ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Windows Server 2003 Service Pack 2

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงเอกสารประกอบฉบับปัจจุบันสำหรับ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการดูบันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับ Windows Server 2003 SP2 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 2003 Service Pack 2 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

889100 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
หมายเหตุ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 และ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition ทำงานภายใต้โค้ดทรีของ Windows Server 2003 กิจกรรมบริการและการสนับสนุนสำหรับ Windows XP Professional x64 Edition จะใช้ทรีของ Windows Server 2003 และไม่ใช้ไคลเอ็นต์ทรีของ Windows XPสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 และ Windows XP Professional x64 Edition โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

888733 คำอธิบายเกี่ยวกับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 และ Windows XP Professional x64 Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 914961 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 ก.ค. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม