ข้อผิดพลาด "'แก้ไขเอกสาร' จะต้องใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services" เมื่อคุณพยายามแก้ไขเอกสาร Office ในไลบรารีเอกสาร

หากคุณคือลูกค้า Small Business ค้นหาแหล่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ไซต์ การสนับสนุนสำหรับ Small Business
สำหรับ Microsoft SharePoint Team Services จาก Microsoft รุ่นของบทความนี้ โปรดดู
840024 .

อาการ

พิจารณาสถานการณ์จำลองต่อไปนี้:
 • คุณเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services
 • คุณดูไลบรารีเอกสาร
 • คุณพยายามแก้ไขเอกสาร Microsoft Office ที่เก็บอยู่ในไลบรารีเอกสาร
ในสถานการณ์นี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายคลึงกับข้อความต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Office ที่คุณกำลังใช้


ระบบ Office 2007

'แก้ไขเอกสาร' จะต้องใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services และ Microsoft Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป

Office 2003 และ Office รุ่นก่อนหน้า

'แก้ไขเอกสาร' จะต้องใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services และ Microsoft Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป


ตัวอย่างเช่น คุณพบกับอาการเหล่านี้ ถ้าคุณคลิกเอกสาร Microsoft Word ในไลบรารีเอกสาร แล้วคลิก แก้ไขใน Microsoft Office Word

นอกจากนี้ เมื่อคุณคลิก เอกสารใหม่ ในไลบรารีเอกสาร คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:


ไม่สามารถสร้างเอกสารได้ โปรแกรมประยุกต์ที่ต้องการอาจไม่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง หรือไม่สามารถเปิดแม่แบบสำหรับไลบรารีเอกสาร โปรดลองดังต่อไปนี้: 1. ตรวจหาชื่อแม่แบบในการตั้งค่าทั่วไปสำหรับไลบรารีเอกสารนี้ และติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ที่จำเป็นสำหรับการเปิดแม่แบบ ถ้าโปรแกรมประยุกต์ถูกกำหนดให้ติดตั้งในการใช้ครั้งแรก เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ แล้วลองสร้างเอกสารใหม่อีกครั้ง 2. ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไลบรารีเอกสารนี้ ไปที่การตั้งค่าทั่วไปสำหรับไลบรารีและกำหนดค่าแม่แบบใหม่

สาเหตุ

ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้เป็นจริง  
 • ไม่ได้ติดตั้ง Office XP หรือ Office รุ่นหลังจากนั้น
 • ไม่ได้ติดตั้งคอมโพเนนต์ SharePoint Support ที่รวมอยู่ในเครื่องมือ Office  

  หมายเหตุ ถึงแม้ว่าคอมโพเนนต์ SharePoint Support จะรวมอยู่ในเครื่องมือ Office แต่ก็อาจไม่ได้รับการติดตั้งเมื่อคุณติดตั้ง Office
 • ลงทะเบียนแฟ้ม Owssupp.dll ไม่ถูกต้องใน Windows

  หมายเหตุ แฟ้ม Owssupp.dll รวมอยู่ในคอมโพเนนต์ SharePoint Support และอนุญาตให้คุณเปิดเอกสาร Office ที่เก็บไว้ใน SharePoint

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ติดตั้ง Office XP หรือ Office รุ่นหลังจากนั้น

ติดตั้ง Office XP หรือ Office รุ่นหลังจากนั้น เมื่อคุณติดตั้ง Office ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งคอมโพเนนต์ Microsoft SharePoint Support 

หมายเหตุ คอมโพเนนต์ Microsoft SharePoint Support รวมอยู่ในหัวข้อเครื่องมือ Office

หมายเหตุ ใน Office 2003 และรุ่นหลังจากนั้น คอมโพเนนต์ SharePoint Support ใช้ชื่อว่า Windows SharePoint Services Support

วิธีที่ 2: ติดตั้ง SharePoint Support

ถ้า Office XP หรือรุ่นหลังจากนั้นได้รับการติดตั้งอยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถติดตั้งคอมโพเนนต์ SharePoint Support โดยไม่ต้องติดตั้ง Office อีกครั้ง โดยทำตามขั้นตอนสำหรับรุ่น Office ของคุณ

หมายเหตุ เนื่องจาก Microsoft Windows มีหลายเวอร์ชั่น ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันตามเวอร์ชั่นที่คุณใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ โปรดอ่านเอกสารของผลิตภัณฑ์เพื่อทำตามขั้นตอนต่างๆ


ถ้า Office XP ได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 3. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งในปัจจุบัน คลิก Microsoft Office XP แล้วคลิก เปลี่ยน
 4. คลิก เพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก - เปลี่ยนคุณลักษณะที่จะติดตั้งหรือเอาคุณลักษณะบางอย่างออก จากนั้น คลิก ถัดไป
 5. ในกล่อง คุณลักษณะที่จะติดตั้ง ขยาย เครื่องมือ Office คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก Microsoft SharePoint Support แล้วคลิก เรียกใช้จากคอมพิวเตอร์ของฉัน
 6. คลิก ปรับปรุง
ถ้า Office 2003 ได้รับการติดตั้งแล้วบนคอมพิวเตอร์ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 3. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งในปัจจุบัน คลิก Microsoft Office 2003 แล้วคลิก เปลี่ยน
 4. คลิก เพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก แล้วคลิกที่ ถัดไป
 5. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เลือกการกำหนดเองขั้นสูงของโปรแกรมประยุกต์ แล้วคลิก ถัดไป
 6. ในกล่อง เลือกตัวเลือกการปรับปรุงสำหรับโปรแกรมประยุกต์และเครื่องมือ ขยาย เครื่องมือ Office คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก Windows SharePoint Services Support แล้วคลิก เรียกใช้จากคอมพิวเตอร์ของฉัน
 7. คลิก ปรับปรุง
ถ้าชุดโปรแกรม Office 2007 ได้รับการติดตั้งแล้วบนคอมพิวเตอร์ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 3. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งในปัจจุบัน คลิก ชุดโปรแกรม Microsoft Office2007 แล้วคลิก เปลี่ยน
 4. คลิก เพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก แล้วคลิก ดำเนินการต่อ
 5. ขยาย เครื่องมือ Office
 6. คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก Windows SharePoint Services Support แล้วคลิก เรียกใช้จากคอมพิวเตอร์ของฉัน
 7. คลิก ดำเนินการต่อ

วิธีที่ 3: ลงทะเบียนแฟ้ม Owssupp.dll

หากต้องการให้เราลงทะเบียนแฟ้ม Owssupp.dll ให้คุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่มหรือการเชื่อมโยง Fix it ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง Fix it
หมายเหตุ
 • โซลูชัน Fix it ไม่ทำงาน ถ้าไม่มีแฟ้ม Owssupp.dll อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดีหรือดีวีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

หมายเหตุ สำหรับระบบ Office 2003 และ Office 2007 ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนที่ 4 และ 6 ข้อผิดพลาดนี้ไม่เป็นอันตรายและสามารถข้ามไปได้อย่างปลอดภัย หากคุณพบเห็น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดคล้ายคลึงกับข้อความต่อไปนี้:  

DllRegisterServer ใน C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11OWSSUPP.DLL ล้มเหลว รหัสส่งคืนคือ: 0x80070716

ถ้าต้องการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ cmd แล้วคลิก ตกลง
 3.   ตามค่าเริ่มต้น แฟ้ม Owssupp.dll อยู่ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่น Office ของคุณ: 
  • ถ้าติดตั้ง Office XP บนคอมพิวเตอร์: ไดรฟ์:\Program Files\Microsoft Office\Office10
  • ถ้าติดตั้ง Office 2003 บนคอมพิวเตอร์: ไดรฟ์:\Program Files\Microsoft Office\Office11
  • ถ้าติดตั้งระบบ Office 2007 บนคอมพิวเตอร์: ไดรฟ์:\Program Files\Microsoft Office\Office12
 4. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  regsvr32 -u owssupp.dll
 5. คลิก ตกลง เมื่อคุณได้รับข้อความที่ระบุว่าการทำงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
 6. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  regsvr32 owssupp.dll
 7. คลิก ตกลง เมื่อคุณได้รับข้อความที่ระบุว่าการทำงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
 8. พิมพ์ exit เพื่อออกจากพรอมต์คำสั่ง

  วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

  • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข ถือว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
  • เรายินดีรับคำติชมของคุณ หากต้องการส่งคำติชม หรือรายงานปัญหาใดๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง อีเมล มาให้เรา

วิธีที่ 4: ซ่อมแซม Office 2003 หรือระบบ Office 2007

คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการซ่อมแซม Office โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 3.  ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งแล้ว คลิก Microsoft Office 2003 หรือ Microsoft Office 2007 แล้วคลิก เปลี่ยน
 4. คลิก ติดตั้งใหม่หรือซ่อมแซม
 5. คลิก ตกลง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows SharePoint Services แวะไปที่เว็บไซต์Windows SharePoint Services 

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 833714 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 3 ม.ค. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม