วิธีติดตั้ง Microsoft Loopback Adapter ใน Microsoft Windows Server 2003

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีติดตั้ง Microsoft Loopback Adapter ใน Microsoft Windows Server 2003 คุณสามารถติดตั้งอะแดปเตอร์โดยใช้พรอมต์คำสั่งหรือใช้ Hardware Wizard

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีที่ 1

เมื่อต้องการติดตั้ง Microsoft Loopback Adapter อย่างรวดเร็วใน Microsoft Windows Server 2003 ให้ใช้ยูทิลิตี DevCon ที่พรอมต์คำสั่ง เมื่อต้องการดาวน์โหลดและเรียกใช้ยูทิลิตี DevCon ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ดาวน์โหลดแฟ้มที่บีดอัด DevCon จากนั้นจึงขยายแฟ้มนี้:
  1. ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  2. บันทึกแฟ้ม Devcon.exe ไปยังโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงเปิดโฟลเดอร์
  3. ดับเบิลคลิก Devcon.exe กล่องโต้ตอบ WinZip Self-Extractor จะปรากฏขึ้น
  4. ในช่อง Unzip to path ให้พิมพ์โฟลเดอร์ที่คุณต้องการคลายซิปแฟ้ม จากนั้นให้คลิก Unzip
  5. คลิก OK จากนั้นคลิก Close เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการคลายซิป
 2. ติดตั้ง Microsoft Loopback Adapter:
  1. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้เปลี่ยนไดเรกทอรีเป็นโฟลเดอร์ที่คุณขยายแฟ้ม DevCon
  2. เปลี่ยนไดเรกทอรีเป็นโฟลเดอร์ i386
  3. พิมพ์ devcon.exe install %windir%\inf\netloop.inf *msloop จากนั้นกดแป้น ENTER คุณจะพบเอาต์พุตซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับข้อความต่อไปนี้:
   Device node created. Install is complete when drivers are updated...
   Updating drivers for *msloop from C:\WINDOWS\inf\netloop.inf.
   Drivers updated successfully.
  4. ปิดพรอมต์คำสั่ง
  5. คลิก Start แล้วคลิก Control Panel จากนั้นคลิก Network Connections เพื่อยืนยันว่ามีการติดตั้ง Microsoft Loopback Adapter

วิธีที่ 2

เมื่อต้องการติดตั้ง Microsoft Loopback Adapter โดยใช้ Hardware Wizard ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใน Control Panel ให้ดับเบิลคลิก Add Hardware แล้วคลิก Next
 2. คลิก Yes, I have already connected the hardware แล้วคลิก Next
 3. ที่ส่วนท้ายของรายการ Installed hardware ให้คลิก Add a new hardware device แล้วคลิก Next
 4. คลิก Install the hardware that I manually select from a list แล้วคลิก Next
 5. ในรายการ Common hardware types ให้คลิก Network adapters แล้วคลิก Next
 6. ในกล่องรายการ Manufacturers ให้คลิก Microsoft
 7. ในกล่องรายการ Network Adapter ให้คลิก Microsoft Loopback Adapter แล้วคลิก Next
 8. คลิก Next เพื่อเริ่มต้นการติดตั้งไดรเวอร์สำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณ
 9. คลิก Finish
 10. คลิก Start แล้วคลิก Settings จากนั้นคลิก Network Connections เพื่อยืนยันว่ามีการติดตั้ง Microsoft Loopback Adapter

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูทิลิตี DevCon ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

311272 แฟ้ม: ยูทิลิตีในบรรทัดคำสั่ง DevCon ซึ่งใช้แทน Device Manager (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 842561 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 ม.ค. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม