วิธีการใช้คุณสมบัติ Automatic Recovery เพื่อแก้ไขความผิดพลาดให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Tablet PC ของคุณ ในกรณีที่การติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 ไม่เสร็จสมบูรณ์

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้คุณสมบัติ Automatic Recovery เพื่อตั้งค่าเดิมให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้มีค่าคอนฟิกเหมือนก่อนหน้าทำการติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ซึ่งไม่เสร็จสมบูรณ์ และทำให้คุณไม่สามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Tablet PC ได้ ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้ หากคอมพิวเตอร์หรือ Tablet PC ไม่สามารถเริ่มต้นทำงานได้ตามปกติหลังจากคุณพยายามอัปเกรดจาก Windows XP ไปเป็น Windows XP SP2 บทความนี้ยังกล่าวถึงวิธีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows XP SP2 และเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Tablet PC ของคุณ ค่าล็อกของการติดตั้ง Windows XP SP2, เครื่องมือ System Information และอีเวนต์ล็อกมีข้อมูลซึ่งสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งติดต่อกับคุณสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้

ข้อมูลเบื้องต้น

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้คุณสมบัติ Automatic Recovery เพื่อตั้งค่าเดิมให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้มีค่าคอนฟิกเหมือนก่อนหน้าทำการติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ซึ่งไม่เสร็จสมบูรณ์ ใช้ขั้นตอนต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในบทความนี้ เพื่อแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณให้บูตได้และเพื่อลบ Windows XP SP2 หาก Windows ไม่สามารถเริ่มทำงานได้ตามปกติหลังจากคุณพยายามอัปเกรดจาก Windows XP ไปเป็น Windows XP SP2 (สำหรับ Tablet PC อัปเกรดเป็น Windows XP Tablet PC Edition 2005) บทความนี้ยังกล่าวถึงวิธีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows XP SP2 และเกี่ยวกับการแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

กลับไปด้านบน

แก้ไขปัญหาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้สามารถบูตได้และลบ Windows XP SP2

การแก้ไขปัญหาให้กับคอมพิวเตอร์หรือ Tablet PC ของคุณเพื่อให้สามารถบูตได้ และลบ Windows XP SP2 ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ คุณสมบัติและองค์ประกอบต่างๆ ของ Windows XP SP2 มีมาใน Windows XP Tablet PC Edition 2005
 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้หน้าจอ Windows XP Recovery Console หรือโดยใช้ Microsoft Windows Preinstallation Environment (WinPE) ตามสถานการณ์ของคุณ หากต้องการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ Recovery Console ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ใส่แผ่นซีดีรุ่นเดิมของ Microsoft Windows XP ลงในไดรฟ์ CD หรือ DVD แล้วบูตเครื่อง

   หมายเหตุ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องได้รับการกำหนดค่าคอนฟิกให้บูตจากไดรฟ์ CD หรือ DVD สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โปรดดูเอกสารคู่มือของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อบริษัทผู้ผลิตเครื่องของคุณ
  2. เมื่อปรากฏข้อความ "Press any key to boot from CD" ขึ้น ให้กดปุ่มเพื่อบูตเครื่องจากแผ่น Windows XP
  3. เมื่อปรากฏหน้าจอ "Welcome to Setup" ขึ้น ให้กด R เพื่อเปิดหน้าจอ Recovery Console
  4. เมื่อระบบถาม ให้พิมพ์จำนวนของการติดตั้ง Windows ซึ่งคุณต้องการเข้าใช้งานจาก Recovery Console แล้วกดปุ่ม ENTER ตัวอย่างเช่น หากคุณติดตั้ง Windows ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ครั้ง ให้พิมพ์ 1 แล้วกด ENTER
  5. เมื่อระบบถาม ให้พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (Administrator) แล้วกด ENTER
 2. ที่คอมมานด์พร้อมต์ ใน Recovery Console ให้พิมพ์ตามนี้ โดยกดปุ่ม ENTER หลังจบแต่ละบรรทัด
  cd $NtServicePackUninstall$\Spuninst
  batch spuninst.txt
  exit
 3. นำแผ่นซีดี Windows XP ออกจากไดรฟ์ CD หรือ DVD ของเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วบูตเครื่อง
 4. รัน Windows XP SP2 Removal Wizard เพื่อลบ Windows XP SP2 โดย:
  1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ cmd แล้วคลิก OK
  2. ที่คอมมานด์พร้อมต์ ให้พิมพ์ตามนี้ โดยกดปุ่ม ENTER หลังจบแต่ละบรรทัด
   cd %Windir%\$NtServicePackUninstall$\Spuninst
   spuninst.exe
  3. ทำตามคำแนะนำเพื่อลบ Windows XP SP2
กลับไปด้านบน

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows XP SP2 และเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Tablet PC ของคุณ

คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows XP SP2 และเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งสามารถช่วยในการแก้ปัญหาได้ โดยข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ ล็อกไฟล์ของ Windows XP SP2 ซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าคอนฟิกจาก System Information tool และข้อมูลซึ่งบันทึกในอีเวนต์ล็อกของแอปพลิเคชันและในอีเวนต์ล็อกของระบบในมุมมอง Event ข้อมูลนี้สามารถช่วยเจ้าหน้าที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้ การรวบรวมข้อมูลนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ค้นหาล็อกไฟล์ของ Windows XP SP2 Setup โปรแกรมติดตั้งจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows XP SP2 ไปยังล็อกไฟล์ต่อไปนี้:
  • Setupapi.log
  • Svcpack.log
  • Spuninst.log
  โดยล็อกไฟล์ต่างๆ จะอยู่ในไฟล์ %Windir% ตัวอย่างเช่น หากมีการติดตั้ง Windows XP ลงในไฟล์ C:\Windows ล็อกไฟล์ต่างๆ ก็จะอยู่ในไฟล์ C:\Windows
 2. ใช้เครื่องมือ System Information เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าคอนฟิกต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย:
  1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ msinfo32 แล้วคลิก OK
  2. คลิก File จากนั้นคลิก Save
  3. ในกรอบ Save As ให้คลิก Desktop เพื่อบันทึกไฟล์ลงบนเดสก์ทอป ตั้งชื่อไฟล์ แล้วคลิก Save
 3. รวบรวมข้อมูลซึ่งถูกบันทึกไว้ในอีเวนต์ล็อกของแอปพลิเคชันและอีเวนต์ล็อกของระบบ โดย:
  1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ control admintools แล้วคลิก OK
  2. ดับเบิลคลิก Event Viewer
  3. ที่พื้นที่ด้านซ้าย ให้คลิกApplication
  4. คลิก Action จากนั้นคลิก Save Log File As
  5. ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Save "Application" As ให้คลิก Desktop เพื่อบันทึกไฟล์ลงบนเดสก์ทอป ตั้งชื่อไฟล์ แล้วคลิก Save
  6. ที่พื้นที่ด้านซ้าย ให้คลิกSystem
  7. คลิก Action จากนั้นคลิก Save Log File As
  8. ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Save "System" As ให้คลิก Desktop เพื่อบันทึกไฟล์ลงบนเดสก์ทอป ตั้งชื่อไฟล์ แล้วคลิก Save
กลับไปด้านบน

ข้อมูลอ้างอิง

หากเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถบูตได้ตามปกติ แต่คุณต้องการโรลแบ็คเพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโปรแกรมติดตั้ง Windows XP SP2 และลบ Windows XP SP2 ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ลบ Windows XP SP2 โดยใช้เครื่องมือ Add or Remove Programs ใน Control Panel

 1. คลิก Start คลิก Run พิมพ์ appwiz.cpl ในกรอบ Open แล้วคลิก OK
 2. ในรายการของโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง ให้คลิกที่ Windows XP SP2 แล้วคลิก Remove
 3. คลิก Next แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อลบ Windows XP SP2

วิธีที่ 2: ลบ Windows XP SP2 โดยใช้คำสั่ง Spuninst.exe

ซึ่งทำได้โดย:
 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ cmd แล้วคลิก OK
 2. ที่คอมมานด์พร้อมต์ ให้พิมพ์ตามนี้ โดยกดปุ่ม ENTER หลังจบแต่ละบรรทัด
  cd %Windir%\$NtServicePackUninstall$\Spuninst
  spuninst.exe
 3. ทำตามคำแนะนำเพื่อลบ Windows XP SP2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Recovery Console ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

307654 วิธีการติดตั้งและใช้งาน Recovery Console ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโหลด Windows XP SP2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

322389 วิธีการได้รับ service pack ล่าสุดของ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


กลับไปด้านบน
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 875355 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12 เม.ย. 2006 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม