คุณไม่สามารถล็อกออนเข้าสู่เว็บไซต์หรือทำรายการทางอินเทอร์เน็ตให้เสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับเว็บเพจ HTTP 500 (Internal Server Error)

อาการ

คุณอาจไม่สามารถล็อกออนเข้าสู่เว็บไซต์หรือทำรายการทางอินเทอร์เน็ต หลังจากติดตั้งอัพเดทการรักษาความปลอดภัย 832894 (MS04-004) ตัวอย่างเช่น เมื่อส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปยังเว็บไซต์ที่ป้องกันข้อมูลด้วย SSL โดยใช้ฟอร์มในเว็บเพจ HTTPS คุณอาจได้รับเว็บเพจ HTTP 500 (Internal Server Error)

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหลังจากที่ใช้อัพเดทการรักษาความปลอดภัย 832894 (MS04-004) หรือฮอตฟิกซ์ 821814 กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition หรือ Windows 98

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัพเดท ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
832894 MS04-004: อัพเดทการรักษาความปลอดภัยรวมสำหรับ Internet Explorer (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


821814 ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "page cannot be displayed" เมื่อโพสต์ไปยังไซต์ที่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


อัพเดทการรักษาความปลอดภัย 832894 (MS04-004) และฮอตฟิกซ์ 821814 เพื่อเปลี่ยนการพยายาม POST คำขอของส่วนขยายสำหรับอินเทอร์เน็ตของ Windows (Wininet.dll) เมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์พยายามรีเซ็ตการเชื่อมต่อ โปรแกรมที่ใช้ฟังก์ชัน API Windows Internet (Wininet) ในการโพสต์ข้อมูล (เช่น ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน) ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ พยายาม POST คำขอโดยไม่รวมข้อมูล POST ถ้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ปิด (หรือรีเซ็ต) คำขอเชื่อมต่อเริ่มต้น

หมายเหตุ คำขอ POST ไม่รวมข้อมูล POST ถ้าความยาวของเนื้อหาถูกกำหนดเป็น 0 หรือว่างเปล่า

บางครั้ง กรณีเช่นนี้จะทำให้การรีเซ็ตและให้สิทธิครั้งถัดไปไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม คุณอาจได้รับเว็บเพจ HTTP 500 (Internal sever error) ถ้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ต้องมีข้อมูล POST รวมอยู่เมื่อ Wininet พยายาม POST คำขอ

การแก้ไข

ข้อมูลอัพเดท

ในการดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดทนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Windows Update และติดตั้งอัพเดทสำคัญ 831167 ผู้ดูแลระบบสามารถดาวน์โหลดอัพเดทนี้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ หรือจากแคตตาล็อก Microsoft Windows Update เพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง หากคุณต้องการติดตั้งอัพเดทนี้ในภายหลังในเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งเครื่อง ให้ค้นหา ID ของบทความ โดยใช้คุณสมบัติ Advanced Search Options ในแคตตาล็อก Windows Update

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดอัพเดทจากแคตตาล็อก Windows Update ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
323166 วิธีดาวน์โหลดอัพเดทและไดรเวอร์ของ Windows จากแคตตาล็อก Windows Update (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


ไฟล์ต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพ็คเกจ Q831167.exe (32-bit) ตอนนี้
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพ็คเกจ Q831167.exe (64-bit) ตอนนี้
วันที่เปิดให้ดาวน์โหลด: 12 กุมภาพันธ์ 2547

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ Microsoft Support ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการโหลดไฟล์สนับสนุนจาก Microsoft support ได้จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนไฟล์นี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการโพสต์ไฟล์นั้นๆ ไฟล์ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์โดยผู้ไม่มีสิทธิ

สิ่งที่ต้องมี

ในการติดตั้งอัพเดทนี้ คุณต้องใช้ Internet Explorere 6 SP1 (รุ่น 6.00.2800.1106) ใน Windodws รุ่นต่อไปนี้:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition, Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Service Pack 3, Service Pack 4
 • Microsoft Windows NT Workstation, Server และ Terminal Server Edition 4.0 Service Pack 6a
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
หมายเหตุ เนื่องจากอัพเดทการรักษาความปลอดภัย 832894 (MS04-004) รองรับ Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, and Windows 2000 SP2 อัพเดทนี้จะมีการรองรับในระบบปฏิบัติการนี้ด้วย

การรีสตาร์ท

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่ใช้อัพเดทนี้

ข้อมูลการแทนที่อัพเดท

อัพเดทนี้จะแทนที่ 821814 สำหรับ Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition และ Windows 98

หมายเหตุ อัพเดทนี้จะไม่แทนที่ 821814 สำหรับ Windows Server 2003 เนื่องจากปัญหาที่กล่าวถึงในบทความนี้จะไม่ปรากฏในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003

ข้อมูลการใช้งาน

แพ็คเกจสำหรับอัพเดทนี้จะรองรับสวิตช์การตั้งค่าต่อไปนี้:

 • /q : ใช้โหมด Quiet หรือไม่แสดงข้อความเมื่อมีการขยายขนาดไฟล์
 • /q:u : ใช้โหมด User-Quiet โหมด User-Quiet จะแสดงกรอบโต้ตอบบางส่วนแก่ผู้ใช้
 • /q:aใช้โหมด Administrator-Quiet โหมด Administrator-Quiet จะไม่แสดงกรอบโต้ตอบแก่ผู้ใช้
 • /t: พาธ ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ชั่วคราวที่จะใช้โดยโปรแกรมตั้งค่าหรือโฟลเดอร์เป้าหมายสำหรับการขยายแตกไฟล์ (เมื่อใช้ /c)
 • /c แตกไฟล์โดยไม่ติดตั้ง ถ้า /t: พาธ ไม่ได้ระบุไว้ ระบบจะให้คุณระบุโฟลเดอร์เป้าหมาย
 • /c: พาธ ระบุพาธและชื่อของไฟล์ .inf หรือไฟล์ .exe
 • /r:n ไม่รีสตาร์ทเครื่องหลังจากการติดตั้ง
 • /r:i แจ้งให้ผู้ใช้ทราบหากต้องมีการรีสตาร์ทเครื่อง ยกเว้นเมื่อใช้สวิตช์นี้กับสวิตช์ /q:a
 • /r:a รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากการติดตั้ง
 • /r:s รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้
 • /n:v ไม่ตรวจสอบรุ่น ใช้ความระมัดระวังเมื่อติดตั้งอัพเดทกับ Internet Explorer รุ่นใดก็ตาม
ตัวอย่างเช่น ในการติดตั้งอัพเดทโดยไม่ให้ผู้ใช้ขัดจังหวะและไม่มีการรีสตาร์ท ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
q831167.exe /q:a /r:n

ข้อมูลไฟล์

รุ่นภาษาอังกฤษของอัพเดทนี้มีไฟล์แอททริบิวต์ (หรือหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของไฟล์เหล่านี้แสดงในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลไฟล์ จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น การหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ Time Zone ในเครื่องมือ Date and Time ใน Control Panel

วันที่ เวลา เวอร์ชัน ขนาด ชื่อไฟล์ แพลตฟอร์ม
-------------------------------------------------------------------
06-Feb-2004 18:05 6.0.2800.1405 588,288 Wininet.dll
07-Feb-2004 01:41 6.0.2800.1405 1,796,608 Wininet.dll IA-64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

หากไม่สามารถใช้อัพเดทที่กล่าวถึงในส่วน "การแก้ไข" คุณสามารถใช้การดำเนินการด้านเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา:
 • เพิ่มระยะเวลา HTTP keep-alive ในเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ ไม่มีการตั้งค่าใน Microsoft Internet Information Services (IIS) ที่จะควบคุมเวลา keep-alive นอกเหนือจากค่ารีจิสตรี KeepAliveTime ของ Windows แต่สำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์และพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์บางแห่ง คุณสามารถระบุการหมดเวลาการเชื่อมต่อได้ หากคุณสามารถระบุการหมดเวลาการเชื่อมต่อในเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ได้ ให้เพิ่มเวลา keep-alive โปรดดูเอกสารของเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อหาชื่อและค่าของการตั้งค่าที่ถูกต้อง ค่าดีฟอลต์สำหรับเวลา keep-alive สำหรับ Internet Explorer คือหนึ่งนาที (60 วินาที) ดังนั้น คุณต้องกำหนดระยะเวลา HTTP keep-alive ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์หรือที่พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ให้มากกว่าหนึ่งนาที

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์ Windows KeepAliveInterval, พารามิเตอร์ Windows KeepAliveTime, และ Internet Explorer KeepAliveTimeout ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  314053 พารามิเตอร์การกำหนดค่า TCP/IP และ NBT สำหรับ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


  120642 พารามิเตอร์การกำหนดค่า TCP/IP และ NBT สำหรับ Windows 2000 หรือ Windows NT (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


  813827 วิธีเปลี่ยนค่าไทม์เอาต์ keep-alive ดีฟอลต์ใน Internet Explorer (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


 • ตัดการทำงานของ HTTP "keep alive connections" ในเซิร์ฟเวอร์
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
  238210 มีการส่งเฮดเดอร์ HTTP keep-alive เมื่อใดก็ตามที่ใช้งาน ASP buffering (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


สถานะ

ไมโครซอฟท์ยืนยันแล้วว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับ Microsoft Internet Explorer 6

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือน หากคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ Microsoft ไม่สามารถรับรองได้ว่าคุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง การใช้งาน Registry Editor ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

หลังจากที่ใช้อัพเดทซอฟท์แวร์ 831167 ที่กล่าวถึงในบทความนี้ โปรแกรมที่ใช้ฟังก์ชัน Wininet เพื่อโพสต์ข้อมูลในเว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งคำขอ POST แบบเต็มเมื่อมีการรีเซ็ตการเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์

ในการใช้การโพสต์เฉพาะเฮดเดอร์ ให้สร้างค่า DWORD ชื่อ SampleApp.exe โดยที่ SampleApp เป็นชื่อของไฟล์ที่รันโปรแกรม กำหนดข้อมูลของค่า DWORD เป็น 1 ในคีย์รีจิสตรีต่อไปนี้:
 • สำหรับผู้ใช้โปรแกรมทุกราย ให้กำหนดค่าในคีย์รีจิสตรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
 • สำหรับผู้ใช้โปรแกรมปัจจุบัน ให้กำหนดค่าในคีย์รีจิสตรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
ตัวอย่างเช่น ในการใช้การโพสต์เฉพาะเฮดเดอร์ใน Internet Explorer และใน Windows Explorer ให้สร้างค่า DWORD สำหรับ Iexplore.exe และ Explorer.exe ในคีย์รีจิสตรีต่อไปนี้ และกำหนดค่าเป็น 1

หมายเหตุ ในการใช้การโพสต์เฉพาะเฮดเดอร์ในทุกโปรแกรมที่ใช้ฟังก์ชัน Wininet ในการโพสต์ข้อมูลไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้สร้างค่า DWORD ชื่อ * ในคีย์รีจิสตรีเดียวกัน และกำหนดค่าของข้อมูลเป็น 1
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 831167 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12 เม.ย. 2006 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม