การเปรียบเทียบ Visio Standard กับ Visio Professional

สรุป

Microsoft Visio เป็นโปรแกรมกราฟิกสากลที่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแสดงผลการทำงานทางธุรกิจและงานด้านเทคนิคส่วนใหญ่โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ง่าย Microsoft Office Visio 2003 และ Microsoft Office Visio 2007 ช่วยให้ผู้ใช้งานด้านธุรกิจ วิศวกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทั้งหมดสามารถสร้างและใช้งานไดอะแกรมกระบวนการ ระบบ และข้อมูลตัวเลขร่วมกันได้ ภาพประกอบของ Visio ใหัคุณทำงานต่อไปนี้ได้ง่ายขึ้น:
 • การสื่อสารข้อมูล
 • สร้างความสอดคล้องในองค์กร
 • ปรับกระบวนการทางธุรกิจให้เหมาะสม
 • ออกแบบและกำหนดค่าระบบที่ซับซ้อน
 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไอที
สำหรับ Visio 2010 โปรดดูที่ การเปรียบเทียบรุ่น Visio 2010 และ การเปรียบเทียบรุ่น Visio 2010

บทนำ

บทความนี้จะเปรียบเทียบ Microsoft Office Visio Standard 2007 กับ Microsoft Office Visio Professional 2007 และเปรียบเทียบ Microsoft Office Visio Standard 2003 กับ Microsoft Office Visio Professional 2003 เพื่อให้คุณสามารถระบุรุ่นที่เหมาะกับคุณที่สุดได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

Visio Standard 2007

Visio Standard 2007 เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทางธุรกิจที่ต้องการแสดงภาพ บันทึก สื่อสาร และแบ่งปันแนวคิดโดยใช้ผังงาน เค้าโครงสำนักงาน ผังองค์กร เวลาดำเนินการโครงการ และอื่นๆ อย่างมืออาชีพ

คุณสมบัติต่างๆ ใน Visio Standard 2007 ช่วยปรับการทำงานที่ต้องใช้ไดอะแกรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสมบัติใหม่เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
 • การระดมความคิด

  ส่งออกไดอะแกรมการระดมความคิดเป็นเอกสาร Microsoft Office Word ในรูปแบบร่างเพื่อจัดระเบียบและสื่อสารแนวคิดที่เกิดขึ้นในการประชุมอย่างง่ายดาย
 • แผนภูมิองค์กรของคุณ

  แทรกรูปภาพและความสัมพันธ์ของเส้นจุดไว้ในแผนผังองค์กรเพื่อแสดงรูปภาพของพนักงานและโครงสร้างรายงานที่สำคัญ
 • จัดกำหนดการกิจกรรม

  สร้างปฏิทินด้วยการนำเข้าข้อมูลปฏิทิน Outlook ลงใน Office Visio 2007 สำหรับการดูและการอ้างอิงที่ง่ายดาย
 • ติดตามความคืบหน้าของโครงการ

  แยกกิจกรรมระหว่างหลายเส้นเวลา และซิงโครไนส์เพื่อการทำภาพประกอบที่ชัดเจนขึ้น
 • ทำให้เห็นภาพกระบวนการทางธุรกิจ

  ใช้เครื่องมือเฉพาะและชนิดของไดอะแกรมเพื่อสนับสนุนการทำเอกสารประกอบกระบวนการทางธุรกิจใดๆ
หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติใน Visio Standard 2007 โปรดดูแผนผังเปรียบเทียบคุณสมบัติและแผนผังเปรียบเทียบไดอะแกรมในส่วน "การเปรียบเทียบคุณสมบัติของ Visio Standard 2007 กับ Visio Professional 2007" และ "การเปรียบเทียบไดอะแกรม Visio Standard 2007 กับ Visio Professional 2007"

Visio Professional 2007

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม และการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างก็ได้รับประโยชน์จากโซลูชันการสร้างไดอะแกรมใน Visio Professional 2007 ที่มุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มความต้องการเฉพาะด้าน ผู้ใช้งานทางธุรกิจที่ต้องการเชื่อมโยงไดอะแกรมใดๆ กับข้อมูลธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากฟังก์ชันการเชื่อมโยงข้อมูลแบบใหม่ใน Visio Professional 2007

Visio Professional 2007 มีเครื่องมือการสร้างไดอะแกรมธุรกิจทั้งหมดที่มีอยู่ใน Visio Standard 2007 พร้อมกับโซลูชันเทคนิคเพิ่มเติมและฟังก์ชันขั้นสูงอย่างครอบคลุม ใช้ Visio Professional 2007 เพื่อสร้างไดอะแกรมค่าสูงโดยใช้คุณสมบัติ แม่แบบ และวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้:
 • ฟังก์ชันการทำงานการเชื่อมโยงข้อมูลและข้อมูลกราฟิก

  รวมข้อมูลกับไดอะแกรมเพื่อรวมแหล่งที่มาของข้อมูลทางภาพ ข้อความ และตัวเลขที่ซับซ้อนที่แตกต่างกัน ใช้วิธีนี้ในการแสดงบริบทข้อมูลในรูปแบบภาพ และสร้างภาพของระบบ ทรัพยากร หรือกระบวนการทั้งหมด คุณสามารถแสดงเขตข้อมูลเป็นคำอธิบายถัดจากรูปทรง เขตตำแหน่งในกล่องใต้รูปทรง หรือแสดงสัญลักษณ์ที่ใช้แทนข้อมูลได้
 • แม่แบบ PivotDiagram

  ทำให้เห็นและสำรวจข้อมูลธุรกิจในรูปแบบลำดับขั้นตามที่แสดงข้อมูลกลุ่มและผลรวมย่อย ระบุข้อความหลักในข้อมูลทั้งหมด และสื่อสารกับผู้ใช้อื่นในองค์กรของคุณด้วยภาพ
 • แม่แบบแผนที่สตรีมค่า

  สร้างไดอะแกรมตามระเบียบวิธีลีนและทำให้เห็นกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพ
 • แม่แบบ Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

  กระบวนการบริการไดอะแกรมไอทีที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ITIL
 • แม่แบบไดอะแกรมเครือข่าย

  ตรรกะไดอะแกรมและไดอะแกรมเครือข่ายทางกายภาพ ข้อมูลนี้รวมถึง Rack Diagram
 • แม่แบบการพัฒนาเว็บ

  สร้างแผนผังเว็บไซต์ของเว็บไซต์ที่มีอยู่โดยการใช้แม่แบบและรูปร่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สร้างรายงานของการเชื่อมโยงไซต์ ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงที่เสียหาย หรือใช้เครื่องมือรายงานในการกำหนดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงใดขึ้นในไซต์ตั้งแต่ที่สร้างไดอะแกรมครั้งล่าสุด
 • แม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์

  โซลูชันวอฟต์แวร์ไดอะแกรมแบบกำหนดเองโดยใช้แม่แบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ Microsoft Windows XP แม่แบบ Unified Modeling Language (UML) และแม่แบบอื่นๆ
 • แผนสถาปัตยกรรม แบบแผนวิศวกรรม การจัดการอาคาร และการสร้างแบบจำลองฐานข้อมูล

  สร้างไดอะแกรมทางเทคนิคต่างๆ ไดอะแกรมเหล่านี้รวมถึงไดอะแกรมต่อไปนี้:
  • พื้น ที่ว่าง และแปลนสถานที่
  • แบบแผนวิศวกรรม
  • ไดอะแกรมการจัดการอาคาร
  • แบบจำลองฐานข้อมูล
  Visio Professional 2007 ยังมีฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณสามารถทำวิศวกรรมย้อนกลับแบบจำลองข้อมูลและวิธีแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ต่าๆ
หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติใน Visio Professional 2007 โปรดดูแผนผังเปรียบเทียบคุณสมบัติและแผนผังเปรียบเทียบไดอะแกรมในส่วน "การเปรียบเทียบคุณสมบัติของ Visio Standard 2007 กับ Visio Professional 2007" และ "การเปรียบเทียบไดอะแกรมของ Visio Standard 2007 กับ Visio Professional 2007"

Visio Standard 2003

Visio Standard 2003 เหมาะสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจที่ต้องการแสดงภาพ บันทึก สื่อสาร และแบ่งปันแนวคิดโดยใช้แผนผัง ผังสำนักงาน ผังองค์กร ตารางโครงการ และอื่นๆ ที่ต้องดึงดูดความสนใจผู้ร่วมงาน

คุณสมบัติใหม่ๆ มากมายใน Visio Standard 2003 ช่วยปรับการทำงานที่ต้องใช้ไดอะแกรมให้สอดคล้องกันเพื่อเพิ่มผลผลิตและช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสมบัติใหม่เหล่านี้รวมถึงคุณสมบัติต่อไปนี้:
 • ภาพวาดการระดมความคิด

  ส่งออกไดอะแกรมในรูปแบบการระดมความคิดเป็นเอกสาร Microsoft Office Word ในรูปแบบร่างเพื่อจัดระบบและสื่อสารแนวคิดที่เกิดขึ้นในการประชุมอย่างง่ายดาย
 • แผนผังองค์กร

  แทรกรูปภาพและความสัมพันธ์ของเส้นจุดไว้ในแผนผังองค์กรเพื่อแสดงรูปภาพของพนักงานและโครงสร้างรายงานที่สำคัญ
 • ปฏิทิน

  สร้างปฏิทินด้วยการนำเข้าข้อมูลปฏิทินของ Microsoft Outlook ไว้ใน Visio 2003 สำหรับการดูและการอ้างอิงที่ง่ายดาย
 • เส้นเวลา

  แยกกิจกรรมระหว่างเส้นเวลาหลายเส้นเวลา และซิงโครไนส์เส้นเวลาเพื่อการทำภาพประกอบที่ชัดเจนขึ้น
 • ประเภทไดอะแกรมของกระบวนการทางธุรกิจ

  ใช้เครื่องมือเฉพาะและไดอะแกรมชนิดต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจการทำเอกสารใดๆ ทางธุรกิจ
หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติใน Visio Standard 2003 โปรดดูแผนผังเปรียบเทียบคุณสมบัติและแผนผังเปรียบเทียบไดอะแกรมในส่วน "การเปรียบเทียบคุณสมบัติ Visio Standard 2003 กับ Visio Professional 2003" และ "การเปรียบเทียบไดอะแกรม Visio Standard 2003 กับ Visio Professional 2003"

Visio Professional 2003

Visio 2003 Professional มีโซลูชันการสร้างไดอะแกรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม และการพัฒนาซอฟต์แวร์ Visio Professional 2003 มีเครื่องมือการสร้างไดอะแกรมธุรกิจทั้งหมดใน Visio Standard 2003 ร่วมกับโซลูชันเทคนิคและการวาดเพิ่มเติมอย่างครอบคลุม

ใช้ Visio Professional 2003 เพื่อสร้างไดอะแกรมค่าสูงโดยใช้คุณสมบัติใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • เครือข่าย

  ชนิดรูปวาด Rack Diagram และรูปร่างของเครือข่ายที่ปรับปรุงแล้ว
 • การพัฒนาเว็บ

  โซลูชันการแม็ปปรับปรุงเว็บไซต์
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์

  ชนิดรูปวาดอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ของ Microsoft Windows XP
 • สถาปัตยกรรม/วิศวกรรม/อาคาร

  การสนับสนุนที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับการนำข้อมูลไปใช้ในแผนการก่อสร้าง
หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติใน Visio Professional 2003 โปรดดูแผนผังเปรียบเทียบคุณสมบัติและแผนผังเปรียบเทียบไดอะแกรมในส่วน "การเปรียบเทียบคุณสมบัติ Visio Standard 2003 กับ Visio Professional 2003" และ "การเปรียบเทียบไดอะแกรม Visio Standard 2003 กับ Visio Professional 2003"

เปรียบเทียบคุณสมบัติของ Visio Standard 2007 และ Visio Professional 2007

คุณสมบัติStandardProfessional
ฟังก์ชันเชื่อมต่ออัตโนมัติ
X
X
ความสามารถของ Autodesk AutoCAD
X
X
ไดอะแกรมการระดมความคิด
X
X
ไดอะแกรมกระบวนการทางธุรกิจ
X
X
การรวมภาพตัดปะ
X
X
วิธีใช้ตามบริบทและการเชื่อมโยงไปยังแม่แบบงานเฉพาะ
X
X
ผัง
X
X
การรวม Microsoft Office Outlook 2007
X
X
การรวม Microsoft Office Project กับแผนภูมิ Visio Gantt และเส้นเวลา
X
X
การรวม Microsoft Office SharePoint Server ผ่านพื้นที่ทำงานของเอกสาร
X
X
การสนับสนุนการเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Studio (ซึ่งรวมถึง Microsoft .NET)
X
X
การสนับสนุนหลายภาษาและ Unicode ที่สมบูรณ์
X
X
แผนผังองค์กร
X
X
สนับสนุนแฟ้ม PDF และ XPS
X
X
โหมดตรวจสอบ
X
X
บันทึกเป็นเว็บเพจที่มีตัวควบคุมการนำทาง
X
X
การกำหนดรูปร่างเอง
X
X
รายงานข้อมูลรูปร่าง
X
X
ฝ่ายสนับสนุนแท็บเล็ตพีซีของ Microsoft (ซึ่งรวมถึงหมึกดิจิทัล)
X
X
การสนับสนุนชุดรูป
X
X
เส้นเวลาและปฏิทิน
X
X
ตัวช่วยสร้างสำหรับการสร้างไดอะแกรมจากข้อมูลที่มีอยู่
X
X
รูปร่างของเวิร์กโฟลว์ (3 มิติ)
X
X
การรวมบริการเว็บแบบ XML
X
X
อาคาร พื้นที่ว่าง และแปลนอาคาร
X
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาตามข้อมูล (ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ API)
X
ฟังก์ชันการเชื่อมโยงข้อมูล
X
ฐานข้อมูลการสร้างแบบจำลองไดอะแกรมด้วยวิศวกรรมย้อนกลับของแหล่งที่มาของข้อมูลที่เป็นไปตามฐานข้อมูลแบบเปิด
X
ไดอะแกรมของบริการไดเรกทอรี
X
ไดอะแกรมวิศวกรรม (ไฟฟ้า เคมี และอื่นๆ)
X
ไดอะแกรมของ ITIL
X
ไดอะแกรมเครือข่ายแบบตรรกะ
X
Rack Diagram เครือข่าย
X
ไดอะแกรม Pivot
X
ไดอะแกรมตัวอย่าง
X
การสร้างไดอะแกรมซอฟต์แวร์และวิศวกรรมย้อนกลับ
X
แม็ปสตรีมค่า
X
การแม็ปและการทำเอกสารประกอบเว็บไซต์ (รวมทั้งการสร้างสร้างแผนผังเว็บไซต์อัตโนมัติ)
X

เปรียบเทียบคุณสมบัติของ Visio Standard 2003 และ Visio Professional 2003

คุณสมบัติStandardProfessional
พร้อมใช้งานในภาษา 17
X
X
ลักษณะที่ปรากฏและลักษณะการทำงานของ Microsoft Office
X
X
การรวม Microsoft Windows SharePoint
X
X
การสนับสนุนแท็บเล็ตพีซีที่มีหมึกดิจิทัล
X
X
สัญลักษณ์ Intelligent SmartShapes
X
X
การค้นหาภายในและรูปร่างออนไลน์ในตัว
X
X
คุณสมบัติแบบกำหนดเองสำหรับรูปร่าง
X
X
การเชื่อมโยงรูปร่างหลายมิติ
X
X
คุณสมบัติในการรายงาน
X
X
บันทึกเว็บเพจที่มีตัวควบคุมการนำทางและตัวดูคุณสมบัติ
X
X
โหมดตรวจสอบ
X
X
ส่งออกไปยังรูปแบบกราฟิกทั่วไป
X
X
การสร้างไดอะแกรมแบบลากแล้วปล่อย
X
X
ตัวช่วยสร้างในการสร้างไดอะแกรมจากข้อมูลที่มีอยู่
X
X
วิธีใช้และการเชื่อมโยงตามบริบทไปยังชนิดรูปวาดเฉพาะงานบนเว็บ
X
X
การสนับสนุนความสามารถในการโปรแกรมของ Microsoft .NET
X
X
การควบคุมรูปวาด ActiveX
X
X
การรวมบริการเว็บแบบ XML
X
X
Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)
X
X
ตัวบันทึกแมโคร Visual Basic
X
X

การเปรียบเทียบไดอะแกรม Visio Standard 2007 กับ Visio Professional 2007

ไดอะแกรมที่สร้างใน Visio 2007 ช่วยให้คุณแสดงภาพ สำรวจ และสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตารางต่อไปนี้แสดงชนิดของไดอะแกรมที่รวมอยู่ในแต่ละรุ่นของ Visio 2007

ประเภทไดอะแกรมในตารางถูกจัดระบบโดยใช้หมวดเดียวกันกับที่แสดงในหน้าต่าง "เริ่มต้นใช้งาน" ที่ปรากฏเมื่อคุณเริ่มใช้งาน Visio 2007

หมายเหตุ ประเภทแม่แบบและชนิดไดอะแกรมที่แสดงที่นี่มาพร้อมกับ Visio Professional 2007 หากคุณเห็นประเภทและชนิดไดอะแกรมที่น้อยลง แสดงว่าคุณกำลังใช้งาน Visio Standard 2007

ตารางต่อไปนี้แสดงชนิดไดอะแกรมที่สนับสนุน Visio 2007 สำหรับ Visio Standard 2007 และ Visio Professional 2007

ธุรกิจ

ไดอะแกรมStandardProfessional
Audit Diagram
X
X
Basic Flowchart
X
X
ไดอะแกรมการระดมความคิด
X
X
Cause and Effect Diagram
X
X
แผนภูมิและกราฟ
X
X
Cross-Functional Flowchart
X
X
ไดอะแกรมของกระแสข้อมูล
X
X
EPC Diagram
X
X
Fault Tree Analysis Diagram
X
X
ITIL Diagram
X
X
Marketing Charts and Diagrams
X
แผนผังองค์กร
X
X
PivotDiagram
X
TQM Diagram
X
X
Value Stream Map
X
Work Flow Diagram
X
X

วิศวกรรม

ไดอะแกรมStandardProfessional
Basic Electrical
X
Circuits and Logic
X
Fluid Power
X
Industrial Control Systems
X
รูปวาดชิ้นส่วนและแอสเซมบลี
X
Piping and Instrumentation
X
Process Flow Diagram
X
ระบบ
X

ผังงาน

ไดอะแกรมStandardProfessional
Basic Flowchart
X
X
Cross-Functional Flowchart
X
X
IDEF0 Diagram
X
SDL Diagram
X
Work Flow Diagram
X
X

ทั่วไป

ไดอะแกรมStandardProfessional
Basic Diagram
X
X
Basic Flowchart
X
X
Block Diagram
X
X
Block Diagram with Perspective
X
X

แผนที่และผังอาคาร

ไดอะแกรมStandardProfessional
Directional Map
X
X
Directional Map 3-D
X
X
Floor Plan
X
Home Plan
X
HVAC Control Logic Diagram
X
HVAC Plan
X
Office Layout
X
X
Plant Layout
X
Plumbing and Piping Plan
X
Reflected Ceiling Plan
X
Security and Access Plan
X
Site Plan
X
Space Plan
X

เครือข่าย

ไดอะแกรมStandardProfessional
Active Directory
X
Basic Network Diagram
X
X
Conceptual Web Site
X
Detailed Network Diagram
X
LDAP Directory
X
Rack Diagram
X
Web Site Map
X

ตารางเวลา

ไดอะแกรมStandardProfessional
ปฏิทิน
X
X
แผนภูมิแกนต์
X
X
แผนภูมิ PERT
X
X
เส้นเวลา
X
X

ซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล

ไดอะแกรมStandardProfessional
COM and OLE
X
Conceptual Web Site
X
Database Model Diagram
X
Data Flow Model Diagram
X
Enterprise Application
X
Express-G
X
Jackson
X
ORM Diagram
X
Program Structure
X
ROOM
X
Web Site Map
X
Windows XP User Interface
X
UML Model Diagram
X

การเปรียบเทียบไดอะแกรม Visio Standard 2003 กับ Visio Professional 2003

ไดอะแกรมใน Visio 2003 ให้คุณคิดอย่างรอบคอบ จัดระบบ และทำความเข้าใจแนวคิด กระบวนการ และระบบที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น ตารางต่อไปนี้แสดงประเภทไดอะแกรมที่สนับสนุน Visio 2003 สำหรับ Visio Standard 2003 และ Visio Professional 2003

ไดอะแกรมบล็อก

ไดอะแกรมStandardProfessional
Basic Diagram
X
X
Block Diagram
X
X
Block Diagram with Perspective
X
X
ไดอะแกรมการระดมความคิด
X
X

แผนผังอาคาร

ไดอะแกรมStandardProfessional
Electrical and Telecom Plan
X
Floor Plan
X
Home Plan
X
HVAC Control Logic Diagram
X
HVAC Plan
X
Office Layout
X
X
Plant Layout
X
Plumbing and Piping Plan
X
Reflected Ceiling Plan
X
Security and Access Plan
X
Site Plan
X
Space Plan
X

กระบวนการทางธุรกิจ

ไดอะแกรมStandardProfessional
Audit Diagram
X
X
Basic Flowchart
X
X
Cause and Effect Diagram
X
X
Cross Functional Flowchart
X
X
Data Flow Diagram
X
Fault Tree Analysis Diagram
X
X
Work Flow Diagram
X
X

แผนภูมิและกราฟ

ไดอะแกรมStandardProfessional
แผนภูมิและกราฟ
X
X
Marketing Charts and Diagrams
X
X

การสร้างแบบจำลองฐานข้อมูล

ไดอะแกรมStandardProfessional
Database Model Diagram
X
Express-G
X
ORM Diagram
X

วิศวกรรมไฟฟ้า

ไดอะแกรมStandardProfessional
Basic Electrical
X
Circuits and Logic
X
Industrial Control Systems
X
ระบบ
X

ผัง

ไดอะแกรมStandardProfessional
Basic Flowchart
X
X
Cross Functional Flowchart
X
X
Data Flow Diagram
X
IDEFO Diagram
X
SDL Diagram
X

แผนที่

ไดอะแกรมStandardProfessional
Directional Map
X
X
Directional Map 3D
X
X

วิศวกรรมเครื่องกล

ไดอะแกรมStandardProfessional
Fluid Power
X
ชิ้นส่วนและรูปวาดของแอสเซมบลี
X

ไดอะแกรมเครือข่าย

ไดอะแกรมStandardProfessional
Active Directory
X
Basic Network Diagram
X
X
Detailed Network Diagram
X
LDAP Directory
X
Novell Directory Services
X
Rack Diagram
X

แผนผังองค์กร

ไดอะแกรมStandardProfessional
แผนผังองค์กร
X
X
Organization Chart Wizard
X
X

วิศวกรกระบวนการ

ไดอะแกรมStandardProfessional
Piping and Instrumentation Diagram
X
Process Flow Diagram
X

จัดกำหนดการโครงการ

ไดอะแกรมStandardProfessional
ปฏิทิน
X
X
แผนภูมิแกนต์
X
X
แผนภูมิ PERT
X
X
เส้นเวลา
X
X

ซอฟต์แวร์

ไดอะแกรมStandardProfessional
COM and OLE
X
Data Flow Model Diagram
X
Enterprise Application
X
Jackson
X
Program Structure
X
ROOM
X
UML Model Diagram
X
Windows XP User Interface
X

ผังเว็บไซต์

ไดอะแกรมStandardProfessional
Conceptual Web Site
X
Web Site Map
X

การเปรียบเทียบการปรับรุ่น Visio 2007

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของปรับรุ่นเป็น Visio 2007 ทีมีต่อคุณและธุรกิจของคุณ และเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติและประโยชน์ของ Visio 2007 กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Visio โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 896660 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 30 ส.ค. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม