Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435) มีให้ดาวน์โหลดแล้ว

นำไปใช้กับ: Microsoft Windows XP ProfessionalMicrosoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit x86)

บทนำ


Microsoft Windows Installer เป็นส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ ซึ่งใช้เป็นรากฐานของการติดตั้งและถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐาน ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สามารถกำหนดการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ให้ใช้ Windows Installer ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ บำรุงรักษาและถอนการติดตั้งได้ทันทีและง่ายดาย

วิธีขอรับ Windows Installer 3.1 v2


ก่อนดาวน์โหลดส่วนประกอบแบบแจกจ่ายได้ คุณต้องตรวจสอบว่าคุณกำลังทำงานกับ Windows Server 2003 หรือ Windows XP เวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิต

ผลการตรวจหาเวอร์ชันอัตโนมัติ

You are currently using a 32-bit operating system.
หมายเหตุ หากผลการตรวจสอบอัตโนมัติไม่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
827218 วิธีการระบุว่าคอมพิวเตอร์กำลังทำงานกับระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชัน 32 บิตหรือเวอร์ชัน 64 บิต

ดาวน์โหลด installer สำหรับทุกเวอร์ชันของ Windows ยกเว้นเวอร์ชัน 64 บิตของ Windows Server 2003 หรือเวอร์ชัน 64 บิตของ Windows XP

คุณสามารถดาวน์โหลดแฟ้มต่อไปนี้ได้จาก Microsoft Download Center:

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Installer 3.1 Redistributable (v2) เดี๋ยวนี้

วันที่วางจำหน่าย: 12 พฤษภาคม 2005

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์สนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับไฟล์สนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนไฟล์นี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ ไฟล์ดังกล่าวถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงไฟล์โดยไม่ได้รับอนุญาต


หมายเหตุ การปรับปรุงเฉพาะไบนารีสำหรับแฟ้ม Msi.dll เท่านั้น หมายเลขเวอร์ชันคือ 3.1.4000.2435 ไบนารีอื่นทั้งหมดของแพคเกจ Windows Installer 3.1 (v2) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และเป็นเวอร์ชัน 3.1.4000.1823

ดาวน์โหลด installer สำหรับเวอร์ชัน 64 บิตของ Windows Server 2003 หรือเวอร์ชัน 64 บิตของ Windows XP

คอมโพเนนต์แบบแจกจ่ายต่อได้นี้เฉพาะระบบปฏิบัติการ 32-บิตเท่านั้น คุณไม่สามารถติดตั้งส่วนประกอบนี้บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP เวอร์ชัน 64 บิต

คุณสามารถติดตั้ง Windows Installer 3.0 แบบแจกจ่ายต่อไปบน Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) และบนเวอร์ชันที่เผยแพร่ของ Windows Server 2003 Windows Installer 3.1 รวมอยู่กับ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)

คุณไม่สามารถติดตั้งส่วนประกอบที่แจกจ่ายต่อนี้บน Windows Server 2003 SP1 เวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิต หากต้องการปรับปรุง Windows Server 2003 SP1 เวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิต หรือปรับปรุง Windows XP เวอร์ชัน 64 บิต ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base หมายเลข 898715 แทนแพคเกจในบทความหมายเลข 893803 (v2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Installer 3.1 (v2) GDR ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

898715 การปรับปรุง Windows Installer 3.1 มีให้ดาวน์โหลดสำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 1 และสำหรับ Windows XP 64 บิต

ประวัติรีลีส:
  • Microsoft Windows Installer 3.1: KB893803 เวอร์ชัน 1.0 (11 เมษายน 2005)
  • Microsoft Windows Installer 3.1: KB893803 เวอร์ชัน 2.0 (12 พฤษภาคม 2005)

    Windows Installer 3.1 (v2) แก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base ต่อไปนี้:
    898628 Windows Installer ไม่ตอบสนองหลังจากคุณอัปเกรดเป็น Windows Installer 3.1
หมายเลขเวอร์ชันคือ 3.1.4000.2435 ไบนารีอื่นทั้งหมดของแพคเกจ Windows Installer 3.1 (v2) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และเป็นรุ่น 3.1.4000.1823

การแก้ไขปัญหา


หากต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา Windows installer ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
907749 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาพื้นฐานสำหรับ Windows Installer
886630 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ Windows Installer ใน Windows XP
314852 วิธีเปิดใช้งาน Windows Installer ขณะเข้าสู่ระบบ Windows XP
หากคุณประสบปัญหาขณะติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft หรือบริษัทอื่น ให้ดูปัญหาการติดตั้งที่ทราบในแฟ้ม readme ของโปรแกรมประยุกต์ คุณสามารถค้นหาบทความใน Microsoft Knowledge Base โดยเจาะจงตามโปรแกรมประยุกต์ของคุณได้

อ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft Developer Network (MSDN):