ข้อผิดพลาดชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่ออาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ Windows Update หรือ Microsoft Update

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update เพื่อตรวจสอบและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดตามที่แสดงในหัวข้อ "อาการ"

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ใช้ตัวแก้ไขปัญหาการปรับปรุง Windows เพื่อการตรวจสอบอย่างมีระบบ และแก้ไข

Windows 8 or Windows 7

การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาทั่วไปโดยอัตโนมัติด้วย Windows Update ตัวช่วยแก้ไขปัญหาอาจแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้
ตัวช่วยแก้ไขปัญหานี้แก้ปัญหาหลายปัญหาเรียนรู้เพิ่มเติมเรียกใช้งานตอนนี้

Windows Vista หรือ Windows XP

การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาทั่วไปโดยอัตโนมัติด้วย Windows Update ตัวช่วยแก้ไขปัญหาอาจแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้
ตัวแก้ไขปัญหานี้สามารถแก้ไขปัญหาได้มากมายเรียนรู้เพิ่มเติมเรียกใช้ตอนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อสำคัญ โดยส่วนใหญ่แล้วข้อผิดพลาดเหล่านี้เกิดจากความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ ในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ที่จะทำการปรับปรุงและโปรแกรมปรับปรุงที่จะดาวน์โหลด ปัญหาดังกล่าวมักจะแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ก่อนที่คุณจะลองวิธีการแก้ไขปัญหาในบทความนี้ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • ออกจาก Windows Update รอประมาณ 10 ถึง 15 นาที แล้วเปิดใช้งาน Windows Update อีกครั้งเพื่อตรวจสอบโปรแกรมปรับปรุง
  • เปิด Windows Automatic Update เพื่อให้มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงโดยอัตโนมัติทุก 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจเกิดขึ้น หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครือข่าย


อาการ

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update เพื่อตรวจสอบและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาดในข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
รหัสข้อผิดพลาดแบบเลขฐานสิบหก รหัสข้อผิดพลาดแบบเลขฐานสิบคำอธิบายข้อผิดพลาด API
0x80070008-2147024888ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
0x800705B4-2147023436Error_Timeout
0x8007000E-2147024882E_OUTOFMEMORY
0x80072EE2-2147012894ERROR_INTERNET_TIMEOUT
0x80072EFD-2147012867ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT
0x80072EE7-2147012889ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED
0x80072EEF-2147012881ERROR_INTERNET_LOGIN_FAILURE
0x80072EFE-2147012866ERROR_INTERNET_CONNECTION_ABORTED
0x8024400E-2145107954SUS_E_PT_SOAP_SERVER
0x80072F76-2147012746ERROR_WINHTTP_HEADER_NOT_FOUND
0x80244016-2145107946SUS_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUEST
0x80072F78-2147012744ERROR_WINHTTP_INVALID_SERVER_RESPONSE
0x80244022-2145107934SUS_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAIL
0x80090305-2146893051SEC_E_SECPKG_NOT_FOUND
0x8024402F-2145107921WU_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORS
0x8009033F-2146892993SEC_E_Shutdown_IN_Progress
0xC80003FA-939523078hrReadVerifyFailure
0x80244008-2145107960SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULT
0xC800042D-939523027HrVersionStoreOutOfMemory
0x8024400A -2145107958SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE
0x80071A90-2147018096ERROR_TRANSACTIONAL_CONFLICT
0x8024400D-2145107955SUS_E_PT_SOAP_CLIENT

สาเหตุ

ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจเกิดจากปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • โปรแกรมหรือขั้นตอนที่รบกวนการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
  • ปัญหาด้านทรัพยากรในคอมพิวเตอร์
  • มีกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตมาก
  • มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่สามารถกู้คืนได้

ข้อมูลอ้างอิง

หากข้อมูลในบทความนี้ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ เลือกข้อใดข้อหนึ่งในการอ้างอิงต่อไปนี้:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 836941 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 มี.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม