โปรแกรมควบคุมคลาส Universal Audio Architecture (UAA) High Definition Audio มีให้สำหรับ Windows Server 2003 Windows XP และ Window 2000

สิ่งสำคัญ Microsoft ได้เปิดตัวโปรแกรมควบคุมคลาส Universal Audio Architecture (UAA) High Definition Audio รุ่น 1.0a สำหรับ Microsoft Windows โดยการเปิดตัวโปรแกรมรุ่นใหม่นี้เป็นการสนับสนุนการใช้งาน High Definition Audio และโมเด็มที่ Microsoft รู้จัก ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2547 ซึ่งเป็นโปรแกรมควบคุมรุ่นที่สองและใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ขอแนะนำให้คุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมรุ่น 1.0a นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมรุ่น 1.0a นี้ และวิธีการขอรับโปรแกรมควบคุม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

888111 มีไดรเวอร์ของคลาส Universal Audio Architecture (UAA) High Definition Audio รุ่น 1.0a สำหรับ Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows 2000

บทนำ

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมคลาส Universal Audio Architecture (UAA) High Definition Audio รุ่นแรกที่ออกเผยแพร่สำหรับ Microsoft Windows โปรแกรมควบคุมนี้ออกแบบมาให้สามารถทำงานร่วมกับ Windows รุ่นต่างๆ ต่อไปนี้:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
โปรแกรมรุ่นนี้สนับสนุนการใช้งาน High Definition Audio และโมเด็มที่ Microsoft รู้จัก ณ วันที่ 19 มีนาคม 2547 แพคเกจดังกล่าวใช้ไม่ได้กับการใช้งาน High Definition Audio ที่เปิดเผยต่อ Microsoft หลังจากวันที่ดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณลักษณะที่สนับสนุน ซึ่งปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานค่าเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์จาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม ให้ใช้คุณลักษณะนี้สำหรับการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น นำคุณลักษณะนี้ไปใช้กับระบบที่จำเป็นต้องใช้งานโดยเฉพาะเท่านั้น คุณลักษณะนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าระบบของคุณไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการไม่มีคุณลักษณะนี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีคุณลักษณะนี้

หากมีคุณลักษณะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับคุณลักษณะ

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในคุณลักษณะเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีคุณลักษณะพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีคุณลักษณะสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการนำการปรับปรุงนี้ไปใช้ คุณต้องมี Windows รุ่นใดรุ่นหนึ่งต่อไปนี้ติดตั้งอยู่ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP with Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows 2000 with Service Pack 4 (SP4)

ข้อกำหนดในการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่หลังจากนำการปรับปรุงนี้ไปใช้

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่าง UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในเครื่องมือ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม

Windows Server 2003

  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม
--------------------------------------------------------------
12-ส.ค.-2547 17:45 5.10.0.5011 137,728 Hdaudbus.sys
12-ส.ค.-2547 17:45 5.10.0.5011 113,664 Hdaudio.sys
12-ส.ค.-2547 17:45 5.10.0.5011 24,064 Hdaudprop.dll
12-ส.ค.-2547 17:45 5.10.0.5011 5,120 Hdaudpropres.dll
12-ส.ค.-2547 17:45 5.10.0.5011 61,952 Hdaudpropshortcut.exe
17-มี.ค.-2547 23:04 9.0.0.3140 147,456 Mssap.dll
15-มี.ค.-2547 20:44 5.2.3790.141 146,432 Portcls.sys

Windows XP SP1

  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม
--------------------------------------------------------------
12-ส.ค.-2547 17:45 5.10.0.5011 137,728 Hdaudbus.sys
12-ส.ค.-2547 17:45 5.10.0.5011 113,664 Hdaudio.sys
12-ส.ค.-2547 17:45 5.10.0.5011 24,064 Hdaudprop.dll
12-ส.ค.-2547 17:45 5.10.0.5011 5,120 Hdaudpropres.dll
12-ส.ค.-2547 17:45 5.10.0.5011 61,952 Hdaudpropshortcut.exe
17-มี.ค.-2547 23:05 9.0.0.3140 134,144 Mssap.dll
16-มี.ค.-2547 01:41 5.1.2600.1364 135,040 Portcls.sys

Windows 2000 SP4

  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม
--------------------------------------------------------------
12-ส.ค.-2547 17:45 5.10.0.5011 137,728 Hdaudbus.sys
12-ส.ค.-2547 17:45 5.10.0.5011 113,664 Hdaudio.sys
12-ส.ค.-2547 17:45 5.10.0.5011 24,064 Hdaudprop.dll
12-ส.ค.-2547 17:45 5.10.0.5011 5,120 Hdaudpropres.dll
12-ส.ค.-2547 17:45 5.10.0.5011 61,952 Hdaudpropshortcut.exe
15-มี.ค.-2547 19:20:00 5.0.2195.6906 148,368 Portcls.sys
15-มี.ค.-2547 19:19 5.0.2195.6906 46,032 Sysaudio.sys

ข้อมูลเพิ่มเติม

UAA รุ่นใหม่อธิบายถึงสถาปัตยกรรมโปรแกรมควบคุมคลาสสำหรับโซลูชันการสนทนาผ่านคอมพิวเตอร์ที่มีการรองรับในระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows

อุปกรณ์เสียงที่ตรงตามมาตรฐานของ UAA สามารถใช้ระบบปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนโปรแกรมควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ ผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์ไม่จำเป็นต้องจัดหาโปรแกรมควบคุมแบบกำหนดเองสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว Microsoft มีแผนที่จะจัดหาโปรแกรมควบคุมคลาส UAA สำหรับ คลาสของอุปกรณ์เสียงต่อไปนี้ใน Windows Server 2008
 • USB Audio
 • IEEE 1394 AV/C
 • High Definition Audio
อุปกรณ์ High Definition Audio จะสอดคล้องกับข้อกำหนด Intel High Definition Audio อุปกรณ์ High Definition Audio device จะเชื่อมต่อกับบัส PCI หรือบัส PCI Express โดยอุปกรณ์ High Definition Audio สามารถอยู่ในการ์ดเสียงภายใน หรือเป็นส่วนหนึ่งของชุดของชิพบนแผงวงจรหลักแบบรวม การปรับปรุงที่กล่าวถึงในบทความนี้สนับสนุนฮาร์ดแวร์ Intel รุ่นแรกของฤดูใบไม้ผลิ 2547 สำหรับโซลูชันที่เข้ากันได้กับ High Definition Audio


ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่มีการกล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตโดยบริษัทต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ข้อดีต่างๆ ของ UAA สำหรับโซลูชันของอุตสาหกรรมด้านเสียงในปัจจุบัน ซึ่งคือ AC’97 Audio Codec ได้แก่

สำหรับผู้ใช้

 • การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านเสียงที่ง่ายยิ่งขึ้น
 • เพิ่มเสถียรภาพระบบ
 • การติดตั้งโปรแกรมควบคุมเสียงที่ง่ายยิ่งขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • ระบบเสียงที่ไม่มีการรบกวน
 • มีการรักษาความปลอดภัยสำหรับเนื้อหาที่มีการป้องกันเพิ่มขึ้น
 • มีความต้องการสำหรับโปรแกรมควบคุมจากผู้จำหน่ายน้อยลง
 • มีความต้องการในการปรับรุ่นโปรแกรมควบคุมน้อยลง
 • มีการสนับสนุนด้านเสียงขั้นพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์ที่ตรงตามมาตรฐาน UAA

สำหรับ OEM และผู้ผลิตฮาร์ดแวร์

 • มีการพัฒนา การทดสอบ และการสนับสนุนซอฟต์แวร์น้อยลง
 • มีการขอรับการสนับสนุนและส่งคืนผลิตภัณฑ์น้อยลง
 • มีการยุติผลิตภัณฑ์ที่ "สิ้นสุดอายุ" ได้สะดวกยิ่งขึ้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UAA ใน Microsoft Windows โปรดดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิคของ Universal Audio Architecture โดยเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้จัดจำหน่ายที่ไม่ใช่ Microsoft (บริษัทอื่น) โปรดคลิกหมายเลขบทความที่เหมาะสมจากรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
65416 ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ A-K (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60781 ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร L-P (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60782 ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ Q-Z (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft จะให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 835221 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 25 พ.ย. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม