PC Talk – “ชื่อแฟ้มไม่ถูกต้อง” ในวินโดวส์!?

Blurb

การสนทนานี้จะอธิบายถึงปัญหาในการตั้งชื่อไฟล์ด้วยตัวอักขระพิเศษ คุณจะได้ทราบถึงวิธีแก้ไข และการที่ Windows ใช้งานอักขระเหล่านั้น

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-question1.gif

เกิดอะไรขึ้นครับ มีปัญหาอะไรหรือเปล่า?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif

ฉันสร้างเอกสาร Word ขึ้นมาและต้องการเซฟเป็นชื่อว่า “11/29” ค่ะ แต่ว่าพอฉันตั้งชื่อแบบนั้น มันก็มีข้อความว่า “ชื่อแฟ้มไม่ถูกต้อง” ปรากฏขึ้นมา

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif

นั่นเป็นเพราะว่า คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมาย “/” (ทับ หรือ Slash) ในชื่อแฟ้มได้ครับ

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif

จริงเหรอคะ?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif

นอกเหนือจาก “/” ยังมีตัวอักษรอื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้เป็นชื่อไฟล์ได้อีกนะครับ โดยตัวอักษรที่ไม่สามารถใช้เป็นชื่อไฟล์ได้ ก็ได้แก่
< (น้อยกว่า), > (มากกว่า), ? (ปรัศนี หรือ Question mark), : (ทวิภาค หรือ Colon), " (อัญประกาศ หรือ ฟันหนู), / (ทับ หรือ Slash), (backslash), * (ดอกจัน), | (ขีดตั้ง หรือ Pipe) และ ; (อัฒภาค หรือ Semi colon)

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif

ได้ค่ะ ฉันจะจำเอาไว้ว่าเครื่องหมายเหล่านี้ไม่สามารถใช้เป็นชื่อไฟล์ได้ ว่าแต่ ทำไมมันถึงไม่สามารถใช้เป็นชื่อไฟล์ได้ละคะ?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif

นั่นก็เพราะว่า เครื่องหมายเหล่านึ้มีความหมายพิเศษในระบบครับ เช่น “*” และ “?” ใช้ในการค้นหาชื่อไฟล์ และ “\” และ “:” ก็ใช้ในการแสดงตำแหน่งเช่น C:\Windows เป็นต้น

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-yes1.gif

อ๋อ ฉันก็เคยเห็นบ้างเหมือนกัน

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif

ดังนั้น ถ้าตัวอักษรเหล่านั้นถูกใช้ในชื่อไฟล์ คอมพิวเตอร์ก็จะไม่สามารถระบุได้ว่า มันคือชื่อไฟล์ หรือว่าตำแหน่งครับ

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-exclamation1.gif

ตอนนี้ฉันทราบแล้วค่ะ ต่อไปฉันจะระวังในการใช้ตัวอักษรพิเศษต่างๆ เพื่อตั้งชื่อไฟล์

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif

ผมอยากจะเสริมอีกนิดด้วยครับ ว่าคุณไม่สามารถตั้งชื่อไฟล์ยาวกว่า 256 ตัวอักษรได้ แต่ผมคิดว่าคุณคงไม่น่าจะตั้งยาวขนาดนั้นอยู่แล้วละ

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif

ค่ะ นั่นก็ยาวมากพอแล้วละ
การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 879124 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ต.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม