คุณได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาด "Stop: c0000135" และ "winsrv was not found" หลังจากติดตั้ง Windows XP Service Pack 2

BUG #: 112950 (Windows SE)BUG #: 26939 (Content Maintenance)BUG #: 131421 (WinSE)

ข้อมูลสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับแก้รีจิสตรี ก่อนที่จะทำการปรับแก้รีจิสตรี อย่าลืมแบ็คอัปเสียก่อน และตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีการคืนค่ารีจิสตรีหากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแบ็คอัป รีสโตร์ และแก้ไขรีจิสตรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
256986 ส่วนรายละเอียดของรีจิสตรีของ Microsoft Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


อัปเดต: 6 ตุลาคม 2004

อาการ

หลังจากติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) เครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทซ้ำๆ และมีข้อความแสดงความผิดพลาดต่อไปนี้:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer...
Technical information:
STOP: c0000135 {Unable To Locate Component}
This application has failed to start because winsrv was not found. Re-installing the application may fix this problem.
หมายเหตุ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะรีสตาร์ททันทีหากมีการกำหนดค่าคอนฟิกไว้ให้รีสตาร์ทอัตโนมัติหากระบบเกิดปัญหาขึ้น การปิดตัวเลือกนี้ เพื่อให้เครื่องไม่รีสตาร์ท ให้กด F8 ขณะที่บูตเครื่อง ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก Disable automatic restart on system failure แล้วกด ENTER

สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้น หากมีเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ทั้งหมด:
 • มีการติดตั้ง T.V. Media (TvMedia.tvmbho) จาก Total Velocity Corporation ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 • คุณยังไม่ได้ติดตั้ง Critical Update 885523
 • คุณพยายามติดตั้ง Windows XP SP2
ความเข้ากันได้ของโปรแกรมติดตั้ง Windows XP SP2 และโปรแกรมโฆษณาที่ชื่อ T.V. Media ของผู้พัฒนาอื่น อาจทำให้เกิดปัญหานี้ได้ ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง T.V. Media ไว้ในเครื่อง แล้วพยายามติดตั้ง Windows XP SP2 คุณได้รับการแจ้ง Stop error เมื่อรีสตาร์ทเครื่อง และกระบวนการติดตั้งล้มเหลว คุณสามารถป้องกันปัญหานี้ได้โดยการลบโปรแกรม T.V. Media หรือโดยการติดตั้ง Critical Update 885523 ก่อนจะติดตั้ง Windows XP SP2

การแก้ไข

ข้อมูลอัปเดต

สามารถดาวน์โหลด Critical Update 885523 ได้จากเว็บไซต์ Windows Update และโดยการใช้คุณสมบัติ Automatic Updates Critical Update 885523 ป้องกันปัญหานี้ได้โดยการช่วยในเรื่องการทำงานร่วมกันได้ การอัปเดตนี้มีเฉพาะทาง Windows Update และ Automatic Update ให้กับผู้ใช้ที่ติดตั้ง T.V. Media เท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งอัปเดตนี้หากไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม T.V. Media ไว้ในเครื่อง


อัปเดตนี้มุ่งในการช่วยเหลือผู้ใช้โดยใช้ Windows Update และ Automatic Updates ซึ่งไม่ทราบว่ามีการติดตั้งโปรแกรม T.V. Media ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หากมีการติดตั้งโปรแกรม T.V. Media ไว้ในเครื่อง Windows Update และ Automatic Updates จะไม่เสนอให้ติดตั้งWindows XP SP2 จนกว่าคุณจะติดตั้ง Critical Update 885523 เสียก่อน

หากคุณได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาด Stop c0000135 หลังจากติดตั้ง Windows XP SP2 โปรดดูที่ส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติม” เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหา ทำตามคำแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีก

Automatic Updates

Critical Update 885523 จะถูกติดตั้งเป็น critical update ให้ Windows XP ก่อนที่จะติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 ในกรณีที่มีการติดตั้งโปรแกรม T.V. Media ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่มีขั้นตอนพิเศษใดๆ เพียงยอมรับการอัปเดต แล้วปล่อยให้โปรแกรมติดตั้ง การอัปเดตนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีโปรแกรม T.V. Media ติดตั้งไว้ในเครื่องเท่านั้น

เว็บไซต์ Windows Update

เมื่อคุณไปที่เว็บไซต์ Windows Update ระบบจะเสนอ Update 885523 เป็น Critical Update และจะถูกเลือกไว้โดยอัตโนมัติหากมีการติดตั้งโปรแกรม T.V. Media ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิก Install ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน (EULA) แล้วให้โปรแกรมอัปเดตติดตั้ง การอัปเดตนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีโปรแกรม T.V. Media ติดตั้งไว้ในเครื่องเท่านั้น

ทันทีที่การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ และคุณรีสตาร์ทเครื่องแล้ว ให้กลับไปที่เว็บไซต์ Windows Update แล้วลองสแกนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง คุณจะได้รับการเสนอให้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 และสามารถติดตั้งได้

ข้อมูลดาวน์โหลด

ไฟล์ต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Download Center:

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพ็คเกจ 885523 ตอนนี้

วันที่เปิดให้ดาวน์โหลด: 5 ตุลาคม 2004

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ Microsoft Support ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการโหลดไฟล์สนับสนุนจาก Microsoft support ได้จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนไฟล์นี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการโพสต์ไฟล์นั้นๆ ไฟล์ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์โดยผู้ไม่มีสิทธิ

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

ไม่มีรายการใดๆ ที่จำเป็นต้องมีก่อน อย่างไรก็ตาม การอัปเดตนี้จะจำเป็นเฉพาะเมื่อคุณไม่ต้องการลบโปรแกรม T.V. Media ออกจากระบบเท่านั้น

ความต้องการรีสตาร์ท

คุณต้องรีสตาร์ทเครื่องหลังจากติดตั้งตัวอัปเดตนี้แล้วก่อนจะติดตั้ง Windows XP SP2

การแทนที่อัปเดต

การอัปเดตนี้ไม่มีการแทนที่อัปเดตใดๆ

ข้อมูลไฟล์

รุ่นภาษาอังกฤษของตัวอัปเดตนี้มีไฟล์แอททริบิวต์ (หรือแอททริบิวของไฟล์) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของไฟล์เหล่านี้แสดงในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลไฟล์ จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น การหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ Time Zone ในเครื่องมือ Date and Time ใน Control Panel


วันที่เวลารุ่นขนาดชื่อไฟล์ความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
24 ตุลาคม 200403:005.1.2600.1681,802,240Acgenral.dllไม่มีRTMQFE
24 ตุลาคม 200403:011,055,490Sysmain.sdbไม่มีRTMQFE
24 ตุลาคม 200403:055.1.2600.15941,822,208Acgenral.dllSP1SP1QFE
24 ตุลาคม 200403:055.1.2600.1594 220,160Acspecfc.dllSP1SP1QFE
24 ตุลาคม 200403:061,089,198Sysmain.sdbSP1SP1QFE
24 ตุลาคม 200402:555.1.2600.25231,852,928Acgenral.dllSP2SP2GDR
23 กันยายน 200423:571,192,266Sysmain.sdbSP2SP2GDR
24 ตุลาคม 200402:435.1.2600.25231,852,928Acgenral.dllSP2SP2QFE
24 ตุลาคม 200402:441,192,266Sysmain.sdbSP2SP2QFE

การหลีกเลี่ยงปัญหา

หลังจากคุณติดตั้ง Critical Update 885523 แล้ว คุณสามารถติดตั้ง Windows XP SP2 และไม่เกิดปัญหาความเข้ากันได้กับโปรแกรม T.V. Media หรืออาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อลบโปรแกรม T.V. Media ก่อนที่จะติดตั้ง Windows XP SP2

ใช้ Adware T.V. Media Removal Tool (KB 886590)

เพื่อลบโปรแกรม T.V. Media ทั้งหมด โดยให้ดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ได้จาก Microsoft Download Center:

ลบโปรแกรม T.V. Media เอง

คำเตือน หากคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ Microsoft ไม่สามารถรับรองได้ว่าคุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง การใช้งาน Registry Editor ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

การลบโปรแกรม T.V. Media (TvMedia.tvmbho) เอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ข้อมูลสำคัญ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณทำตามคำแนะนำอย่างระมัดระวังและลบทุกอย่างที่ระบุไว้ โดยปกติ การลบจะไม่สำเร็จหากไม่ได้ลบครบทุกรายการ หากโปรแกรม T.V. Media (TvMedia.tvmbho) ยังอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากคุณทำตามคำแนะนำในการลบโปรแกรมแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำอีกครั้ง
 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใน Safe Mode
 2. คลิกที่ Start คลิก Runพิมพ์ regedit แล้วคลิก OK
 3. ค้นหารีจิสตรี ซับคีย์ต่อไปนี้ ลบรายการ TV Media ของแต่ละซับคีย์หากพบ
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
 4. ค้นหาและลบรีจิสตรี ซับคีย์ต่อไปนี้หากพบ:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
 5. ออกจาก Registry Editor แล้วรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ใน Safe Mode
 6. คลิก Start คลิก Run พิมพ์
  appwiz.cpl แล้วคลิก OK
 7. ลบโปรแกรม T.V. Media
 8. บนเดสก์ท็อป ให้ดับเบิลคลิกที่ My Computer
 9. ค้นหาและลบไฟล์ TV Media โดยค่าดีฟอลต์ ไฟล์นี้จะอยู่ในไฟล์ C:\Program Files
 10. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

สถานะ

Microsoft กำลังทำการวิจัยปัญหานี้และจะโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารนี้เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อแก้ปัญหา Stop c0000135 หลังจากเกิดขึ้นและลบโปรแกรม T.V. Media ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่ 1: ใช้ Recovery Console เพื่อลบ Windows XP SP2

ลบ Windows XP SP2 ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ Recovery Console สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base แล้วดูข้อมูลส่วน “การใช้ Recovery Console”:
875350 วิธีลบ Windows XP เซอร์วิสแพ็ค 2 ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์


ขั้นที่ 2: ลบโปรแกรม T.V. Media หรือติดตั้ง Critical Update 885523

ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้ในส่วน "การแก้ปัญหา" เพื่อลบโปรแกรม T.V. Media หรือเพื่อติดตั้ง Critical Update 885523 เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องความเข้ากันได้ของโปรแกรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Critical Update 885523 โปรดดูที่ส่วน "การแก้ไข"

ขั้นที่ 3: ติดตั้ง Windows XP SP2 ใหม่

หลังจากคุณลบโปรแกรม T.V. Media หรือติดตั้ง Critical Update 885523 แล้ว ให้ติดตั้ง Windows XP SP2 ใหม่อีกครั้ง โดยไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งบทความนี้มีการกล่าวถึง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีส่วนรับประกัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในแง่ของประสิทธิภาพการทำงามหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 885523 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 24 ส.ค. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม