หมายเลขรหัสภาษีของรัฐบาลกลางสำหรับ Microsoft


บทความนี้ได้รับการเผยแพร่ก่อนหน้านี้เป็นบทความฐานความรู้ของ Microsoft Q86301 หมายเลขรหัสภาษีของรัฐบาลกลางสำหรับ Microsoft คือ91-1144442 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของรัฐบาลกลางใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางภาษี ลูกค้ายังสามารถขอรับหมายเลขนี้ได้โดยการโทรไปที่ฝ่ายขายของไมโครซอฟท์ที่ (๘๐๐) 426-9400