ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ 1394 อาจลดลงหลังจากติดตั้ง Windows XP Service Pack 2

BUG #: 130469 (Windows SE)BUG #: 26688 (Content Maintenance)ข้อมูลสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสตรี ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี โปรดสำรองข้อมูลรีจิสตรีไว้ และทำความเข้าใจกับวิธีเรียกคืนรีจิสตรี หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล เรียกคืน และแก้ไขรีจิสตรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
256986 คำอธิบายรีจิสตรีของ Microsoft Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

อาการ

หลังจากอัพเดทคอมพิวเตอร์เป็น Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ 1394a หรือ 1394b FireWire อาจลดลงอย่างมาก ตัวอย่างของอุปกรณ์ประเภทดังกล่าวคือ กล้องดิจิตัลที่ใช้ความเร็ว S400

สาเหตุ

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ 1394a หรือ 1394b FireWire เข้ากับพอร์ต 1394b ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows XP SP2 เปลี่ยนพอร์ต 1394b เป็นความเร็ว S100 เมื่อมีการอัพเกรด

การแก้ไข

ข้อมูลอัพเดท

ไฟล์ต่อไปนี้มีให้ดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดอัพเดทสำหรับแพ็คเกจ Windows XP (KB885222) ทันที

วันที่เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2004

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีรับไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ไมโครซอฟท์สแกนหาไวรัสในไฟล์นี้แล้ว ไมโครซอฟท์ใช้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบไวรัสรุ่นล่าสุดที่มี ณ วันที่เผยแพร่ไฟล์ ไฟล์ถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการแก้ไขไฟล์โดยไม่ได้รับอนุญาต

สิ่งที่ต้องมี

ในการติดตั้งอัพเดทนี้ คุณต้องมี Windows XP SP2 ติดตั้งอยู่

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากติดตั้งอัพเดท

ข้อมูลการแทนที่อัพเดท

อัพเดทนี้ไม่มีการแทนที่โดยฮอทฟิกซ์หรืออัพเดทอื่นหลังจากนี้

ข้อมูลรีจิสตรี

คำเตือน หากคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง คุณอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง ซึ่งทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ไมโครซอฟท์ไม่อาจรับประกันได้ว่าคุณจะแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้องได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้ Registry Editor ด้วยตนเอง

หลังจากติดตั้งอัพเดทนี้ หากคุณเพิ่มโฮสต์คอนโทรลเลอร์สำหรับอุปกรณ์ 1394 ใหม่ในคอมพิวเตอร์ คุณต้องเพิ่มหรือแก้ไขรายการ SidSpeed ในรีจิสตรีของ Windows สำหรับโฮสต์คอนโทรลเลอร์ 1394 ใหม่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ regedit และคลิกที่ OK
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสตรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\1394_hc_hw_id\1394_instance_id\Device Parameters
 3. ถ้าไม่มีค่า SidSpeed ในช่องด้านขวา หลังจากที่คลิกที่คีย์ย่อย Device Parameters ในขั้นตอนที่ 2 ให้สร้างขึ้นใหม่ ดำเนินการนี้โดยชี้ไปที่ New ในเมนู Edit คลิกที่ DWORD Value พิมพ์ SidSpeed และกด ENTER
 4. คลิกขวาที่ SidSpeed และคลิกที่ Modify
 5. ในช่อง Value data ให้พิมพ์ค่าที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ และคลิกที่ OK
  ค่า ความเร็ว
  0S100 speed
  1S200 speed
  2S400 speed (ค่าดีฟอลต์)
  3S400/S800 speed (ค่าของ Windows XP Service Pack 1 [SP1])
  หมายเหตุ หากคุณพยายามใช้ค่าที่มากกว่า 3 SidSpeed จะใช้ค่า 0 (S100 speed)
 6. ออกจาก Registry Editor
ในการหาข้อมูลของคอนโทรลเลอร์ FireWire controller ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิด Device Manager โดยคลิกขวาที่ My Computer ในเมนู Start คลิกที่ Manage และคลิกที่ Device Manager ที่อยู่ใน System Tools หรือคลิกที่ Properties ใต้ My Computer จากนั้นคลิกที่ Device Manager ในแท็บ Hardware
 2. ค้นหาคอนโทรลเลอร์ FireWire ในส่วน IEEE 1934 Bus host controllers
 3. คลิกขวาที่คอนโทรลเลอร์ FireWire และคลิกที่ Properties จากนั้นคลิกที่แท็บ Details
 4. คลิกที่ Device Instance Id คุณจะพบสตริงตัวอักษรและตัวเลขที่คล้ายกับค่าต่อไปนี้:
  PCI\VEN_104C&DEV_8020&SUBSYS_00D81028&REV_00\4&19FD8D60&0&60F0
  ข้อมูลระหว่างเครื่องหมาย (\) คือ “1394_hc_hw_id" “VEN_104C&DEV_8020&SUBSYS_00D81028&REV_00” คือ ID ฮาร์ดแวร์ในตัวอย่างนี้ ข้อมูลที่อยู่หลังเครื่องหมาย (\) ตัวที่สองคือ “1394_instance_id” “4&19FD8D60&0&60F0” คือ ID อินสแตนซ์ในตัวอย่างนี้

ข้อมูลไฟล์

อัพเดทภาษาอังกฤษมีแอททริบิวท์ไฟล์ (หรือแอททริบิวท์ไฟล์หลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ เวลาและวันที่สำหรับไฟล์เหล่านี้จะเป็น Coordinated Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลไฟล์ ค่านี้จะแปลงเป็นเวลาในระบบ ในการหาความต่างระหว่าง UTC กับเวลาในพื้นที่ โปรดใช้แท็บ Time Zone ในเครื่องมือ Date and Time ใน Control Panel

วันที่ เวลา เวอร์ชัน ขนาด ชื่อไฟล์
-----------------------------------------------------------------
04-Nov-2004 20:59 5.1.2600.2549 6,656 Cstupd1394sidspeed.dll
04-Nov-2004 19:33 5.1.2600.2549 61,184 Ohci1394.sys

สถานะ

ไมโครซอฟท์ได้ยืนยันแล้วว่าเป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ที่อยู่ในส่วน "Applies to"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

824684 คำอธิบายคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายอัพเดทซอฟท์แวร์ของไมโครซอฟท์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 885222 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12 เม.ย. 2006 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม