โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยจะพร้อมใช้งานบนแฟ้มอิมเมจ ISO ๙๖๖๐ DVD5 จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

นำไปใช้กับ: Windows Server 2012 R2 DatacenterWindows Server 2012 R2 StandardWindows Server 2012 R2 Essentials

การสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้บนแฟ้มอิมเมจ ISO ๙๖๖๐ DVD5 ได้สิ้นสุดลงการปรับปรุงความปลอดภัยจะพร้อมใช้งานผ่านทาง Windows Update เมื่อคุณเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติการปรับปรุงความปลอดภัยจะถูกดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติโปรดดูรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้แพคเกจแบบสแตนด์อโลนสำหรับการปรับปรุงไปที่เว็บไซต์ของMicrosoft Update แค็ตตาล็อก

รับไฟล์ภาพ ISO ที่ผ่านมาจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๖กรกฎาคมความปลอดภัยนำออกใช้อิมเมจ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://download.microsoft.com/download/2/5/2/25244FD5-E42A-4C3D-8350-B94EF5B7BA83/Windows-KB913086-201607.isoเมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๖มิถุนายนการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://download.microsoft.com/download/D/A/8/DA8B7977-4D04-40A2-9410-89584BA894AD/Windows-KB913086-201606.isoเมื่อต้องการขอรับอิมเมจ ISO ของการรักษาความปลอดภัย๒๐๑๖พฤษภาคมไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://download.microsoft.com/download/B/E/3/BE38E0B7-62A0-454E-A46D-603C9B6B20DC/Windows-KB913086-201605.isoเมื่อต้องการขอรับรูปภาพ ISO การรักษาความปลอดภัย๒๐๑๖เมษายนไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://download.microsoft.com/download/0/6/A/06A9B448-12E3-4DC7-AA14-D3260574C2A0/Windows-KB913086-201604.isoเมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๖มีนาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://download.microsoft.com/download/5/1/9/519EBA1A-E9CA-4DD6-BDCF-8906F71FCA58/Windows-KB913086-201603.isoเมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๖กุมภาพันธ์ความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=51102เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๖มกราคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=50727เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๕ธันวาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=50368เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๕พฤศจิกายนการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=49976เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๕ตุลาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=49438เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๕กันยายนความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=49034เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๕สิงหาคมการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=48704เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๕กรกฎาคมความปลอดภัยนำออกใช้อิมเมจ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=9d65a5d9-8cc1-4536-8c5c-db22b3d6411bเมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๕มิถุนายนการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=2b008e1b-06aa-4a07-9887-ca2f29df8286เมื่อต้องการขอรับอิมเมจ ISO ของการรักษาความปลอดภัย๒๐๑๕พฤษภาคมไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=33f9d5c1-c8e9-4658-be13-40f3b61eb32aเมื่อต้องการขอรับรูปภาพ ISO การรักษาความปลอดภัย๒๐๑๕เมษายนไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=174908ae-0861-4236-aa27-d387f6932ad2เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๕มีนาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=9c9bd73f-1834-4850-8ee8-0dd8d852dacfเมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๕กุมภาพันธ์ความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=dccc0264-f5a5-4302-a5a3-9746ae2a3042เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๕มกราคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=c44bc753-f2f1-4090-a1d2-7be7f231496bเมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๔ธันวาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=6c0319f9-fb26-492c-86f4-9c7566648ae8เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๔พฤศจิกายนการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=763c3928-dd65-4f09-a289-d0b804d3255dเมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๔ตุลาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=a32ab404-75e1-4d4d-af95-340b95191905เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๔กันยายนความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=3ea76c6a-5aca-406b-bd72-2134a5487c12เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๔สิงหาคมการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=cf502c64-f643-408c-843d-e8ab043af62aเมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๔กรกฎาคมความปลอดภัยนำออกใช้อิมเมจ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=7dc59441-f469-4e0a-9205-4b064da39b47เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๔มิถุนายนการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=a254ddb9-bf06-4d8f-8e35-b0389b1f77c8เมื่อต้องการขอรับอิมเมจ ISO ของการรักษาความปลอดภัย๒๐๑๔พฤษภาคมไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=eeb33ad1-2206-43fc-9e8d-37c4cc1d6881เมื่อต้องการขอรับภาพ ISO ๒๐๑๔เมษายนไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับรูปภาพ ISO ๒๐๑๔มีนาคมไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการรับไฟล์ภาพ ISO ๒๐๑๔กุมภาพันธ์ไปที่ลิงก์ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๓ธันวาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๓พฤศจิกายนการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๓ตุลาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๓กันยายนความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๓สิงหาคมการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๓กรกฎาคมความปลอดภัยนำออกใช้อิมเมจ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๓มิถุนายนการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับอิมเมจ ISO ของการรักษาความปลอดภัย๒๐๑๓พฤษภาคมไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับรูปภาพ ISO การรักษาความปลอดภัย๒๐๑๓เมษายนไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๓มีนาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๓กุมภาพันธ์ความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๓มกราคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๒ธันวาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๒พฤศจิกายนการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๒ตุลาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๒สิงหาคมการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๒กรกฎาคมความปลอดภัยนำออกใช้อิมเมจ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๒มิถุนายนการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับอิมเมจ ISO ของการรักษาความปลอดภัย๒๐๑๒พฤษภาคมไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับรูปภาพ ISO การรักษาความปลอดภัย๒๐๑๒เมษายนไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๒มีนาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๒กุมภาพันธ์ความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๒มกราคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๑ธันวาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๑พฤศจิกายนการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๑ตุลาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๑กันยายนความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๑สิงหาคมการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๑กรกฎาคมความปลอดภัยนำออกใช้อิมเมจ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๑มิถุนายนการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับอิมเมจ ISO ของการรักษาความปลอดภัย๒๐๑๑พฤษภาคมไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับรูปภาพ ISO การรักษาความปลอดภัย๒๐๑๑เมษายนไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๑มีนาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๑กุมภาพันธ์ความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๑มกราคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๐ธันวาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๐ตุลาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๐กันยายนความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๐สิงหาคมการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๐มิถุนายนการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับอิมเมจ ISO ของการรักษาความปลอดภัย๒๐๑๐พฤษภาคมไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๐มีนาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๐กุมภาพันธ์ความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๑๐มกราคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๙ธันวาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๙พฤศจิกายนการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๙ตุลาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๙กันยายนความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๙สิงหาคมการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๙กรกฎาคมความปลอดภัยนำออกใช้อิมเมจ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๙มิถุนายนการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับรูปภาพ ISO การรักษาความปลอดภัย๒๐๐๙เมษายนไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๙มีนาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๙กุมภาพันธ์ความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๙มกราคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๘ธันวาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๘พฤศจิกายนการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๘ตุลาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๘กันยายนความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๘สิงหาคมการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๘กรกฎาคมความปลอดภัยนำออกใช้อิมเมจ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๘มิถุนายนการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับอิมเมจ ISO ของการรักษาความปลอดภัย๒๐๐๘พฤษภาคมไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับรูปภาพ ISO การรักษาความปลอดภัย๒๐๐๘เมษายนไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๘กุมภาพันธ์ความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๘มกราคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๗ธันวาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๗พฤศจิกายนการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๗ตุลาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๗กันยายนความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๗สิงหาคมการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๗กรกฎาคมความปลอดภัยนำออกใช้อิมเมจ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๗มิถุนายนการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับอิมเมจ ISO ของการรักษาความปลอดภัย๒๐๐๗พฤษภาคมไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับรูปภาพ ISO การรักษาความปลอดภัย๒๐๐๗เมษายนไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๗กุมภาพันธ์ความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๗มกราคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๖ธันวาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๖พฤศจิกายนการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๖ตุลาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๖กันยายนความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๖สิงหาคมการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๖กรกฎาคมความปลอดภัยนำออกใช้อิมเมจ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๖มิถุนายนการรักษาความปลอดภัยภาพ ISO รุ่นไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับอิมเมจ ISO ของการรักษาความปลอดภัย๒๐๐๖พฤษภาคมไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับรูปภาพ ISO การรักษาความปลอดภัย๒๐๐๖เมษายนไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๖มีนาคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๖กุมภาพันธ์ความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการขอรับการ๒๐๐๖มกราคมความปลอดภัยเผยแพร่ภาพ ISO ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:ข้อควรระวัง เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปรับปรุงยังไม่ได้รับการแก้ไขล่าสุดให้ตรวจทานกระดานข่าวความปลอดภัยแต่ละรายการก่อนที่คุณปรับใช้การปรับปรุงใดๆ เพื่อตรวจทานกระดานข่าวความปลอดภัยไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

วิธีใช้ไฟล์ภาพ ISO

ไฟล์อิมเมจ ISO-๙๖๖๐เป็นตัวแทนที่แน่นอนของซีดีหรือ DVD ที่มีเนื้อหาและรูปแบบโลจิคัล การใช้งานที่พบมากที่สุดของไฟล์ภาพ ISO คือการบันทึกหรือ "เบิร์น" ไฟล์รูปภาพลงในซีดีหรือ DVD แบบบันทึกได้ การดำเนินการนี้จะสร้างสำเนาของดิสก์ต้นฉบับที่มีข้อมูลชื่อแฟ้มและป้ายชื่อวอลุ่ม คุณสามารถเปิดไฟล์ภาพ ISO และคัดลอกเนื้อหาของพวกเขาไปยังโฟลเดอร์ภายในเครื่อง ฟังก์ชันนี้คล้ายกับแฟ้ม .zip นอกจากนี้คุณสามารถติดตั้งและเข้าถึงไฟล์ภาพ ISO เป็นอุปกรณ์เสมือนได้ทราบ ในการสร้างซีดีรอมที่ใช้งานได้จากไฟล์ภาพ ISO คุณต้องใช้ซอฟต์แวร์การเขียนซีดีรอมของบริษัทอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างซีดีรอมหรือเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งแฟ้มอิมเมจ ISO โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์การเขียนซีดีรอมของบริษัทอื่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะตัวบันทึกซีดีที่รวมอยู่ใน Windows Server ๒๐๐๓คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๓๑๗๕๒๕คำอธิบายคุณลักษณะการบันทึกซีดีรอมใน Windows Server ๒๐๐๓