วิธีติดตั้งและกำหนดค่าอุปกรณ์ Bluetooth ใน Windows XP Service Pack 2

สรุป

เมื่อต้องการติดตั้งอุปกรณ์ Bluetooth สิ่งที่คุณต้องทำคือเพียงแค่เชื่อมต่อ Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) มีโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ Bluetooth จำนวนมาก หาก Windows ไม่รู้จักอุปกรณ์ Bluetooth คุณยังคงสามารถใช้อุปกรณ์ได้ด้วยการใช้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ทั่วไปที่ Windows มีอยู่ หรือคุณสามารถใช้โปรแกรมควบคุมที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ให้มา เมื่อต้องการเพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการเพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth ได้ เมื่อต้องการกำหนดค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth คุณสามารถใช้รายการอุปกรณ์ Bluetooth ในแผงควบคุมได้

คุณสามารถรวมเครือข่ายแบบเฉพาะกิจระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth ได้ด้วยการใช้ Personal Area Networking (PAN) เมื่อคุณใช้ PAN คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ของคุณจะใช้เครือข่าย TCP/IP เพื่อสื่อสาร หากคุณมีอุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุน Dial-Up Networking คุณจะสามารถใช้อุปกรณ์เป็นโมเด็มได้ คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์เพื่อใช้เครื่องพิมพ์ที่รองรับ Bluetooth แบบไร้สาย และสุดท้าย คุณสามารถโอนแฟ้มระหว่างคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งาน Bluetooth หรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยใช้ Bluetooth บทความนี้ประกอบด้วยกระบวนการทีละขั้นตอนสำหรับงานเหล่านี้

บทนำ

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งและกำหนดค่าอุปกรณ์ Bluetooth ใน Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)

หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้งอะแดปเตอร์ Bluetooth ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Windows XP SP2 ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ผู้ผลิตอะแดปเตอร์ Bluetooth ให้มา

การติดตั้งอะแดปเตอร์ Bluetooth ที่อยู่ในรายการของอะแดปเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) เป็นเรื่องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าใดๆ ก่อนที่คุณจะทำการเชื่อมต่อ

เมื่อคุณติดตั้งอะแดปเตอร์ Bluetooth ที่ได้รับการสนับสนุนใน Windows XP SP2 อะแดปเตอร์จะทำงานร่วมกับคอมโพเนนต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 • ตัวระบุ Bluetooth ของ Microsoft
  คอมโพเนนต์นี้จะแจงนับอุปกรณ์ Bluetooth และความสามารถ
 • อุปกรณ์ Bluetooth (เครือข่ายส่วนบุคคลขนาดเล็ก)
  โปรแกรมควบคุมนี้สนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนบุคคลขนาดเล็ก (PAN) ระหว่างอุปกรณ์
 • อุปกรณ์ Bluetooth (RFCOMM Protocol Transport Driver Interface [TDI])
  คอมโพเนนต์นี้สนับสนุน Dial-Up Networking (DUN) นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการเชื่อมต่อชนิดอื่นๆ ระหว่างอุปกรณ์อีกด้วย
 • Bluetooth Support Service (BthServ)
  บริการนี้จะเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลการจับคู่อุปกรณ์ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้องคุณลักษณะของ Bluetooth
คอมโพเนนต์เหล่านี้จะพร้อมใช้งานในตัวจัดการอุปกรณ์ หลังจากที่คุณติดตั้งอะแดปเตอร์ Bluetooth โปรแกรมควบคุมและคอมโพเนนต์อื่นๆ ก็ได้รับการติดตั้งด้วยเช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

การสนับสนุนตัวส่งสัญญาณ Bluetooth

ถ้าคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ Bluetooth เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณที่ Windows ไม่รู้จัก Windows XP SP2 อาจให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ทั่วไป หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนซอฟต์แวร์ทั่วไป คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่นที่รวมไว้กับอะแดปเตอร์ Bluetooth

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมตัวส่งสัญญาณ Bluetooth ที่รวมอยู่ใน Windows XP SP2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

841803 รายการของโปรแกรมควบคุมตัวส่งสัญญาณ Bluetooth ที่รวมอยู่ใน Windows XP Service Pack 2

กลับไปด้านบน

การกำหนดค่าและอุปกรณ์

คุณสามารถใช้รายการอุปกรณ์ Bluetooth ในแผงควบคุม เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่า Bluetooth โดยการใช้อุปกรณ์ Bluetooth คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • เพิ่มหรือเอาอุปกรณ์ออก
 • ดูคุณสมบัติของอุปกรณ์
 • เปลี่ยนตัวเลือก Bluetooth ของคุณ
 • เพิ่มพอร์ต COM
ในอุปกรณ์ Bluetooth แท็บ อุปกรณ์ จะแสดงอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้รับการกำหนดค่าอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณขณะนี้ โดยการใช้แท็บ อุปกรณ์ คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ เอาอุปกรณ์ออก หรือดูคุณสมบัติของอุปกรณ์

กลับไปด้านบน

คุณสมบัติของอุปกรณ์

เมื่อคุณดูคุณสมบัติของอุปกรณ์ Bluetooth คุณจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้:
 • ชนิดอุปกรณ์
 • ที่อยู่ฮาร์ดแวร์ของอะแดปเตอร์ Bluetooth
 • วันที่และเวลาของการเชื่อมต่อครั้งล่าสุด
 • ข้อมูลเกี่ยวกับว่ามีการใช้หมายเลขรหัสผ่านสำหรับการจับคู่กับอุปกรณ์หรือไม่
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อที่ Windows ใช้สำหรับอุปกรณ์ได้ด้วย การเปลี่ยนแปลงนี้ยังมีผลต่อชื่อที่ถูกใช้โดยตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนแฟ้มผ่าน Bluetooth และที่ถูกใช้โดย เพิ่มโมเด็ม

แท็บ บริการ จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่อุปกรณ์สนับสนุน ตัวอย่างเช่น เมื่อโทรศัพท์ที่ใช้ Bluetooth หรือเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (PDA) ถูกเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ แท็บนี้จะแสดงพอร์ต COM ที่พร้อมสำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกัน นอกจากนี้ แท็บนี้ยังแสดงการเชื่อมต่อ Dial-Up Networking ทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วย และคุณยังสามารถเลือกบริการที่ต้องการใช้อีกด้วย

กลับไปด้านบน

ตัวเลือก

แท็บ ตัวเลือก ในอุปกรณ์ Bluetooth มีตัวเลือกต่างๆ ที่ควบคุมวิธีที่อุปกรณ์ค้นหาและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวเลือกหลักคือ เปิดการค้นพบ ตัวเลือกนี้จะปล่อยให้อุปกรณ์ค้นพบคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถทำการเชื่อมต่อได้

ส่วนตัวเลือกอื่นๆ บนแท็บนี้ได้แก่:
 • อนุญาตให้อุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นี้
  กล่องกาเครื่องหมายนี้จะควบคุมว่าอุปกรณ์ใดสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้หรือไม่ ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้ไม่ได้ถูกเลือก แสดงว่าไม่มีอุปกรณ์ใดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้
 • แจ้งเตือนฉันเมื่อมีอุปกรณ์ Bluetooth ใหม่ที่ต้องการเชื่อมต่อ
  ตัวเลือกนี้จะควบคุมว่าคุณจะรับการแจ้งเตือนหรือไม่ เมื่อมีอุปกรณ์พยายามเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้ไม่ได้ถูกเลือก คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน
ตัวเลือกอื่นๆ บนแท็บ ตัวเลือก ให้คุณสามารถเปิดหรือปิดไอคอน Bluetooth ในพื้นที่การแจ้งเตือน และคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้น

กลับไปด้านบน
การค้นพบ
โดยปกติแล้วคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ของคุณจะค้นหาอุปกรณ์อื่นๆ ดังนั้น คุณเพียงแต่ต้องเปิดตัวเลือก เปิดการค้นพบ ไว้ เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปิดตัวเลือกนี้ เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณถูกเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยเครือข่ายส่วนบุคคลขนาดเล็ก (PAN) เมื่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องถูกเชื่อมต่อโดย PAN คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งในนั้นต้องเปิดการค้นพบ

ตามค่าเริ่มต้น จะไม่มีการเปิดตัวเลือกการค้นพบใน Windows XP SP2 เนื่องจากอุปกรณ์ Bluetooth ที่สามารถมองเห็นได้อาจมีความปลอดภัยน้อยกว่าอุปกรณ์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เราขอแนะนำให้คุณไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการค้นพบ เว้นแต่คุณต้องการให้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นค้นพบคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตัวช่วยสร้างเพิ่มอุปกรณ์ จะปิดการค้นพบโดยอัตโนมัติ

กลับไปด้านบน

การเพิ่มพอร์ต COM

คุณสามารถเพิ่มพอร์ตขาเข้าที่รับการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ Bluetooth ได้ หรือสามารถเพิ่มพอร์ตขาออกที่สร้างการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth โดยใช้พอร์ต COM ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใช้ตัวเลือกการกำหนดค่าพอร์ตในตัวจัดการอุปกรณ์ เพื่อตั้งการกำหนดค่าพอร์ต COM

  สำหรับอัตราข้อมูลที่ถูกต้องและการตั้งค่าอื่นๆ โปรดดูเอกสารประกอบของโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ในการเชื่อมต่อ
 2. ตั้งค่าพอร์ต COM ในโปรแกรมเป็นหมายเลขพอร์ตที่ระบุในหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้างเพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth

  หมายเลขพอร์ตนี้ยังแสดงอยู่บนแท็บ พอร์ต COM ในอุปกรณ์ Bluetooth อีกด้วย
อุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้พอร์ต COM จำเป็นต้องใช้โปรแกรมพิเศษในคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยปกติ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่กับอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอรับโปรแกรมเหล่านี้จากผู้ผลิตอุปกรณ์ได้อีกด้วย เมื่อต้องการตั้งค่าโปรแกรมให้ใช้พอร์ต COM ให้ทำตามคำแนะนำในเอกสารประกอบของโปรแกรม

กลับไปด้านบน

ฮาร์ดแวร์

แท็บ ฮาร์ดแวร์ ในอุปกรณ์ Bluetooth จะแสดงรายการอุปกรณ์ Bluetooth ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งเป็นรายการเดียวกับที่มีการแสดงในหมวด ตัวส่งสัญญาณ Bluetooth ในตัวจัดการอุปกรณ์ เมื่อคุณเลือกอุปกรณ์หนึ่งในรายการ แล้วคลิก คุณสมบัติ คุณจะเห็นคุณสมบัติของอุปกรณ์เดียวกันเช่นเดียวกับที่คุณจะได้เห็นในตัวจัดการอุปกรณ์

กลับไปด้านบน

การเพิ่มอุปกรณ์

เมื่อคุณเพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ บางครั้งคีย์การเข้าถึงก็ถูกแลกเปลี่ยนด้วย กระบวนการนี้เรียกว่า การจับคู่ หรือ การเชื่อมโยง อุปกรณ์สองตัว เมื่อคุณเพิ่มอุปกรณ์ หนึ่งในอุปกรณ์เหล่านั้นต้องสามารถมองเห็นได้ อุปกรณ์บางตัวให้คุณสามารถเปิดและปิดการค้นพบได้ ในขณะที่อุปกรณ์ตัวอื่นๆ จะสามารถมองเห็นได้เสมอ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์เมาส์บางชนิดจะสามารถมองเห็นได้เสมอ

เมื่อคุณใช้ Bluetooth เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องที่ถูกเพิ่มเป็นอุปกรณ์ต้องเปิดการค้นพบไว้ คุณสามารถเปิดการค้นพบได้โดยการใช้แท็บ ตัวเลือก ในอุปกรณ์ Bluetooth

กลับไปด้านบน

ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการกับคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องการเพิ่มอุปกรณ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ bthprops.cpl แล้วคลิก ตกลง
 2. ใน การตั้งค่า Bluetooth คลิก เพิ่ม
 3. ในตัวช่วยสร้างเพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อุปกรณ์ของฉันได้รับการตั้งค่าและพร้อมที่จะถูกค้นพบแล้ว จากนั้นคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ คุณจะคลิก ถัดไป ไม่ได้จนกว่าจะคลิกเพื่อเลือกกล่อง อุปกรณ์ของฉันได้รับการตั้งค่าและพร้อมที่จะถูกค้นพบแล้ว ก่อน อุปกรณ์ที่ปิดการค้นพบจะไม่สามารถตรวจพบได้ระหว่างการค้นหา

  เมื่อคุณคลิก ถัดไป คอมพิวเตอร์ของคุณจะค้นหาอุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถมองเห็นได้ที่อยู่ในช่วง เมื่อการค้นหาเสร็จสมบูรณ์แล้ว อุปกรณ์ดังกล่าวจะปรากฏในตัวช่วยสร้าง
 4. เลือกอุปกรณ์ที่จะเพิ่ม แล้วคลิก ถัดไป

  หลังจากที่คุณเลือกอุปกรณ์ที่จะเพิ่มแล้ว คุณสามารถป้อนหมายเลขรหัสผ่านของอุปกรณ์ดังกล่าว หมายเลขรหัสผ่านคือรหัสที่ใช้ในการควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์ การใช้หมายเลขรหัสผ่านอาจช่วยเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่อของคุณ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ที่คุณเพิ่มเข้าไปอาจไม่จำเป็นต้องใช้หมายเลขรหัสผ่านก็ได้
เมื่อคุณป้อนหมายเลขรหัสผ่าน คอมพิวเตอร์ของคุณจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบหมายเลขรหัสผ่าน เมื่อคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง คุณจะได้รับข้อความว่าคอมพิวเตอร์กำลังพยายามเชื่อมต่ออยู่

กลับไปด้านบน

ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการกับอุปกรณ์

เมื่อคุณทำตามขั้นตอนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ป้อนหมายเลขรหัสผ่านบนอุปกรณ์ Bluetooth ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะแสดงข้อความที่ระบุว่าคุณกำลังร้องขอการเชื่อมต่อ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังเพิ่มเป็นอุปกรณ์ Bluetooth:
 1. คลิกที่ข้อความที่ระบุว่าคุณกำลังร้องขอการเชื่อมต่อ

  ตัวช่วยสร้างเพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth จะเริ่มขึ้น และให้เขตข้อมูลสำหรับป้อนหมายเลขรหัสผ่าน
 2. ป้อนหมายเลขรหัสผ่าน นอกจากนี้ คุณอาจเลือกให้ระบบสร้างหมายเลขรหัสผ่านสำหรับคุณได้ด้วย
เมื่อหมายเลขรหัสผ่านได้รับการตรวจสอบแล้ว การเชื่อมต่อถือว่าเสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์ดังกล่าวจะปรากฏให้เห็นบนคอมพิวเตอร์ของคุณในตอนนี้ หากอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง ชื่อของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะปรากฏให้เห็นบนคอมพิวเตอร์เครื่องแรก

ในหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้างเพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth คุณสามารถปิดการค้นพบบนคอมพิวเตอร์ที่คุณเพิ่มเป็นอุปกรณ์ได้ ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกในการปิดการค้นพบจะถูกเลือกไว้เพื่อที่คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะไม่สามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา

กลับไปด้านบน

หลังจากเพิ่มอุปกรณ์แล้ว

หลังจากเพิ่มอุปกรณ์แล้ว จะปรากฏในอุปกรณ์ Bluetooth คุณสามารถดูคุณสมบัติของอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบบริการที่มีให้ เพื่อเปลี่ยนชื่อของอุปกรณ์ หรือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างการเชื่อมต่อได้ด้วย

กลับไปด้านบน

การเข้าร่วมเครือข่ายส่วนบุคคลขนาดเล็ก

เครือข่ายส่วนบุคคลขนาดเล็ก (PAN) มาพร้อมกับเครือข่ายเฉพาะกิจระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth อุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับเครือข่ายต้องสนับสนุน PAN เพื่อสร้างเครือข่าย PAN เมื่อต้องการเข้าร่วมเครือข่าย PAN คุณสามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
 • คลิกตัวเลือก เข้าร่วมเครือข่ายส่วนบุคคลขนาดเล็ก ในเมนูไอคอนแถบงาน Bluetooth
 • คลิกสองครั้งที่ไอคอน การเชื่อมต่อเครือข่าย Bluetooth ในรายการการเชื่อมต่อเครือข่าย ในแผงควบคุม
 • คลิก ดูอุปกรณ์เครือข่าย Bluetooth ในบานหน้าต่าง งานเครือข่าย ในการเชื่อมต่อเครือข่าย
วิธีเหล่านี้แต่ละวิธีจะเปิดกล่องโต้ตอบ อุปกรณ์เครือข่ายส่วนบุคคลขนาดเล็ก Bluetooth กล่องโต้ตอบนี้จะแสดงรายการของอุปกรณ์ที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหรือเอาอุปกรณ์ออกจากรายการนี้ได้ โดยการใช้ตัวเลือกที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำการเชื่อมต่อ ให้คลิกที่อุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วคลิก เชื่อมต่อ เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว เครือข่าย TCP/IP จะพร้อมทำงานระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับอุปกรณ์อื่น (ถ้าคุณคลิกอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อแล้ว ปุ่ม เชื่อมต่อ จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม ยกเลิกการเชื่อมต่อ)

หมายเหตุ เมื่ออุปกรณ์ PAN ทั้งสองตัวในการเชื่อมต่อคือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP การเชื่อมต่อจะเป็นการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด และคุณไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นเราเตอร์ไปยังเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) หรืออินเทอร์เน็ต ในการทำเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องใช้จุดเข้าใช้งานเครือข่าย (NAP)

Windows ใช้การกำหนด IP ส่วนตัวให้อัตโนมัติ (APIPA) ในการกำหนดที่อยู่ให้กับคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเฉพาะกิจ เมื่อมีการใช้ APIPA จึงไม่จำเป็นต้องใช้ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) เมื่อต้องการดูที่อยู่ APIPA ให้พิมพ์ ipconfig ที่พร้อมท์คำสั่ง แล้วกด ENTER คุณจะได้รับผลลัพธ์ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับผลลัพธ์ต่อไปนี้:

การเชื่อมต่อเครือข่าย Bluetooth ของอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต:
ส่วนต่อท้าย DNS เฉพาะตัวของการเชื่อมต่อ :
ที่อยู่ IP การกำหนดค่าอัตโนมัติ . . : 169.254.143.66
ซับเน็ตมาสก์ . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
เกตเวย์เริ่มต้น . . . . . . . . :
แท็บ ทั่วไป ในกล่องโต้ตอบ สถานะ จะแสดงความเร็วในการเชื่อมต่อและข้อมูลเกี่ยวกับการส่งแพคเก็ตสำหรับการเชื่อมต่อ แท็บ การสนับสนุน จะเหมือนกับในการเชื่อมต่อเครือข่ายอื่นๆ โดยการใช้แท็บ การสนับสนุน คุณจะสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดที่อยู่ IP ขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ หรือซ่อมแซมการเชื่อมต่อ

กลับไปด้านบน

การเพิ่มโมเด็ม

ใน Windows XP SP2 คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth ที่มีการสนับสนุนสำหรับ Dial-Up Networking เป็นโมเด็ม โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ telephon.cpl แล้วคลิก ตกลง
 2. บนแท็บ โมเด็ม คลิก เพิ่ม

  กล่องโต้ตอบ เลือกอุปกรณ์ Bluetooth จะเปิดขึ้น
 3. คลิกเพื่อเลือกอุปกรณ์ Bluetooth ที่จะใช้เป็นโมเด็ม
ถ้าคุณกำหนดค่าให้ Windows ตรวจพบโมเด็มในระหว่างที่มีการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ Bluetooth แล้ว Windows จะเปิด เลือกอุปกรณ์ Bluetooth โดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบอุปกรณ์ Bluetooth ที่มีการสนับสนุนสำหรับ Dial-Up Networking

หลังจากที่คุณเลือกอุปกรณ์แล้ว คุณสามารถกำหนดค่าอุปกรณ์ได้โดยใช้ ตัวเลือกโทรศัพท์และโมเด็ม เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อใหม่ในโฟลเดอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย

กลับไปด้านบน

หมายเหตุเกี่ยวกับการสนับสนุนโมเด็ม

 • Windows XP จะสร้างหมายเลขรหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้หมายเลขรหัสผ่านนี้ หรือป้อนหมายเลขของคุณเอง หมายเลขรหัสผ่านจะมีอักขระได้ไม่เกิน 16 ตัว และต้องป้อนหมายเลขรหัสผ่านภายใน 30 วินาที ไม่เช่นนั้นการรับรองความถูกต้องอาจไม่สำเร็จ
 • โทรศัพท์มือถือบางชนิดมีหมายเลขรหัสผ่านอยู่แล้ว ถ้าโทรศัพท์ของคุณมีหมายเลขรหัสผ่าน ให้ป้อนหมายเลขรหัสผ่านดังกล่าวในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth
 • Bluetooth ไม่ใช่เทคโนโลยีไร้สายที่มีความปลอดภัย อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่อยู่ในช่วงอาจมองเห็นข้อมูลของคุณได้
 • ถ้าโทรศัพท์มือถือของคุณไม่สนับสนุน Dial-Up Networking คุณจะไม่สามารถติดตั้งโทรศัพท์โดยใช้ตัวช่วยสร้างเพิ่มฮาร์ดแวร์ได้ เมื่อต้องการติดตั้งโทรศัพท์ ให้ใช้ อุปกรณ์ Bluetooth
 • เมื่อโทรศัพท์มือถือมีการเชื่อมต่อเป็นโมเด็ม จะปรากฏในตัวจัดการอุปกรณ์เป็นโมเด็ม
กลับไปด้านบน

การเพิ่มเครื่องพิมพ์

Windows XP SP2 สนับสนุนเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Bluetooth คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ เมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์ คลิก เริ่ม คลิก เครื่องพิมพ์และโทรสาร จากนั้นคลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์

เมื่อคุณเลือก เครื่องพิมพ์ที่รองรับ Bluetooth ในตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ของคุณจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Bluetooth เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณค้นพบเครื่องพิมพ์ คุณจะสามารถเลือกเครื่องพิมพ์เพื่อติดตั้งได้ เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องพิมพ์ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมของเครื่องพิมพ์นั้นก่อน เช่นเดียวกับที่คุณทำสำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดอื่นๆ

เมื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์แล้ว พอร์ตของเครื่องพิมพ์จะปรากฏเป็นพอร์ตเครื่องพิมพ์เสมือน Bluetooth บนแท็บ พอร์ต ของกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของเครื่องพิมพ์

กลับไปด้านบน

การถ่ายโอนแฟ้ม

คุณสามารถถ่ายโอนแฟ้มได้ครั้งละหนึ่งแฟ้มระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น โดยใช้ตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนแฟ้มผ่าน Bluetooth ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถ่ายโอนแฟ้มระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับโทรศัพท์มือถือหรือ PDA นอกจากนี้ คุณยังสามารถถ่ายโอนแฟ้มระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องที่ใช้ Bluetooth ได้ด้วย

กลับไปด้านบน

การส่งแฟ้ม

เมื่อต้องการส่งแฟ้มไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ %windir%\system32\fsquirt.exe แล้วคลิก ตกลง
 2. ในหน้า คุณต้องการส่งหรือรับแฟ้มหรือไม่ ของตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนแฟ้มผ่าน Bluetooth คลิก ส่งแฟ้ม แล้วคลิก ถัดไป
 3. ในหน้า เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการส่งแฟ้มไปให้ คลิก เรียกดู คลิกคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณต้องการส่งแฟ้มไปให้ แล้วคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ ตัวเลือก ใช้หมายเลขรหัสผ่าน จะใช้ไม่ได้ เมื่อการเชื่อมต่อของคุณไปยังอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งได้ใช้หมายเลขรหัสผ่านอยู่แล้ว
 4. ในหน้า เลือกแฟ้มที่คุณต้องการส่ง คลิก เรียกดู แล้วเลือกแฟ้มที่คุณต้องการส่ง

  หมายเหตุ คุณสามารถส่งแฟ้มได้ครั้งละหนึ่งแฟ้มเท่านั้น อย่าคลิก ถัดไป จนกว่าคุณจะได้ตั้งค่าอุปกรณ์ที่เป็นฝั่งรับให้พร้อมที่จะรับแฟ้ม ถ้าอุปกรณ์ที่เป็นฝั่งรับยังไม่พร้อมที่จะรับแฟ้ม การถ่ายโอนจะไม่สำเร็จ
 5. เมื่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เป็นฝั่งรับพร้อมที่จะรับแฟ้มแล้ว ให้คลิก ถัดไป
กลับไปด้านบน

การรับแฟ้ม

เมื่อต้องการรับแฟ้มจากคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ %windir%\system32\fsquirt.exe แล้วคลิก ตกลง
 2. ในตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนแฟ้มผ่าน Bluetooth ให้คลิก รับแฟ้ม แล้วคลิก ถัดไป

  คุณจะได้รับข้อความ "Windows กำลังรอรับแฟ้มอยู่"
 3. บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นฝั่งส่ง ให้คลิก ถัดไป เพื่อเริ่มการถ่ายโอน

  หมายเหตุ ระหว่างการถ่ายโอน แถบความคืบหน้าจะปรากฏบนคอมพิวเตอร์ที่เป็นฝั่งส่ง เมื่อคุณถ่ายโอนแฟ้มไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP แถบความคืบหน้าจะปรากฏในตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนแฟ้มผ่าน Bluetooth ด้วย
 4. ในหน้า บันทึกแฟ้มที่ได้รับ ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มในกล่อง ชื่อแฟ้ม คลิก เรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม จากนั้นคลิก ถัดไป
กลับไปด้านบน
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 883259 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10 มิ.ย. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม