล ชื่อที่คุณป้อนในกล่อง ชื่อ เป็นชื่อที่ใช้ใน Outlook 2003 รายการ โฟลเดอร์จดหมาย ทั้งหมด และนำไปใช้เป็นทางลัดที่ทำขึ้นสำหรับแฟ้ม .pst บนแถบ Outlook นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกการตั้งค่าการเข้ารหัสลับและรหัสผ่านสำหรับแฟ้ม .pst หลังจากที่คุณเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการแล้ว คลิก ตกลง

  หมายเหตุ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเข้ารหัสลับนี้ได้ หลังจากที่คุณสร้างแฟ้ม .pst แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการเข้ารหัสลับ ให้ดูในส่วนของ "การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับแฟ้ม .pst" ในบทความนี้
 9. ใน ส่งอีเมลใหม่ไปยังตำแหน่งต่อไปนี้ พื้นที่ คลิกชื่อของแฟ้ม .pst ให้ แล้วคลิก เสร็จสิ้น
แฟ้ม .pst ใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาในรายการ โฟลเดอร์

กลับไปด้านบน

สร้างแฟ้ม .pst ในขณะ Outlook กำลังทำงาน

คุณสามารถสร้างแฟ้ม .pst สำหรับโพรไฟล์อีเมลเดียว หรือสำหรับโพรไฟล์อีเมลหลายรายการในขณะ Outlook 2003 ไม่ได้กำลังทำงานอยู่ได้

เมื่อต้องการเพิ่มแฟ้ม .pst ในขณะที่คุณใช้โพรไฟล์อีเมลเดียว

เมื่อต้องการเพิ่มแฟ้ม .pst ในขณะที่คุณใช้โพรไฟล์อีเมลเดียว ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ การตั้งค่า คลิก แผงควบคุม แล้วคลิกสองครั้งที่ จดหมาย
 2. คลิก แฟ้มข้อมูล
 3. คลิกปุ่ม เพิ่ม
 4. ในพื้นที่ ชนิดของที่เก็บ ให้คลิก แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล Office Outlook (.pst) เมื่อต้องการสร้างแฟ้ม .pst ของ Outlook 2003 ใหม่ คลิก แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล Outlook 97-2002 (.pst) เมื่อต้องการสร้างแฟ้ม .pst ของ Outlook ใหม่ที่สามารถใช้ได้กับ Microsoft Outlook รุ่นก่อนหน้า
 5. คลิก ตกลง
 6. ใช้ตำแหน่งของโฟลเดอร์ Outlook เริ่มต้น หรือคุณสามารถระบุตำแหน่งของโฟลเดอร์อื่น
 7. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้ม .pst ใหม่ หรือคุณสามารถใช้ชื่อเริ่มต้น คลิก ตกลง
 8. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้ม .pst ใหม่ หรือใช้ชื่อเริ่มต้นของ โฟลเดอร์ส่วนบุคคล ชื่อที่คุณป้อนในกล่อง ชื่อ เป็นชื่อที่ใช้ใน Outlook 2003 รายการ โฟลเดอร์จดหมาย ทั้งหมด และนำไปใช้เป็นทางลัดที่ทำขึ้นสำหรับแฟ้ม .pst บนแถบ Outlook นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกการตั้งค่าการเข้ารหัสลับและรหัสผ่านสำหรับแฟ้ม .pst หลังจากที่คุณเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการแล้ว คลิก ตกลง

  หมายเหตุ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเข้ารหัสลับนี้ได้ หลังจากที่คุณสร้างแฟ้ม .pst แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการเข้ารหัสลับ ให้ดูในส่วนของ "การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับแฟ้ม โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)" ในบทความนี้
 9. มีแฟ้ม .pst ในพื้นที่ แฟ้มข้อมูล คลิก ปิด สองครั้ง

เมื่อต้องการเพิ่มแฟ้ม .pst เมื่อคุณใช้โพรไฟล์อีเมลหลายรายการ

เมื่อต้องการเพิ่มแฟ้ม .pst เมื่อคุณใช้โพรไฟล์อีเมลหลายรายการ ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ การตั้งค่า คลิก แผงควบคุม แล้วคลิกสองครั้งที่ จดหมาย
 2. คลิกปุ่ม แสดงโพรไฟล์
 3. คลิกชื่อของโพรไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่มแฟ้ม .pst ใหม่ แล้วคลิก คุณสมบัติ
 4. คลิกปุ่ม แฟ้มข้อมูล
 5. คลิกปุ่ม เพิ่ม
 6. ในพื้นที่ ชนิดของที่เก็บ ให้คลิก แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล Office Outlook (.pst) เมื่อต้องการสร้างแฟ้ม .pst ของ Outlook 2003 ใหม่ คลิก แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล Outlook 97-2002 (.pst) เมื่อต้องการสร้างแฟ้ม .pst ของ Outlook ใหม่ที่สามารถใช้ได้กับ Microsoft Outlook รุ่นก่อนหน้า
 7. คลิก ตกลง
 8. ใช้ตำแหน่งของโฟลเดอร์ Outlook เริ่มต้น หรือคุณสามารถสำรวจเพื่อระบุตำแหน่งของโฟลเดอร์อื่น
 9. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้ม .pst ใหม่ หรือคุณสามารถใช้ชื่อเริ่มต้น คลิก ตกลง
 10. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้ม .pst หรือคุณสามารถใช้ชื่อเริ่มต้นของ โฟลเดอร์ส่วนบุคคล ชื่อในกล่องนี้เป็นชื่อที่ใช้ใน Outlook 2003 รายการโฟลเดอร์จดหมายทั้งหมด และนำไปใช้เป็นทางลัดที่ทำขึ้นสำหรับแฟ้ม .pst บนแถบ Outlook นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกการตั้งค่าการเข้ารหัสลับและรหัสผ่านสำหรับแฟ้ม .pst หลังจากที่คุณเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการแล้ว คลิก ตกลง

  หมายเหตุ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเข้ารหัสลับนี้ได้ หลังจากที่คุณสร้างแฟ้ม .pst แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการเข้ารหัสลับ ให้ดูในส่วนของ "การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับแฟ้ม .pst" ในบทความนี้
 11. มีแฟ้ม .pst ในพื้นที่ แฟ้มข้อมูล คลิก ปิด สองครั้ง
กลับไปด้านบน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม .pst

Microsoft ไม่สนับสนุนการเปิดแฟ้ม .pst บนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

297019 สาเหตุที่แฟ้ม .pst ของ Outlook ไม่ได้รับการสนับสนุนบนการเชื่อมโยง LAN หรือ WAN

คุณสามารถบันทึก คัดลอก และย้ายแฟ้ม .pst ไปยังตำแหน่งอื่นบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ หรือ ไปยังฟล็อปปี้ดิสก์หรือดิสก์แบบถอดได้ หรือไปยังการใช้ร่วมกันบนเครือข่าย อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถย้ายแฟ้ม .pst ที่เปิดอยู่ในฐานะที่เก็บข้อมูลเริ่มต้นของคุณได้ คุณต้องออกจาก Outlook ถ้าคุณต้องการย้ายแฟ้ม .pst เริ่มต้นของคุณ

เมื่อคุณคัดลอกแฟ้ม .pst จากซีดีรอม จาก CD-R หรือจาก CD-RW ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอททริบิวแฟ้มของแฟ้ม .pst จะถูกเปลี่ยนแปลงจาก อ่านอย่างเดียว เป็น การจัดเก็บถาวร ก่อนที่คุณจะเริ่ม Outlook เมื่อคุณลบรายการจาก โฟลเดอร์ส่วนบุคคล ของคุณใน Outlook ขนาดของแฟ้ม .pst จะไม่ลดลงโดยอัตโนมัติ แฟ้มต้องถูกกระชับเพื่อลดขนาดแฟ้ม Outlook จะกระชับแฟ้ม .pst งานเบื้องหลังในระหว่างช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน

เมื่อคุณคัดลอกแฟ้ม .pst จากซีดีรอม จาก CD-R หรือจาก CD-RW ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอททริบิวแฟ้มของแฟ้ม .pst จะถูกเปลี่ยนแปลงจาก อ่านอย่างเดียว เป็น การจัดเก็บถาวร ก่อนที่คุณจะเริ่ม Outlook

เมื่อคุณลบรายการจาก โฟลเดอร์ส่วนบุคคล ของคุณใน Outlook ขนาดของแฟ้ม .pst จะไม่ลดลงโดยอัตโนมัติ คุณต้องกระชับแฟ้มเพื่อลดขนาดแฟ้ม หากต้องการกระชับ โฟลเดอร์ส่วนบุคคล ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. คลิกสองครั้งที่ จดหมาย
 3. คลิก แฟ้มข้อมูล
 4. คลิกแฟ้ม .pst ที่คุณต้องการกระชับ แล้วจึงคลิก การตั้งค่า
 5. คลิก กระชับข้อมูลเดี๋ยวนี้
การกระชับ โฟลเดอร์ส่วนบุคคล ของคุณอาจใช้เวลาสักครู่ ขึ้นอยู่กับขนาดของแฟ้ม .pst ของคุณ Outlook 2003 สนับสนุนรูปแบบแฟ้ม .pst สองชนิดดังต่อไปนี้
 • ANSI
 • Unicode
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบแฟ้ม .pst ใน Outlook 2003 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base

830336 แฟ้ม .pst มีรูปแบบและขนาดจำกัดของโฟลเดอร์ที่แตกต่างกันใน Outlook 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแสดงนามสกุลแฟ้ม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base

865219 วิธีแสดงหรือซ่อนนามสกุลชื่อแฟ้มใน Windows Explorer
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าตัวเลือก Unicode สำหรับ Outlook 2003 ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้ กลับไปด้านบน

การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับแฟ้ม .pst

การตั้งค่าการเข้ารหัสลับ

คุณสามารถเลือกตัวเลือกหนึ่งตัวจากสามตัวเลือก เพื่อเข้ารหัสลับข้อมูลในแฟ้ม .pst ของคุณ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้ หลังจากสร้างแฟ้ม .pst แล้ว การเข้ารหัสลับจะเข้ารหัสแฟ้ม .pst ดังนั้นโปรแกรมอื่นจึงไม่สามารถอ่านแฟ้มดังกล่าวได้


หมายเหตุ เราแนะนำให้คุณใช้ Encrypting File System (EFS) หรือการเข้ารหัสลับไดรฟ์ Windows BitLocker เพื่อช่วยให้ข้อมูลในแฟ้ม .pst ปลอดภัย ตัวเลือกการเข้ารหัสลับที่สามารถบีบอัดได้และการเข้ารหัสลับสูงจะจัดเตรียมเฉพาะระดับความปลอดภัยพื้นฐาน
 • ไม่มีการเข้ารหัสลับ - ตัวเลือกนี้จะไม่เข้ารหัสแฟ้ม .pst ผู้ใช้สามารถอ่านแฟ้ม .pst ด้วยโปรแกรมตัวแก้ไขข้อความหรือด้วยโปรแกรมตัวแก้ไขตัวเลขฐานสิบหก
 • การเข้ารหัสลับที่สามารถบีบอัดได้ - ตัวเลือกนี้จะเข้ารหัสแฟ้ม .pst ในรูปแบบที่อนุญาตให้มีการบีบอัดได้ แต่แฟ้ม .pst จะบีบอัดได้เฉพาะเมื่อคุณมีโปรแกรมบีบอัดในคอมพิวเตอร์ของคุณ แฟ้ม .pst ไม่สามารถอ่านด้วยตัวแก้ไขข้อความหรือด้วยตัวแก้ไขตัวเลขฐานสิบหก
 • การเข้ารหัสลับสูง - ตัวเลือกนี้จะเข้ารหัสแฟ้ม .pst ของคุณในรูปแบบที่นำเสนอการป้องกันที่เพิ่มขึ้น ถ้าคุณมีโปรแกรมบีบอัดดิสก์ แฟ้ม .pst จะสามารถบีบอัดได้ แต่จะอยู่ในระดับที่น้อยกว่าถ้าคุณใช้ตัวเลือก การเข้ารหัสลับที่สามารถบีบอัดได้ แฟ้ม .pst ไม่สามารถอ่านด้วยตัวแก้ไขข้อความหรือด้วยตัวแก้ไขตัวเลขฐานสิบหก
การตั้งค่าความปลอดภัยเริ่มต้นคือตัวเลือก การเข้ารหัสลับที่สามารถบีบอัดได้ ใช้ตัวเลือก การเข้ารหัสลับที่สามารถบีบอัดได้ ถ้าพื้นที่ดิสก์สำคัญกว่าความปลอดภัย ถ้าความปลอดภัยสำคัญกว่าพื้นที่ดิสก์ ให้ใช้ตัวเลือก การเข้ารหัสลับสูง แล้วจึงเลือกรหัสผ่านสำหรับแฟ้ม .pst ของคุณ

รหัสผ่าน

เมื่อคุณสร้างแฟ้ม .pst คุณสามารถเพิ่มรหัสผ่านได้มากถึง 15 อักขระ ถ้าคุณคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านนี้ไว้ในรายการรหัสผ่านของคุณ รหัสผ่านจะบันทึกในกรณีที่คุณต้องเปิดแฟ้ม .pst บนคอมพิวเตอร์อื่น

กลับไปด้านบน
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 829971 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 27 มี.ค. 2012 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม