คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อใช้ Outlook Express หรือ Outlook เพื่อเข้าสู่บัญชี Hotmail ของคุณ

สรุป

มีเพียงบัญชีผู้ใช้ Hotmail ที่เสียค่าบริการเท่านั้นที่จะทำงานกับ Microsoft Outlook Express ได้อย่างถูกต้อง Outlook 2003 และ Outlook 2007 สามารถใช้ตัวเชื่อมต่อ Outlook เพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Hotmail ฟรีของคุณ

บทความนี้สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

อาการของปัญหา

หลังจากที่คุณได้กำหนดค่า Microsoft Outlook Express หรือ Microsoft Outlook ให้เข้าสู่บัญชี Hotmail ของคุณแล้ว คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ขณะพยายามดาวน์โหลดโฟลเดอร์ Hotmail ของคุณ และเมื่อคุณพยายามส่งหรือรับข้อความอีเมล:
Unknown Error
ถ้าคุณคลิก รายละเอียด ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้จะปรากฏขึ้น:
HTTPMAIL: 10:09:18 [rx]

HTTP/1.1 402 Access to Hotmail via Outlook & Outlook Express now requires a subscription. กรุณาลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่ http://join.msn.com/hotmailplus/overview
หากคุณใช้ Outlook Express ในคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Could not connect to Hotmail as username@hotmail.com.

Hotmail no longer allows email access via Outlook Express for free Hotmail/MSN accounts.

ขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการที่ 1 สำหรับ Outlook Express ใช้วิธีการที่ 2 สำหรับ Outlook 2003 และ Outlook 2007

วิธีการที่ 1: ใช้ Windows Live Mail แทน Outlook Express

Windows Live Mail คือโปรแกรมอีเมลที่คุณติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ Windows Live Mail จะเก็บข้อความไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ นั่นหมายความว่าคุณสามารถเข้าใช้ อ่าน และสร้างข้อความอีเมลได้แม้คุณจะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หลังจากที่คุณเชื่อมต่อ Windows Live Mail จะส่งและรับข้อความและปรับปรุงบัญชีผู้ใช้ของคุณ Windows Live Mail ทำงานร่วมกับบริการอีเมลแบบใช้เว็บยอดนิยม เช่น Hotmail, AOL mail, Google mail และ Yahoo! mail Windows Live Mail ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อกำหนดค่าบริการอีเมลยอดนิยมต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการติดตั้ง Windows Live Mail โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

วิธีการที่ 2: ใช้ Outlook 2003 และ Outlook 2007 ร่วมกับตัวเชื่อมต่อ Outlook

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้บัญชีผู้ใช้ Windows Live Hotmail ใน Outlook โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 878462 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 23 ต.ค. 2009 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม