โปรแกรมไคลเอนต์ Windows Update กำหนดพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่จะใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Windows Update อย่างไร

นำไปใช้กับ: Windows UpdateMicrosoft Update

บทนำ


โปรแกรมไคลเอนต์ Microsoft Windows Update กำหนดให้ Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP) สแกนค้นหาอัพเดทที่มี นอกจากนี้ ไคลเอนต์ Windows Update จะใช้ Background Intelligent Transfer Service (BITS) เพื่อดาวน์โหลดอัพเดท Microsoft Windows HTTP Services และ BITS จะทำงานโดยไม่ขึ้นกับ Microsoft Internet Explorer เซอร์วิสทั้งสองนี้จะต้องสามารถตรวจพบพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่มีในระบบการทำงานของคุณ บทความนี้จะอธิบายวิธีตรวจหาพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ นอกจากนี้ บทความนี้จะอธิบายสถานการณ์ที่ Windows Update ใช้วิธีตรวจหาพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม


เซอร์วิส Automatic Updates ได้รับการกำหนดค่าเพื่อให้ดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดทจากเว็บไซต์ Microsoft Windows Update

เซอร์วิส Automatic Updates จะสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดทจากเว็บไซต์ Windows Update เซอร์วิส Automatic Updates ไม่ต้องมีการโต้ตอบกับผู้ใช้ เนื่องจากเซอร์วิสนี้ทำงานในบริบทของแอคเคาท์ Local System เซอร์วิส Automatic Updates ไม่มีสิทธิในการเข้าใช้การตั้งค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้ที่มีการกำหนดค่าไว้ใน Internet Explorer WinHTTP ได้รับการนำมาใช้แทน WinInet ใน Internet Explorer แล้ว เนื่องจากบริการการปรับปรุงอัตโนมัติส่งผลกระทบต่อการกำหนดค่าระดับระบบในวงกว้าง และควรจะต้องมีการควบคุมในระดับผู้ดูแลระบบ WinHTTP จะถือว่าเป็นที่ที่เหมาะสมในสถานการณ์การใช้งานชนิดนี้ เซอร์วิส Automatic Updates จะค้นหาพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้เท่านั้น:
 • พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์มีการกำหนดค่าด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือ Proxycfg.exe สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003  สำหรับ Windows Vista และระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่กว่า คำสั่ง Netsh จะสามารถใช้ได้ในการกำหนดค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Proxycfg.exe โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

  289481 คุณอาจต้องเรียกใช้เครื่องมือ Proxycfg เพื่อให้ ServerXMLHTTP ทำงานได้

 • การตั้งค่า Web Proxy Auto Detect (WPAD) ได้รับการกำหนดค่าในตำแหน่งต่อไปนี้ ในระบบเครือข่าย:
  • ตัวเลือก Domain Name System (DNS)
  • ตัวเลือก Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
  หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

  816320 วิธีกำหนดค่าไฟร์วอลและ Autodiscovery ของไคลเอนต์ของเว็บพร็อกซี่ใน Windows Server 2003 (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)

Internet Explorer ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ Windows Update

หากคุณใช้ Internet Explorer เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ Windows Update โปรแกรมไคลเอนต์ Windows Update จะตรวจหาพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์โดยใช้วิธีต่อไปนี้ ตามลำดับ

วิธีที่ 1: Internet Explorer ได้รับการกำหนดค่าให้ตรวจหาการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

ถ้าเลือกช่องทำเครื่องหมาย Automatically detect settings ใน Internet Explorer ไคลเอนต์ Windows Update จะใช้คุณสมบัติ WPAD เพื่อค้นหาพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ ในการเปิดช่องทำเครื่องหมาย Automatically detect settings ให้ทำดังนี้:
 1. เปิด Internet Explorer
 2. ในเมนู Tools ให้คลิกที่ Internet Options
 3. คลิกที่แท็บ Connections
 4. หากคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ในเครือข่าย Local Area Network ให้คลิกที่ LAN Settings หากคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์สำหรับการเชื่อมต่อทางสายโทรศัพท์หรือ VPN ให้คลิกที่การเชื่อมต่อนั้น และคลิกที่ Settings
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

816320 วิธีกำหนดค่าไฟร์วอลและ Autodiscovery ของไคลเอนต์ของเว็บพร็อกซี่ใน Windows Server 2003 (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)

วิธีที่ 2: Internet Explorer มีการกำหนดค่าเพื่อใช้สคริปต์การกำหนดค่าอัตโนมัติ

หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้ ไคลเอนต์ Windows Update จะตรวจหาพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์โดยประมวลผลสคริปต์การกำหนดค่าอัตโนมัติ:
 • Internet Explorer ไม่สามารถตรวจพบพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์โดยใช้วิธีที่ 1
 • มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย Use automatic configuration script ใน Internet Explorer
ในการเปิดช่องทำเครื่องหมาย Use automatic configuration script ให้ทำดังนี้:
 1. เปิด Internet Explorer
 2. ในเมนู Tools ให้คลิกที่ Internet Options
 3. คลิกที่แท็บ Connections
 4. หากคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ในเครือข่าย Local Area Network ให้คลิกที่ LAN Settings หากคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์สำหรับการเชื่อมต่อทางสายโทรศัพท์หรือ VPN ให้คลิกที่การเชื่อมต่อนั้น และคลิกที่ Settings

วิธีที่ 3: Internet Explorer มีการกำหนดค่าโดยใช้ค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้กำหนด

ถ้ามีเงื่อนไขต่อไปนี้ ไคลเอนต์ Windows Update จะใช้พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้กำหนดเพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต:
 • ไคลเอนต์ Windows Update ไม่พบพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์เมื่อใช้การตรวจหาอัตโนมัติหรือการใช้สคริปต์การกำหนดค่าอัตโนมัติ
 • มีการกำหนดพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ใน Internet Explorer
ในการดูค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้กำหนด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิด Internet Explorer
 2. ในเมนู Tools ให้คลิกที่ Internet Options
 3. คลิกที่แท็บ Connections
 4. หากคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ในเครือข่าย Local Area Network ให้คลิกที่ LAN Settings หากคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์สำหรับการเชื่อมต่อทางสายโทรศัพท์หรือ VPN ให้คลิกที่การเชื่อมต่อนั้น และคลิกที่ Settings
 5. บันทึกค่าที่ปรากฏในช่อง Address ใต้ Proxy server

วิธีที่ 4: ไม่ได้กำหนดพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ใน Internet Explorer

หากไม่มีการกำหนดพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ใน Internet Explorer ไคลเอนต์ Windows Update จะใช้พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดค่าโดยเครื่องมือ Proxycfg.exe หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Proxycfg.exe โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

289481 คุณอาจต้องเรียกใช้เครื่องมือ Proxycfg เพื่อให้ ServerXMLHTTP ทำงานได้

วิธีที่ 5: ไม่มีการกำหนดค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์

หากเป็นไปตามเงื่อนต่อไปนี้ ไคลเอนต์ Windows Update จะพยายามเข้าสู่เว็บไซต์ Windows Update โดยตรง:
 • ไม่มีการกำหนดค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์โดยใช้เครื่องมือ Proxycfg.exe
 • ไม่มีการกำหนดพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ใน Internet Explorer
ในกรณีนี้ ถ้าต้องมีพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไคลเอนต์ Windows Update จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Windows Update

คำอธิบายของคุณสมบัติ Web Proxy Auto Detect (WPAD)

คุณสมบัติ WPAD ช่วยให้เซอร์วิสสามารถค้นหาพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ได้ โดยสืบค้นตัวเลือก DHCP หรือโดยค้นหาเรคคอร์ด DNS หากต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการใช้ DNS แทน DHCP สำหรับ WPAD โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

816320 วิธีกำหนดค่าไฟร์วอลและ Autodiscovery ของไคลเอนต์ของเว็บพร็อกซี่ใน Windows Server 2003 (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)

คำอธิบายเครื่องมือ Proxycfg.exe

เครื่องมือ Proxycfg.exe จะกำหนดค่า WinHTTP ให้ใช้พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่ระบุ โดยแก้ไขรายการรีจิสตรีดังต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\WinHttpSettings
เครื่องมือ Proxycfg.exe จะมีประโยชน์หากคุณไม่สามารถใช้ WPAD นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาการตรวจหาพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ในเครือข่าย ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถใช้เครื่องมือเพื่อยืนยันว่าเกิดปัญหาเนื่องจากไม่สามารถตรวจหาพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์โดยใช้วิธีค้นหาอื่นๆ เช่น WPAD หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

289481 คุณอาจต้องเรียกใช้เครื่องมือ Proxycfg เพื่อให้ ServerXMLHTTP ทำงานได้

ในการดูพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งที่เครื่องมือ Proxycfg.exe รองรับ ให้พิมพ์ proxycfg.exe /? ที่พรอมต์คำสั่ง และกด ENTER หากคุณเรียกใช้คำสั่ง proxycfg.exe โดยไม่ใช้พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งเลย ระบบจะแสดงการตั้งค่าปัจจุบัน ในกรณีนี้ คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่คล้ายกับผลลัพธ์ต่อไปนี้

การตั้งค่าในกรณีที่ไม่ได้กำหนดพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Current WinHTTP proxy settings under: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :

Direct access (no proxy server).

การตั้งค่าในกรณีที่กำหนดพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Current WinHTTP proxy settings under: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :

Proxy Server = <myproxyserver> Bypass List =

ในการกำหนดพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์โดยใช้เครื่องมือ Proxycfg.exe

ในการใช้เครื่องมือ Proxycfg.exe เพื่อกำหนดค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ cmd และคลิก OK
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์ proxycfg -p proxyservername:portnumber และกด ENTER ในคำสั่งนี้ให้แทนที่ proxyservername ด้วยชื่อโดเมนแบบเต็มของพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ แทนที่ portnumber ด้วยหมายเลขพอร์ตที่คุณต้องการกำหนดค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น แทนที่ proxyservername ด้วย proxy.domain.example.com และแทนที่ portnumber ด้วย 80
ถ้ากำหนดค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์เสร็จสมบูรณ์ ผลลัพธ์ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:
Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Current WinHTTP proxy settings under: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :

Proxy Server = <myproxyserver> Bypass List =

ในการลบข้อมูลพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์โดยใช้เครื่องมือ Proxycfg.exe

ในการใช้เครื่องมือ Proxycfg.exe เพื่อลบข้อมูลพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ และกำหนดค่า "direct access" หรือการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ cmd และคลิก OK
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์ proxycfg -D และกด ENTER
หมายเหตุ ถ้ามีเงื่อนไขต่อไปนี้ พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์จะไม่ปรากฏในผลลัพธ์ของคำสั่ง proxycfg.exe:
 • มีการกำหนดพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองใน Internet Explorer
 • มีการกำหนดพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์โดยใช้สคริปต์การกำหนดค่า
คำสั่ง proxycfg.exe จะใช้เพื่อกำหนดค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง ซึ่ง WinHTTP ใช้ หากคุณใช้ WPAD เพื่อระบุพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ หรือหากคุณใช้ Internet Explorer เพื่อระบุพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ ผลลัพธ์ของคำสั่ง proxycfg.exe ควรจะแสดงค่า Direct access (no proxy server)

การกำหนดค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์โดยใช้เครื่องมือ Netsh.exe

สำหรับ Windows Vista และรุ่นเก่ากว่า สามารถค้นหาเครื่องมือ Netsh.exe ได้ในตำแหน่งของ proxycfg.exe

เมื่อต้องการใช้เครื่องมือ Netsh.exe เพื่อกำหนดค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ cmd แล้วคลิก OK
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์ netsh winhttp set proxy proxyservername:portnumber แล้วกด ENTER ในคำสั่งนี้ให้แทนที่ proxyservername ด้วยชื่อโดเมนแบบเต็มของพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ แทนที่ portnumber ด้วยหมายเลขพอร์ตที่คุณต้องการกำหนดค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น แทนที่ proxyservername ด้วย proxy.domain.example.com และแทนที่ portnumber ด้วย 80

ในการลบข้อมูลพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์โดยใช้เครื่องมือ Netsh.exe

ในการใช้เครื่องมือ Netsh.exe เพื่อลบข้อมูลพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ และกำหนดค่า "direct access" หรือการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ cmd แล้วคลิก OK
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์ netsh winhttp reset proxy แล้วกด ENTER

ในการตรวจสอบ การกำหนดพร็อกซี่ปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือ Netsh.exe

ในการใช้เครื่องมือ Netsh.exe เพื่อตรวจสอบการกำหนดค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ cmd แล้วคลิก OK
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์ netsh winhttp show proxy แล้วกด ENTER

แฟ้ม Supported .pac

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทแฟ้ม .pac ที่ได้รับการสนับสนุน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: