ระบบ Windows Media Digital Rights Management อาจไม่ทำงานหากคอมพิวเตอร์ของคุณมีการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์

อาการ

ระบบ Microsoft Windows Media Digital Rights Management (DRM) อาจไม่ทำงานหากคุณเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ คุณอาจไม่สามารถเล่นเนื้อหาที่มีการป้องกันได้ เนื้อหาที่มีการป้องกันได้แก่เนื้อหาเช่น เพลงที่คุณซื้อหรือดาวน์โหลดมาจากร้านค้าออนไลน์

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้:
ใบอนุญาตให้ใช้งานในการเล่นสื่อที่เป็นแพคเกจไม่ถูกต้อง
C00D277F - ข้อผิดพลาดของการรักษาความปลอดภัยที่เก็บ คืนค่าใบอนุญาตให้ใช้งานของคุณจากสำเนาสำรองก่อนหน้า แล้วลองใหม่อีกครั้ง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากระบบ Windows Media DRM เก็บรักษาข้อมูลตามการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ หากมีการเปลี่ยนคอมโพเนนต์บางอย่าง Windows Media DRM อาจไม่ทำงานเนื่องจากระบบมองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นความพยายามในการย้ายเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:
 • คุณเพิ่งเปลี่ยนคอมโพเนนต์ของฮาร์ดแวร์ เช่น CPU หรือแผงวงจรหลัก
 • คุณแก้ไขการตั้งค่าโปรแกรมที่ทำงานขั้นพื้นฐานของระบบ (BIOS) ซึ่งมีผลต่อคอมโพเนนต์ของฮาร์ดแวร์ เช่น การปิดใช้งานไฮเปอร์เธรดดิ้งของ CPU
 • คุณย้ายฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่อง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้คืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์เดิม หรือการตั้งค่า BIOS เดิม การคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณอาจสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ถ้าคุณแก้ไขปัญหา DRM ด้วยการคืนค่าการกำหนดค่าของฮาร์ดแวร์หรือการตั้งค่า BIOS และคุณมีแผนที่จะเปลี่ยนคอมโพเนนต์ของฮาร์ดแวร์ในอนาคต ให้ทำตามขั้นที่ 1 ถึง 5 ที่อยู่ต่อไปในส่วนนี้ ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ หรือหากการคืนค่าการกำหนดค่าของฮาร์ดแวร์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ทำตามขั้นที่ 3 ถึง 5

ข้อควรระวัง หากคุณไปที่ขั้นที่ 3 โดยตรง และคุณไม่มีสำเนาสำรองล่าสุดของใบอนุญาตให้ใช้งาน คุณอาจไม่สามารถเล่นแฟ้มที่มีการป้องกันซึ่งคุณดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าคุณพบปัญหานี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเนื้อหาเพื่อตรวจสอบวิธีการดาวน์โหลดใบอนุญาตให้ใช้งานใหม่ของแฟ้มเหล่านี้ ตัวอย่างของผู้ให้บริการเนื้อหาคือ ร้านค้าที่คุณซื้อแฟ้มที่มีการป้องกัน
 1. ทำสำเนาสำรองของใบอนุญาตให้ใช้งานของคุณ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ใน Microsoft Windows Media Player บนเมนู เครื่องมือ คลิก จัดการใบอนุญาตให้ใช้งาน ใน Windows Media Player 10 หรือคลิก การจัดการใบอนุญาตให้ใช้งาน ใน Windows Media Player 7.x จนถึง Windows Media Player 9

   เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของสำเนาสำรอง ให้คลิก เปลี่ยน แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการจัดเก็บสำเนาสำรองของใบอนุญาตให้ใช้งาน
  2. คลิก สำรองข้อมูลเดี๋ยวนี้
  หมายเหตุ ผู้ออกใบอนุญาตให้ใช้งาน เช่น ร้านค้าออนไลน์ที่คุณซื้อแฟ้มที่มีการป้องกัน จะตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ในการทำสำรองข้อมูลใบอนุญาตให้ใช้งานเฉพาะหรือไม่ ดังนั้น คุณอาจไม่สามารถทำสำรองข้อมูลใบอนุญาตให้ใช้งานทั้งหมดได้ ถ้าคุณไม่สามารถทำสำรองข้อมูลใบอนุญาตให้ใช้งานของแฟ้มเฉพาะ คุณไม่สามารถคืนค่าใบอนุญาตให้ใช้งานนั้นหลังจากที่เปลี่ยนคอมโพเนนต์ของฮาร์ดแวร์ ถ้าคุณไม่สามารถคืนค่าใบอนุญาตให้ใช้งาน คุณก็ไม่สามารถเล่นแฟ้มที่มีการป้องกันได้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ออกใบอนุญาตให้ใช้งาน เพื่อดูว่ามีการรองรับคุณลักษณะ 'การสำรองและการคืนค่า' ของ Windows Media DRM หรือไม่

 2. ทำการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการ
 3. ตั้งค่า Windows Media DRM ใหม่โดยการลบแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์ Windows Media DRM โปรดทราบว่าโฟลเดอร์ Windows Media DRM เป็นโฟลเดอร์ระบบที่ซ่อนไว้ เมื่อต้องการดูแฟ้มที่ซ่อนไว้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกที่ เริ่ม และคลิกที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน
  2. ที่เมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์ แล้วคลิกแท็บ มุมมอง
  3. คลิก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ แล้วคลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนแฟ้มระบบปฏิบัติการที่มีการป้องกัน
  ข้อมูลต่อไปนี้เป็นตำแหน่งที่ตั้งทั่วไปของโฟลเดอร์ Windows Media DRM ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของระบบปฏิบัติการของคุณ:

  • Windows Vista: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\DRM
  • Microsoft Windows 2000 และ Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\DRM
  • Windows 98: C:\Windows\All Users\DRM
  • Windows Millennium Edition: C:\Windows\DRM
  ถ้าคุณไม่พบโฟลเดอร์ Windows Media DRM ตำแหน่งที่ตั้งที่แน่นอนของโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ถูกจัดเก็บอยู่บนรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคีย์นี้ชี้ไปที่เส้นทางที่ถูกต้อง:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DRM\DataPath
  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น เส้นทางดังกล่าวแสดงอยู่ในรูปแบบไบนารี เมื่อต้องการดูเส้นทางในรูปแบบข้อความธรรมดา ให้คลิกสองครั้งที่ เส้นทางข้อมูล ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขค่าไบนารี เส้นทางจะแสดงอยู่ในคอลัมน์ทางด้านขวา
 4. ทำให้ระบบ Windows Media DRM เป็นแบบเฉพาะ

  เมื่อต้องการติดตั้งคอมโพเนนต์ Windows Media DRM ล่าสุด ให้ดูที่คำแนะนำบนเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 5. คืนค่าใบอนุญาตให้ใช้งานของคุณ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ใน Windows Media Player บนเมนู เครื่องมือ คลิก จัดการใบอนุญาตให้ใช้งาน หากคุณมี Windows Media Player 10 หรือคลิก การจัดการใบอนุญาตให้ใช้งาน หากคุณมี Windows Media Player 7.x จนถึง Windows Media Player 9
  2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำเนาสำรองของใบอนุญาตให้ใช้งานของคุณ ใส่ฟลอปปีดิสก์ที่มีใบอนุญาตให้ใช้งานจัดเก็บอยู่ หากจำเป็น
  3. คลิก คืนค่าเดี๋ยวนี้
  หมายเหตุ ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สำหรับคำถามเกี่ยวกับ Windows Media Player และความเป็นส่วนตัว ให้ดูที่คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Windows Media Player เมื่อต้องการแสดงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลใน Windows Media Player คลิก ดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล บนเมนู วิธีใช้

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 891664 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 6 ธ.ค. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม