คุณได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาด "Validation Incomplete: Online Validation Failure" หรือรหัสแจ้งข้อผิดพลาด "0x80080204" เมื่อพยายามทดสอบ Windows XP

อาการ

เมื่อคุณรันเครื่องมือตรวจสอบ Windows Genuine Advantage เพื่อตรวจสอบ Microsoft Windows XP คุณได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดต่อไปนี้หรือรหัสแจ้งข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
การตรวจสอบไม่เสร็จสมบูรณ์: การตรวจสอบออนไลน์ล้มเหลว
รหัสแสดงข้อผิดพลาด
0x80080204
หมายเหตุ Widows Genuine Advantage ใช้เครื่องมือตรวจสอบ Windows Genuine Advantage เครื่องมือนี้จะสแกนหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows เพื่อตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เป็นของแท้หรือไม่

สาเหตุ

สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้หากวันที่และเวลาของคอมพิวเตอร์ตั้งไว้ไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

เพื่อแก้ไขเรื่องดังกล่าว ให้กำหนดค่าวันที่และเวลาใน Windows XP ให้เป็นวันที่และเวลาปัจจุบัน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบเพื่อล็อกออนไปยัง Windows
  2. คลิก Start คลิก Run พิมพ์ timedate.cpl แล้วคลิก OK
  3. คลิกแท็บ Date & Time จากนั้นตั้งค่าวันที่และเวลาให้เป็นวันที่และเวลาปัจจุบัน
  4. คลิก Apply และคลิก OK
  5. ออกจากโปรแกรม Microsoft Internet Explorer
  6. เริ่มใช้โปรแกรม Internet Explorer และทดลองตรวจสอบ Windows อีกครั้ง
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 906533 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2006 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม