เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด "The following entry in the [strings] section is too long and has been truncated" เมื่อคุณพยายามแก้ไข หรือดู GPO ใน Windows Server 2003, Windows XP Professional หรือ Windows 2000

BUG #: 23278 (Content Maintenance)BUG #: 23435 (Content Maintenance)BUG #: 24272 (Content Maintenance)BUG #: 24575 (Content Maintenance)BUG #: 25051 (Content Maintenance)BUG #: 25067 (Content Maintenance)BUG #: 25295 (Content Maintenance)BUG #: 483440 (OfficeNet)BUG #: 42991 (Small Business Server 2003)BUG #: 994801 (Windows OS Bugs)BUG #: 995159 (Windows OS Bugs)BUG #: 995179 (Windows OS Bugs)BUG #: 1004936 (Windows OS Bugs)BUG #: 1004939 (Windows OS Bugs)BUG #: 1004952 (Windows OS Bugs)BUG #: 1004954 (Windows OS Bugs)BUG #: 830178 (Windows Out Of Band Releases)BUG #: 61034 (Windows SE)BUG #: 68905 (Windows SE)BUG #: 81939 (Windows SE)BUG #: 81949 (Windows SE)BUG #: 93790 (Windows SE)BUG #: 95504 (Windows SE)BUG #: 101274 (Windows SE)BUG #: 101815 (Windows SE)BUG #: 102052 (Windows SE)BUG #: 102384 (Windows SE)BUG #: 102395 (Windows SE)BUG #: 103110 (Windows SE)BUG #: 104116 (Windows SE)BUG #: 104431 (Windows SE)BUG #: 106498 (Windows SE)BUG #: 106574 (Windows SE)BUG #: 106644 (Windows SE)BUG #: 106704 (Windows SE)BUG #: 107076 (Windows SE)BUG #: 107095 (Windows SE)BUG #: 107776 (Windows SE)BUG #: 107841 (Windows SE)BUG #: 108037 (Windows SE)BUG #: 108122 (Windows SE)BUG #: 108125 (Windows SE)BUG #: 108129 (Windows SE)BUG #: 108239 (Windows SE)BUG #: 108279 (Windows SE)BUG #: 108286 (Windows SE)BUG #: 109068 (Windows SE)BUG #: 109533 (Windows SE)BUG #: 110153 (Windows SE)BUG #: 110157 (Windows SE)BUG #: 110158 (Windows SE)BUG #: 110159 (Windows SE)BUG #: 110160 (Windows SE)BUG #: 110955 (Windows SE)BUG #: 113123 (Windows SE)BUG #: 113257 (Windows SE)BUG #: 114068 (Windows SE)BUG #: 114189 (Windows SE)BUG #: 114647 (Windows SE)BUG #: 116046 (Windows SE)BUG #: 116718 (Windows SE)BUG #: 117644 (Windows SE)BUG #: 118042 (Windows SE)BUG #: 118349 (Windows SE)BUG #: 124204 (Windows SE)

อาการ

เมื่อคุณพยายามแก้ไขหรือดู Group Policy Object (GPO) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional ที่ใช้ Service Pack 1 (SP1) หรือ Microsoft Windows 2000 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะใกล้เคียงกับข้อความต่อไปนี้:
The following entry in the [strings] section is too long and has been truncated.
หลังจากข้อความนี้อาจมีข้อความอื่นปรากฏ ซึ่งข้อความนี้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ หากคุณคลิกที่ OK ในวินโดว์ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ระบบอาจแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะคล้ายกันอีกครั้ง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏซ้ำจะมีข้อความแตกต่างกัน ซึ่งจะปรากฏหลังจากข้อความแสดงข้อผิดพลาด

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากรุ่นก่อนหน้าของโปรแกรมแก้ไข Group Policy ไม่สามารถแปลค่าประเภทของสตริงที่ยาวเกิน 255 ตัวอักษร ประเภทสตริงเหล่านี้อยู่ในไฟล์ .adm ซึ่งไม่ควรรวมอยู่ในโครงสร้าง "IF VERSION"

โดยทั่วไปแล้ว ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามดูหรือแก้ไข GPO ที่มีการดูจากเวิร์กสเตชันอื่น โดยที่เวิร์กสเตชันนั้นมีไฟล์ .adm ที่ใช้โครงสร้าง "IF VERSION >=5" เมื่อเวิร์กสเตชันการจัดการดู GPO เวิร์กสเตชันนี้จะอัพเดท GPO นั้นโดยอัตโนมัติ ด้วยไฟล์ .adm รุ่นล่าสุด หากไฟล์ .adm ของเวิร์กสเตชันใหม่กว่าไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ \Adm ของ GPO โดเมน ไฟล์เทมเพลทจะได้รับการอัพเดท ถ้าไฟล์เทมเพลทมีโครงสร้าง "IF VERSION >=5" เมื่อเวิร์กสเตชันการจัดการพยายามแก้ไขหรือดู GPO โดยไม่มีการติดตั้งฮอตฟิกซ์ ระบบจะแสดงข้อผิดพลาด

หมายเหตุ ไฟล์เทมเพลทการจัดการ (.adm) ที่ใช้โครงสร้าง "IF VERSION >=5" จะอยู่ใน Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) โครงสร้างนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทำงานที่ไม่คาดหมายในการตั้งค่า Group Policy เมื่อมีการแก้ไขการตั้งค่านี้จากรุ่นก่อนหน้าของโปรแกรมแก้ไข Group Policy

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์เทมเพลทการจัดการ Group Policy โดยคลิกที่หมายเลขบทความ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

816662 คำแนะนำสำหรับการจัดการไฟล์เทมเพลทการจัดการ Group Policy (.adm) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


การแก้ไข

Windows 2000 SP3 ขึ้นไป

ข้อมูลอัพเดท

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่อไปนี้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพ็คเกจ 842933

สิ่งที่ต้องทำก่อน

ในการติดตั้งการอัพเดทนี้ คุณต้องติดตั้ง Windows 2000 SP3 เป็นต้นไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

รีสตาร์ท

คุณต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจากที่ติดตั้งการอัพเดทนี้

ข้อมูลการแทนที่ของฮอตฟิกซ์

ฮอตฟิกซ์นี้จะไม่แทนที่การอัพเดทอื่น

ข้อมูลไฟล์

รุ่นภาษาอังกฤษของการอัพเดทนี้มีแอททริบิวไฟล์ (หรือหลังจากนั้น) ซึ่งจะปรากฏในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของไฟล์เหล่านี้จะปรากฏเป็น Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลไฟล์ ระบบจะแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น หากต้องการทราบความต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น โปรดไปที่แท็บ Time Zone ที่เครื่องมือ Date and Time ใน Control Panel
  วันที่     เวลา  รุ่น       ขนาด ชื่อไฟล์ 
--------------------------------------------------------
27-May-2004 16:09 5.0.2195.6934 124,688 Gptext.dll
16-May-2004 19:43 5.0.2195.6928 5,873,664 Sp3res.dll

Windows XP Professional SP1

ข้อมูลเซอร์วิสแพ็ค

ในการแก้ปัญหานี้ โปรดขอรับเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขเอกสารต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322389 วิธีขอรับเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ข้อมูลอัพเดท

Windows XP, 32-bit editions

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่อไปนี้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพ็คเกจ 842933โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดาวน์โหลดไฟล์ Microsoft Support โดยคลิกที่หมายเลขบทความ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 การขอรับไฟล์ Microsoft Support จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ไมโครซอฟท์สแกนหาไวรัสในไฟล์นี้แล้ว ไมโครซอฟท์ใช้ซอฟท์แวร์ตรวจจับไวรัสที่ใหม่ล่าสุด ณ วันที่มีการโพสต์ไฟล์ ไฟล์นี้จะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถแก้ไขไฟล์ได้

Windows XP, 64-bit editions

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่อไปนี้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพ็คเกจ 842933โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดาวน์โหลดไฟล์ Microsoft Support โดยคลิกที่หมายเลขบทความ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 การขอรับไฟล์ Microsoft Support จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ไมโครซอฟท์สแกนหาไวรัสในไฟล์นี้แล้ว ไมโครซอฟท์ใช้ซอฟท์แวร์ตรวจจับไวรัสที่ใหม่ล่าสุด ณ วันที่มีการโพสต์ไฟล์ ไฟล์นี้จะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถแก้ไขไฟล์ได้

รุ่นภาษาอังกฤษของฮอตฟิกซ์นี้มีแอททริบิวไฟล์ (หรือหลังจากนั้น) ซึ่งจะปรากฏในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของไฟล์เหล่านี้จะปรากฏเป็น Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลไฟล์ ระบบจะแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น หากต้องการทราบความต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น โปรดไปที่แท็บ Time Zone ที่เครื่องมือ Date and Time ใน Control Panel

สิ่งที่ต้องทำก่อน

ในการติดตั้งการอัพเดทนี้ คุณต้องติดตั้ง Windows XP SP1 เป็นต้นไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

รีสตาร์ท

คุณต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจากที่ติดตั้งการอัพเดทนี้

ข้อมูลการแทนที่ของฮอตฟิกซ์

ฮอตฟิกซ์นี้จะไม่แทนที่การอัพเดทอื่น

ข้อมูลไฟล์

วันที่     เวลา  รุ่น      ขนาด  ชื่อไฟล์ -------------------------------------------------------------- 28-Jul-2004 01:43 5.1.2600.1579   76,288 Ipsec.sys 10-Aug-2004 21:43 5.1.2600.1579   334,848 Ipsecsnp.dll 10-Aug-2004 21:43 5.1.2600.1579   164,864 Ipsecsvc.dll 10-Aug-2004 21:43 5.1.2600.1579   364,544 Ipsmsnap.dll 10-Aug-2004 21:43 5.1.2600.1579   261,120 Oakley.dll 10-Aug-2004 21:43 5.1.2600.1579   98,304 Polstore.dll 10-Aug-2004 21:43 5.1.2600.1579   163,840 Rasmans.dll 10-Aug-2004 21:43 5.1.2600.1579   29,184 Winipsec.dll 10-Aug-2004 21:43 5.1.2600.1581   183,808 Gptext.dll 
ปัญหานี้มีการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP เซอร์วิสแพ็ค 2

Windows Server 2003

ข้อมูลอัพเดท

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่อไปนี้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพ็คเกจ 842933

รุ่นภาษาอังกฤษของฮอตฟิกซ์นี้มีแอททริบิวไฟล์ (หรือหลังจากนั้น) ซึ่งจะปรากฏในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของไฟล์เหล่านี้จะปรากฏเป็น Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลไฟล์ ระบบจะแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น หากต้องการทราบความต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น โปรดไปที่แท็บ Time Zone ที่เครื่องมือ Date and Time ใน Control Panel
วันที่     เวลา  รุ่น      ขนาด  ชื่อไฟล์ -------------------------------------------------------------- 09-Aug-2004 22:26 5.2.3790.198   220,672 Gptext.dll 


การหลีกเลี่ยงปัญหา

ในการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้คลิกที่ OK ในวินโดว์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั้งหมด เพื่อทำงานกับ Group Policy ต่อไป คุณต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการจัดการ เพื่อดำเนินการตามข้างต้นนี้

สถานะ

ไมโครซอฟท์ได้ยืนยันว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ ซึ่งปรากฏอยู่ในหัวข้อ "ใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในบทความนี้ โดยคลิกที่หมายเลขบทความ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายสำหรับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้ในการอัพเดทซอฟท์แวร์ของไมโครซอฟท์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่กล่าวถึงในบทความนี้ และการเปลี่ยนแปลงของ Group Policy อื่นๆ ที่อยู่ใน Windows XP SP2 โดยคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

873449 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของ Group Policy หลังจากติดตั้ง Windows XP เซอร์วิสแพ็ค 2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 842933 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 28 ก.พ. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม