วิธีแสดงหรือซ่อนส่วนขยายของแฟ้มใน Windows Explorer

สรุป

ส่วนขยายของแฟ้มคือชุดของอักขระที่ใส่เพิ่มในตอนท้ายของชื่อแฟ้ม ซึ่งเป็นตัวกำหนดว่าควรจะใช้โปรแกรมใดเปิด ตามค่าเริ่มต้น Windows Explorer จะซ่อนส่วนขยายของแฟ้มใน Windows 7 และ Windows รุ่นก่อนๆ แต่คุณก็สามารถทำให้มองเห็นส่วนขยายของแฟ้มได้ บทความนี้อธิบายวิธีแสดงหรือซ่อนส่วนขยายของแฟ้มใน Windows Explorer นอกจากนี้ บทความนี้ยังให้วิธีแก้ปัญหาอัตโนมัติที่สามารถใช้ได้กับแพลตฟอร์ม Windows ทั้งหมด เพื่อแสดงส่วนขยายของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการให้เราแสดงส่วนขยายของแฟ้มให้คุณใน Windows Explorer ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเอง ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา จากนั้นคลิก Run ในกล่องโต้ตอบ File Download และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง Fix it


หมายเหตุ
 • หากคุณต้องการซ่อนส่วนขยายของแฟ้มใน Windows Explorer หลังจากที่เรียกใช้ชุดโปรแกรมแก้ไขปัญหานี้แล้ว คุณจะต้องทำตามขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ด้วยตนเอง
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่ประสบปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหา

จากนั้นไปที่หัวข้อ "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ในการแสดงส่วนขยายของแฟ้มใน Windows Explorer ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับ Windows Vista, Windows 7 และ Windows Server 2008


 1. เริ่ม Windows Explorer โดยเปิดโฟลเดอร์ใดก็ได้
 2. คลิก จัดระเบียบ
 3. คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์และการค้นหา
 4. คลิกที่แท็บ มุมมอง
 5. เลื่อนลงมาจนพบ ซ่อนนามสกุลสำหรับชนิดแฟ้มที่รู้จัก ยกเลิกการเลือกบรรทัดดังกล่าวโดยการคลิกกล่องกาเครื่องหมาย

  หมายเหตุ ถ้าต้องการซ่อนส่วนขยายของแฟ้ม ให้เลือกบรรทัดดังกล่าว
 6. คลิก ตกลง

สำหรับ Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003

 1. เริ่ม Windows Explorer โดยเปิดโฟลเดอร์ใดก็ได้
 2. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์
 3. เลื่อนลงมา แล้วคลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์และการค้นหา
 4. คลิกที่แท็บ มุมมอง
 5. เลื่อนลงมาจนพบ ซ่อนนามสกุลสำหรับชนิดแฟ้มที่รู้จัก ยกเลิกการเลือกบรรทัดดังกล่าวโดยการคลิกกล่องกาเครื่องหมาย


  หมายเหตุ ถ้าต้องการซ่อนส่วนขยายของแฟ้ม ให้เลือกบรรทัดดังกล่าว
 6. คลิก ตกลง

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณสามารถสิ้นสุดส่วนนี้ได้ หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับข้อเสนอแนะของคุณ หากต้องการส่งคำติชม หรือรายงานปัญหาใดๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง อีเมล มาที่เรา

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับชื่อแฟ้มและส่วนขยายของแฟ้ม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 865219 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 5 พ.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม