ตัวจัดการอุปกรณ์ทำงานผิดพลาดหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายในบทความนี้มีการแทนที่โดยโปรแกรมแก้ไขด่วน 914450 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน 914450 ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
914450 ไม่มีอุปกรณ์แสดงใน 'ตัวจัดการอุปกรณ์' หลังจากการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 905749 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
หากคุณมีปัญหา Apple iPod ไม่ปรากฏใน 'ตัวจัดการอุปกรณ์' แต่อุปกรณ์อื่นๆ ปรากฏ บทความนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Apple แทน:

อาการ

หลังจากการติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP แล้ว หน้าต่าง 'ตัวจัดการอุปกรณ์' ว่างเปล่าหรืออุปกรณ์บางตัวไม่ปรากฏ ถ้าอุปกรณ์บางตัวปรากฏ และคุณเอาอุปกรณ์ตัวหนึ่งออก อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกเอาออกจากตัวจัดการอุปกรณ์

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้รับการแทนที่โดยโปรแกรมแก้ไขด่วน 914450 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน 914450 ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
914450 ไม่มีอุปกรณ์แสดงใน 'ตัวจัดการอุปกรณ์' หลังจากการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 905749 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
DateTimeVersionSizeFile name
29-Apr-200500:015.1.2600.26665,120Fixccs.exe

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 893249 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 25 พ.ย. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม