PC Talk – ตัวเลขแสดงผลไม่ถูกต้องในโปรแกรม Excel 2007

Blurb

บทสนทนาต่อไปนี้เป็นการอธิบายวีธีการปรับแต่งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเลขให้แสดงผลอกกมาเป็นรูปแบบที่ถูกต้อง. ในการจะแก้ไขปัญหาการแสดงผลเรื่องตัวเลขใน Excel 2007 คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับแต่งและการจัดรูปแบบการแสดงผลของเซลล์. ตัวอย่างการเรียนรู้ด้านพื้นฐานอยู่ในบทสนทนาด้านล่างนี้.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif

ฉันกำลังจะเก็บบันทึกข้อมูลการวิ่งออกกำลังกาย โดยนำตาราง Excelที่คุณเคยเตรียมไว้สำหรับฉันเพื่อเป็นบันทึกค่าใช้จ่ายครัวเรือนมาใช้ แต่เมื่อฉันป้อนข้อมูลระยะทางการวิ่งของฉันลงในคอลัมน์ของรายได้ ข้างหน้าหมายเลขแสดงจำนวนรอบ กลับมีสัญลักษณ์ ฿ แสดงออกมา.

ถ้าฉันต้องการป้อนข้อมูล ตามตัวอย่างที่ “2.7” ฉันต้องทำอย่างไร

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif

ลองแก้ไขรูปแบบของเซลล์ โดยใช้หน้าต่างของการจัดรูปแบบเซลล์ เริ่มต้นให้คลิกขวาที่เซลล์ที่เป็นมีตัวเลขที่มีรูปแบบที่ไม่ต้องการ

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif

จากเมนูที่แสดง ฉันควรเลือก จัดรูปแบบเซลล์… ใช่หรือไม่?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif

ใช่แล้วครับ เมื่อคุณเลือกจัดรูปแบบเซลล์ หน้าต่างของการจัดรูปแบบเซลล์จะปรากฏขึ้น หลังจานั้นให้เลือกที่แทบตัวเลข

ในส่วนของ ประเภท คุณจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ค่าที่ถูกเลือกนั้นเป็น สกุลเงิน

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-yes1.gif

ด้วยเหตุนี้นี่เอง ที่เป็นสาเหตุให้ค่าที่ฉันบันทึกลงเป็นแสดงเป็นค่าเงิน

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif

เมื่อคุณเลือกประเภทของตัวเลขเป็น ทั่วไป สัญลักษณ์ ฿ จะหายไป

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-exclamation1.gif

เยี่ยมเลย! ตอนนี้ค่าจาก "฿3" แสดงเป็น "3"ตามที่ต้องการแล้ว.

ถ้าฉันต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตัวเลขเป็นวันที่หรือตัวเลขที่เปอร์เซ็นต์ ฉันควรที่จะแก้ไขที่ประเภทของตัวเลขนี้ใช่หรือไม่

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif

ถูกต้องแล้วครับ

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif

แล้วหากว่าฉันต้องการให้ค่าตัวเลขแสดงค่าอย่างเช่น "3.0" หรือ "1.5" ฉันควรทำอย่างไร? เพราะตอนนี้ค่าตัวเลขที่แสดงออกมาจะถูกปัดเศษเป็นเลขจำนวนเต็มเท่านั้น

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif

ในส่วนของ การจัดรูปแบบเซลล์ คุณสามารถกำหนดรายระเอียดการแสดงค่าของตัวเลขได้อีกด้วย ที่แทบตัวเลขคุณมองเห็นตัวเลือกตำแหน่งทศนิยม หรือไม่? หากคุณเลือกค่าเป็น “1” ค่าทศนิยมของตัวเลขจะแสดงออกมา 1 ตำแหน่งเช่น “1.5” ครับคุณสามารถลดหรือเพิ่มจำนวนทศนิยม โดยการคลิกลูกศรขึ้น-ลงที่อยู่ด้านขวาของตัวเลือกตำแหน่งทศนิยม อีกทั้งยังสามารถใส่ค่าระบุจำนวนทศนิยมโดยตรงได้อีกด้วย

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-standard1.gif

ดังเช่นตอนนี้ ตัวเลข "3" ได้แสดงเป็น "3.0"แล้ว


ซึ่งสำหรับเซลล์อื่นๆที่เหลือ เราจะต้องกำหนดค่ารูปแบบของทุกๆเซลล์ให้เหมือนกัน

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-notice1.gif

คุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเซลล์หลายๆเซลล์พร้อมๆกันได้ในคราวเดียว วิธีการง่ายมาก นั่นคือเริ่มต้นที่เลือกเซลล์เริ่มต้นที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเซล จากนั้นใช้วิธีลากเมาส์เพื่อเลือกข้อมูลของทุกๆเซลล์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบเซลล์ จากนั้นเลือก การจัดรูปแบบเซลล์ เหมือนกับที่คุณทำไว้ครั้งก่อนหน้า แล้วจึงเลือกรูปแบบเซลล์ที่คุณต้องการ

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif

ทีนี้บันทึกการวิ่งออกกำลังกายของฉันก็จะเป็นแบบที่ฉันต้องการเสียที ขอบคุณมากค่ะ
การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 879152 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ต.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

คำติชม