การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหน้าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่รวมอยู่ใน IIS


สรุป


บทความนี้จะอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่คุณอาจพบเมื่อคุณใช้หน้าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่รวมอยู่ใน Microsoft Internet Information Services (IIS)

ข้อความนำ


หน้าการเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีอยู่ใน IIS ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ในเว็บเพจ ใน IIS เวอร์ชันแต่ละเวอร์ชันคุณอาจพบปัญหาเมื่อคุณใช้หน้าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน บทความนี้ช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบและให้ขั้นตอนเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้หน้าการเปลี่ยนรหัสผ่านของเวอร์ชันล่าสุดสำหรับ IIS เวอร์ชันแต่ละเวอร์ชัน

ข้อมูลเพิ่มเติม


การติดตั้งหน้าเปลี่ยนรหัสผ่านล่าสุด

ก่อนที่คุณจะเริ่มแก้ไขปัญหาให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีหน้าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านล่าสุด

IIS ๔.๐

หมายเหตุ เนื่องจาก Microsoft Windows NT 4 ไม่ได้รับการสนับสนุนระบบปฏิบัติการหน้าที่มีอยู่ใน IIS ๔.๐จะไม่ได้รับการอัปเดตเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามคุณสามารถลองอัปเดตของไฟล์โดยใช้ไฟล์ที่มีอยู่ใน Windows ๒๐๐๐หน้าที่มีอยู่ในชุดตัวเลือก Windows NT ๔.๐ใช้นามสกุล ISAPI ของ Ism เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนขยายนี้เราขอแนะนำให้ทำดังต่อไปนี้:
 • อัปเกรดหน้าเหล่านี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ใช้นามสกุล ISAPI ของ Asp สำหรับการดำเนินการของพวกเขา
 • ใช้เทคโนโลยี Active Directory Service (ADSI) สำหรับฟังก์ชันการทำงานของหน้า
โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งส่วนขยายไคลเอ็นต์ Active Directory สำหรับเวิร์กสเตชัน NT ๔.๐ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 2. สำรองข้อมูลโฟลเดอร์ Iisadmpwd ที่มีอยู่แล้วติดตั้งแพคเกจของ Windows NT ๔.๐ (2-ASP)
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้า .HTR ถูกแมปไปยัง Asp และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการอัปเดหน้าต่างๆในโฟลเดอร์ Iisadmpwd อย่างถูกต้อง หลังจากที่คุณอัปเดต .HTR หน้าเพื่อใช้เทคโนโลยี Microsoft ASP ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อรับและติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  ๘๓๑๐๔๗ การแก้ไข: คุณพบปัญหาต่างๆเมื่อคุณใช้หน้าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใน IIS ๕.๐  
  หมายเหตุ เนื่องจาก Microsoft Windows NT 4 ไม่ได้รับการสนับสนุนระบบปฏิบัติการหน้าที่มีอยู่ใน IIS ๔.๐จะไม่ได้รับการอัปเดตเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามคุณสามารถลองอัปเดตของไฟล์โดยใช้ไฟล์ที่มีอยู่ใน Windows ๒๐๐๐

IIS ๕.๐ก่อน-Service Pack 4

ถ้า IIS ๕.๐ไม่ได้รับการอัปเกรดเป็น Windows ๒๐๐๐ Service Pack 4 (SP4) หน้าการเปลี่ยนรหัสผ่านยังคงใช้ส่วนขยาย ISAPI ของ Ism เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนขยายนี้เราขอแนะนำให้คุณทำดังต่อไปนี้:
 • อัปเกรดหน้าเหล่านี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ใช้นามสกุล ISAPI ของ Asp สำหรับการดำเนินการของพวกเขา
 • ใช้เทคโนโลยี ADSI สำหรับฟังก์ชันการทำงานของหน้า
โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ดาวน์โหลดแพคเกจการติดตั้งสำหรับ Microsoft Windows ๒๐๐๐ Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows ๒๐๐๐ Service Pack 3 (SP3)
 2. หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจ .HTR-2-ASP ของ Windows ๒๐๐๐เพื่อทำให้หน้า .HTR ใช้ Asp ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อรับและติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  ๘๓๑๐๔๗ การแก้ไข: คุณพบปัญหาต่างๆเมื่อคุณใช้หน้าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใน IIS ๕.๐  

IIS ๕.๐ post-Service Pack 4

ถ้า IIS ๕.๐ได้รับการอัปเกรดเป็น Windows ๒๐๐๐ Service Pack 4 ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อรับและติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
๘๓๑๐๔๗ การแก้ไข: คุณพบปัญหาต่างๆเมื่อคุณใช้หน้าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใน IIS ๕.๐ 

IIS ๖.๐

เมื่อคุณกำลังเรียกใช้ IIS ๖.๐ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อรับและติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
๘๓๓๗๓๔ การแก้ไข: คุณพบปัญหาต่างๆเมื่อคุณใช้หน้าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใน IIS ๖.๐ 

การแก้ไขปัญหา

หลังจากที่คุณได้ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งไฟล์ล่าสุดแล้วถ้าคุณยังคงพบปัญหาเมื่อคุณใช้หน้าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านให้ดูส่วนต่อไปนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาใดๆ

การกำหนดค่าผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อจะเหมือนกันสำหรับทั้งสองตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
 • ไดเรกทอรีเสมือน Iisadmpwd
 • เว็บไซต์ที่ไดเรกทอรีเสมือน Iisadmpwd อยู่ภายใต้
นอกจากนี้ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อมีสิทธิ์การเข้าสู่ระบบที่เหมาะสมบนเว็บไซต์ IIS แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อบนเว็บเพจของคุณใดก็ตาม เมื่อต้องการทดสอบว่าผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อมีสิทธิ์ที่ถูกต้องบนเว็บไซต์ IIS หรือไม่ให้กำหนดค่าเว็บเพจที่เรียบง่ายที่มีการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อเป็นการรับรองความถูกต้องเท่านั้น จากนั้นลองเปิดเว็บเพจนั้นใน Microsoft Internet Explorer

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "วัตถุจำเป็น"

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้ลงทะเบียนไฟล์ Iispwchg เมื่อต้องการลงทะเบียนไฟล์นี้ใน IIS ๔.๐และใน IIS ๕.๐ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
regsvr32 c:\winnt\sytem32\inetsrv\iisadmpwd\iispwchg.dll
เมื่อต้องการลงทะเบียนไฟล์ใน IIS ๖.๐ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
regsvr32 c:\windows\system32\inetsrv\iisadmpwd\iispwchg.dll

คุณ๒๑๔๗๐๒๒๖๗๕ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่พบผู้ใช้"

ตรวจสอบว่าคุณได้ใส่ชื่อผู้ใช้อย่างถูกต้อง ถ้าไม่มีกล่องข้อความอยู่เมื่อต้องการใส่ชื่อโดเมนแยกกันให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ชื่อผู้ใช้ในโดเมน\ รูปแบบชื่อผู้ใช้หรือในรูปแบบโดเมนของชื่อผู้ใช้@

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด-๒๑๔๗๐๒๓๕๔๕ "ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลโดเมน"

ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ IIS สามารถเข้าถึงตัวควบคุมโดเมนสำหรับโดเมนที่คุณกำลังทำงานอยู่ นอกจากนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ชื่อโดเมนที่ถูกต้อง

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดข้อผิดพลาด-๒๑๔๗๐๒๔๘๔๕ "ปัญหาการสื่อสารเครือข่าย"

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะแปลข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ IIS ไม่สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวควบคุมโดเมนพร้อมใช้งานสำหรับโดเมนที่คุณกำลังพยายามเปลี่ยนรหัสผ่าน นอกจากนี้ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวควบคุมโดเมนสำหรับโดเมนสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ IIS ได้

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดข้อผิดพลาด-๒๑๔๗๐๒๓๕๖๙ "ข้อจำกัดของบัญชีผู้ใช้"

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีนโยบายโดเมนอยู่ในลักษณะพิเศษที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน ตัวอย่างเช่นข้อจำกัดคุณสมบัติMinPasswordAgeหรือข้อจำกัดของชั่วโมงการเข้าสู่ระบบอาจมีผล

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่พบไฟล์"

โดยทั่วไปแล้วปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณคลิกเปลี่ยนรหัสผ่านในไคลเอ็นต์ Microsoft Outlook Web ACCESS (OWA) ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง:
 • เงื่อนไขที่ 1: คุณเรียกใช้ Microsoft Exchange Server ๒๐๐๓ front-end server บน IIS ๕.๐ อย่างไรก็ตามเซิร์ฟเวอร์ส่วนหลังของคุณคือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange ๒๐๐๓ที่กำลังทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server ๒๐๐๓ ในกรณีนี้ OWA พยายามค้นหา Aexp2b และไม่มีไฟล์นี้อยู่บน IIS ๕.๐ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้ทำสำเนาของ Aexp2b ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Iisadmpwd จากนั้นเปลี่ยนชื่อไฟล์ Aexp2b
 • เงื่อนไขที่ 2: คุณกำลังใช้งานเซิร์ฟเวอร์ Exchange ๒๐๐๓ front-end บน IIS ๖.๐ อย่างไรก็ตามเซิร์ฟเวอร์ส่วนหลังของคุณคือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange ๒๐๐๐ที่กำลังทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ๒๐๐๐ ในกรณีนี้ OWA พยายามค้นหา Aexp2b และไฟล์นี้ไม่มีอยู่บน IIS ๖.๐ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้ทำสำเนาของ Aexp2b ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Iisadmpwd จากนั้นเปลี่ยนชื่อไฟล์ Aexp2b นอกจากนี้คุณต้องเพิ่มการแมปสำหรับนามสกุล. .htr ที่จะประมวลผลโดย Asp ในไดเรกทอรีเสมือน Iisadmpwd
 • เงื่อนไขที่ 3: คุณเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ Exchange ๒๐๐๓ front-end บน IIS ๖.๐ อย่างไรก็ตามหลังจุดสิ้นสุดของคุณคือเซิร์ฟเวอร์ Exchange ๒๐๐๓ที่กำลังทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ๒๐๐๐ ในกรณีนี้ OWA พยายามค้นหา Aexp2b และไฟล์นี้จะมีอยู่บน IIS ๖.๐ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้ทำสำเนาของ Aexp2b ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Iisadmpwd จากนั้นเปลี่ยนชื่อไฟล์ Aexp2b นอกจากนี้คุณต้องเพิ่มการแมปสำหรับนามสกุล. .htr ที่จะประมวลผลโดย Asp ในไดเรกทอรีเสมือน Iisadmpwd
ในเงื่อนไขที่ 2และในเงื่อนไขที่ 3คุณต้องเพิ่มการแมปสำหรับนามสกุล. .htr ในไดเรกทอรีเสมือน Iisadmpwd โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้วคลิก ตัวจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)
 2. ค้นหาแล้วคลิกขวาที่ไดเรกทอรีเสมือนIISADMPWDแล้วคลิกคุณสมบัติ
 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติบนแท็บ แท็บไดเรกทอรีเสมือนให้คลิก การกำหนดค่า
 4. ในกล่องโต้ตอบการกำหนดค่าแอปพลิเคชันให้คลิกแท็บการแมป
 5. ถ้าคุณมีการแมปสำหรับนามสกุล. .htr ที่ถูกแมปไปยัง C:\Windows\System32\Inetsrv\Asp.dll ให้ข้ามขั้นตอนที่เหลือ ถ้าคุณไม่มีการแมปให้คลิกเพิ่ม
 6. ในกล่องโต้ตอบเพิ่ม/แก้ไขการแมปส่วนขยายของแอปพลิเคชันให้พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ลงในกล่องโต้ตอบ กล่องปฏิบัติการ:
  C:\Windows\System32\Inetsrv\ASP.DLL
 7. ในกล่องนามสกุลให้พิมพ์ . .HTR
 8. ภายใต้กิริยาให้คลิกเพื่อเลือก จำกัดการทำเครื่องหมายในกล่องแล้วพิมพ์ รับโพสต์ในกล่อง
 9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมายทั้งกลไกจัดการสคริปต์และกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบไฟล์ที่มีอยู่จะถูกเลือกไว้
 10. คลิกตกลงสองครั้งเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ชื่อผู้ใช้ไม่ได้รับการเติมข้อมูล

ลักษณะการทำงานนี้เป็นผลข้างเคียงของการใช้การรับรองความถูกต้องแบบไม่ระบุชื่อบนไดเรกทอรีเสมือน Iisadmpwd ถ้าจำเป็นต้องใส่ชื่อผู้ใช้ให้ปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องแบบไม่ระบุชื่อเพื่อเข้าถึงไดเรกทอรีเสมือนนี้สามารถได้รับการรับรองความถูกต้อง ถ้าคุณทำเช่นนี้หน้าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านสามารถขอรับข้อมูลการรับรองความถูกต้องได้

ชื่อผู้ใช้ที่ระบุมีอักขระที่ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อผู้ใช้มีเฉพาะอักขระที่ถูกต้องเท่านั้น ถ้าปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นให้อัปเกรดเป็นกลไกจัดการสคริปต์ล่าสุด ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาเกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมสคริปต์พยายามที่จะทำให้นิพจน์ทั่วไปตรงกับชื่อผู้ใช้กับชุดอักขระที่ไม่ถูกต้อง เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมการเขียนสคริปต์เวอร์ชันล่าสุดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: 

เมื่อคุณคลิกตกลงคุณจะได้รับพร้อมท์ให้ส่งข้อมูลประจำตัวของการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าไคลเอ็นต์ไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องไปยัง IIS ก่อนที่ไคลเอ็นต์จะส่งการร้องขอ โดยทั่วไปแล้วปัญหานี้เกิดขึ้นใน OWA เมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • การรับรองความถูกต้องพื้นฐานถูกเปิดใช้งานบนไดเรกทอรีเสมือน Iisadmpwd และบนไดเรกทอรีเสมือนของ Exchange
 • Exchange กำลังใช้ Owaauth เพื่อควบคุมการเข้าสู่ระบบ OWA
เมื่อคุณได้รับพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่รหัสผ่านเก่าที่คุณพยายามจะเปลี่ยนแปลง ใส่รหัสผ่านเก่าเนื่องจากคุณจะยังคงเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อคุณคลิกตกลง ใส่ข้อมูลประจำตัวใหม่ของคุณหลังจากที่คุณได้รับข้อความว่ามีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โรงงานชั้นเรียนของวัตถุเซิร์ฟเวอร์ ASP ๐๑๗๗ไม่สามารถจัดหาชั้นเรียนที่ร้องขอได้

หลังจากที่คุณนำ IIS 5 SP4 บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ IIS 5 ถ้าคุณคลิกการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านคุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
โรงงานชั้นเรียนของวัตถุเซิร์ฟเวอร์ ASP ๐๑๗๗ไม่สามารถจัดหาชั้นเรียนที่ร้องขอได้ IISadmpwd/aexp2b, line ๖๑ "IISadmpwd/aexp2b, line ๖๑ถูกตั้งค่า objNet = Server. CreateObject (" WScript Network ")

อ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๒๙๗๑๒๑ การใช้ฟีเจอร์เปลี่ยนรหัสผ่านด้วย Outlook Web Access
๘๓๓๗๓๔ การแก้ไข: คุณพบปัญหาต่างๆเมื่อคุณใช้หน้าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใน IIS ๖.๐
๘๓๑๐๔๗ การแก้ไข: คุณพบปัญหาต่างๆเมื่อคุณใช้หน้าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใน IIS ๕.๐
๓๓๑๘๓๔ เปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานของรหัสผ่านใหม่ด้วยหน้าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่
๒๗๑๐๗๑ วิธีการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน NTFS ที่จำเป็นและสิทธิ์ของผู้ใช้สำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์๕.๐ของ IIS
๘๑๒๖๑๔ สิทธิ์เริ่มต้นและสิทธิ์ของผู้ใช้สำหรับ IIS ๖.๐