วิธีการจัดการแอดออนของ Internet Explorer ใน Windows XP Service Pack 2

บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนสถานะของโปรแกรมแอดออนของ Microsoft Internet Explorer และวิธีการอัปเดทแอดออน โดยใช้คุณสมบัติ Manage Add-ons บทความนี้แสดงทิปสำหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาที่อาจพบกับการใช้โปรแกรมแอดออน นอกจากนี้ยังแสดงทิปสำหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาที่อาจพบกับการใช้คุณสมบัติ Manage Add-ons เองด้วย บทความนี้อธิบายถึงวิธีการจัดการ add-ons โดยการใช้รายการรีจิสตรีและ Group Policy ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดให้ผู้ใช้จัดการโปรแกรมแอดออนที่ต้องการได้เอง แต่จำกัดการจัดการโปรแกรมแอดออนอื่นๆ ไว้เฉพาะผู้ดูแลระบบได้ หรือผู้ดูแลระบบสามารถจัดการแอดออนได้ทั้งหมด หัวข้อเหล่านี้ครอบคลุมในส่วนเฉพาะซึ่งกล่าวถึงการตั้งค่าโพลิซีต่อไปนี้:
 • ปฏิเสธแอดออนทั้งหมดยกเว้นที่ระบุไว้ในรายการ Add-on เท่านั้น
 • รายการแอดออน (Add-on List)

ข้อมูลเบื้องต้น

โปรแกรมแอดออนของ Microsoft Internet Explorer คือคอมโปเนนท์ซอฟท์แวร์ เมื่อคุณไปที่เว็บไซต์ โปรแกรมแอดออนของ Internet Explorer อาจถูกดาวน์โหลดมาโดยอัตโนมัติ หรือคุณอาจได้รับแจ้งให้ดาวน์โหลดโปรแกรมแอดออน สำหรับแอดออนบางชนิด คุณอาจเจาะจงไปยังเว็บไซต์เพื่อโหลดแอดออนล่าสุดสำหรับ Internet Explorer คอมโปเนนท์เหล่านี้อาจเป็น ActiveX controls โดยผู้พัฒนารายอื่นๆ ซึ่งเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของเบราเซอร์ หรือมีอินเตอร์เฟซพิเศษใน Internet Explorer คุณสามารถควบคุมโปรแกรมแอดออนได้โดยใช้คุณสมบัติ Manage Add-ons บทความนี้อธิบายวิธีการใช้งานและแก้ไขปัญหาของคุณสมบัตินี้

เพื่อให้แน่ใจว่ากล่องโต้ตอบ Manage Add-Ons จะแสดงผลเท่ากับโปรแกรมแอดออนที่มี ให้อัพเดท Add-on Manager ในการอัพเดท Add-on Manager ทำได้โดยไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้คุณสมบัติ Manage Add-ons

การเปลี่ยนสถานะของโปรแกรมแอดออนหรือเพื่ออัพเดทโปรแกรมแอดออน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer
 2. ที่เมนู Tools ให้คลิก Manage Add-ons
 3. คลิกชื่อโปรแกรมแอดออน
 4. ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
  • คลิก Update ActiveX เพื่อแทนที่ข้อมูลแอดออนด้วยรุ่นล่าสุด ตัวเลือกนี้ไม่ได้มีสำหรับแอดออนทั้งหมด
  • การเปิดใช้งานแอดออน ให้คลิก Enable แล้วคลิก OK
  • การยกเลิกการใช้งานแอดออน ให้คลิก Disable แล้วคลิก OK
คุณอาจต้องเปิดโปรแกรม Internet Explorer ใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลหลังจากคุณเลือกเปิดหรือปิดการใช้งานแอดออน

การแก้ปัญหาแอดออน

ปกติแล้วจะสามารถใช้งานโปรแกรมแอดออนจากแหล่งที่เชื่อถือได้ แต่ในบางครั้งโปรแกรมแอดออนอาจทำให้ Internet Explorer จบการทำงาน Internet Explorer อาจจบการทำงานเองได้หากโปรแกรมแอดออนมีการออกแบบมาไม่ดีหรือแอดออนนั้นเป็นรุ่นสำหรับ Internet Explorer รุ่นเก่า เมื่อโปรแกรม Internet Explorer จบการทำงานกะทันหัน คุณอาจได้รับแจ้งให้ปิดการทำงานของโปรแกรมแอดออน หากโปรแกรม Internet Explorer จบการทำงานกะทันหัน ให้สองทำตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้หรือมากกว่า:
 • พยายามอัพเดทโปรแกรมแอดออน
 • ปิดการทำงานของโปรแกรมแอดออน แล้วกลับไปที่เว็บไซต์เดิมอีกครั้ง ตรวจสอบว่าคุณมีแอดออนสำหรับเว็บไซต์นั้น
 • หากคุณสมบัติต่างๆ ของแอดออนจำเป็นสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์ หรือหากคุณสมบัติของแอดออนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเบราส์เว็บ ให้เปิดใช้แอดออนนั้น
เมื่อโปรแกรมแอดออนถูกบล็อคจากการติดตั้งเนื่องจากผู้พัฒนาถูกบล็อค อินเตอร์เฟซ Manage Add-ons จะแสดงกลุ่มเพิ่มเติมสำหรับแอดออนซึ่งถูกบล็อค เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์ใช้แอดออนที่ถูกบล็อค คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบบริเวณแถบแสดงสถานะ การแจ้งให้ทราบอาจระบุว่าคอนเทนต์บางส่วนไม่อาจแสดงผลได้เนื่องจากโปรแกรมแอดออนที่ต้องใช้หนึ่งชนิดหรือมากกว่าถูกบล็อค หรืออาจแจ้งว่าแอดออนที่ค้องใช้ถูกปิดการทำงาน คุณสามารถเปิดใช้งานแอดออนที่ถูกบล็อคได้ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Manage Add-ons หรือในส่วนที่แจ้งให้ทราบในแถบแสดงสถานะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้พัฒนาที่ถูกบล็อค ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ในโปรแกรม Internet Explorer คลิก Help แล้วคลิก Contents and Index
 2. ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Help คลิกแท็บ Search พิมพ์ blocked publisher จากนั้นคลิก List Topics
คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Manage Add-ons เพื่อช่วยแก้ปัญหาอื่นๆ ของ Internet Explorer ซึ่งมักจะเกิดจากคอมโปเนนท์ต่างๆ จากผู้พัฒนารายอื่นๆ ได้ด้วย เพิ่มคุณสมบัติ Manage Add-ons เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาคุณสมบัติ Manage Add-ons

หากคุณพบปัญหาเมื่อใช้คุณสมบัติ Manage ให้ลองทำตามวิธีการต่อไปนี้:
 • ล็อกออนเข้าใช้เครื่องเป็นผู้ใช้อื่น แล้วทำซ้ำอีกครั้ง ค่าคอนฟิกของแอดออนที่ถูกปิดการทำงานจะถูกบันทึกไว้ในแบบต่อผู้ใช้
 • ตรวจสอบรีจิสตรี ซับคีย์ต่อไปนี้สำหรับแอดออนที่ถูกบล็อค:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings
  แอดออนแต่ละชนิดที่ถูกบล็อคหรือปิดการทำงานไว้จะถูกแสดงโดยซับคีย์ที่มี class identifier (CLSID) ของโปรแกรมแอดออนนั้นๆ ที่ถูกบล็อค คุณสามารถค้นหา CLSID ในรีจิสตรีคีย์ HKEY_CLASSES_ROOT เพื่อดูว่าแต่ละคีย์มีแอดออนอะไรบ้าง

  หมายเหตุSettings รีจิสตรี ซับคีย์ยังไม่ถูกสร้างจนกว่าจะมีแอดออนหนึ่งชนิดหรือมากกว่าถูกบล็อคหรือถูกปิดการทำงาน

การจัดการแอดออนโดยการใช้รายการรีจิสตรีและ Group Policy

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

หากเป็นผู้ดูแลระบบ คุณสามารถใช้ Group Policy เพื่อกำหนดคอนโทรลต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถเปิดหรือปิดการใช้งานได้ ใช้ Group Policy Object Editor เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโพลิซี
 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ gpedit.msc แล้วคลิก OK
 2. ขยาย Computer Configuration หรือ User Configuration ขยาย Administrative Templates ขยาย Windows Components ขยาย Internet Explorer ขยาย Security Features แล้วคลิก Add-on Management
โดยมีการตั้งค่าโพลิซีต่างๆ ดังต่อไปนี้:
 • ปฏิเสธแอดออนทั้งหมดยกเว้นที่ระบุไว้ในรายการ Add-on เท่านั้น
 • รายการแอดออน (Add-on List)
 • รายการโปรเซส (Process List)
 • โปรเซสทั้งหมด (All Processes)
ปฏิเสธแอดออนทั้งหมดนอกจากที่ระบุไว้ในรายการแอดออน (Add-on List)
คุณสามารถกำหนดค่าคอนฟิกไคลเอ็นต์แต่ละเครื่องเพื่อให้ปฏิเสธแอดออนทั้งหมดที่ไม่อยู่ในการกำหนดโพลิซี Add-on List โดยเปิดใช้การตั้งค่าโพลิซีต่อไปนี้:
ปฏิเสธแอดออนทั้งหมดนอกจากที่ระบุไว้ในรายการแอดออน
การตั้งค่าโพลิซีนี้ป้องกันไม่ให้ติดตั้งแอดออนหรือไม่ให้มีการใช้งานแอดออน การกำหนดข้อจำกัดนี้ยังป้องกันผู้ใช้จากการตั้งค่าโพลิซีการจัดการแอดออนด้วยตนเอง หากคุณไม่กำหนดค่าคอนฟิกการตั้งค่าโพลิซีนี้ ผู้ใช้สามารถจัดการแอดออนต่างๆ ซึ่งยังไม่ได้กำหนดไว้ในAdd-on List ได้
รายการแอดออน (Add-on List)
คุณกำหนดแอดออนแต่ละชนิดโดยใช้ CLSID ในการตั้งค่าโพลิซีรายการแอดออน (Add-on List) ส่วน Value Name ของการตั้งค่าโพลิซีต้องเป็น CLSID ของโปรแกรมแอดออน และ CLSID ตัวแรกต้องมีวงเล็บปิดส่วนที่เหลือของ CLSID ส่วน Value ของการตั้งค่าโพลิซีต้องมีค่าใดค่าหนึ่งต้องไปนี้:
 • 0 - ปิดการใช้งานแอดออน และผู้ใช้ไม่สามารถจัดการแอดออนได้จากอินเตอร์เฟซของผู้ใช้
 • 1 - เปิดการใช้งานแอดออน และผู้ใช้ไม่สามารถจัดการแอดออนได้จากอินเตอร์เฟซของผู้ใช้
 • 2 - เปิดการใช้งานแอดออน และผู้ใช้สามารถจัดการแอดออนได้จากอินเตอร์เฟซของผู้ใช้
รายการแอดออนที่มีในการตั้งค่าโพลิซี Add-on List จะถูกบันทึกไว้ในรีจิสตรี ซับคีย์ใดซับคีย์หนึ่งต่อไปนี้:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
ซับคีย์ประกอบด้วย CLSID ต่างๆ ของแอดออนแต่ละชนิดเป็นสตริงและข้อมูล

ปิดการเข้าใช้งานการจัดการแอดออนทั้งหมด

Tเมื่อต้องการให้เราเปิดหรือปิดการเข้าใช้งานการจัดการแอดออนให้คุณ ให้ไปที่หัวข้อของ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการเปิดหรือปิดการเข้าใช้งานการจัดการแอดออนด้วยตนเอง ให้ไปที่หัวข้อของ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือลิงค์ แก้ไขปัญหา ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม ให้คลิก เรียกใช้ และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง "แก้ไขปัญหา"
หมายเหตุ
 • ตัวช่วยดำเนินการนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้อยู่กับคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกระบบแก้ไขปัญหา Fix it ไว้ในแฟลชไดร์ฟหรือแผ่น ซีดี จากนั้นเรียกใช้ในคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหาให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ในการปิดตัวเลือก ปิดใช้งาน และตัวเลือก เปิดใช้งาน สำหรับแอดออนทั้งหมด โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ regedit แล้วคลิก OK
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

  หมายเหตุ รีจิสตรี ซับคีย์นี้ใช้ได้เฉพาะในโดเมนเอนไวรอนเมนต์ซึ่งการเข้าใช้การจัดการแอดออนถูกปิดการใช้งานผ่านทาง group policy โดยผู้ดูแลระบบ
 3. ที่เมนู Edit เลือกที่ New แล้วคลิก DWORD Value
 4. พิมพ์ NoExtensionManagement
 5. ดับเบิลคลิก NoExtensionManagement แล้วพิมพ์ 1

  ต่อไปนี้คือค่าต่างๆ ที่คุณสามารถกำหนดได้:
  • 0 - ผู้ใช้สามารถเปิดหรือปิดการใช้งานแอดออนต่างๆ ได้
  • 1 - ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของแอดออนใดๆ
 6. คลิก OK แล้วปิด Registry Editor
การกำหนดค่ารายการรีจิสตรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Group Policy ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้:
 1. ใน Group Policy Object Editor ขยาย Computer Configuration หรือ User Configuration
 2. ขยาย Administrative Templates ขยาย Windows Components ขยาย Internet Explorer แล้วดับเบิลคลิกการตั้งค่าโพลิซีต่อไปนี้:
  Do not allow users to enable or disable add-ons
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 883256 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม