แก้ปัญหาการทำงานที่ไม่คาดคิด (F1 - F12) หรือพฤติกรรมสำคัญอื่นๆ บนแป้นพิมพ์ Microsoft

อาการ

เมื่อกดปุ่มการทำงานบนแป้นพิมพ์ Microsoft ปุ่มการทำงานเหล่านี้ไม่ทำงานตามที่คาดคิด หรือปุ่มบางปุ่มไม่ทำงานเมื่อคุณกด ปุ่มเหล่านี้อาจได้แก่:
 • ปุ่ม NUM LOCK
 • ปุ่ม INSERT
 • ปุ่ม PRINT SCREEN
 • ปุ่ม SCROLL LOCK
 • ปุ่ม BREAK
 • ปุ่มการทำงาน F1 ถึง F12
หมายเหตุ บทความนี้จะอธิบายและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับแป้นพิมพ์ Microsoft ซึ่งติดตั้งมาพร้อมกับปุ่มสลับ F LOCK เท่านั้น ปัญหาอื่นๆ ของแป้นพิมพ์อาจไม่เกี่ยวข้องกับบทความนี้


สาเหตุ

พฤติกรรมนี้อาจเกิดขึ้น หากแป้นพิมพ์นี้ติดตั้งมาพร้อมกับปุ่มสลับ F LOCK และมีการเปิดใช้ปุ่ม F LOCK

ปุ่มต่อไปนี้อาจเป็นปุ่มการทำงานเสริม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของแป้นพิมพ์:
 • NUM LOCK
 • INSERT
 • PRINT SCREEN
 • SCROLL LOCK
 • BREAK
 • F1 ถึง F12
ปุ่ม F LOCK จะสลับระหว่างปุ่มการทำงานเสริม ปุ่มการทำงานเสริมคือปุ่มซึ่งมีคำสั่งที่เป็นไปได้สองคำสั่งโดยขึ้นอยู่กับสถานะของปุ่มสลับ F LOCK

การหลีกเลี่ยงปัญหา

หากต้องการทำงานลักษณะนี้ ให้กดปุ่ม F LOCK ปุ่ม F LOCK จะสลับระหว่างคำสั่งของปุ่มการทำงานมาตรฐานกับคำสั่งขั้นสูงของแป้นพิมพ์ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติม
ปุ่มคำสั่งเสริมจะช่วยให้แป้นพิมพ์สามารถทำงานได้เพิ่มเติมด้วยคุณสมบัติโหมดสองคำสั่งสำหรับแถวบนของปุ่ม F LOCK มาตรฐาน

ปุ่ม F LOCK และปุ่มคำสั่งเสริมจะสามารถใช้งานได้กับแป้นพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น และประเภทของคำสั่งเสริมที่ใช้งานได้จะขึ้นอยู่กับรุ่นของแป้นพิมพ์

ปุ่ม F LOCK จะสลับระหว่างคำสั่งมาตรฐานที่จะมีป้ายกำกับอยู่ด้านหน้าของปุ่ม ได้แก่ ปุ่ม F1 หรือ INSERT และคำสั่งเสริมอาจมีป้ายกำกับบนปุ่มหรือไม่ก็ได้ เมื่อไฟของปุ่ม F LOCK ติดขึ้น ปุ่ม F LOCK จะเปิดการทำงานและปุ่มเหล่านี้จะทำงานตามคำสั่งมาตรฐาน เมื่อไฟของปุ่ม F LOCK ดับลง จะสามารถใช้คำสั่งเสริมได้ คุณสามารถเลือกโหมดที่คุณต้องการทำงาน หรือคุณสามารถสลัีบการเปิด/ปิดปุ่ม F LOCK เพื่อเข้าถึงคำสั่งที่คุณใช้งานบ่อยที่สุด

ปุ่มการทำงาน F1 ถึง F12 จะมีคำสั่งเสริมพิเศษ เรามักเรียกปุ่มดังกล่าวว่าปุ่มการทำงานขั้นสูง ปุ่มการทำงานขั้นสูงจะช่วยให้สามารถเข้าถึงคำสั่งที่ใช้งานบ่อยได้เร็วขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มผลิตภาพในการทำงานของคุณ โดยทั่วไปคำสั่งเหล่านี้มักจะพิมพ์ไว้เหนือหรือบนปุ่ม

ตารางต่อไปนี้จะระบุถึงการกำหนดปุ่มการทำงานขั้นสูงค่าเริ่มต้นที่สามารถใช้งานได้บนแป้นพิมพ์ Microsoft อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดปุ่มใหม่ได้หลายปุ่มโดยใช้ซอฟต์แวร์สำหรับปุ่มพิมพ์ Microsoft IntelliType Pro แป้นพิมพ์ต่างๆ อาจมีี่ปุ่มเสริมแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น แป้นพิมพ์บางรุ่นจะมีปุ่ม เช่น เครื่องคิดเลข การควบคุมเสียง หน้าหลักอินเทอร์เน็ต หน้าการค้นอินเทอร์เน็ต เมล และอื่นๆ

ปุ่มการทำงานขั้นสูงการทำงาน
ปิดF6: ปิดเอกสารหรือแฟ้มในหน้าต่างที่ทำงานอยู่
ส่งต่อF8: ส่งต่ออีเมลในหน้าต่างที่ทำงานอยู่
ล็อคการทำงาน (F LOCK)สลับระหว่างคำสั่งของปุ่มการทำงานมาตรฐาน (ไฟ F LOCK ติดขึ้น) และคำสั่งขั้นสูงของแป้นพิมพ์ Microsoft (ไฟ F LOCK ดับลง) เปิดหรือปิดปุ่มนี้ทิ้งไว้้ หรือสลับระหว่างโหมดต่างๆ เพื่อการทำงานด้วยการกดปุ่มเร็วยิ่งขึ้น
วิธีใช้F1: เปิดระบบวิธีใช้ในหน้าต่างที่ทำงานอยู่
ใหม่F4: สร้างเอกสารใหม่ในโปรแกรมที่สนับสนุนคำสั่งนี้
ปุ่มหลักของ Office เริ่มต้นเว็บเบราว์เซอร์และไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft Office (ปุ่มนี้สามารถใช้ได้กับแป้นพิมพ์เพียงบางรุ่น)
เปิดF5: เปิดเอกสารในโปรแกรมที่สนับสนุนคำสั่งนี้
พิมพ์F12: พิมพ์แฟ้มในหน้าต่างที่ทำงานอยู่
RedoF3: ยกเลิกการเลิกทำก่อนหน้านี้
ตอบF7: ตอบอีเมลในหน้าต่างที่ทำงานอยู่
บันทึกF11: บันทึกแฟ้มในหน้าต่างที่ทำงานอยู่
ส่งF9: ส่งอีเมลในหน้าต่างที่ทำงานอยู่
สะกดF10: เริ่มต้นโปรแกรมตรวจสอบตัวสะกดในเอกสารที่ทำงานอยู่ หากโปรแกรมของเอกสารมีคุณสมบัตินี้
บานหน้าต่างงานแสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างงานของ Office ที่เคยแสดงก่อนหน้านี้ (ปุ่มนี้สามารถใช้ได้กับแป้นพิมพ์เพียงบางรุ่น)
เลิกทำF2: ยกเลิกการทำงานก่อนหน้านี้

ในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ล่าสุดของแป้นพิมพ์ ให้ไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 894513 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 28 ธ.ค. 2012 - ฉบับแก้ไข: 1

Microsoft Internet Keyboard Pro, Microsoft Multimedia Keyboard, Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000, Microsoft Natural Keyboard Elite, Microsoft Natural MultiMedia Keyboard, Microsoft Reclusa, Microsoft Sidewinder X6 Keyboard, Microsoft Basic Keyboard, Microsoft Wired Keyboard 200, Microsoft Wired Keyboard 600, Microsoft Wired Keyboard 500, Microsoft Wireless Keyboard 3000, Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000, Bluetooth Mobile Keyboard 6000, Microsoft Wired Desktop 600, Microsoft Wireless Desktop 3000, Microsoft Wireless Laser Desktop 5000, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000, Microsoft IntelliType Pro 7.0, Microsoft IntelliPoint 6.1, Microsoft IntelliType Pro 6.0, Microsoft IntelliType Pro 6.1, Microsoft IntelliPoint 6.0

คำติชม