วิธีลบการติดตั้งครั้งที่สองของระบบปฏิบัติการ Windows จากพาร์ทิชัน

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีลบการติดตั้งครั้งที่สองของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows จากพาร์ทิชันที่อยู่ในไดรฟ์ของฮาร์ดดิสก์ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณพบว่ามีโฟลเดอร์ Windows โฟลเดอร์ที่สองในพาร์ทิชันเดียวกับโฟลเดอร์ Windows "ที่ใช้งาน" ของคุณ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบโฟลเดอร์ออกจากพาร์ทิชันและลบการเลือกเริ่มต้นเมื่อคุณเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายเวอร์ชัน ขั้นตอนต่อไปนี้จึงอาจแตกต่างไปสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น ให้ดูคู่มือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อทำตามขั้นตอนนี้ให้สำเร็จ
 1. เริ่มต้นระบบปฏิบัติการ Windows ที่คุณต้องการเก็บไว้
 2. เมื่อต้องการระบุโฟลเดอร์ Windows ที่คุณต้องการเก็บ ให้คลิก Start แล้วคลิก Run จากนั้นพิมพ์ %windir% แล้วคลิก OK โปรดจำโฟลเดอร์ที่เปิดอยู่ ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์อาจเป็น C:\Windows

  หมายเหตุ โฟลเดอร์นี้คือโฟลเดอร์ Windows "ที่ใช้งาน" ของคุณ โปรดอย่าลบหรือเอาโฟลเดอร์นี้ออกจากพาร์ทิชัน
 3. ใน Windows Explorer ให้ค้นหาโฟลเดอร์ Windows ที่คุณต้องการลบ

  ข้อมูลสำคัญ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟลเดอร์นี้ไม่ใช่โฟลเดอร์ที่คุณระบุเป็นโฟลเดอร์ Windows "ที่ใช้งาน" ในขั้นตอนที่ 2
 4. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Windows ที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก Delete
 5. คลิก Yes เพื่อยืนยันการลบโฟลเดอร์นี้
 6. คลิกที่ Start คลิกขวาที่ My Computer และคลิกที่ Properties
 7. บนแท็บ Advanced ใน Startup and Recovery ให้คลิก Settings กรอบข้อความ Startup and Recovery จะปรากฏขึ้น
 8. ใน System startup ให้คลิก Edit เพื่อแก้ไขแฟ้ม Boot.ini

  แฟ้ม Boot.ini เปิดใน Notepad และดูข้อความที่ใกล้เคียงกับข้อความต่อไปนี้:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional"
  /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Home"
  /fastdetect
 9. ในเมนู File ใน Notepad ให้คลิก Save As จากนั้นบันทึกสำเนาสำรองข้อมูลของแฟ้ม Boot.ini ที่ชื่อว่า Boot.old
 10. ในเมนู File ให้คลิก Exit เพื่อปิดสำเนาสำรองข้อมูลของแฟ้ม Boot.ini
 11. ในกรอบข้อความ Startup and Recovery ภายใต้ System startup ให้คลิก Edit เพื่อเปิดแฟ้ม Boot.ini อีกครั้ง
 12. ในส่วน [boot loader] ของแฟ้ม Boot.ini ให้ระบุ แล้วลบบรรทัดข้อความของระบบปฏิบัติการ Windows ที่คุณต้องการลบ ตัวอย่างเช่น หากโฟลเดอร์ Windows ที่คุณลบในขั้นตอนที่ 4 เป็นระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Home Edition ให้ลบบรรทัดข้อความต่อไปนี้จากแฟ้ม Boot.ini:
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Home" 
  /fastdetect
 13. ในเมนู File ให้คลิก Save เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังแฟ้ม Boot.ini
 14. ในเมนู File ให้คลิก Exit เพื่อปิดแฟ้ม Boot.ini
 15. คลิก OK เพื่อปิด กรอบข้อความ Startup and Recovery
 16. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 888023 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 ม.ค. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม