วิธีตั้งค่า RPC ผ่าน HTTP ใน Exchange Server 2003

บทนำ

บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีรับคู่มือที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดการเรียกกระบวนการระยะไกล (RPC) ผ่านคุณลักษณะ HTTP ใน Microsoft Exchange Server 2003

Exchange Server 2003 ร่วมกับ Microsoft Office Outlook 2003 และ Microsoft Windows Server 2003 สนับสนุนการใช้ RPC ผ่าน HTTP เพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่มี Exchange Server ทำงานอยู่ การใช้ RPC ผ่าน HTTP ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนบุคคลแบบเสมือน (VPN) เพื่อเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายของ Exchange ผู้ใช้ที่ใช้ Outlook 2003 บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในระบบขององค์กรจากอินเทอร์เน็ต คุณลักษณะ Windows RPC ผ่าน HTTP ช่วยให้ไคลเอ็นต์ RPC เช่น Outlook 2003 สามารถเริ่มต้นการเชื่อมต่อข้ามอินเทอร์เน็ตโดยใช้ทันเนลของการส่งข้อมูล RPC ผ่าน HTTP

ข้อมูลเพิ่มเติม

คู่มือ Exchange Server 2003 RPC over HTTP Deployment Scenarios ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ RPC ผ่าน HTTP คู่มือนี้ยังมีคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่า RPC ผ่าน HTTP ให้ถูกต้อง เมื่อต้องการรับคู่มือนี้ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: คู่มือ Exchange Server 2003 RPC over HTTP Deployment Scenarios ประกอบด้วยหัวข้อใหม่ต่อไปนี้:
  • "New for Exchange Server 2003 Service Pack 1"
  • "Technical Details of Using RPC over HTTP to Access Exchange from an Outlook Client"
  • "System Requirements for RPC over HTTP on Exchange Server 2003"
  • "Recommendations for Deploying RPC over HTTP Communications"
  • "Positioning Your RPC Proxy Server and Firewalls in a Corporate Environment"
  • "Deployment Scenarios for RPC over HTTP"
  • "Adding a Back-End Server to an RPC over HTTP Deployment"
  • "Troubleshooting RPC over HTTP Communications"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับใช้ Exchange Server 2003 โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

831050 คำอธิบายตัวเลือกของคุณลักษณะการกำหนดค่าสำหรับ Exchange ผ่านทางอินเทอร์เน็ตใน Outlook 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
826486 คุณไม่สามารถใช้ RPC ผ่าน HTTP กับสคริปต์การกำหนดค่าอัตโนมัติของพร็อกซี (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
822178 ภาพรวมของการอ้างอิงและความต้องการของคุณลักษณะ Exchange Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 833401 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 ม.ค. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม