เครื่องที่มีไดรเวอร์ Mpegport.sys รีสตาร์ทซ้ำๆ หลังจากติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 หรือ Windows XP Tablet PC Edition 2005

อาการ

หลังจากคุณได้ติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือ Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 แล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทซ้ำๆ และคุณไม่ได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาด

สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้น หากมีเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ทั้งหมด:
 • ระบบมีฮาร์ดแวร์ถอดรหัส DVD แบบเก่า ซึ่งต้องใช้ไดรเวอร์ Mpegport.sys
 • คุณได้ติดตั้ง Windows XP SP2 รุ่น 32 บิต ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนฮาร์ดแวร์ data execution prevention (DEP)
เมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่อง ไดรเวอร์ Mpegport.sys พยายามรันจากตำแหน่งหน่วยความจำซึ่งถูกตรวจสอบโดย DEP คุณจะพบลักษณะการหยุดทำงานเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในลักษณะดังนี้:
0x000000FC (ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY)

เครื่องคอมพิวเตอร์อาจรีสตาร์ททันทีหากมีการกำหนดค่าคอนฟิกไว้ว่าให้รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติเมื่อระบบเกิดข้อผิดพลาดขึ้น

การแก้ไข

ติดต่อผู้ผลิตไดรเวอร์ เพื่อขอรุ่นอัพเดทของไดรเวอร์ซึ่งไม่มีปัญหาในการทำงานร่วมกัน หากมีไดรเวอร์รุ่นอัปเดท สามารถติดตั้งได้ใน Safe Modeสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Safe Mode ใน Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

315222 คำอธิบายของตัวเลือกการบูตแบบ Safe Mode ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


การหลีกเลี่ยงปัญหา

การแก้ไขปัญหานี้ ให้ยกเลิกการใช้ไดรเวอร์ Mpegport.sys ใน Device Manager โดยใช้ Safe Mode โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. กดปุ่ม F8 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดค่าคอนฟิกให้เริ่มใช้ระบบปฏิบัติการหลายชนิด ให้กด F8 เมื่อปรากฏเมนู Startup ขึ้น
 3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก Safe Mode แล้วกดปุ่ม ENTER
 4. คลิก Start คลิก Run พิมพ์ devmgmt.msc แล้วคลิก OK
 5. ในเมนู View ให้คลิก Show hidden devices
 6. ขยายส่วน Non-Plug and Play Drivers
 7. คลิกขวาที่ไดรเวอร์ Mpegport.sys แล้วคลิก Properties
 8. ที่แท็บ Driver ให้เปลี่ยน Startup Type เป็น Disabled จากนั้นคลิก OK
 9. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
ถ้าคุณต้องการใช้ไดรเวอร์ Mpegport.sys คุณสามารถปิดการทำงานของ DEP ได้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. กดปุ่ม F8 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดค่าคอนฟิกให้เริ่มใช้ระบบปฏิบัติการหลายชนิด ให้กด F8 เมื่อปรากฏเมนู Startup ขึ้น
 3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก Safe Mode แล้วกดปุ่ม ENTER
 4. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ cmd แล้วคลิก OK
 5. ที่คอมมานด์พร้อมต์ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  bootcfg /raw “/noexecute=alwaysoff /fastdetect” /id 1
  หากคุณมีรายการเริ่มต้นหลายรายการหรือตัวเลือกการเริ่มหลายตัว คุณอาจต้องแก้ไขไฟล์ Boot.ini สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเอง การยกเลิกการใช้ DEP โดยการแก้ไขไฟล์ Boot.ini ให้เปลี่ยนระดับโพลิซี/noexecute เป็น alwaysoff
 6. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการติดตั้งตัวถอดรหัส DVD ของ Sigma Designs Hollywood Plus ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูล โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งบทความนี้มีการกล่าวถึง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีส่วนรับประกัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในแง่ของประสิทธิภาพการทำงามหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 878474 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12 เม.ย. 2006 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม