คุณได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาด "หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการติดตั้ง Microsoft Windows ไม่ถูกต้อง" ขณะที่กำลังติดตั้ง Windows XP Service Pack 2

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) คุณอาจได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดต่อไปนี้:
หมายเลขผลิตภันฑ์ที่ใช้เพื่อติดตั้ง Microsoft Windows ไม่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดนี้ และขั้นตอนต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหา แวะไปที่ www.howtotell.com/xpsp2

สาเหตุ

สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้หากหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้เพื่อติดตั้ง Windows XP ตรงกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ตรวจพบว่าไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

ในการเข้าใช้งานบริการการอัพเดทต่างๆ เช่น Windows Update หรือ Automatic Updates คุณต้องติดตั้งซอฟท์แวร์ Microsoft Windows ของแท้เสียก่อน หากคุณเป็นผู้ใช้ทั่วไปหรือผู้ใช้แบบธุรกิจและไม่มีเอกสารการใช้งานแบบกลุ่มกับ Microsoft คุณอาจทำความผิดฐานใช้ซอฟท์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีการติดตั้ง Windows XP มาให้แล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณหรือบริษัทที่ผลิตเครื่อง เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้รับซอฟท์แวร์ Windows ของแท้หรือไม่

การรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่างๆ ต่อไปนี้ของ Microsoft: การซื้อผลิตภัณฑ์ Windows XP ของแท้ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของท่าน หรือไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft หากท่านอยู่ในประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา ติดต่อสาขาในประเทศนั้นๆ หากต้องการทราบสาขาย่อยในพื้นที่ที่คุณอยู่ ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หากคุณเป็นลูกค้าที่ใช้เอกสารการใช้งานแบบกลุ่มและมีเอกสารอนุญาตการใช้งานสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional แต่คุณติดตั้งคอมพิวเตอร์โดยใช้คีย์ที่ไม่ถูกต้อง ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
328874 วิธีการเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ของเอกสารการใช้งานแบบกลุ่มสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแจ้งความผิดพลาดนี้ โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 883254 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12 เม.ย. 2006 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม