PC Talk – วิธีทำการคำนวนอย่างเร็วใน Excel

Blurb

บทสนทนานี้จะอธิบายวิธีการพื้นฐานสำหรับ การบวก การลบ การคูณ และการหาร ใน Excel

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-sad1.gif

ฉันได้เริ่มเก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายของธุรกิจออกแบบโฆษณาใน Excel แล้ว แต่ฉันไม่รู้วิธีการคำนวณผลรวมต่างๆ อย่างอัตโนมัติ ตอนนี้ฉันก็เลยต้องคำนวณผลรวมด้วยเครื่องคิดเลข แล้วกรอกผลลัพธ์เข้าไปใน Excel เอง
00_01

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif

คุณเพียงแค่ต้องใส่สูตรลงในเซลล์ที่ต้องการให้เป็นผลรวม อย่างแรก คุณควรกรอกสูตรลงในเซลล์ยอดคงเหลือของวันที่ 2 สิงหาคม

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif

พอฉันกรอกเข้าไปว่า 150+10000= เข้าไป ในเซลล์นั้นกลับไม่เห็นแสดงผลบวก มีแต่ข้อความ “150+10000=” เท่านั้นเอง

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-soursmile1.gif

เมื่อคุณต้องการทำการคำนวณใน Excel สูตรของคุณควรขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) และเมื่อคุณกดปุ่ม Enter คุณจึงจะได้ผลลัพธ์ครับ

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-wonder1.gif

โอ.. เข้าใจแล้ว อย่างนั้นฉันก็ควรพิมพ์เข้าไปว่า = 150+10000 แล้วกดปุ่ม Enter
00_02

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif

ใช่ครับ ถูกต้องแล้ว

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-exclamation1.gif

เยี่ยมไปเลย! ตอนนี้ฉันได้ผลลัพธ์ “10150” ในเซลล์นั้นแล้ว
00_03

ในเซลล์ถัดลงไป ซึ่งเป็นยอดคงเหลือของวันที่ 3 สิงหาคม ฉันกรอก =10150-7500 แล้วกดปุ่ม Enter
00_04

ฉันได้ผลลัพธ์เท่ากับ “2650”
00_05

ฉันคิดว่ามันจะยากกว่านี้ที่จะทำการคำนวณใน Excel แต่นี่ง่ายกว่าที่คิดมากเลย

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif

ครับ แล้วคุณรู้วิธีการคูณและการหารไหมครับ

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif

ก็น่าจะกรอก =10÷5 สำหรับการหาร และ =10x5 สำหรับการคูณ แล้วกดปุ่ม Enter ถูกต้องไหมคะ?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-soursmile1.gif

คำตอบคือไม่ถูกครับ โดยแนวคิดแล้วถูกต้อง แต่เครื่องหมายที่ใช้ใน Excel มีที่แตกต่างอยู่นิดหน่อย

เมื่อคุณทำการหารด้วยคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องใช้เครื่องหมาย “/” (ทับ) แทน “÷” และเมื่อคุณทำการคูณ คุณจะต้องใช้เครื่องหมาย “*” (ดอกจัน) แทน “x”

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-exclamation1.gif

ค่ะ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ฉันควรกรอก =10/5 สำหรับการหาร และ =10*5 สำหรับการคูณ และกดปุ่ม Enter

ตรวจทานวิธีการ
ตรวจทานวิธีการคูณ

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-notice1.gif

สิ่งที่ผมได้อธิบายมาถึงตอนนี้ เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด ในขั้นต่อไป ผมจะบอกวิธีการคำนวณโดยหมายเลขเซลล์

หมายเลขเซลล์จะแสดงถึงการรวมของแถวและคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น หมายเลขเซลล์ของเซลล์ที่อยู่ในคอลัมน์ A และตรงกับแถวที่ 5 นับจากบน ก็คือ “A5”
00_06

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-angry1.gif

ฟังดูซับซ้อนจังค่ะ

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif

ไม่ต้องกังวลครับ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหมายเลขเซลล์ง่ายนิดเดียว

ลองทำตามคำแนะนำของผมดูครับ เริ่มต้นให้กรอก 100 ในเซลล์ว่างของคอลัมน์รายจ่าย และกรอก 0 ในเซลล์ว่างของคอลัมนรายรับ แล้วกรอก =E7-C8+D8 ในเซลล์คงเหลือ จากนั้นกดปุ่ม Enter
00_07

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-exclamation1.gif

เซลล์ E7 แสดงยอดคงเหลือก่อนหน้า เซลล์ C8 แสดงรายจ่าย ดังนั้นฉันควรใช้การลบในการคำนวณ เซลล์ D8 แสดงรายรับ ฉันจึงควรใช้การบวกในการคำนวณ

ยอด 100 บาท ถูกหักออกไปจากยอดคงเหลือก่อนหน้า และได้ผลลัพธ์แสดงว่า “179167”
00_08

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif

สิ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับวิธีการนี้ คือผลลัพธ์จะมีการคำนวณซ้ำใหม่โดยอัตโนมัติ เพมื่อคุณเปลี่ยนค่าในเซลล์ที่มีการอ้างอิงถึงในสูตร

ปล่อยค่าในเซลล์รายจ่ายไว้ตามเดิม และแก้ไขเซลล์ในรายรับให้เป็น 50
00_09

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif

ค่ายอดคงเหลือจาก “179167” ได้ถูกปรับปรุง และแสดงใหม่เป็น “179217” แทน ซึ่งมากขึ้นจากเดิม 50 บาท
00_10

ถ้าฉันใช้หมายเลขเซลล์ในสูตรแล้ว Excel จะสามารถคำนวณได้ไม่ว่าค่าที่กรอกเข้ามาจะเป็นอะไร

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-notice1.gif

สิ่งที่คุณได้ทดลองมาแล้วเป็นการบวกและการลบ ดังนั้นคุณจึงใช้เครื่องหมาย “+” และ “-“ ถ้าการคำนวณของคุณมีการหาร ให้ใช้ “/” และถ้าการคำนวณของคุณมีการคูณ ก็ให้ใช้ “*” เท่านั้นเอง

Reviewing the steps

แสดงขั้นตอนวิธีการหารใน Excel
 1. กรอก =10/5 ในเซลล์ว่างสำหรับยอดคงเหลือ และกดปุ่ม Enter
  00_11
 2. จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ “2”
  00_12
กลับสุ่การสนทนา

แสดงขั้นตอนวิธีการคูณใน Excel
 1. กรอก =10*5 ในเซลล์ว่างสำหรับยอดคงเหลือ และกดปุ่ม Enter
  00_13
 2. จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ “50”
  00_14
กลับสุ่การสนทนา
การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 879161 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ต.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition

คำติชม