คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคอมพิวเตอร์กลับมาทำงานต่อหลังจากการหยุดรอ และมีการบันทึกเหตุการณ์ 1030 และ 1058 ในบันทึกโปรแกรมประยุกต์ของตัวควบคุมโดเมน

อาการ

เมื่อคุณให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 กลับมาทำงานต่อหลังจากการหยุดรอ คอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนอง คุณอาจจะเห็นกล่องข้อความ "ใช้งานการตั้งค่าส่วนบุคคล" ปรากฏขึ้นเป็นเวลาถึงหนึ่งชั่วโมง ก่อนที่เดสก์ท็อปจะปรากฏ

โดยปกติ เมื่อคุณกำหนดให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 กลับสู่การทำงานหลังจากที่สแตนด์บาย คอมพิวเตอร์อาจถูกล็อก ดังนั้น คุณต้องเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะเข้าถึงเดสก์ท็อปได้ แต่เมื่อเกิดปัญหานี้ คอมพิวเตอร์จะไม่ถูกล็อก และหน้าจอเข้าสู่ระบบของ Windows Server 2003 จะไม่ปรากฏ

นอกจากนี้ ข้อความเหตุการณ์ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ในตัวควบคุมโดเมน หลังจากที่คุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ใหม่แล้ว:
ชนิดเหตุการณ์: Error
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Userenv
ประเภทเหตุการณ์: None
ID เหตุการณ์: 1058
คำอธิบาย: Windows ไม่สามารถเข้าถึงแฟ้ม gpt.ini สำหรับ GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domain,DC=com ต้องมีแฟ้มอยู่ที่ตำแหน่ง <\\domain\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini> (ปฏิเสธการเข้าใช้งาน ). ล้มเลิกการประมวลผลนโยบายกลุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้และศูนย์บริการช่วยเหลือที่ http://support.microsoft.com
หรือ
คำอธิบาย: Windows ไม่สามารถเข้าถึงแฟ้ม gpt.ini สำหรับ GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domain,DC=com. ต้องมีแฟ้มอยู่ที่ตำแหน่ง <\\domain\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini> (ไม่พบเส้นทางของเครือข่าย ).

ประเภทเหตุการณ์: Error
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Userenv
ประเภทเหตุการณ์: None
ID เหตุการณ์: 1030
คำอธิบาย: Windows ไม่สามารถสอบถามรายการวัตถุนโยบายกลุ่ม ข้อความที่อธิบายถึงเหตุผลของเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกโดยกลไกของนโยบายก่อนหน้านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้และศูนย์บริการช่วยเหลือที่ http://support.microsoft.com
เมื่อคุณเปิดการบันทึกสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ (Userenv) บริการของ Distributed File System (DFS) ของโดเมนอาจไม่ทำงาน เมื่อคอมพิวเตอร์กลับสู่การทำงานหลังจากการหยุดรอ นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความที่มีลักษณะเดียวกับข้อความต่อไปนี้ในแฟ้ม %SystemRoot%\Debug\UserMode\Userenv.log

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเปิดการบันทึก Userenv โปรดดูที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่อ้างอิงในส่วน "อ้างอิง"
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 EvaluateDeferredGPOs: การค้นหา GPOs ใน cn=policies,cn=system,DC=domain,DC=local
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: การค้นหา <CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domain,DC=local>
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: เครื่องมีสิทธิ์เข้าถึง GPO นี้
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: GPO ผ่านการตรวจสอบตัวกรอง
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: พบรุ่นฟังก์ชันของ: 2
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: พบเส้นทางสำหรับระบบแฟ้มของ: <\\domain.local\sysvol\domain.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}>
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:734 ProcessGPO: ไม่พบแฟ้มแม่แบบของนโยบายกลุ่ม <\\domain.local\sysvol\domain.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>, error = 0x5.

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้น หากกระบวนการ Winlogon พยายามประมวลผลนโยบายกลุ่มก่อนที่คอมโพเนนต์อื่นๆ จะทำงาน Service Pack ที่บทความนี้อธิบายนั้น จะเพิ่มตรรกะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นค่าเริ่มต้นของกระบวนการ Winlogon และ Workstation Service

แต่มีสถานการณ์อื่นๆ อีกมากมายที่อาจทำให้เกิดปัญหานี้ โปรดตรวจสอบว่าคอมโพเนนต์ต่อไปนี้ได้เริ่มต้นแล้ว และมีการตั้งค่าไว้ถูกต้องก่อนที่จะใช้ Service Pack
 • บริการ Netlogon และ DFS เริ่มต้นแล้ว
 • ตัวควบคุมโดเมนมีสิทธิ์อ่านและใช้สำหรับนโยบายตัวควบคุมโดเมน
 • สิทธิ์ของระบบแฟ้ม NTFS และการใช้สิทธิ์ร่วมกันมีการกำหนดไว้อย่างถูกต้องในการใช้ Sysvol ร่วมกัน
 • รายการ DNS ถูกต้องสำหรับตัวควบคุมโดเมน

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดดูที่ส่วน "ข้อมูล Service Pack" ต่อไปนี้ หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ชั่วคราว โปรดดูที่ส่วน "วิธีการอื่นๆ" ต่อไปในส่วน "วิธีแก้ปัญหา" นี้

ข้อมูล Service Pack

การแก้ปัญหานี้ ให้โหลด Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
889100 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
หมายเหตุ หลังจากที่คุณติดตั้ง Service Pack นี้แล้ว โปรดกลับไปที่บทความนี้ เพื่อทำให้กระบวนการที่อธิบายในส่วน "ข้อมูลรีจิสทรี" ต่อไปนี้เสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลรีจิสทรี

หมายเหตุ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ใน Windows Server 2003

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม อาจเกิดปัญหาร้ายแรงได้หากคุณแก้ไขรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง เพื่อเพิ่มการป้องกัน ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนแก้ไข จากนั้น คุณอาจกู้คืนรีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองและกู้คืนรีจิสทรี คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ถ้าต้องการให้เราทำขั้นตอนต่างๆ ให้กับคุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเพื่อแก้ปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกปุ่มหรือลิงก์ แก้ปัญหา ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก Run แล้วทำตามขั้นตอนในวิซาร์ดแก้ปัญหาหมายเหตุ
 • โปรดติดตั้ง Service Pack ในหัวข้อ "ข้อมูล Service Pack" ก่อนที่คุณจะเรียกใช้แพคเกจนี้
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา ให้บันทึกวิธีแก้ปัญหาในแฟลชไดร์ฟหรือซีดี แล้วรันบนคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

หลังจากที่คุณได้ใช้ Service Pack นี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 2. ใน Registry Editor ให้ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. ถ้ารายการ WaitForNetwork ขาดหายไป คุณต้องเพิ่มรายการนี้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกขวาที่คีย์ย่อย Winlogon และคลิกที่ สร้าง จากนั้นคลิกที่ ค่า Dword
  2. ในกล่อง ชื่อค่า พิมพ์ WaitForNetwork
 4. คลิกขวาที่ WaitForNetwork และคลิกที่ ปรับเปลี่ยน
 5. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขค่า DWORD ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 1 จากนั้นคลิก ตกลง
 6. ปิดโปรแกรมแก้ไขรีจิสทรี

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากปัญหานี้ได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของคุณ ในการให้ข้อคิดเห็นหรือแจ้งปัญหาสำหรับวิธีแก้ปัญหานี้ โปรดให้ข้อคิดเห็นในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งข้อความอีเมลมายังเรา

วิธีการอื่นๆ

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ชั่วคราว คุณสามารถเรียกใช้งานแฟ้ม Dfsutil.exe ที่อยู่ในเครื่องมือสนับสนุน Windows Server 2003 คุณสามารถติดตั้งเครื่องมือสนับสนุน Windows Server 2003 ได้สองวิธี คุณสามารถเรียกใช้ \\Support\Tolls\Suptools.msi จากซีดีรอม Windows Server 2003 หรือคุณสามารถแยกเครื่องมือสนับสนุนได้จากแฟ้ม \\Support\Tools\Support.cab โดยตรง เมื่อต้องการเรียกใช้แฟ้ม Dfsutil.exe ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ cmd และคลิกที่ ตกลง
 2. ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์ dfsutil /PurgeMupCache และกด ENTER

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Windows Server 2003 Service Pack 1

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานการบันทึกสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
221833 วิธีใช้งานการบันทึกดีบักของสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ในรุ่นที่มีจำหน่ายของ Windows
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 842804 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 13 พ.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม