เมื่อคุณคลิก “ปิดคอมพิวเตอร์” บนเมนู เริ่ม ปุ่ม ไฮเบอร์เนต ไม่ปรากฏใน Windows XP หรือใน Windows XP Tablet PC Edition 2005

สรุป

คุณใช้คอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือรุ่นหลังจากนั้น หรือ Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 ทำงานอยู่ เมื่อคุณคลิก ปิดคอมพิวเตอร์ บนเมนู เริ่ม ปุ่ม ไฮเบอร์เนต ไม่ปรากฏขึ้น แต่มีปุ่มต่อไปนี้ปรากฏขึ้นแทน:
 • สแตนด์บาย
 • ปิด
 • เริ่มใหม่
กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นแม้ว่าคุณจะเปิดใช้งานการไฮเบอร์เนตบนคอมพิวเตอร์อยู่ก็ตาม

หมายเหตุ หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นสมาชิกของโดเมนและคุณใช้เมนู ปิดเครื่อง ปุ่มเหล่านี้จะไม่ปรากฏขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

การทำงานเช่นนี้เป็นสิ่งที่คาดหมายใน Windows XP SP2 และรุ่นหลังจากนั้น หากต้องการให้ปุ่ม ไฮเบอร์เนต ปรากฏขึ้นหลังจากที่คลิก ปิดคอมพิวเตอร์ ให้กดแป้น SHIFT เมื่อคุณกด SHIFT ปุ่ม สแตนด์บาย จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม ไฮเบอร์เนต

อย่างไรก็ตาม คุณอาจเห็นหรือจำวิธีการเข้าถึงปุ่ม ไฮเบอร์เนต ไม่ได้เมื่อคลิก ปิดคอมพิวเตอร์ ดังนั้น คุณจึงใช้คุณลักษณะไฮเบอร์เนตใน Windows ได้ไม่มากอย่างที่ต้องการ ขณะนี้มีโปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อให้ปุ่ม ไฮเบอร์เนต ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิก ปิดคอมพิวเตอร์ ในเมนู เริ่ม หลังจากนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้ ปุ่มต่อไปนี้ทั้งหมดจะปรากฏขึ้นเมื่อคลิก ปิดคอมพิวเตอร์ ในเมนู เริ่ม:
 • ไฮเบอร์เนต
 • สแตนด์บาย
 • ปิด
 • เริ่มต้นใหม่

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่จำเป็นต้องมีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ ในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดการเริ่มระบบ

คุณต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมการแก้ไขด่วน

โปรแกรมการแก้ไขด่วนนี้จะไม่แทนที่โปรแกรมการแก้ไขด่วนใดๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากลหรือ Coordinated Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น การหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในเครื่องมือ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Msgina.dll5.1.2600.2603996,86427-Jan-200500:46x86SP2SP2QFE
Xpsp3res.dll5.1.2600.25862,04818-Dec-200422:07x86SP2SP2QFE

ข้อมูลการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


หลังจากนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้แล้ว คุณต้องปรับเปลี่ยน Windows รีจิสทรีเพื่อเปิดใช้ ลักษณะที่ปรากฏของปุ่ม ไฮเบอร์เนต หากต้องการให้ปุ่ม ไฮเบอร์เนต ปรากฏขึ้นเมื่อคลิก ปิดคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
 3. คลิกขวาที่ Windows เลือก สร้าง แล้วคลิก คีย์
 4. ในกล่อง คีย์ใหม่ #1 พิมพ์ ระบบ แล้วกด ENTER
 5. คลิกขวาที่ ระบบ เลือก สร้าง แล้วคลิก คีย์
 6. ในกล่อง คีย์ใหม่ #1 พิมพ์ ปิด แล้วกด ENTER
 7. ในเมนู แก้ไข เลือก สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
 8. ในกล่อง ค่าใหม่ #1 ให้พิมพ์ ShowHibernateButton แล้วกด ENTER
 9. คลิกขวาที่ ShowHibernateButton แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 10. ในกล่อง ข้อมูลค่า พิมพ์ 1 เลือกตัวเลือก Hexadecimal ที่เป็นค่าเริ่มต้นไว้ตามเดิมแล้วคลิก ตกลง
 11. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
หมายเหตุ หากคอมพิวเตอร์อยู่ในโดเมนและหากคอมพิวเตอร์ใช้เมนู ปิดเครื่อง แบบเดิม คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้ปุ่ม ไฮเบอร์เนต ปรากฏขึ้น:
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
 3. คลิกขวาที่ Windows เลือก สร้าง แล้วคลิก คีย์
 4. ในกล่อง คีย์ใหม่ #1 พิมพ์ ระบบ แล้วกด ENTER
 5. คลิกขวาที่ ระบบ เลือก สร้าง แล้วคลิก คีย์
 6. ในกล่อง คีย์ใหม่ #1 พิมพ์ ปิดเครื่อง แล้วกด ENTER
 7. ในเมนู แก้ไข เลือก สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
 8. ในกล่อง ค่าใหม่ #1 ให้พิมพ์ HibernateAsDefault แล้วกด ENTER
 9. คลิกขวาที่ HibernateAsDefault แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 10. ในกล่อง ข้อมูลค่า พิมพ์ 1 เลือกตัวเลือก Hexadecimal ที่เป็นค่าเริ่มต้นไว้ตามเดิมแล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ หลังจากที่คุณกำหนดค่า HibernateAsDefault DWORD เป็นค่าที่ไม่ใช่ศูนย์ในคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมกับโดเมน ไฮเบอร์เนต จะปรากฏในกล่องโต้ตอบ ปิดระบบ Windows หากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
  • มีการเปิดใช้การไฮเบอร์เนตในคอมพิวเตอร์
  • ไม่มีการปรับปรุงอัตโนมัติที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ต้องเริ่มต้นใหม่ค้างอยู่
 11. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

หมายเหตุ การแก้ไขด่วนนี้รวมอยู่ใน Windows XP SP3 แล้ว แต่คุณต้องปฏิบัติตามั้นตอนก่อนหน้านี้ เพื่อเปิดใช้การแก้ไขด่วนถ้าคุณต้องการให้ปุ่มไฮเบอร์เนตปราฏฏบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP3


คุณลักษณะไฮเบอร์เนตมีประโยชน์หลายประการ เมื่อคุณใช้คุณลักษณะไฮเบอร์เนต โปรแกรมและหน้าต่างที่เปิดไว้จะไม่ต้องปิดลงก่อน สถานะของคอมพิวเตอร์จะถูกรักษาไว้ขณะที่คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดไฮเบอร์เนต นอกจากนี้ เวลาเริ่มต้นเพื่อดำเนินการต่อหลังจากอยู่ในโหมดไฮเบอร์เนตจะประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าเมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์จากสถานะปิดระบบ หลังจากที่คอมพิวเตอร์ทำงานต่อหลังจากไฮเบอร์เนต เดสก์ท็อปของ Windows ตลอดจนข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ จะได้รับการคืนค่า คุณสามารถกลับไปยังตำแหน่งเดิมได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกบันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์เมื่อคุณให้คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดไฮเบอร์เนต ความเสี่ยงของการสูญเสียงานที่กำลังทำอยู่จึงลดลง

เมื่อคุณใช้คุณลักษณะไฮเบอร์เนต คอมพิวเตอร์จะไม่ใช้พลังงาน โดยทั่วไปเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์จะได้รับพลังงานจำนวนเล็กน้อย เมื่อปิดระบบหรือเมื่ออยู่ในโหมดไฮเบอร์เนต โดยทั่วไปจำนวนพลังงานที่ใช้นี้คือประมาณ 3 วัตต์ คอมพิวเตอร์แบบพกพาไม่ได้รับพลังงานเพิ่มเติมจากแบตเตอรีของคอมพิวเตอร์เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดไฮเบอร์เนตหรือเมื่อปิดระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 893056 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 23 ก.ย. 2009 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม