คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Explorer.EXE - Entry Point Not Found - The procedure entry point SHCreateThreadRef could not be located in the dynamic link library Shlwapi.dll" หลังจากติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS04-038

สรุป

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีแก้ไขคอมพิวเตอร์ที่รายงานข้อผิดพลาดหลังจากคุณใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS04-038

อาการ

เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยMS04-038 ใน Microsoft Windows XP คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้หลังจากเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
Explorer.EXE - Entry Point Not Found - The procedure entry point SHCreateThreadRef could not be located in the dynamic link library SHLWAPI.dll

สาเหตุ

This error occurs when MS04-038 is installed on a computer with a failed Windows XP Service Pack 2 (SP2) installation. โดยปกติ หากการติดตั้ง Windows XP SP2 ล้มเหลว จะเกิดการยกเลิกโดยอัตโนมัติขึ้นที่จะทำให้คอมพิวเตอร์กลับไปอยู่ในสภาวะก่อนติดตั้ง Windows XP SP2 หากไม่เกิดการย้อนกลับโดยอัตโนมัติ กระบวนการแก้ไข service pack จะยกเลิกการติดตั้ง Windows XP SP2 บางส่วนหลังจากคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างเช่น การย้อนกลับอัตโนมัติจะไม่เกิดขึ้นหากเกิดไฟดับระหว่างการติดตั้ง Windows XP SP2) หลังจากรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง คุณได้รับข้อความที่พรอมต์ให้คุณใช้ Add or Remove Programs ใน Control Panel เพื่อลบการติดตั้งที่ล้มเหลว

หากคุณไม่ทำตามคำแนะนำ และไม่ได้ใช้ Add or Remove Programs เพื่อลบการติดตั้งที่ล้มเหลว คอมพิวเตอร์ของคุณจะใช้แฟ้มต่างๆ ของ Windows XP SP2 ที่ติดตั้งล่วงหน้าและรีจิสตรีของคุณจะมีข้อมูล Windows XP SP2

หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีแฟ้มติดตั้ง Windows XP SP2 ล่วงหน้าและรีจิสตรีของคุณมีข้อมูล Windows XP SP2 Windows Update หรือ Automatic Updates จะเสนอเวอร์ชัน Windows XP SP2 ของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS04-038

การแก้ไข

เพื่อแก้ไขปัญหาให้คอมพิวเตอร์ของคุณ ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้
 1. เริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วอ็อกอินตามปกติ


  หมายเหตุหากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่บูทอย่างถูกต้อง ให้เปิดเครื่องใน Safe mode
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
  315222 คำอธิบายตัวเลือกการบูตแบบ Safe Mode ใน Windows XP
 2. เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด กดปุ่ม CRTL+SHIFT+ESC เพื่อเปิดTask Manager คุณสามารถปฏิเสธข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพิ่มเติมที่อาจปรากฏขึ้นได้
 3. ในเมนู File ให้คลิกที่ New Task (Run...)
 4. ในช่อง Open พิมพ์ control appwiz.cpl แล้วคลิกOK คุณสามารถปฏิเสธข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพิ่มเติมที่อาจปรากฏขึ้นได้

  หมายเหตุ หากเครื่องมือ Add or Remove Programs (Appwiz.cpl) ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ลงในช่องNew Task (Run...) เพื่อลบการจำกัด Internet Explorer แล้วไปยังขั้นที่ 5:
  %windir%\$NtUninstallKB834707$\spuninst\spuninst.exe
 5. ในวินโดว์ Add or Remove Program คลิกWindows XP Hotfix – KB834707 คลิกRemove แล้วทำตามคำแนะนำ
 6. เมื่อปุ่มFinish สามารถใช้งานได้ คลิก Finish แล้วให้เครื่องรีสตาร์ท แม้ว่าจะดูเหมือนกระบวนการลบจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ตาม คุณสามารถปฏิเสธข้อความใดๆ เกี่ยวกับซอฟท์แวร์เพิ่มเติมหรือ hotfixes ที่ติดตั้งไว้ระหว่างกระบวนการนี้

  คำเตือน แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะเริ่มทำงานได้สำเร็จโดยไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด คอมพิวเตอร์ของคุณก็ยังไม่อยู่ในสภาวะสมบูรณ์ของ Windows XP SP2 คุณต้องทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้แล้วติดตั้ง Windows XP SP2 ใหม่อีกครั้ง
 7. หลังจากรีสตาร์ทแล้ว คลิก Start แล้วคลิก Control Panel
 8. คลิก Add or Remove Programs คลิก Windows XP Service Pack 2 คลิก Remove แล้วทำตามคำแนะนำ หากคุณได้รับข้อความเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ที่คุณอาจได้ติดตั้งไว้หลังจากได้ติดตั้ง Windows XP SP2 ให้จดบันทึกหัวเรื่องต่างๆ ไว้ คุณอาจต้องติดตั้งผลิตภันฑ์เหล่านี้ใหม่หลังจากคุณได้ติดตั้ง Windows XP SP2

  หมายเหตุ หากคุณไม่สามารถเข้าใช้งาน Add or Remove Programs ใช้ Task Manager ตามที่อธิบายไว้ในขั้นที่ 1,2 และ 3 ลบ Windows XP Service Pack 2 โดยการพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ในช่อง New Task (Run...):
  %windir%\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe
 9. หลังจากคอมพิวเตอร์ของคุณรีสตาร์ทแล้ว ไปที่เว็บไซต์ Windows Update ติดตั้ง Windows XP SP2 ใหม่

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Windows XP SP2 และขั้นตอนต่างๆ ที่คุณสามารถทำเพื่อช่วยให้แน่ใจว่า Windows XP จะติดตั้งอย่างสมบูรณ์ โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของไมโครซอฟท์:
 10. หลังจากติดตั้ง Windows XP SP2 สำเร็จแล้ว ไปที่เว็บไซต์ Windows Update และติดตั้งการปรับปรุงสำคัญ
หากกระบวนการนี้ไม่ได้ผล คุณสามารถทำการติดตั้งใหม่แบบแทนที่ได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
315341 วิธีการอัปเกรดแบบแทนที่ (ติดตั้งใหม่) ของ Windows XP

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

Q1: ฉันไม่คิดว่าคอมพิวเตอร์ของฉัน "อยู่ในสภาวะที่ติดตั้ง Windows XP SP2 ไม่สมบูรณ์" ฉันจะทราบแน่นอนได้อย่างไร

A1: หลังจากคุณได้ลบ Windows XP Hotfix – KB834707 แล้ว ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในสภาวะที่ Windows XP SP2 ไม่สมบูรณ์หรือไม่

วิธีที่ 1

 1. ตรวจสอบ Add or Remove Programs ว่ามี Windows XP SP2 หรือไม่ หากปรากฏรายชื่อของ Windows XP SP2 ให้ไปที่ขั้นที่ 2 แต่หากไม่ปรากฏรายชื่อ Windows XP Service Pack 2 จะหมายความว่ายังไม่ได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 2
 2. ตรวจสอบเวอร์ชันของ Lsass.exe ในโฟลเดอร์ %Windir%\System32 โดย:
  1. คลิกที่ Start คลิก Search และจากนั้นคลิกที่ All Files or Folders
  2. ในช่อง All or part of the file name พิมพ์%windir%\system32\lsass.exe แล้วคลิกSearch
  3. คลิกขวาที่แฟ้ม Lssass.exe คลิก Properties แล้วคลิก แล้วคลิกแท็บVersion

   หมายเหตุ แฟ้ม Lsass.exe อาจปรากฏเป็น "Lsass" โดยไม่มีนามสกุลต่อท้าย
หากหมายเลขเวอร์ชันของแฟ้ม Lsass.exe เก่ากว่า 5.1.2600.2096 และ Windows Service Pack 2 ปรากฏในเครื่องมือ Add or Remove Programs คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในสภาวะที่ Windows XP SP2 ไม่สมบูรณ์

วิธีที่ 2

คลิก Start แล้วคลิก Runพิมพ์ winverแล้วคลิกOK

หากเวอร์ชันที่แสดงคือ "Version 5.1 (Build 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158: Service Pack 2" หรือเวอร์ชันใหม่กว่า คุณได้ติดตั้ง Windows XP SP2 ถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม หากหมายเลขเวอร์ชันเริ่มด้วย a01, a02 หรือ a03 คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในสภาวะที่ Windows XP SP2 ไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ หากหมายเลขใดๆ ที่น้อยกว่า 040803 ปรากฏขึ้นหลังจาก "XPSP2" เช่น "Build 2600.xpsp2.030422-1633: Service Pack 2," คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในสภาวะที่ Windows XP SP2 ไม่สมบูรณ์

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows XP SP2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322389 วิธีการได้รับ service pack ล่าสุดของ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 888162 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 25 ก.ย. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม