ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "STOP 0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE" เมื่อคุณใช้อุปกรณ์ซีดีรอม USB เพื่อติดตั้ง Windows Server 2003 หรือ Windows 2000

อาการ

เมื่อคุณใช้อุปกรณ์ซีดีรอม Universal Serial Bus (USB) เพื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ใดๆ ในส่วน "การใช้งาน" ของบทความนี้ และ BIOS ไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับอุปกรณ์ซีดีรอม Integrated Device Electronics (IDE) คอมพิวเตอร์อาจไม่เริ่มทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop ที่เหมือนกับข้อความต่อไปนี้ แต่มีพารามิเตอร์แรกแตกต่างกัน
STOP: 0x0000007B (F967963c, c0000034, 0, 0)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

Microsoft Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsServer2003-KB883114-x86-enu.EXE ทันที

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsServer2003-KB883114-ia64-enu.EXE ทันที

Microsoft Windows 2000
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows2000-KB883114-x86-ENU.EXE ทันที

วันที่ออก: 24 พฤศจิกายน 2547

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ความต้องการให้เริ่มต้นระบบใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะไม่แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่าง UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในเครื่องมือ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต
  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม
-------------------------------------------------------
23-ก.ค.-2547 21:53 5.2.3790.196 127,488 Scsiport.sys
Windows Server 2003, Enterprise Edition สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม แพลตฟอร์ม
-----------------------------------------------------------------
23-ก.ค.-2547 20:55 5.2.3790.196 292,352 Scsiport.sys IA-64
Windows 2000
  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม
-------------------------------------------------------
29-ก.ค.-2547 19:48 5.0.2195.6961 74,192 Scsiport.sys
หมายเหตุ หลังจากที่คุณดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องสร้างอิมเมจซีดีรอมของ Windows เพื่อรวมแฟ้มนี้และเขียนซีดีรอมใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับการสร้างอิมเมจใหม่ ให้เยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base

824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะมาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
834938 คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0xD1" และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server ของคุณจะหยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
835166 คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0xD1" และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ของคุณจะหยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 883114 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 ม.ค. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม