โปรแกรมปรับปรุงรวม 2 สำหรับ Windows XP Media Center Edition 2005

สรุป

โปรแกรมปรับปรุงรวม 2 สำหรับ Windows XP Media Center Edition 2005 จะช่วยเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพของ Media Center 2005 การปรับปรุงนี้จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ทราบ นอกจากนี้ การปรับปรุงยังเพิ่มหน้าที่การใช้งานใหม่ต่อไปนี้ให้กับ Media Center:


 • การปรับปรุงนี้ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ใช้งาน Media Center Extender Media Center จะรับรู้ได้เมื่อเชื่อมต่อ Microsoft Xbox 360 กับเครือข่าย นอกจากนี้ Media Center จะพร้อมท์ให้คุณติดตั้งองค์ประกอบซอฟต์แวร์ที่ Media Center ต้องมีเพื่อใช้สนับสนุนหน้าที่การใช้งาน Xbox 360 ของ Media Center Extender
 • สำหรับ Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 รุ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา การปรับปรุงนี้จะให้การสนับสนุนสำหรับการ์ดรับสัญญาณของ Advanced Television Systems Committee (ATSC) ลำดับที่สอง ในขณะนี้ Media Center สนับสนุนการ์ดรับสัญญาณ ATSC มากถึงสองการ์ด และการ์ดรับสัญญาณของ National Television Systems Committee (NTSC) มากถึงสองการ์ดเช่นกัน
 • ในขณะนี้ Media Center สนับสนุนวิทยุ DVB-T ในตำแหน่งที่วิทยุ DVB-T ออกอากาศ
 • ในขณะนี้ Media Center มีตัวเลือกการเพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถกำหนดค่าได้เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Media Center ยังคงสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด
 • ในขณะนี้ Media Center มีโหมดย่อ/ขยายแบบ nonlinear สำหรับโทรทัศน์แบบจอกว้าง
 • การปรับปรุงนี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการเขียนดีวีดีใน Media Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการรับโปรแกรมปรับปรุงรวม 2 สำหรับ Windows XP Media Center Edition 2005 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft Windows Update:วันที่วางจำหน่าย: 14 ตุลาคม 2548

หมายเหตุ เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงนี้ คุณต้องติดตั้ง Microsoft .NET Framework 1.1 และ .NET Framework 1.1 SP1 ไว้ Windows Update จะตรวจหาว่าได้ติดตั้งแพคเกจเหล่านี้ไว้หรือไม่ Windows Update จะติดตั้งแพคเกจเหล่านี้ให้กับคุณโดยอัตโนมัติ

ถ้าติดตั้งการปรับปรุง 886904 ไว้ คุณต้องถอนการติดตั้งการปรับปรุง 886904 ก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงรวม 2 สำหรับ Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 มิฉะนั้น การติดตั้ง .NET Framework 1.1 SP1 จะไม่สำเร็จ

เมื่อต้องการทราบว่าได้ติดตั้งการปรับปรุง 886904 ไว้หรือไม่ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ appwiz.cpl แล้วคลิก OK
 2. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Show Updates
 3. ในรายการ Currently installed programs ให้หารายการต่อไปนี้:
  Microsoft .NET Framework 1.1 Hotfix (KB886904)
ถ้ารายการนี้ปรากฏขึ้น คุณต้องเอาโปรแกรมแก้ไขด่วนออก เมื่อต้องการเอาโปรแกรมแก้ไขด่วนออก ให้คลิก Microsoft .NET Framework 1.1 Hotfix (KB886904) แล้วคลิก Remove จากนั้น โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Windows Update เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงรวม 2 สำหรับ Windows XP Media Center Edition 2005

การสนับสนุนด้านเทคนิคของ Media Center

เนื่องจากมีการรวม Microsoft Windows XP Media Center Edition ไว้กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือระบบของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์จะให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือด้านเทคนิคสำหรับซอฟต์แวร์นี้ ผู้ผลิตอาจกำหนดการติดตั้งเองด้วยองค์ประกอบเฉพาะ เช่น โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะและการตั้งค่าที่เป็นตัวเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิตให้ได้สูงสุด ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคสำหรับ Windows XP Media Center Edition โปรดติดต่อผู้ผลิตของคุณโดยตรง เนื่องจากผู้ผลิตสามารถให้การสนับสนุนได้ดีที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์ที่ผู้ผลิตติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์

นอกจากนี้ คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Windows XP Media Center Edition ได้ที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: http://www.microsoft.com/windowsxp/mediacenter/
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 900325 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10 มิ.ย. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม