คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Word

บทความนี้เป็นภาครวมของบทความที่เสนอไว้ก่อนหน้าดังต่อไปนี้ 328167

อาการ

เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Microsoft Office Word คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความดังต่อไปนี้

ข้อผิดพลาดในขณะทำงาน
สคริปต์ย่อยไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด
ข้อผิดพลาดในการคอมไพล์ในโมดูลที่ซ่อน ชื่อโมดูล
ข้อผิดพลาด Visual Basic - วัตถุไม่สนับสนุนคุณสมบัติหรือวิธีการนี้
ไม่สามารถแสดงแม่แบบ แม่แบบ Add in ไม่ถูกต้อง ชื่อแม่แบบ
โปรแกรม Word ไม่สามารถเปิดแม่แบบเอกสารนี้ได้ ชื่อแม่แบบ
ไม่พบชื่อโมดูล
ไม่สามารถใช้งานคำสั่งได้เนื่องจากมีกล่องโต้ตอบเปิดอยู่
ไม่สามารถเปิดแฟ้มนี้ได้ ชื่อแฟ้ม
ไม่สามารถเปิดแฟ้มได้
Microsoft VisualBasic - แมโครในโครงการนี้ถูกปิดใช้งาน
แม่แบบ Add-in ไม่ถูกต้อง

สาเหตุ

ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Add-in ในโฟลเดอร์เริ่มต้นระบบโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งเข้ากันไม่ได้กับโปรแกรม Word

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการระบุ Add-in ที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ออกจากโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมด รวมทั้งโปรแกรม Word และ Microsoft Outlook
 2. เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของโปรแกรม Word ที่คุณใช้งานอยู่

  สำหรับ Microsoft Office Word 2007:
  Program Files\Microsoft Office\Office12\Startup
  สำหรับ Microsoft Office Word 2003:
  Program Files\Microsoft Office\Office11\Startup
  สำหรับ Microsoft Word 2002:
  Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup
  สำหรับ Microsoft Word 2000:
  Program Files\Microsoft Office\Office\Startup
 3. ย้ายแฟ้มใดๆ ที่อยู่ในโฟลเดอร์ดังกล่าวไปที่เดสก์ท็อปของคุณ
 4. เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\Word\Startup
 5. ย้ายแฟ้มใดๆ ที่อยู่ในโฟลเดอร์ดังกล่าวไปที่เดสก์ท็อปของคุณ
 6. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Word ใหม่
นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นโปรแกรม Word ได้โดยการใช้แม่แบบการสนับสนุนน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้แม่แบบการสนับสนุน โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

820919 วิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มหรือใช้งานโปรแกรม Word 2003 หรือ Word 2002 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 838675 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 13 พ.ค. 2010 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม