แพคเกจโปรแกรมปรับปรุง Volume Shadow Copy Service (VSS) มีพร้อมใช้งานกับ Windows Server 2003

บทนำ

การปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Volume Shadow Copy Service สำหรับ Microsoft Windows Server 2003 มีพร้อมให้ใช้งานแล้ว แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงจะจัดการกับอาการเฉพาะต่อไปนี้

อาการ

ไม่สามารถทำ Shadow Copy ของซอฟต์แวร์ให้เสร็จสมบูรณ์บนไดรฟ์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใช้คลัสเตอร์ขนาดเล็ก

BUG #: 49754 (Windows SE)BUG #: 59913 (Windows SE)
เมื่อคุณพยายามสร้าง Shadow Copy บนไดรฟ์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีคลัสเตอร์ขนาดเล็ก (ตัวอย่างเช่น น้อยกว่า 4 กิโลไบต์ [KB]) หรือเมื่อคุณทำ Snapshot ของไดรฟ์ข้อมูลขนาดใหญ่หลายๆ ไดรฟ์ในเวลาเดียวกัน ตัวให้บริการซอฟต์แวร์ VSS อาจใช้การจัดสรรหน่วยความจำเพจพูลที่ใหญ่เกินความจำเป็นในระหว่างการสร้าง Shadow Copy หากมีหน่วยความจำเพจพูลไม่เพียงพอสำหรับการจัดสรร Shadow Copy อาจไม่เสร็จสมบูรณ์และอาจทำให้งาน Shadow Copy ก่อนหน้านี้จำนวนทั้งหมดสูญหายได้ เมื่อเกิดปัญหานี้ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจปรากฏในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:
ชนิดเหตุการณ์:แหล่งของเหตุการณ์ข้อผิดพลาด:ประเภทเหตุการณ์ VolSnap:ไม่มีรหัสเหตุการณ์: คำอธิบาย 5: Shadow Copy ของไดรฟ์ข้อมูล X: ไม่สามารถสร้างได้เนื่องจากมีหน่วยความจำเพจพูลไม่เพียงพอสำหรับโครงสร้างบิตแมป 
ชนิดเหตุการณ์:แหล่งของเหตุการณ์ข้อผิดพลาด:ประเภทเหตุการณ์ VolSnap:ไม่มีรหัสเหตุการณ์:คำอธิบาย 20: Shadow Copy ของไดรฟ์ข้อมูล X: ถูกยกเลิกเนื่องจากการคำนวณพื้นที่ว่างล้มเหลว 
ชนิดเหตุการณ์:   แหล่งของเหตุการณ์ข้อผิดพลาด:  ประเภทเหตุการณ์ VolSnap: ไม่มีรหัสเหตุการณ์:    คำอธิบาย 28: Shadow Copy ของไดรฟ์ข้อมูล X: ไม่สามารถสร้างได้เนื่องจากความล้มเหลวในการสร้างสิ่งจำเป็นบนโครงสร้างดิสก์

ข้อมูล: 0000: 00 00 00 00 02 00 58 00 ......X. 0008: 00 00 00 00 1c 00 06 c0 .......À 0010: 00 00 00 00 9a 00 00 c0 ....š..À 0018: 3d 00 00 00 00 00 00 00 =....... 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
หมายเหตุ คุณอาจได้รับเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้มีการอธิบายไว้ในบทความนี้ ค่า 0xc000009a (STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES) ในส่วน NTSTATUS ของเหตุการณ์ที่ออฟเซต 0x14 จะระบุปัญหาการจัดสรรทรัพยากรหน่วยความจำ

การแก้ไข การปรับปรุงนี้จะแก้ไขปัญหาการจัดสรรหน่วยความจำ คุณอาจเจอกับอาการนี้อีกหากคุณมีหน่วยความจำไม่เพียงพอสำหรับการทำสำเนา

กลับสู่ด้านบน

เกิดข้อผิดพลาดการหมดเวลาที่ตัวเขียน Volume Shadow Copy Service และ Shadow Copy สูญหายในระหว่างการทำสำรองข้อมูลหรือ ระหว่างอินสเตนซ์การรับเข้า/ส่งออกระดับสูง

BUG #: 50009 (Windows SE)
เมื่อคุณเริ่มกระบวนการสำรองข้อมูล ตัวเขียน Volume Shadow Copy Service อาจได้รับข้อผิดพลาดการหมดเวลาซึ่งเป็นเหตุให้การสำรองข้อมูลไม่สำเร็จ ตัวเขียน Volume Shadow Copy Service คือโปรแกรมหรือบริการที่ใช้ Volume Shadow Copy Service เพื่อบันทึกข้อมูลก่อนที่ Shadow Copy จะถูกสร้าง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้โปรแกรมสำรองข้อมูล (เช่น NTBackup) การสำรองข้อมูลอาจไม่เสร็จสมบูรณ์ และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

มีการส่งคืนข้อผิดพลาดขณะสร้าง Shadow Copy ของไดรฟ์ข้อมูล: 800423f4 (หรือค่า 800423f2 หรือ 800423f3)
เมื่อต้องการวินิจฉัยปัญหาของตัวเขียน Volume Shadow Copy Service ให้เรียกใช้คำสั่ง vssadmin ทันทีหลังจากการสำรองข้อมูลล้มเหลว:
 1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. พิมพ์ vssadmin list writers

คำสั่งนี้จะแสดงตัวเขียน Volume Shadow Copy Service และแสดงสถานะปัจจุบันของตัวเขียนแต่ละตัว ตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์อาจระบุว่า Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) หรือตัวเขียน Microsoft Active Directory ล้มเหลว คุณอาจพบข้อผิดพลาดการหมดเวลาบนตัวเขียนหลายๆ ตัว รวมถึงตัวเขียน MSDE ตัวเขียน SQL ตัวเขียน NT Directory Service (NTDS) ตัวเขียน Windows Internet Naming System (WINS) ตัวเขียน Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ตัวเขียน Remote Storage ตัวเขียนของผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรอง และตัวเขียน Microsoft Exchange ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผลลัพธ์:
C:\>VSSADMIN LIST WRITERS [...] ชื่อตัวเขียน: รหัสตัวเขียน 'NTDS': รหัสอินสแตนซ์ของตัวเขียน {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757}: สถานะ {26ed439f-4a52-481d-963d-5db5b695d9e7}: [10] ข้อผิดพลาดความล้มเหลวล่าสุด: ข้อผิดพลาดที่สามารถพยายามใหม่ได้ 
นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดการหมดเวลาบางอย่างยังสามารถระบุได้ด้วยการค้นหาในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อผิดพลาด 2 ตัวอย่าง:
รหัสเหตุการณ์: คำอธิบาย 12290: คำเตือน Volume Shadow Copy Service: ESENT ERROR {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} NTDS: -2402. hr = 0x00000000. 
รหัสเหตุการณ์: คำอธิบาย 2004: Shadow copy 6 หมดเวลา (20000 ms) 
คุณอาจพบปัญหาที่เป็นสาเหตุให้ตัวเขียน Volume Shadow Copy Service บางตัวหมดเวลาในขณะการสร้าง Shadow Copy ที่ใช้เวลานาน ปัญหานี้มักเกิดกับคอมพิวเตอร์ที่มีไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ที่ทำงานช้า มีหน่วยความจำต่ำ และมีความเร็ว CPU ต่ำ ปัญหานี้ยังอาจเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ที่มีการปิดใช้งานแคชการเขียนดิสก์ (ตัวอย่างเช่น บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวควบคุมโดเมน)

การสร้าง Shadow Copy มีลำดับของการเรียกระหว่างกระบวนการที่ซับซ้อน การเรียกระหว่างกระบวนการจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเขียน Volume Shadow Copy Service ที่สำคัญทั้งหมด ล้างบัฟเฟอร์ข้อมูลในระหว่างการสร้าง Shadow Copy โปรแกรมเหล่านี้ประกอบด้วย SQL, Exchange Server บริการระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมอื่นๆ นอกจากนี้ ตัวเขียน Volume Shadow Copy Service บางส่วน เช่น ตัวเขียน Exchange จะไม่ทำการเขียนในช่วงเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ช่วงการรอดังกล่าวจะอนุญาตให้มีการสร้าง Shadow Copy ในระหว่างช่วงเวลา ตัวเขียนจะรอการเขียนเพื่อให้เนื้อหาของ Shadow Copy สอดคล้องกับบัฟเฟอร์ข้อมูล อย่างไรก็ตาม หาก CPU มีความเร็วต่ำ แต่มีการใช้หน่วยความจำสูง หรือมีระดับการรับเข้า/ส่งออกสูง คุณอาจพบลักษณะการทำงานต่อไปนี้:
 • ตัวเขียนไม่ล้างบัฟเฟอร์ข้อมูล
 • ตัวเขียนไม่รอช่วงเวลาก่อนทำการเขียน
เมื่อเกิดปัญหานี้ การสร้าง Shadow Copy ล้มเหลว

ข้อมูลสำคัญ ตัวเขียน Volume Shadow Copy Service อาจล้มเหลวด้วยข้อผิดพลาดเดียวกันจากเงื่อนไขอื่นได้ เงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงพื้นที่ดิสก์ไม่พอ หรือการกำหนดค่าที่ไม่เหมาะสมของคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะจัดการเฉพาะข้อผิดพลาดการหมดเวลาที่เกิดขึ้นโดยไร้แบบแผนในตัวเขียน Volume Shadow Copy Service ระหว่างการสำรองข้อมูล Microsoft ขอแนะนำให้คุณตรวจทานแฟ้มบันทึกเหตุการณ์เพื่อดูว่ามีข้อผิดพลาด Volume Shadow Copy Service อื่นใดที่สามารถทำให้ตัวเขียนล้มเหลวได้


อาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องคือ Shadow Copy ของโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันอาจถูกลบ เมื่อเกิดปัญหานี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะปรากฏในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์:
ชนิดเหตุการณ์: แหล่งของเหตุการณ์ข้อผิดพลาด: ประเภทเหตุการณ์ VolSnap: ไม่มีรหัสเหตุการณ์: คำอธิบาย 25: Shadow Copy ของไดรฟ์ข้อมูล VolumeName ถูกยกเลิกเพราะไม่สามารถเพิ่มขนาดแฟ้มพื้นที่ diff ได้ทันเวลา ให้ลองลดปริมาณข้อมูล IO บนระบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวในอนาคต 
ในข้อความ VolumeName เป็นชื่อของไดรฟ์ข้อมูลที่กำหนดไว้สำหรับการสำรองข้อมูล


นอกจากนี้ คุณอาจพบปัญหาในโปรแกรมควบคุม Volsnap.sys ที่ให้ Shadow Copy ถูกลบออกเมื่อมีระดับการรับเข้า/ส่งออกสูง ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อแคชการเขียนดิสก์ถูกปิดใช้งาน (ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวควบคุมโดเมน)โดยค่าเริ่มต้น ตัวให้บริการ Shadow Copy ที่มีอยู่ใน Microsoft Windows Server 2003 มีการใช้สร้าง Shadow Copy เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูล Shadow Copy จะถูกนำมาใช้โดยใช้การคัดลอกเมื่อเขียน สิ่งที่แตกต่างกันจะถูกคัดลอกลงในที่เก็บ Shadow Copy ใน Volume Shadow Copy Service คุณสามารถใช้เครื่องมือการจัดการ Shadow Copy หรือคำสั่ง vssadmin ได้ใน Windows Server 2003 รุ่นแรกที่วางจำหน่าย ที่เก็บ Shadow Copy แรกเริ่มที่ได้รับการจัดสรรสำหรับการสร้าง Shadow Copy มีขนาด 100 เมกะไบต์ (MB) แต่พื้นที่จริงที่ใช้มีขนาดเล็กกว่ามาก เมื่อเวลาผ่านไป พื้นที่ที่ถูกจัดสรรอาจเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีข้อมูลที่ถูกปรับเปลี่ยนในไดรฟ์ข้อมูลต้นฉบับเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อปริมาณการใช้งานการรับเข้า/ส่งออกบนไดรฟ์ข้อมูลต้นฉบับอยู่ในระดับสูง ที่เก็บ Shadow Copy ไม่สามารถเพิ่มได้เร็วพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง ของการคัดลอกเมื่อเขียนทั้งหมดได้ ปัญหานี้ทำให้เกิดการลบ Shadow Copy ทั้งหมดบนไดรฟ์ข้อมูลต้นฉบับ ปัญหานี้สามารถเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในการกำหนดค่าตัวควบคุมโดเมน โดยค่าเริ่มต้น แคชการเขียนดิสก์จะถูกปิดใช้งานในการกำหนดค่าตัวควบคุมโดเมน

ข้อมูลสำคัญ ปัญหาเดียวกันนี้สามารถเกิดจากการจัดเรียงข้อมูลบนไดรฟ์ข้อมูลที่มีคลัสเตอร์ขนาดเล็ก ในสถานการณ์นี้ Shadow Copy ทั้งหมดจะถูกลบ และข้อผิดพลาดของเหตุการณ์ที่ระบุไว้ก่อนหน้าในส่วนนี้จะได้รับการบันทึกไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสูญหายของ Shadow Copy ในระหว่างการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

312067 Shadow Copy อาจสูญหายไปเมื่อคุณจัดเรียงข้อมูลบนไดรฟ์ข้อมูล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
นอกจากนี้ รหัสข้อผิดพลาดของเหตุการณ์ 2004 อาจได้รับการบันทึกไว้เมื่อมีไดรฟ์ข้อมูลระบบแฟ้ม NTFS เสียหาย เมื่อต้องการตรวจสอบว่านี่เป็นปัญหาหรือไม่ ให้เรียกใช้โปรแกรม Chkdsk.exe พร้อมสวิตช์ /f

แฟ้มบันทึกการตรวจสอบขนาดใหญ่ ข้อผิดพลาดการหมดเวลาของตัวเขียนอาจปรากฏในระหว่างการสำรองข้อมูลสถานะระบบ หากแฟ้มประวัติเหตุการณ์ความปลอดภัย (การตรวจสอบ) มีขนาดใหญ่มาก ขอแนะนำให้ทำการสำรองข้อมูลสถานะระบบหรือล้างแฟ้มบันทึกเป็นระยะการแก้ปัญหา โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะช่วยลดการเกิดปัญหา โดยการเพิ่มเวลาให้กับตัวเขียนบางส่วนเพื่อเตรียมการสำหรับกระบวนการ Shadow Copy โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยังเปลี่ยนขนาดขั้นต่ำของที่เก็บ Shadow Copy เดิมจาก 100 MB เป็น 300 MB ด้วย

กลับสู่ด้านบน

เหตุการณ์การเอา Plug and Play (PnP) ออกอย่าง กะทันหันถูกสร้างเมื่อคุณลบ Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์

BUG #: 53195 (Windows SE)BUG #: 53196 (Windows SE)
Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์คือ Shadow Copy ที่ถูกดำเนินการในอาร์เรย์ที่เก็บของฮาร์ดแวร์ ใน Windows Server 2003 Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์มีลักษณะเหมือนกับและถือเป็นดิสก์และหมายเลขหน่วยทางลอจิคัล (LUN) เมื่อดิสก์หรือ LUN ถูกเอาออกจากระบบอย่างกะทันหัน ข้อความแสดงเหตุการณ์จะถูกบันทึกพร้อมมีรายละเอียดว่าเป็นการเอาออกอย่างกะทันหัน สำหรับ Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์ ข้อความแสดงเหตุการณ์จะถูกบันทึกไว้เมื่อมีการลบ Shadow Copy เช่นเดียวกัน เมื่อคุณลบ Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจปรากฏในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:
ชนิดเหตุการณ์: แหล่งของเหตุการณ์ข้อผิดพลาด: ประเภทเหตุการณ์ PlugPlayManager: ไม่มีรหัสเหตุการณ์: คำอธิบาย 12: อุปกรณ์ 'Manufacturer Model (C) SCSI Disk Device' (SCSI\Disk&Ven_Vendor&Prod_Product_(C)Vendor&Rev_2001\4&13376f61&0&1017) หายไปจากระบบโดยไม่มีการเตรียมการเอาออกก่อน 
ชนิดเหตุการณ์: แหล่งของเหตุการณ์ข้อผิดพลาด: ประเภทเหตุการณ์ VSS: ไม่มีคำอธิบาย: ข้อผิดพลาด Volume Shadow Copy Service: เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในการเรียกรูทีน DeleteVolumeMountPoint hr = 0x80070002 
การแก้ปัญหา แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาโดยการเอาไดรฟ์ข้อมูล Shadow Copy และอุปกรณ์ดิสก์ออกอย่างถูกต้อง

กลับสู่ด้านบน

Shadow Copy ใช้ไม่ได้ในคลัสเตอร์ที่มีเส้นทางระบบ Windows แบบเส้นทางหรือเมื่อการใช้ ADMIN$ ร่วมกันถูกลบออกไป

BUG #: 58145 (Windows SE)
เมื่อคุณเปิด Shadow Copy สำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในคลัสเตอร์ งานที่จัดกำหนดการไว้ของ Shadow Copy อาจไม่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อโหนดต่างๆ ในคลัสเตอร์มีเส้นทางโฟลเดอร์ Windows ที่แตกต่างกัน (ตัวอย่างเช่น %windir%) ตัวอย่างเช่น หากเส้นทางการติดตั้ง Windows สำหรับโหนด A คือ c:\winnt และเส้นทางสำหรับโหนด B คือ c:\windows งานที่จัดกำหนดการไว้อาจไม่ทำงานหลังจากการเข้าแทนที่จากโหนด A เป็นโหนด B

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามจัดกำหนด การ Shadow Copy
ไม่สามารถสร้างกำหนดการค่าเริ่มต้นสำหรับการสร้างเงาของดิสก์ X" 0x80070906 ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันนี้ไม่มีอยู่
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากการใช้ ADMIN$ ร่วมกันถูกเอาออกจากระบบ แม้ในสถานการณ์แบบไม่มีคลัสเตอร์

การแก้ปัญหา แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ มีการตรวจพบเส้นทางระบบ Windows หลายเส้นทาง และไม่จำเป็นต้องมีการใช้ ADMIN$ ร่วมกันอีกต่อไปเมื่อคุณจัดกำหนดการงานของ Shadow Copy

กลับสู่ด้านบน

ทรัพยากรของ Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์อาจไม่ถูกใช้งานหากคุณยกเลิกการสร้าง Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์

BUG #: 59813 (Windows SE)
เมื่อคุณสร้าง Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์ ที่จะมีการนำเข้าโดยอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับที่มีการสร้าง Shadow Copy ทรัพยากรของ Shadow Copy อาจไม่ถูกใช้งานหากคุณยกเลิกการดำเนินการ อาการดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • เมื่อคุณใช้ Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์ ที่ถูกกำหนดค่าให้มีการนำเข้าที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันโดยอัตโนมัติ (ด้วยใช้ส่วนของการนำเข้าอัตโนมัติ)
 • Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์ถูกยกเลิกเมื่อมีการสร้าง Shadow Copy
เมื่อต้องการทรัพยากรฮาร์ดแวร์ ผู้ใช้ที่มีข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลต้องลบทรัพยากรออกด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรมการจัดการของอุปกรณ์เก็บข้อมูล

การแก้ปัญหา แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ โดยการตรวจหาว่ามีการกำหนดค่าการนำเข้าอัตโนมัติอยู่หรือไม่

กลับสู่ด้านบน

เกิดข้อผิดพลาด 0x800700EA เมื่อคุณพยายามนำเข้า Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์

BUG #: 59851 (Windows SE)
ในบางสถานการณ์ Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์อาจไม่สามารถนำเข้าได้ เมื่อเกิดอาการเช่นนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงเหตุการณ์ต่อไปนี้:
ชนิดเหตุการณ์:แหล่งของเหตุการณ์ข้อผิดพลาด:ประเภทเหตุการณ์ VSS:ไม่มีรหัสเหตุการณ์:คำอธิบาย 8193: ข้อผิดพลาด Volume Shadow Copy Service: เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในการเรียกรูทีน DeviceIoControl(IOCTL_VOLMGR_QUERY_HIDDEN_VOLUMES. hr = 0x800700ea 
การแก้ปัญหา แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยแก้ปัญหานี้ได้

กลับสู่ด้านบนShadow Copy อาจได้รับความเสียหายบนไดรฟ์ข้อมูลที่มีการแยกส่วนมากBUG #: 60776 (Windows SE)บนไดรฟ์ข้อมูลที่มีการแยกส่วนมากและมีการเปิด Shadow Copy อาจทำให้ Shadow Copy เสียหายได้

การแก้ปัญหา แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

กลับสู่ด้านบน

Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์แสดงเส้นทางอุปกรณ์ค่า NULL

BUG #: 53769 (Windows SE)
คุณอาจสร้าง Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์ไม่สำเร็จ อย่างไรก็ตาม Shadow Copy ดังกล่าวจะมีการรายงานเป็นสร้างได้สำเร็จพร้อมเส้นทางอุปกรณ์ค่า NULL ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลฮาร์ดแวร์ไม่สามารถสร้าง Shadow Copy ได้ อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวและรหัสข้อผิดพลาดจะถูกมาสก์เอาไว้ โปรแกรมที่ร้องขอจะรายงานความล้มเหลวขณะพยายามเข้าถึง Shadow Copy

การแก้ปัญหา แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ ความล้มเหลวและรหัสข้อผิดพลาดได้รับการส่งคืนไปยังโปรแกรมอย่างถูกต้อง

กลับสู่ด้านบน

ไดรฟ์ข้อมูลอาจหายไปเมื่อคุณเรียกใช้ Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์

BUG #: 55081 (Windows SE)BUG #: 67560 (Windows SE)
ไดรฟ์ข้อมูลอาจหายไปเมื่อคุณเรียกใช้ Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์ และเมื่อไดรฟ์ข้อมูลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของของทรัพยากรที่มีการจัดการในคลัสเตอร์ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมควบคุมคลัสเตอร์ดิสก์ไม่ส่งการดำเนินการบางอย่างระหว่างเลเยอร์ในสแตกที่จัดเก็บ

การแก้ปัญหา แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โปรแกรมควบคุมคลัสเตอร์ดิสก์ส่งการดำเนินการที่ถูกต้องแล้ว

กลับสู่ด้านบน

คอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนองหากตัวเลือก 'Shadow Copy สำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน' เปิดอยู่เมื่อคุณพยายามนำเข้า Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์

BUG #: 66378 (Windows SE)
อาการนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์ และเมื่อคุณทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คุณเปิด Shadow Copy สำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน บนไดรฟ์ข้อมูล
 2. คุณดำเนินการกับ Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์ บนไดรฟ์ข้อมูลนั้น
 3. คุณนำเข้า Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์
 4. คุณแบ่ง Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์ (ตัวอย่างเช่น คุณแปลงเป็น LUN)
 5. คุณกำหนดค่า LUN ใหม่ด้วยการดำเนินการอ่าน/เขียน
การแก้ปัญหา: แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

กลับสู่ด้านบน

การดำเนินการบางอย่างของ VSS อาจไม่เสร็จสมบูรณ์ หลังจาก Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์ทำงานไม่ได้ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์

BUG #: 70907 (Windows SE)
เมื่อเกิดการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดของคลัสเตอร์ งานการรับเข้า/ส่งออกบางอย่างอาจไม่แล้วเสร็จ ในขณะที่ทรัพยากรที่เก็บข้อมูลกำลังส่งคืนแบบออนไลน์ที่โหนดคลัสเตอร์อื่น เมื่อเกิดอาการเช่นนี้ สแตกที่จัดเก็บจะตรวจหาบางเซกเตอร์ของ Shadow Copy ของฮาร์ดแวร์ที่เป็นเซกเตอร์เสีย การดำเนินการขางอย่างของ VSS อาจไม่เสร็จสมบูรณ์ และคุณอาจได้รับเหตุการณ์ต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
  ชนิดเหตุการณ์: แหล่งของเหตุการณ์ข้อผิดพลาด:ประเภทเหตุการณ์ VSS:ไม่มีรหัสเหตุการณ์: คอมพิวเตอร์ 8193: คำอธิบาย Computer_name: ข้อผิดพลาด Volume Shadow Copy Service: เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในการเรียกรูทีน DeviceIoControl(IOCTL_VOLUME_SET_GPT_ATTRIBUTES. hr = 0x80070057Resolution. 
การแก้ปัญหา แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ สแตกที่จัดเก็บจะพยายามดำเนินการใหม่

กลับสู่ด้านบน

Cluster Service อาจไม่เริ่มหลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Microsoft Windows Server 2003

BUG #: 52891 (Windows SE)
เมื่อคุณปรับรุ่นคลัสเตอร์จาก Windows 2000 Server เป็น Windows Server 2003 บัญชีผู้ใช้บริการอาจไม่ใช่สมาชิกโดยตรงของกลุ่มผู้ดูแลระบบภายใน ใน Windows Server 2003 Cluster Service จะโฮสต์ตัวเขียน VSS บริการนี้อาจไม่เริ่มหากบัญชีผู้ใช้บริการไม่ใช่สมาชิกโดยตรงของกลุ่มผู้ดูแลระบบภายใน

การแก้ปัญหา แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ บัญชีผู้ใช้ Cluster Service ถูกเพิ่มลงในรายการบัญชีที่กำหนดเองของ VSS

กลับสู่ด้านบน

VVSS ไม่สามารถสร้าง Snapshot บนหมายเลขหน่วยทางลอจิคัลที่อยู่บนไดรฟ์ Internet Small Computer System Interface (iSCSI)

BUG #: 54106 (Windows SE)
เมื่อคุณพยายามจะสร้าง Snapshot บน LUN ที่อยู่บนไดรฟ์ข้อมูล iSCSI คุณอาจได้รับข้อความแสดงเหตุการณ์ต่อไปนี้:
แหล่ง: รหัสเหตุการณ์ VSS: คำอธิบาย 8193: ข้อผิดพลาด Volume Shadow Copy Service: เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในการเรียกรูทีน IVssLunInformation::SetBasicType hr=0x80070057 
การแก้ปัญหา แพคเกจโปรแกรมการปรับปรุงนี้ช่วยเพิ่มการสนับสนุนฮาร์ดแวร์ iSCSI

หมายเหตุ Microsoft ขอแนะนำให้คุณเรียกใช้ Microsoft iSCSI Software Initiator รุ่น 1.02 หรือรุ่นใหม่กว่า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรฟ์ iSCSI โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์เทคโนโลยีที่เก็บ - iSCSI ต่อไปนี้ของ Microsoft:http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/technologies/storage/iscsi/default.mspxกลับไปด้านบน

ตัวเขียน SQL MSDE จะส่งคืนข้อผิดพลาดหากฐานข้อมูลออฟไลน์ในระหว่างการคืนค่า

BUG #: 58046 (Windows SE)
เมื่อคุณพยายามคืนค่าฐานข้อมูล SQL ตัวเขียน MSDE (ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการ VSS) จะพยายามสื่อสารกับอินสแตนซ์ SQL หากคุณดำเนินการคืนค่าในขณะที่อินสแตนซ์ MSDE ของ SQL ไม่ทำงาน ตัวเขียน MSDE ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ตัวเขียน MSDE รายงานความล้มเหลวไปที่โปรแกรมประยุกต์การสำรองข้อมูล และทำให้การดำเนินการคืนค่าล้มเหลว ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:
ชนิดเหตุการณ์: แหล่งของเหตุการณ์ข้อผิดพลาด: ประเภทเหตุการณ์ VSS: ไม่มีรหัสเหตุการณ์: คำอธิบาย 6013: ข้อผิดพลาด Sqllib: พบข้อผิดพลาด OLEDB ในการเรียก IDBInitialize::Initialize hr = 0x80004005 สถานะ SQL: 08001, ข้อผิดพลาดท้องถิ่น: สถานะข้อผิดพลาด 17: 1, ความรุนแรง: แหล่ง 16: Microsoft OLE DB Provider สำหรับ SQL Server ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).] ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือการเข้าถึงถูกปฏิเสธ 
การแก้ปัญหา แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหานี้ได้

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack รุ่นล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในการแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่ต้องมีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนดังกล่าวจะแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนต่อไปนี้:
826936 เกิดข้อผิดพลาดการหมดเวลาในตัวเขียน Volume Shadow Copy Service และ Shadow Copy สูญหายในระหว่างการสำรองข้อมูลและในช่วงเวลาที่มีระดับการรับเข้า/ส่งออกสูง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่าง UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในเครื่องมือ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
  วันที่     เวลา รุ่น      ขนาด  ชื่อแฟ้ม -------------------------------------------------------------- 18-ธ.ค.-2546 20:04 5.2.3790.114    59,392 Clusdisk.sys 26-ธ.ค.-2546 23:02 5.2.3790.113   225,280 Dmadmin.exe 26-ธ.ค.-2546 23:02 5.2.3790.109  1,055,232 Esent.dll 18-ธ.ค.-2546 07:21 5.2.3790.113   129,536 Ftdisk.sys 26-ธ.ค.-2546 23:02 5.2.3790.113   273,920 Swprv.dll 18-ธ.ค.-2546 07:16 5.2.3790.113   116,736 Volsnap.sys 18-ธ.ค.-2546 07:16 5.2.3790.113   131,584 Vssadmin.exe 26-ธ.ค.-2546 23:02 5.2.3790.113   542,720 Vssapi.dll 26-ธ.ค.-2546 23:02 5.2.3790.113   130,560 Vssui.dll 18-ธ.ค.-2546 07:16 5.2.3790.113   663,040 Vssvc.exe 26-ธ.ค.-2546 23:02 5.2.3790.113    18,432 Vss_ps.dll 16-ธ.ค.-2546 17:55 5.2.3790.113    37,888 Ws03res.dll 

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Windows Server 2003 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ Volume Shadow Copy Service (VSS) ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

327948 ความเข้ากันได้ของ Windows Server 2003 กับซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลรุ่นก่อนหน้า (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางสำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 833167 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 25 พ.ย. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม