รายการปรับปรุงใน Windows Server 2003 Service Pack 2

สรุป

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขใน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) Service Pack เป็นแบบสะสม ซึ่งหมายความว่า ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขใน Service Pack หนึ่งจะได้รับการแก้ไขใน Service Pack ต่อๆ ไปด้วย

บทนำ

บทความนี้ประกอบด้วยรายการบทความต่างๆ ใน Microsoft Knowledge Base (KB) ที่อธิบายถึงการแก้ไขและการปรับปรุงที่มีอยู่ใน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)

บทความนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ในการสนับสนุนและดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท สำหรับบุคคลอื่นที่มีคำถามเกี่ยวกับ Windows Server 2003 SP2 อาจค้นหาคำตอบได้ดีกว่าจากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Server 2003 Service Pack 2 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

889100 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server 2003 SP2 โปรดเยี่ยมชม Microsoft Windows Server TechCenter เพื่อขอรับเอกสารบันทึกย่อประจำรุ่น: หมายเหตุ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 และ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition จะขึ้นกับโค้ดทรีของ Windows Server 2003 บริการและกิจกรรมการสนับสนุนของ Windows XP Professional x64 Edition จะใช้ทรีของ Windows Server 2003 และไม่ใช้ไคลเอ็นต์ทรีของ Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 และ Windows XP Professional x64 Edition โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

888733 คำอธิบายเกี่ยวกับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 และ Windows XP Professional x64 Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการปรับปรุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงที่มีอยู่ใน Microsoft Windows Server 2003 SP2 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
หมายเลขบทความชื่อบทความประเภท
889531 การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อผิดพลาด System.NullReferenceException เมื่อคุณกด BACKSPACE ในตัวควบคุม DataGrid เพื่อปรับเปลี่ยนแถวในตารางลูกใน .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
893005 การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Windows Forms อาจจบการทำงานอย่างกะทันหัน หรือคุณอาจได้รับข้อผิดพลาด NullReference ในขณะทำงาน เมื่อโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวใช้ตัวควบคุม ErrorProvider หรือตัวควบคุม ToolTip ใน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
893100 การแก้ไข: คุณสมบัติ SenderID ของข้อความใดๆ ที่มีการส่งไปยังคิวข้อความจะเป็นข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้รายแรกที่เข้าสู่ระบบเสมอเมื่อคุณใช้ Namespace ของ System.Messaging เพื่อส่งข้อความในโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
893166 การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด System.Security.SecurityException เมื่อโปรแกรมประยุกต์ของคุณมีการเรียกใช้เมธอด PrintDialog.ShowDialog ใน .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
893251 การแก้ไข: อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเมื่อคุณใช้คลาส BinaryFormatter หรือคลาส SoapFormatter เพื่อซีเรียลไลซ์วัตถุใน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
893360 การแก้ไข: การกำจัดแฟ้มที่ไม่ได้ใช้งานรุ่น 1 และการกำจัดแฟ้มที่ไม่ได้ใช้งานรุ่น 2 เกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าในคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำทางกายภาพ 2 GB หรือมากกว่าที่ใช้ .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
894092 การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ของคุณไม่สามารถโหลดทรัพยากรจากแอสเซมบลี Satellite ถ้าบัญชีผู้ใช้ที่มีการใช้ชื่อของผู้ใช้อื่นไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงแฟ้ม .config ของโปรแกรมประยุกต์ใน .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
894611 การแก้ไข: อาจเกิดความผิดพลาดของชุดข้อมูลและข้อผิดพลาดหน่วยความจำไม่เพียงพอ เมื่อคุณใช้เมธอด RegisterClientScriptBlock หรือเมธอด RegisterStartupScript เพื่อลงทะเบียนบล็อกสคริปต์ในฝั่งไคลเอ็นต์ขนาดใหญ่ใน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
895251 ความพร้อมใช้งานของแพคเกจรวบรวมการแก้ไขปัญหาด่วนใน .NET Framework 1.1 Post-Service Pack 1 สำหรับ System.windows.forms.dll (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
895474 การแก้ไข: หน่วยความจำและทรัพยากรไม่ถูกปล่อยออกมาเมื่อคุณเรียกใช้เมธอด Form.Close บนฟอร์มลูก MDI ในคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง .NET Framework 1.1 หรือ .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
895579 การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาด "System.NullReferenceException" เมื่อคุณผสานเมนูหลักและเมนูย่อยในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ฟอร์ม MDI ใน .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
896000 การแก้ไข: กระบวนการบริการที่มีการจัดการของ Windows อาจไม่ได้รับพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งอย่างถูกต้องเมื่อกระบวนการดังกล่าวทำงานอยู่บน Windows รุ่น 64 บิตที่เรียกใช้ .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
896010 การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาดที่ยังไม่ได้จัดการใน System.Xml.XmlException เมื่อคุณส่งผ่านสายอักขระที่มีอักขระที่ไม่ถูกต้องบนขอบเขตระยะไกลใน .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
896181 การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถสร้างคลาสชั่วคราวได้" ใน Internet Explorer เมื่อคุณพยายามเปิดเพจ ASP.NET ที่ใช้บริการเว็บใน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
896182 การแก้ไข: คุณอาจพบปัญหาการวนซ้ำที่ไม่สิ้นสุดเมื่อคุณพยายามเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ และโค้ดต้นฉบับได้ใช้ตัวเลือก MSIL Assembler /DEBUG ใน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
896246 การแก้ไข: ค่า E_POINTER ถูกส่งคืนเมื่อคุณเรียกใช้เมธอด Dispose บนวัตถุที่ได้รับมาจากคลาส ServicedComponent ใน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
896501 การแก้ไข: จำนวนเซสชันที่ใช้งานอยู่ในฐานข้อมูล Oracle เพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้ .NET Framework Data Provider for Oracle ซ้ำๆ หลายครั้งใน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
896600 การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้บริการ ASP.NET State Server เพื่อจัดเก็บสถานะเซสชันของ ASP.NET ใน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
896665 การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Windows Forms อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณเรียกใช้เมธอด Control.Invoke ใน .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
896982 การแก้ไข: มีข้อผิดพลาด System.TypeLoadException เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่มีการสร้างบน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
898548 การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Windows Forms ซึ่งแสดงรูปโดยการใช้ตัวควบคุม PictureBox อาจหยุดการตอบสนองใน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
898901 การแก้ไข: ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ ASP.NET อาจไม่แสดงตามที่คาด เมื่อคุณใช้ 'การตรวจสอบระบบ' ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ ASP.NET บนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง .NET Framework 1.1 หรือ .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
899020 การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Windows Forms อาจเกิดปัญหาหน่วยความจำรั่ว เมื่อฟอร์มภายในโปรแกรมประยุกต์ถูกกำหนดให้เป็นเจ้าของฟอร์มอีกฟอร์มหนึ่งใน .NET Framework 1.1 และใน .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
899181 การแก้ไข: เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Windows Forms ซึ่งเรียกใช้บริการเว็บและคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์ COM+ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานะใดๆ IIS อาจหยุดการตอบสนองบน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
899326 การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด ArgumentOutOfRange เมื่อคุณแสดงกล่องโต้ตอบโมดอล หรือกล่องข้อความของตัวควบคุม ListView ใน .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
899511 การแก้ไข: ใน .NET Framework 1.1 คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด System.NullReferenceException แบบสุ่ม เมื่อโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Windows Forms แสดงกล่องโต้ตอบโมดอลเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
899524 การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "System.ArgumentNullException: ค่าไม่สามารถเป็นค่าว่าง" เมื่อคุณเรียกใช้เมธอด SignedXml.ComputeSignature (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
899589 MS05-046: จุดอ่อนใน Client Service สำหรับ NetWare อาจอนุญาตให้มีการเรียกใช้รหัสระยะไกล Networking SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การทำงานของเครือข่าย
900095 การแก้ไข: คอมโพเนนต์บริการที่มีการจัดการของ COM+ อาจไม่ถูกนำออกมาใช้ในทันทีโดยเมธอด Release และคอมโพเนนต์ดังกล่าวอาจไม่เรียกใช้เมธอด Dispose เมื่อการเรียกใช้เมธอด Activate ล้มเหลวใน .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
900609 คุณอาจพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าลงของบางโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
900822 การแก้ไข: เมื่อโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบน .NET Framework ใช้คลาส System.Threading.Timer เหตุการณ์ของตัวจับเวลาอาจไม่มีการส่งสัญญาณใน .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
901151 การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์อาจเกิดปัญหาประสิทธิภาพการทำงานลดลง เมื่อคุณพยายามเพิ่มคอลัมน์ หรือเข้าถึงข้อมูลโดยการใช้ชื่อหรือดัชนีใน .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
903887 การแก้ไข: IDE อาจปิดลงโดยไม่คาดคิด หรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เมื่อคุณพยายามคัดลอกข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากหน้าต่าง 'รายการงาน' ใน Visual Studio .NET 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
904416 อาจเกิดหน่วยความจำรั่วเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ .NET Framework 1.1 ที่ต้องการฟังก์ชัน Assembly.LoadWithPartialName() ในการโหลดแอสเซมบลี (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
904422 การแก้ไข: กลไกการจำกัดจำนวนการร้องขอต่อระบบของการเชื่อมต่อภายในพยายามสร้างการเชื่อมต่อใหม่ซ้ำๆ เมื่อโปรแกรมประยุกต์ใช้คลาส System.Data.SqlClient ในการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล SQL Server ใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
905302 การแก้ไข: ใน .NET Framework 1.1 แอสเซมบลีอาจส่งคืนข้อผิดพลาด E_INVALIDARG เมื่อคุณเรียกใช้ฟังก์ชัน IMetaDataEmit::GetTokenFromSig ซ้ำๆ บนแอสเซมบลีนั้น (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
905496 การแก้ไข: ข้อมูลสำหรับค่าต่างๆ อาจสูญหายไปในเอกสารตัวอย่าง XML ถ้าคุณใช้พร็อกซีสำหรับบริการเว็บที่สร้างขึ้นโดยการนำเข้า Schema (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
905546 การแก้ไข: ตัวควบคุม ActiveX ไม่ได้ปล่อยทรัพยากรของระบบออกมาในคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
906588 การแก้ไข: ประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์และประสิทธิภาพของ Visual Studio .NET 2003 จะลดลง เมื่อคุณคอมไพล์โซลูชันขนาดใหญ่ที่มีหลายโครงการใน Visual Studio .NET 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
907262 การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามที่จะถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบน .NET Framework 2.0 และโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
907407 การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "System.IO.IOException" เมื่อคุณใช้การแปลง XSLT ในการคอมไพล์เว็บเพจบนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
907544 การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ .NET Framework 1.1 อาจมีปัญหาในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
907829 การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในโปรแกรมประยุกต์ที่สร้างบน .NET Framework 1.1 เมื่อคุณเปิดใช้งานนโยบาย "การเข้ารหัสของระบบ ใช้อัลกอริทึมที่เข้ากันได้กับ FIPS สำหรับการเข้ารหัสลับ การแปลงแป้นพิมพ์ และการลงลายมือชื่อ" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
908001 การแก้ไข: เว็บเพจไม่ทำงานตามที่คาดไว้ เมื่อคุณปรับปรุงเนื้อหาในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ASP.NET (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
908127 การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด OutOfMemoryException เมื่อคุณใช้โปรแกรมประยุกต์ในการลบแฟ้มจำนวนมากใน SharePoint Portal Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
908787 การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์บนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลที่ใช้ .NET Framework อาจมีปัญหาหน่วยความจำที่มีการจัดการรั่ว เมื่อเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลใช้ HTTP เป็นโพรโทคอลสำหรับคลาสแชนเนล HttpChannel (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
908796 การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ Windows Forms อาจหยุดการตอบสนองในบางครั้งนานถึง 10 นาทีใน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
909766 การแก้ไข: ปัญหาหน่วยความจำรั่วอาจเกิดขึ้น และ Visual Studio .NET 2003 อาจปิดลงอย่างกะทันหัน และเริ่มการทำงานใหม่ เมื่อคุณคอมไพล์โซลูชันขนาดใหญ่ที่มีมากกว่า 65 โครงการ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
910553 การแก้ไข: เมื่อคุณเปลี่ยนค่า Session.Timeout ในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่สร้างบน Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 จะมีการเรียกใช้เมธอด Session.End ทันที (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
911205 การแก้ไข: ค่าที่ได้รับในรูปแบบรหัสที่ไม่มีการจัดการอาจไม่ถูกต้อง เมื่อรหัสที่มีการจัดการในโปรแกรมประยุกต์ C++ เรียกรหัสที่ไม่มีการจัดการ และส่งผ่านค่าต่างๆ ออกไป ค่าดังกล่าวที่ได้รับในรูปแบบรหัสที่ไม่มีการจัดการอาจไม่ถูกต้องใน .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
911309 การแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมโยงกับ Microsoft ASP.NET ที่มี URL ที่กำหนดเองใน Microsoft .NET Framework 1.1 จะเกิดปัญหาหน่วยความจำรั่วขึ้น (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
915808 การแก้ไข: การล็อกตายอาจเกิดขึ้น เมื่อคุณใช้การจัดเรียงส่วนติดต่อข้ามบริบทสำหรับการใช้งานร่วมกันของ COM ใน .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
920978 การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การละเมิดการเข้าถึง C0000005" เมื่อโปรแกรมประยุกต์ .NET Framework 1.1 เรียกใช้ฟังก์ชันที่มีวัตถุที่ซ้อนกันตามลำดับชั้นมากกว่าแปดวัตถุ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
922542 การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แอสเซมบลี .NET จาก BizTalk Server 2004 ใน .NET Framework 1.1 SP1: "ไม่สามารถสร้างการแปลง" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
899515 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Mmc.exe มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น และจะถูกปิดการทำงานโดย Windows" เมื่อคุณเรียกใช้การค้นหาที่มีการกรองใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการดูแลระบบ
903662 มีเวลาหน่วงที่นานมากเมื่อคุณพยายามดูข้อมูลด้านความปลอดภัย DACL หรือ SACL ของวัตถุ หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการดูแลระบบ
912263 ส่วน "การรับข้อมูลของโดเมน" ของขั้นตอนบรรทัดคำสั่ง GPResult.exe ใช้เวลานานมากกว่าจะเสร็จสิ้นบนเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิกที่เรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการดูแลระบบ
913548 การแก้ไข: โปรแกรมอาจหยุดการตอบสนองบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 เมื่อคุณปิด Windows Form ในโปรแกรมดังกล่าว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการดูแลระบบ
914785 สแนปอิน ADCAdmin MMC ใช้เวลานานมากในการแสดงรายละเอียดการกำหนดค่าของ 'บริการการจำลองแบบไซต์ Exchange' ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการดูแลระบบ
921618 สคริปต์ที่ใช้คำสั่ง bootcfg อาจได้รับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการดูแลระบบ
922595 การแก้ไข: ตัวนับ "% เวลาตัวประมวลผล" ของวัตถุประสิทธิภาพใน 'เซสชันของบริการเทอร์มินัล' รายงานค่ามากกว่า 100 % (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการดูแลระบบ
925104 บันทึกของระบบรายงานข้อผิดพลาด "รหัสเหตุการณ์ PerfOS: 2001" จำนวนมาก เมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 ที่มีตัวประมวลผลมากกว่า 32 บิต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการดูแลระบบ
925138 ฟังก์ชันการบัญชีของ Windows System Resource Manager (WSRM) ส่งคืนค่าที่ไม่ถูกต้องใน Windows Server 2003 รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการดูแลระบบ
914012 การจัดคิวข้อความไม่เริ่มทำงานในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์
919953 โปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานในสภาพแวดล้อม 'บริการเทอร์มินัล' หยุดการทำงาน หรือทำงานช้ากว่าปกติ ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์
838657 โปรแกรม I-deas 10 หรือ I-deas 11 จาก UGS รันช้ากว่าที่คุณคาดไว้มากในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP ที่ได้รับการปรับแก้ให้ใช้งานกับภาษาแถบเอเชียตะวันออกความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์
920670 MS06-050: ช่องโหว่ใน Microsoft Windows Hyperlink Object Library อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลความเข้ากันได้กับโปรแกรมประยุกต์ของคู่ค้า
919881 การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Cicero (เฟรมเวิร์กบริการข้อความ)
898791 คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด 258 เมื่อระบบแบบคลัสเตอร์เข้าแทนที่บนดิสก์เป็นโหนดอื่นบนโหนดของเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ซึ่งกำลังทำงานอยู่บน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบคลัสเตอร์
903650 การทำงานของโหมดการดูแลรักษาเพิ่มเติมสำหรับทรัพยากรบนดิสก์ทางกายภาพแบบคลัสเตอร์ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบคลัสเตอร์
908510 คลัสเตอร์ไม่เข้าแทนที่บนดิสก์แบบคลัสเตอร์ที่จำลองแบบแล้ว หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 หรือ Windows Server 2003 รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบคลัสเตอร์
909608 คุณได้รับข้อผิดพลาดการละเมิดการเข้าถึง เมื่อคุณใช้สวิตช์ /integrate เพื่อรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน 900725 เข้าไปในแฟ้มต้นฉบับสำหรับการติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบคลัสเตอร์
911030 การเข้าแทนที่ของโหนดคลัสเตอร์ไม่ทำงาน เมื่อคุณใช้การสำรองแบบถาวรที่เข้ากันได้กับ SCSI-3 ใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบคลัสเตอร์
917805 กระบวนการ Wmiprvse.exe ใช้จำนวนหน่วยความจำที่เพิ่มมากขึ้นทุกที เมื่อคุณระบุคลาส MSCluster_ResourceToPossibleOwner บนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบคลัสเตอร์
921181 การปรับปรุงที่พร้อมให้ใช้งานได้เพิ่มคุณลักษณะการใช้แฟ้มร่วมกัน และคุณลักษณะคลัสเตอร์ฮาร์ทบีทที่สามารถกำหนดค่าได้ ให้กับเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบคลัสเตอร์
923424 เหตุการณ์ 1209 เกิดขึ้นหลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วน 911030 ไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบคลัสเตอร์
924407 'ตัวตรวจสอบทรัพยากร' หยุดการตอบสนอง (แฮงค์) จากนั้นจึงเริ่มการทำงานใหม่ เมื่อมีเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการล็อกตายใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบคลัสเตอร์
901214 MS05-036: ช่องโหว่ใน Microsoft Color Management Module อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)สี
919332 โปรแกรม 32 บิตอาจพิมพ์สีออกมาอย่างไม่ถูกต้อง ขณะเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต หรือ Windows XP รุ่น 64 บิต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)สี
896729 ความพร้อมใช้งานของ Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM+ Hotfix Rollup Package 5 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
897253 การแก้ไข: พร็อกซี MSDTC ไม่มีเสถียรภาพ และไม่เข้าร่วมในทรานแซคชันเมื่อพร็อกซี MSDTC ได้บันทึกการแจ้งเตือนเหตุการณ์ TM_DOWN จำนวนมากใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
897571 การแก้ไข: มีการละทิ้งจุดสิ้นสุด TCP แบบคงที่ของ DCOM เมื่อคุณกำหนดค่าจุดสิ้นสุดสำหรับ WMI บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
897667 ความพร้อมใช้งานของ Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM+ 1.5 Hotfix Rollup Package 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
899424 การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ WinFX มีปัญหาเมื่อคุณพยายามใช้เมธอด FileRecordSequence.WriteRestartArea ที่มีอยู่ใน WinFX SDK (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
899425 การแก้ไข: อาจเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหน่วยความจำไม่เพียงพอในกระบวนการ BizTalk Server (Btsntsvc.exe) ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
899426 การแก้ไข: บริการ MSDTC ไม่เริ่มในคลัสเตอร์แบบเอกเทศ หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
899596 การแก้ไข: กระบวนการ Dllhost อาจหมดเวลาโดยไม่คาดคิด เมื่อคุณคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "ปล่อยให้ทำงานต่อไปเมื่อไม่มีการใช้งาน" ในโปรแกรมประยุกต์ COM+ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
899597 การแก้ไข: failfast เกิดขึ้นในรหัสแบบทันเวลา เมื่อได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเมธอด DestroyManagedStub ใน COM+ 1.5 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
899756 การแก้ไข: MSDTC ไม่ได้ตรวจหาการสิ้นสุดการทำงานของกระบวนการ และ MSDTC ไม่สามารถกำหนดค่าการหมดเวลาสำหรับทรานแซคชัน XA ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
902400 MS05-051: ช่องโหว่ใน MS DTC และ COM+ อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
903087 การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ Office 2003 หยุดการตอบสนองเป็นเวลา 10 ถึง 15 วินาที เมื่อคุณบันทึกเอกสารที่มีเส้นทางไปยังทรัพยากรซึ่งไม่มีอยู่บนเครือข่าย ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
904388 การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ COM+ หยุดการตอบสนอง และไอคอนบนเดสก์ทอปและแถบงานอาจไม่ปรากฏตามอย่างที่คาดในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
905430 การแก้ไข: สถิติอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องสำหรับโปรแกรมประยุกต์ COM+ บางโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
906677 การแก้ไข: การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DCOM ย้อนกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเอาผู้ใช้ทั้งหมดออกจากพื้นที่ "สิทธิ์ในการเรียกใช้และเปิดใช้งาน" ในเครื่องมือบริการคอมโพเนนต์ (DCOMCONFG) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
908187 การแก้ไข: หน่วยความจำ 144 ไบต์รั่ว เกิดขึ้นในแฟ้ม Ole32.dll เมื่อคุณเริ่มโปรแกรมประยุกต์ COM+ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
908473 การแก้ไข: เหตุการณ์ Failure Audit ที่มีรหัสเหตุการณ์ 560 แสดงในบันทึกความปลอดภัย เมื่อคุณเปิดใช้งานการตรวจสอบวัตถุใน Windows XP หรือใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
910234 การแก้ไข: เมื่อเซอร์วิสคอมโพเนนต์ในโปรแกรมประยุกต์ COM+ เรียกใช้เซอร์วิสคอมโพเนนต์อื่นในโปรแกรมประยุกต์ COM+ ที่สอง มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "0x8004E027" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
910695 การแก้ไข: คุณไม่สามารถรับข้อมูลรายละเอียดของข้อผิดพลาด DCOM 10009 ใน Windows Server 2003 ได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
910730 ความพร้อมใช้งานของ Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM+ 1.5 Hotfix Rollup Package 7 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
910904 การเปลี่ยนแปลงหน้าที่การใช้งานของ COM+ ใน Windows Server 2003 เพื่อสนับสนุนการเก็บรวบรวมอัตโนมัติของแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลกระบวนการ และการสิ้นสุดการทำงานของกระบวนการ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
911106 โปรแกรม DCOM ไม่ทำงาน และรหัสเหตุการณ์ 7031 ถูกบันทึกไว้หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
912818 ความพร้อมใช้งานของ Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM+ 1.5 Hotfix Rollup Package 8 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
912935 การแก้ไข: แฟ้มบันทึก complustrace อาจไม่ได้ถูกลบออกใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
913576 การแก้ไข: ผู้เรียกเดิมไม่มีอยู่ เมื่อโปรแกรมประยุกต์ COM+ ที่โฮสต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ถูกเรียกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
913677 การแก้ไข: เมื่อคุณพยายามเริ่มโปรแกรมประยุกต์ COM+ บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "ข้อผิดพลาดแค็ตตาล็อก ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะประมวลผลการดำเนินการล่าสุด" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
915030 การแก้ไข: Windows Installer พยายามซ่อมแซมโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมหนึ่ง เมื่อโปรแกรมดังกล่าวเรียกใช้ฟังก์ชัน CoRegisterClassObject ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP SP2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
915750 การแก้ไข: ปัญหาข้อมูลเกินสแตกอาจเกิดขึ้นในกระบวนการ Svchost.exe ที่กำลังโฮสต์บริการ 'ระบบเหตุการณ์ COM+' ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
917399 การแก้ไข: รหัสเหตุการณ์: 4811 เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเริ่มโปรแกรมประยุกต์ COM+ ที่ได้รับการจัดคิวซึ่งมีชื่อยาว และ Microsoft Message Queuing ได้รับการกำหนดค่าสำหรับโหมด 'เวิร์กกรุ๊ป' ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
918459 การแก้ไข: ข้อผิดพลาด CustomAttributeFormatException อาจเกิดขึ้น เมื่อคุณพยายามติดตั้งพร็อกซีของโปรแกรมประยุกต์ COM+ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่กำลังเรียกใช้ .NET Framework 2.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
919034 การแก้ไข: ไม่สามารถเปลี่ยนขนาดของแฟ้มบันทึก DTC ได้ใน Microsoft Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
919303 การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ COM+ ที่เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 อาจหยุดการตอบสนอง เนื่องจากเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการล็อกตายเกิดขึ้นในบริการ 'โปรแกรมประยุกต์ระบบ COM+' (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
920865 การแก้ไข: ความพยายามต่อๆ ไปที่จะเปิดใช้งานวัตถุ COM โดยการใช้ ProgID ล้มเหลวหลังจากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
926436 MS07-011: จุดอ่อนในกล่องโต้ตอบ Microsoft OLE อาจทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกลCOM+
896100 การแก้ไข: กระบวนการของ COM+ หยุดการตอบสนอง หลังจากโปรแกรมประยุกต์ Visual Basic ใช้โปรแกรมควบคุม Microsoft Oracle ODBC ในการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล Oracle ที่โฮสต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
896108 การแก้ไข: คุณอาจสังเกตพบหน่วยความจำรั่วเล็กน้อย เมื่อมีการเรียกใช้เมธอด WrapDSOandSession ของวัตถุ 'การเชื่อมต่อ ADO' โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่มีการใช้ตัวให้บริการ MSDataShape ใน MDAC 2.8 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
904639 การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเรียกใช้โปรแกรม 64 บิต ที่ใช้คอมโพเนนต์ระยะไกลสำหรับส่วนติดต่อของ MDAC 2.8 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
909122 การแก้ไข: ข้อผิดพลาดที่ยังไม่ได้จัดการเกิดขึ้นในโปรแกรมประยุกต์ เมื่อโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวใช้ฟังก์ชัน SQLGetPrivateProfileString และโหมดการกำหนดค่า ODBC_BOTH_DSN ใน Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
910906 โปรแกรมอาจมีปัญหา เมื่อเรียกใช้เมธอด Seek บนเขตข้อมูลไบนารี โดยการใช้ Microsoft DAO 3.6 Object Library (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
911562 MS06-014: ช่องโหว่ในฟังก์ชันของ Microsoft Data Access Components (MDAC) อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
911570 การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ ADO มีปัญหาหลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 หรือ Windows XP SP2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
913296 การปรับปรุง Jet 4.0 Data Engine สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
914783 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุง XmlLite มีพร้อมใช้งานแล้วสำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 1 และ Windows XP Professional x64 Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
918144 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Jet 4.0 Database Engine post-837001: 11 พฤษภาคม 2549 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
918980 การแก้ไข: ฟังก์ชัน IRow::GetColumns ของตัวให้บริการ Exchange OLE DB ส่งคืนรหัสข้อผิดพลาด 0x80010105 โดยไม่คาดคิดบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 รุ่น 64 บิต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
921086 โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ OLE DB Simple Provider (Msdaosp.dll) ร่วมกับ Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 Service Pack 2 จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดการเข้าถึงใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
924191 MS06-061: ช่องโหว่ใน Microsoft XML Core Services อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
927779 MS07-009: จุดอ่อนในกล่องโต้ตอบ Microsoft Data Access Components อาจทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกลData Access Components
894087 ตัวเลขที่มีการคั่นด้วยยัติภังค์จะแสดงค่าในลำดับย้อนกลับ เมื่อคุณป้อนตัวเลขนั้นลงไปในฟอร์ม Visual Basic บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมประยุกต์บนเดสก์ทอป
898902 โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ MFC ซึ่งทำงานบน Windows Server 2003 รุ่นแรกที่วางจำหน่าย ไม่มีตัวจัดการแฟ้มเมื่อโปรแกรมเปิดแฟ้มจากตำแหน่งที่มีการใช้ร่วมกันของ Samba (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการพัฒนา & กระบวนการ
919136 Visual C runtime heap manager ถูกเลือกขึ้นมาอย่างไม่ถูกต้องระหว่างกระบวนการเริ่มต้นระบบใน Windows Server 2003 Service Pack 1 ที่มีการติดตั้งแพคภาษาเอเชียตะวันออกอยู่ด้วย (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการพัฒนา & กระบวนการ
244139 คุณลักษณะของ Windows ช่วยให้คุณสามารถสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำโดยการใช้แป้นพิมพ์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
892050 การตรวจไม่พบอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับฮับ USB 2.0 ใน Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือ Windows Server 2003 รุ่น x64โปรแกรมควบคุม
892471 ส่วนติดต่อเครือข่ายบนอุปกรณ์ USB แบบมัลติฟังก์ชันไม่ทำงานใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
895312 คุณอาจไม่สามารถเปิดแฟ้มที่คุณคัดลอกไปยังฮาร์ดดิสก์ภายนอก IEEE 1394 SBP2 ใน Windows XP หรือ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
895573 รหัสเหตุการณ์ 11 และรหัสเหตุการณ์ 15 ปรากฏในบันทึกเหตุการณ์ระบบ และไคลเอ็นต์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ถูกตัดการเชื่อมต่อ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
898439 การแก้ไข: ถ้าคุณกำหนดค่าสถานะ ATA_FLAGS_48BIT_COMMAND ATA สมาชิก PreviousTaskFile ที่ส่งกลับจะไม่ถูกต้องใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
898446 คุณได้รับข้อผิดพลาด "Stop 0x000000CA" เมื่อคุณใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SCSI สองตัวบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
898465 สมาชิก ScsiStatus ของโครงสร้าง SCSI_PASS_THROUGH ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานะข้อผิดพลาดบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
898544 การแก้ไข: คุณไม่สามารถเขียนซีดีหรือดีวีดีบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
898620 การแก้ไข: ไม่มีการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลความล้มเหลว หลังจากข้อผิดพลาดร้ายแรงของระบบเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
899415 โปรแกรมควบคุมที่เก็บข้อมูล Storport อาจประมวลผลเพจสอบถาม 83 อย่างไม่ถูกต้อง เมื่อโปรแกรมควบคุมตรวจสอบหาอุปกรณ์ใหม่ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
899419 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงัก เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน SCardControl ในการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากไปยังตัวอ่านสมาร์ทการ์ด USB ซึ่งอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
900713 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด nonmaskable interrupt (NMI) เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมชิปเซ็ตใหม่ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
901103 การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาด ERROR_INVALID_FUNCTION เมื่อคุณพยายามเรียกใช้ฟังก์ชัน PrepareTape ใน Windows Server 2003 Platform Software Development Kit (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
901105 การทำงาน High Definition audio ของ Intel จบการทำงานกะทันหันใน Windows Server 2003 Service Pack 1หรือ Windows XP Professional x64 Editionโปรแกรมควบคุม
901371 โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IBM Tivoli Storage Manager ไม่โหลด เมื่อมีการใช้โปรแกรมนี้ร่วมกับโปรแกรมควบคุม Storport บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
902837 โปรแกรมการจัดการดิสก์อาจหยุดการตอบสนอง เมื่อคุณใช้โปรแกรมดังกล่าวขยายขนาดจำนวนหน่วยทางลอจิคัล บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
902853 การดำเนินการคืนค่าที่ไม่จำเป็นอาจเริ่มขึ้นในกลุ่ม RAID เมื่อคุณตั้งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP ให้อยู่ในสถานะไฮเบอร์เนต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
903081 โปรแกรมควบคุมที่เก็บข้อมูล Storport ที่ปรับปรุงแล้ว (รุ่น 5.2.3790.2497) พร้อมใช้งานสำหรับ Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
903239 ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการกำหนดค่าทรัพยากร Pci.sys ทำให้เกิดข้อผิดพลาดใน Windows Server 2003 SP1 หรือใน Windows Server 2003 รุ่น x64: "Stop 0x0000007B" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
904412 อุปกรณ์ SBP-2 ไม่ทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
905205 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "STOP: 0x000000D1" คอมพิวเตอร์อาจหยุดตอบสนอง และข้อมูลอาจได้รับความเสียหาย หลังจากที่คุณได้ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนซึ่งได้มีการอธิบายไว้ในบทความ 835166 ของ Microsoft Knowledge Base บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
905684 การปรับปรุงที่พร้อมให้ใช้งานได้เพิ่มการสนับสนุนสำหรับซิพไดรฟ์แบบพอร์ตขนานใน Windows XP Professional x64 Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
907418 อุปกรณ์เทปสำรองข้อมูลทำงานช้า หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 หรือโปรแกรมแก้ไขด่วน 873422 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
908980 โปรแกรมควบคุมที่เก็บข้อมูล Storport ตรวจไม่พบอุปกรณ์ที่เปลี่ยนใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
909539 ตัวอ่านสมาร์ทการ์ด USB ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
910621 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ 'การทดสอบความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์' บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium: "Stop 0x0000009C" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
912229 คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดที่ทำให้รับบหยุดชะงัก เมื่อคุณสแกนหาการเปลี่ยนแปลงของฮาร์ดแวร์ หลังจาก Snapshot ของ LUN ถูกสร้างขึ้นใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
912593 รหัสเหตุการณ์ 50, 26 หรือ 57 ได้รับการบันทึก เมื่อคุณใช้ HP SecurePath บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
912944 โปรแกรมควบคุมที่เก็บข้อมูล Storport ที่ปรับปรุงแล้ว (รุ่น 5.2.3790.2630) พร้อมใช้งานสำหรับ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
913953 การแก้ไข: ชื่อและหมายเลขของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายอาจถูกตัดทอนลงในรายการบันทึกเหตุการณ์ หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
914028 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หยุดตอบสนอง เมื่อเครื่องพยายามเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
915595 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 ที่กำลังใช้โปรแกรมควบคุมคลาส Microsoft CCID หยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
916048 คุณพบปัญหาเมื่อใช้โปรแกรมควบคุมที่เก็บข้อมูล Storport ของ Microsoft สำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบถอดออกได้ที่มี Host Bus Adapter ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
916531 เกิดปัญหาหน่วยความจำรั่วในกระบวนการ Hbaapi.dll ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
919168 อุปกรณ์ IDE ทำงานในโหมด PIO แทนที่จะเป็นโหมด DMA หลังจากที่คุณปรับปรุงเฟิร์มแวร์สำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
919922 ตัวอ่านสมาร์ทการ์ด Universal Serial Bus ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 อาจไม่ได้ตรวจหาสมาร์ทการ์ด (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
922772 มีการส่งกลับข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน TargetMapping ร่วมกับ HBA API สำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เข้ากันได้กับ MPIO ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
923150 เมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Windows Server 2003 ใหม่ หลังจากที่ใช้อรรถประโยชน์ 'ตัวตรวจสอบโปรแกรมควบคุม' คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงัก: "STOP 0x00000050" หรือ "STOP 0x000000F4" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
923231 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 และมีตัวประมวลผลแบบ dual-core ของ Intel อาจหยุดตอบสนอง เมื่อคุณพยายามดำเนินการใช้คอมพิวเตอร์ต่อหลังออกจากโหมดสแตนด์บาย (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
923695 การติดตั้งล้มเหลวเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
923801 ไม่มีดิสก์ Microsoft Windows Server Multipath I/O (MPIO) หรือ Logical Unit Numbers (LUNs) ที่พร้อมให้ใช้งาน เมื่อคุณใช้ MPIO สำหรับดิสก์ที่แสดงด้วย iScsi Host Bus Adapter (HBA) ใน Microsoft Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
924051 ซอฟต์แวร์การบันทึกดิสก์หยุดการตอบสนอง เมื่อคุณพยายามเขียนดิสก์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
896265 เซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางในฟอเรสต์มีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ถ้าเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางที่ใช้ Windows Server 2003 อยู่ในโหมดการทำข้อมูลให้ตรงกัน PAS (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
896619 กฎ Outlook 2003 อาจไม่ทำงานในโดเมน Windows Server 2003 ถ้ากฎนั้นใช้กับผู้ส่งที่อยู่ในสมุดรายชื่อส่วนกลาง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
896722 ตัวควบคุมโดเมนได้รับตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับวัตถุที่ไม่ตรงกับตัวบอกนั้น จากตัวควบคุมโดเมนบน Windows Server 2003 ที่มีการสร้างวัตถุนั้น (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
898063 เมื่อคุณเปลี่ยนขอบเขตของกลุ่มโดยการใช้คำสั่ง Dsquery และคำสั่ง Dsmod ร่วมกัน ประเภทของกลุ่มทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มการแจกจ่าย หรือกลุ่มความปลอดภัย ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
898613 รายการการควบคุมการเข้าถึงที่ซ้ำกันถูกเพิ่มเข้าไปในบันทึกย่อยที่อยู่ในโซน DNS เมื่อคุณเพิ่มกลุ่มความปลอดภัยลงในรากของโซน DNS ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
902396 ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความเสียหายของฐานข้อมูลที่มี "รหัสเหตุการณ์ 467" อาจถูกบันทึกเป็นระยะในบันทึกเหตุการณ์ 'บริการไดเร็กทอรี' บนตัวควบคุมโดเมนที่ทำงานบน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
903654 การแก้ไข: กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น และการเอาออกที่ยังไม่ได้ดำเนินการล้มเหลว เมื่อคุณพยายามใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง 'ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Active Directory' ร่วมกับสวิตช์ /forceremoval ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
903720 เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 ไม่สามารถแก้ไขระเบียนทรัพยากร A ใหม่ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
905700 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เซิร์ฟเวอร์ RPC ไม่ว่างพอสำหรับการทำงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์" เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
905701 Windows Storage Server 2003 หยุดตอบสนอง หลังจากที่คุณติดตั้งอรรถประโยชน์ Server Appliance Kit 3.0 และคอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานใหม่ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
906208 เมื่อคุณพยายามที่จะเข้าสู่ระบบโดเมนบน Windows Server 2003 โดยการใช้บัญชีผู้ใช้โดเมน การร้องขอเพื่อเข้าสู่ระบบล้มเหลว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
907868 มีการสร้างการละเมิดการเข้าถึง เมื่อไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Linux พยายามเข้าถึงตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
908865 ตัวให้บริการ WMI DNS อาจสร้างระเบียนทรัพยากร DNS ที่เริ่มด้วย TTL จาก 0 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
909249 บริการ DNS ไม่ได้โหลดโซนทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
909424 โปรแกรมอาจหยุดการตอบสนองในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 หลังจากที่คุณเรียกใช้โปรแกรมดังกล่าวนานประมาณ 8 ชั่วโมง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
910437 เมื่อ Windows Automatic Updates พยายามดาวน์โหลดอัพเดทต่างๆ ให้เครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 หรือ Windows XP จะเกิดความผิดพลาดในการใช้งานขึ้นระบบแบบกระจาย (DS)
911647 โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) บน Secure Sockets Layer (SSL) ไม่ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
912233 การถ่ายโอนโซน DNS ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ BIND DNS และเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ Windows Server 2003 ไม่ทำงาน เมื่อเซิร์ฟเวอร์ BIND DNS ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หลัก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
912706 ความพร้อมใช้งานของ .NET Compact Framework 2.0 Service Pack 1 สำหรับ Windows CE 5.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
913738 การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้น เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือ Dcdiag.exe พร้อมด้วยตัวเลือก /a และ /c บนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
914828 มีการแก้ไขด่วนที่ปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมที่สอบถาม Active Directory เพื่อขอข้อมูลสมาชิกกลุ่มใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Distributed Systems (DS)
914831 กระบวนการ Wmiprvse.exe หยุดลงโดยไม่คาดคิด และมีการบันทึกรหัสเหตุการณ์ 1000 ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
915022 ระเบียน Glue สำหรับระเบียน NS ของโซน อาจไม่ถ่ายโอนไปยังแฟ้ม DNS บนเซิร์ฟเวอร์รอง DNS (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
915335 ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 เริ่มทำงานใหม่โดยไม่คาดคิด และมีการบันทึกเหตุการณ์ 1074 ในบันทึกของระบบของ 'ตัวแสดงเหตุการณ์' (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
917268 คุณอาจไม่สามารถใช้ LDAP บนการเชื่อมต่อ SSL เพื่อเชื่อมต่อไปยังตัวควบคุมโดเมน เมื่อตัวควบคุมโดเมนนั้นกำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
917638 ปัญหาหน่วยความจำรั่วอาจเกิดขึ้นในกระบวนการ Svchost.exe ซึ่งโฮสต์บริการการเข้ารหัสลับใน Microsoft Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
918530 การปรับปรุงแบบไดนามิกของ DNS ทำให้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เริ่มการทำงานใหม่บนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
918763 MSDSS ไม่สามารถทำข้อมูลผู้ใช้ให้ตรงกันแบบย้อนกลับได้ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
919166 ฟังก์ชันสมุดรายชื่อบน Exchange 12 ใช้งานไม่ได้ เมื่อไคลเอ็นต์ Exchange OWA และตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 มีการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการต่างกัน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
919218 ไฟร์วอลล์ที่ทำการตรวจสอบสิ่งที่เตรียมไว้ อาจบล็อกการถ่ายโอนโซนโดยเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
919336 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด ถ้าคุณพยายามที่จะรวมไว้ใน ADAM โดยการใช้บัญชีผู้ใช้ที่ถูกล็อก หรือมีรหัสผ่านที่หมดอายุแล้ว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
919605 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 ซึ่งกำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server หยุดการตอบสนอง เมื่อตัวควบคุมโดเมนไม่ตอบสนองต่อแพคเก็ต Lightweight Directory Access Protocol (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
919648 คุณไม่สามารถใช้ ADFS ในการแยกแอตทริบิวต์ Active Directory แบบไบนารี บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
920162 เหตุการณ์ 5504 ได้รับการบันทึกไว้ เมื่อเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ Windows Server 2003 ได้รับแพคเก็ต ซึ่งประกอบด้วยระเบียนทรัพยากร DNAME (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
920683 MS06-041: ช่องโหว่ใน DNS resolution อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้ระบบแบบกระจาย (DS)
920919 มีการละเมิดการเข้าถึง เมื่อไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Linux พยายามเข้าถึงตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
921240 บางพารามิเตอร์ในสายอักขระแบบสอบถามมีการแยกวิเคราะห์อย่างไม่ถูกต้องในการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ที่ใช้ ADFS (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
921883 MS06-040: ช่องโหว่ใน Server service อาจทำให้เกิดการเรียกใช้งานโค้ดจากระยะไกลระบบแบบกระจาย (DS)
890067 โปรแกรมสำหรับ MS-DOS ไม่ทำงานอย่างที่คาดไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003, Windows XP หรือ Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เลเยอร์การจำลอง
899755 อาจเกิดลักษณะการทำงานของระบบที่ไม่คาดคิดขึ้น เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม 32 บิต บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 รุ่นที่ใช้ Itanium (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เลเยอร์การจำลอง
922931 ฟังก์ชัน QueryDosDevice ดำเนินการได้สำเร็จ แม้ว่าคุณได้ระบุบัฟเฟอร์ที่มีขนาดเล็กซึ่งไม่สามารถเก็บข้อมูลที่ส่งคืนทั้งหมดได้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium หรือรุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เลเยอร์การจำลอง
919256 Windows Event Collector หยุดการตอบสนอง เมื่อโปรแกรมพยายามประมวลผลข้อมูลของบันทึกเหตุการณ์ของระบบบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การบริการเหตุการณ์
886694 ข้อความอีเมลอาจไม่ได้ส่งออกไป เมื่อคุณใช้ตัวเลือก "กรองข้อความที่ไม่ระบุผู้ส่ง" ใน Exchange Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Microsoft Exchange
893617 การเรียกของ RPC ไปยังบริการ NNTP ล้มเหลว บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 และคุณสังเกตพบข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้: "System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005)" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
900719 เมื่อผู้ใช้คลิก "ตอบกลับทั้งหมด" ไม่มีผู้รับที่ต้องการรายใดเลยที่ได้รับข้อความตอบกลับใน Exchange Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
901017 ช่องโหว่ใน Microsoft Collaboration Data Objects อาจทำให้เกิดการเรียกใช้งานโค้ดได้ (Windows) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
905214 Windows Server 2003 อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณเปิดใช้งานการตั้งค่า "การกรองรหัสผู้ส่ง" บนเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP ใน Exchange Server 2003 SP2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
905291 กระบวนการ inetinfo.exe ใช้หน่วยความจำเป็นจำนวนมาก และการใช้หน่วยความจำยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งบริการ SMTP ไม่ตอบสนองใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
910932 การใช้หน่วยความจำอาจเพิ่มขึ้นตามเวลา เมื่อคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 ใช้บริการ SMTP ในการประมวลผลข้อความส่งออกจำนวนมาก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
912341 ข้อความอีเมลที่ส่งออกไปยังบางโดเมนมีการพยายามส่งใหม่จนกระทั่งข้อความเหล่านั้นหมดอายุในระบบ Exchange Server 2003 หรือในระบบ Exchange 2000 Server (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
913893 กระบวนการ Inetinfo.exe ใช้หน่วยความจำเป็นจำนวนมาก เมื่อคุณมีคิวของข้อความอีเมลที่ยาวมาก ซึ่งระบุไปยังโดเมนต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
914103 การแก้ไข: การรับเหตุการณ์ขาออก ที่มีการลงทะเบียนบนเหตุการณ์โพรโทคอล OnBeforeData ถูกทริกเกอร์สองครั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ซึ่งมีการติดตั้งบริการ IIS SMTP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
922035 เครื่องหมายจุดที่ท้ายข้อความถูกเอาออก เมื่อข้อความนั้นถูกส่งไปยังโฟลเดอร์ SMTP Pickup ใน Internet Information Services 6.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
922105 โปรแกรมแก้ไขด่วนมีพร้อมให้ใช้งานเพื่อช่วยให้สามารถใช้ฟังก์ชันการพิสูจน์ทางคอมพิวเตอร์ (Computational Proof) เพื่อขอรับรายการของผู้รับ RFC 2821 จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
919009 การเรียกโทรสารขาเข้าอาจหยุดการตอบสนอง และไม่เสร็จสมบูรณ์ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โทรสาร
891194 รหัสเหตุการณ์: 26 เกิดขึ้นเมื่อคุณออกจากระบบการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ที่มี 'เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์' ซึ่งเปิดใช้งานใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
893374 คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองเป็นระยะเวลาสั้นๆ และเหตุการณ์ 2022 ถูกบันทึกลงในบันทึกของระบบใน Windows Server 2000 SP4 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
896422 MS05-027: ช่องโหว่ใน Server Message Block อาจทำให้เกิดการเรียกใช้งานโค้ดจากระยะไกล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
897574 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงัก หลังจากที่คุณได้ใส่สื่อเข้าไปในอุปกรณ์ดิสก์แบบถอดได้ใน Windows XP, Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
898606 โปรแกรมที่คุณเปิดอาจหยุดการตอบสนองใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
898900 การปรับปรุงพร้อมใช้งานเพื่อสนับสนุนคุณลักษณะการย้อนโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาด DFS Namespaces Client บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
899327 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x23" หลังจากที่คุณได้เอาสายเคเบิลของฟลอปปีไดรฟ์ USB ออกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
900254 คุณต้องตอบข้อความเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อคุณใช้คำสั่ง 'คัดลอก' หรือคำสั่ง 'ย้าย' ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 รุ่นภาษาอิตาลี (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
900617 เหตุการณ์ "ESENT" และ "Groveler" ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ เมื่อคุณใช้คอมโพเนนต์ 'การบริการติดตั้งระยะไกล' ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
900622 การสอบถามแบบอ้างอิง DFS ไม่ได้ส่งกลับชื่อโดเมนแบบเต็มของราก DFS ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ของ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
903651 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Standard Edition คุณไม่สามารถสร้าง DFS Namespace ที่อยู่บนโดเมนได้มากกว่าหนึ่ง Namespace (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
904160 การใช้แฟ้มร่วมกันบนเครือข่ายทำงานช้ากว่าที่คาดไว้ใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
905846 คุณอาจได้รับการอ้างอิง DFS ที่มีรายการของเป้าหมาย DFS แบบสุ่ม การอ้างอิง SYSVOL หรือ NETLOGON แบบสุ่ม หรือพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าลง เมื่อคุณเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใน DFS Namespace บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
905909 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000008e" เป็นบางครั้ง และคอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนองเป็นบางครั้งใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
906099 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003: "STOP 0x0000007E" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
906866 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "STOP 0x00000035 NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS" เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบโดเมน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
907565 แอตทริบิวต์แฟ้มที่ขยายของแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน NFS ซึ่งอยู่บนไดรฟ์ข้อมูล SIS สูญหายไปใน Windows Storage Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
909360 ความเสียหายของแฟ้มอาจเกิดขึ้น เมื่อมีการเรียกใช้การทดสอบการทำงานอย่างเข้มงวด บนไดรฟ์ข้อมูล NTFS ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
910311 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Windows Server 2003: "STOP: 0x00000024 (0x0019033c, 0xf4d7d42c, 0xf4d7d128, 0xf7197421) " (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
910929 เมื่อคุณเรียกใช้ 'ตัวช่วยสร้างรากการรวมข้อมูล DFS' บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบริการแบบคลัสเตอร์และใช้ Windows Server 2003 SP1 เหตุการณ์ 1055 จะถูกบันทึกลงบนโหนดคลัสเตอร์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
911924 เมื่อคุณเปลี่ยนแปลง Microsoft Management Console ใน Windows Storage Server 2003 R2 การเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่ได้รับการบันทึกไว้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
911927 MS06-008: ช่องโหว่ใน WebClient อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
912086 คุณไม่สามารถดำเนินการคัดลอกไปยังพอร์ตอนุกรมที่มีการเปลี่ยนเส้นทางใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
912154 คุณไม่สามารถสร้างรายงานการวินิจฉัยสำหรับการจำลองแบบ DFS ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 R2 ในระหว่างเดือนธันวาคม (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
912392 เมื่อคุณมีไดรฟ์ข้อมูล NTFS-compressed SIS ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "STOP: 0x0000007E (0xC0000006, 0x804E518E, 0xFC938104, 0xFC937E04)" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
912850 การแก้ไข: คุณไม่สามารถเข้าถึงตัวนับประสิทธิภาพการทำงานในรายงานสถานภาพการจำลองแบบของระบบ Distributed File System (DFS) ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
912947 เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุง Volume Shadow Copy Service ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "STOP: 0x00000054 (0x00361595, 0xf12db001, 0x00000000, 0x00000000)" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
913034 อรรถประโยชน์ Chkdsk.exe ระบุและกำหนดค่าตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยใหม่อย่างไม่ถูกต้องใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
913109 ปัญหาที่คุณอาจพบ เมื่อใช้ตัวกรองระบบแฟ้ม SIS ใน Windows Storage Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
913560 บริการ 'การจำลองแบบแฟ้ม' อาจประสบปัญหาหน่วยความจำรั่ว เมื่อคุณใช้ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
913708 เมื่อไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์พยายามใช้รายการการเรียกดูที่จัดเตรียมโดยคอมพิวเตอร์ที่เป็นเบราว์เซอร์หลักซึ่งใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "มีชื่อที่ซ้ำกันอยู่บนเครือข่าย" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
913835 คอมโพเนนต์ของตัวเปลี่ยนเส้นทาง Windows Server 2003 จำกัดจำนวนแฟ้มที่สามารถเปิดได้ในเวลาเดียวกันไว้ที่ 16,383 แม้เมื่อการเชื่อมต่อหลายทางถูกพูลใน DFS (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
914389 MS06-030: ช่องโหว่ใน Server Message Block อาจทำให้เกิดการเพิ่มสิทธิ์ได้ระบบแฟ้ม
915691 การแก้ไข: ระบบหยุดการตอบสนองระหว่างมีการใช้งานดิสก์เป็นอย่างมากในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
916846 การสื่อสารด้วย Server Message Block ระหว่างคอมโพเนนต์ SMB ของไคลเอ็นต์และของเซิร์ฟเวอร์ไม่สมบูรณ์ถ้าการตั้งค่าการลงลายมือชื่อใน SMB ไม่ตรงกันในนโยบายกลุ่มหรือในรีจิสทรีระบบแฟ้ม
917159 MS06-035: ช่องโหว่ใน Server service อาจทำให้เกิดการเรียกใช้งานโค้ดจากระยะไกลระบบแฟ้ม
917315 ผู้ใช้ไม่สามารถย้ายแฟ้มจากโฟลเดอร์หนึ่งไปยังอีกโฟลเดอร์หนึ่งได้ เมื่อทำการเชื่อมต่อกับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใน Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
918245 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 ซึ่งมีการติดตั้ง Microsoft Server for NFS ดังนี้ "STOP 0x0000007E" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
919030 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ เมื่อเปิดเอกสารที่มีการป้องกันในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 บิตเป็นดังนี้ "STOP 0x00000027" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
920335 คุณไม่สามารถสร้างกลุ่มการจำลองแบบสำหรับคอลเลกชันข้อมูล เมื่อรากของไดรฟ์ได้รับการเลือกเป็นแหล่งข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
921478 เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือ Dirquota.exe ใน Windows Server 2003 R2 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "STOP 0x50" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
922002 เซิร์ฟเวอร์สำหรับบริการ NFS หยุดการตอบสนอง และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงัก ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 ซึ่งมีการติดตั้ง Microsoft Services for NFS และ McAfee VirusScan Enterprise 8.0i (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
922582 เมื่อคุณพยายามปรับปรุงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "0x80070002" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
918118 MS07-013: จุดอ่อนใน Microsoft RichEdit อาจทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกลระบบแฟ้ม
332134 อักขระบางตัวจากแบบอักษร End User Defined Character (EUDC) แสดงอย่างไม่ถูกต้องใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)แบบอักษร
908519 MS06-002: ช่องโหว่ในแบบอักษรเว็บแบบฝังตัวอาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้แบบอักษร
903722 กระบวนการ Csrss.exe ใช้หน่วยความจำมากขึ้นเรื่อยๆ ตามเวลา และกระบวนการอื่นๆ อาจไม่เริ่มทำงานใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ฟิวชัน
896424 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft MS05-053: ช่องโหว่ในเอ็นจินการเรนเดอร์กราฟิกอาจทำให้มีการเรียกใช้รหัสได้กราฟิก
901026 ปัญหาหน่วยความจำเสียหายหรือการละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นในโปรแกรมประยุกต์แบบกำหนดเองที่ใช้วัตถุ PrivateFontCollection ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
901150 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x000000ab" เมื่อคุณออกจากเซสชันบริการเทอร์มินัลบนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
904563 คุณไม่สามารถพิมพ์แฟ้ม EMF ที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 GB ใน Windows XP และ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
904779 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หยุดการตอบสนอง และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x000000F4" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
907242 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x000000ab" เมื่อคุณออกจากเซสชันบริการเทอร์มินัลบนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
910289 เมื่อคุณพิมพ์เอกสารในโปรแกรม Word หรือใน PowerPoint บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รุ่น 64 บิต Word หรือ PowerPoint อาจหยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
910362 เมื่อคุณออกจากเซสชันบริการเทอร์มินัลบนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "Stop 0x000000AB SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
911028 เมื่อคุณใช้โปรแกรม 32 บิต ในการพิมพ์เอกสารจาก Microsoft Windows รุ่น 64 บิต คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงัก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
912196 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์พยายามประมวลผลงานพิมพ์ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows 2000: "STOP: 0x00000050 (0xA22E7000,0x00000000,0xA00CDC61,0x00000001)" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
912919 MS06-001: เกิดช่องโหว่ในเอนจินการเรนเดอร์กราฟิกที่อาจยอมให้มีการเรียกใช้โค้ดแบบรีโมทได้กราฟิก
915415 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณใช้เมธอด Image.Save ในการสร้างแฟ้ม GIF ที่มีขนาดใหญ่มากใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP: "System.Runtime.InteropServices.ExternalException: เกิดข้อผิดพลาดทั่วไปใน GDI+" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
916199 Windows XP หยุดการตอบสนอง เมื่อคุณคลิก หรือปรับขนาดหน้าต่าง หรือใน Windows Server 2003 เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์จำนวนมากจากส่วนควบคุม คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงัก: "0x000000F4" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
917587 การแก้ไข: การแมปหน่วยความจำเกิดรั่วไหล เมื่อกระบวนการ 32 บิต ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
918599 การแก้ไข: มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในโปรแกรมประยุกต์สำหรับการวาดรูป เมื่อคุณใช้ลักษณะปากกาบางลักษณะในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
918673 คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x000000ab" ในคอมพิวเตอร์บริการเทอร์มินัลที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 เมื่อไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้บริการเทอร์มินัลออกจากเซสชันบริการเทอร์มินัล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
922858 ภาษาที่ซับซ้อน เช่น แบบอักษร SimSun-ExtB จะมีการพิมพ์เป็นอักขระรูปสี่เหลี่ยมในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
873343 การปรับปรุง MS04-023 สำหรับโปรแกรมวิธีใช้ HTML (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)วิธีใช้
896358 MS05-026: ช่องโหว่ในวิธีใช้ HTML อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)วิธีใช้
922616 MS06-046: ช่องโหว่ในวิธีใช้ HTML อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้วิธีใช้
900245 การแก้ไข: ค่าในเขตข้อมูล ETAG ได้รับการปรับปรุง เมื่อคุณปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ Metabase ใน IIS 6.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0
900342 การแก้ไข: ผู้เขียน IIS 6 Metabase พยายามที่จะสำรองแฟ้ม Metabase.bin อย่างไม่ถูกต้อง เมื่อคุณใช้ Volume Shadow Copy Service ในการสำรอง IIS 6 Metabase (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
900405 การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ปฏิเสธการเข้าถึง" เมื่อคุณพยายามที่จะผนวกแฟ้มที่มีการโฮสต์บน IIS 6 โดยการใช้คำสั่งผนวกที่พร้อมท์ FTP (900405) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
907986 ตัวจัดการ IIS หยุดการตอบสนอง เมื่อคุณปิดกล่องโต้ตอบรักษาความปลอดภัยการสื่อสารใน Windows Server 2003 R2 Release Candidate 0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
909289 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หน่วยความจำไม่เพียงพอ" เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมแบบหลายเธรด ที่ใช้ตัวให้บริการ IIS ADSI ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
910032 การแก้ไข: คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 ซึ่งกำลังเรียกใช้ IIS 6.0 อาจไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลงที่ทำไว้กับแฟ้ม include (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
911822 การแก้ไข: ขั้นตอนตัวทำงานของโปรแกรมประยุกต์อาจใช้หน่วยความจำเป็นจำนวนมากใน Internet Information Services 6.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
913441 การแก้ไข: รายการของแฟ้มส่วนขยายที่เมธอด IisWebService.ListExtensionFiles ส่งกลับอาจไม่สมบูรณ์ใน IIS 6.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
913644 การแก้ไข: กระบวนการ W3wp.exe อาจหยุดการตอบสนองบ่อยครั้ง เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ COM+ ที่อยู่นอกกระบวนการในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
915179 การแก้ไข: คุณลักษณะ 'ดำเนินการต่อ' ของ FTP ล้มเหลว เมื่อคุณพยายามที่จะเริ่มการดาวน์โหลดแฟ้มใหม่ใน IIS 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
916758 การแก้ไข: ผู้เยี่ยมชมพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานช้า เห็นตัวยึดรูปภาพแทนที่จะเป็นแฟ้มรูป หรือได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "HTTP 500.18" เมื่อเรียกดูเว็บไซต์ที่มีการเรียกใช้ IIS 6.0 และมีการเก็บการอนุญาต URL ที่ใช้ XML (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
916833 การแก้ไข: เนื้อหาของเขตข้อมูล Request.ClientCertificate("Certificate") ไม่ถูกต้อง เมื่อมีการโฮสต์เว็บเพจ .asp บน IIS 6.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
916984 การแก้ไข: คุณพบว่ามีการใช้หน่วยความจำในปริมาณมากในกระบวนการ W3wp.exe ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ซึ่งมีการติดตั้ง Internet Information Services (IIS) 6.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
917557 การแก้ไข: คุณอาจพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานช้าลง เมื่อใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows แบบรวม พร้อมกับโพรโทคอลการรับรองความถูกต้องของ Kerberos ใน IIS 6.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
923197 การแก้ไข: ค่าคุณสมบัติจริงของคุณสมบัติหน่วยความจำ อาจแตกต่างจากค่าที่คุณกำหนดด้วยตนเอง เมื่อคุณเปิดใช้งานการนำพูลโปรแกรมประยุกต์กลับมาใช้ใหม่ โดยขึ้นอยู่กับการใช้หน่วยความจำใน IIS 6.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
925342 กระบวนการ W3wp.exe หยุดการตอบสนอง เมื่อไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ส่งคำร้องขอไปยังเว็บเพจที่กำลังทำงานอยู่ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
896269 คุณไม่สามารถหมุนและบันทึกแฟ้มรูปใน Windows Picture and Fax Viewer บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การดำเนินการกับรูป
902390 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงัก เมื่อคุณใช้สแกนเนอร์ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การดำเนินการกับรูป
901190 MS06-009: จุดอ่อนใน Input Method Editor (IME) ภาษาเกาหลีอาจอนุญาตให้มีการยกระดับสิทธิ์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IME
912134 ระบบการจัดการเซิร์ฟเวอร์ของ Intelligent Platform Management Interface ไม่ทำงานใน Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การรายงานข้อมูลระบบ
921306 การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 0x00000050 แบบสุ่ม เมื่อโปรแกรมซอฟต์แวร์ส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งบันทึกเหตุการณ์ WMI ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การรายงานข้อมูลระบบ/การติดตามเหตุการณ์
923711 เหตุการณ์เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์อาจล่าช้า หรือไม่ถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่เข้าถึงข้อมูล BMC (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การรายงานข้อมูลระบบ/การติดตามเหตุการณ์
319440 เกิดความล่าช้าของการเข้าสู่ระบบผ่านการเชื่อมต่อที่ช้า ถ้าไม่มีการให้สิทธิ์การล็อคเฉพาะกรณีสำหรับแฟ้มนโยบายใน Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
826982 แฟ้มรีจิสทรี User.Dat ไม่ได้ถูกแยกออกจากนโยบาย 'โปรไฟล์โควต้า' (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
839551 การตั้งค่า 'นโยบายกลุ่ม' ซึ่งป้องกันการใช้ Internet Connection Firewall ไม่ถูกบังคับใช้ใน Windows XP หรือใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
892496 สคริปต์ 'นโยบายกลุ่ม' จะทำงานบนการเชื่อมโยงที่ล่าช้า แม้ว่าส่วนขยายด้านไคลเอ็นต์ได้รับการกำหนดค่าไม่ให้ทำงานบนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 หรือ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
896683 ผู้ใช้ในโดเมนภายนอกที่เชื่อถือได้ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 แม้ว่าจะมีการเปิดใช้งานการตั้งค่า 'นโยบายกลุ่ม' "อนุญาตนโยบายผู้ใช้แบบข้ามฟอเรสต์ และโปรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขต" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
899017 Windows Server 2003 ไม่สามารถสร้างวัตถุ 'นโยบายกลุ่มการติดตั้งซอฟต์แวร์' สำหรับแฟ้มแพคเกจ Windows Installer 64 บิต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
899409 คุณอาจพบการล่าช้า 20 วินาที เมื่อพยายามเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางโดยการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
911859 เมื่อคุณใช้เครื่องมือ Scwcmd.exe บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "0x80070005 - ปฏิเสธการเข้าถึง" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
913463 การแก้ไข: นโยบายการปรับใช้ซอฟต์แวร์ไม่ทำงานบนตัวควบคุมโดเมนบางตัวที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
915797 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ MMC 3.0: "MMC ตรวจพบข้อผิดพลาดในสแนปอิน" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
919614 ผู้ใช้พบการล่าช้า 11 วินาทีในการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ เมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 ที่กำลังเรียกใช้บริการเทอร์มินัล ใช้โปรไฟล์บังคับ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
302224 เมื่อคุณเพิ่มรายการข้อผิดพลาดของพร็อกซีในตัวแก้ไขวัตถุ 'นโยบายกลุ่ม' รายการนั้นอาจถูกตัดทอนลง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Microsoft Internet Explorer
816506 Internet Explorer หรือ Outlook Express จบการทำงานอย่างกะทันหัน โดยมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นใน Mshtml.dll (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
818898 ระยะห่างตัวอักขระของอักขระภาษาญี่ปุ่นไม่ถูกต้อง เมื่อคุณใช้ช่องว่างแบบเต็มความกว้างในองค์ประกอบ HTML พร้อมด้วยแอตทริบิวต์ระยะห่างของตัวอักษร (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
831845 การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นใน Mshtml.dll เมื่อคุณปิดหน้าต่าง Internet Explorer 6 โดยการใช้สคริปต์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
843518 ส่วนหัวของโฮสต์ไม่ได้รับการปรับปรุงเพื่อแสดงให้เห็นถึงหมายเลขพอร์ตใหม่ใน Internet Explorer เมื่อคุณเปลี่ยนเส้นทางการร้องขอ HTTP ที่มีหมายเลขพอร์ต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
883939 MS05-025: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorer (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
885439 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใน Internet Explorer 6 เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติบนเว็บเพจที่สร้างใน Microsoft Excel (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
886801 การแก้ไข: โปรแกรมที่เรียก Wininet.dll ใช้เวลาในการจบการทำงานนานกว่าที่คุณคิด (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
892049 การแก้ไข: Internet Explorer 6.0 SP1 ไม่ได้แสดงเมนูทางลัดสำหรับตัวควบคุม ActiveX ใน Windows XP Service Pack 2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
893371 Internet Explorer ล้มเหลว ถ้าคุณคลิกปุ่ม หรือเลื่อนมุมมองใน Office InfoPath 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
896156 การแก้ไข: Internet Explorer 6 อาจหยุดการตอบสนอง และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณลบองค์ประกอบ HTML จากเว็บเพจแบบไดนามิก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
896180 เว็บเพจที่ใช้ตัวควบคุม ActiveX ในการแก้ไข DHTML อาจไม่ทำงานอย่างที่คาดไว้ หลังจากที่คุณได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 891781 (MS05-013) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
896688 MS05-052: อัพเดทการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Internet ExplorerInternet Explorer
896727 MS05-038: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorer (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
897166 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ถ้าคุณคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อเปิดฟอร์มใน Internet Explorer 6 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
897168 แฟ้มอาจมีการบันทึกด้วยชื่อแฟ้มที่ไม่ถูกต้อง หรือด้วยชื่อแฟ้มที่ถูกตัดทอน ใน Microsoft Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
899102 Internet Explorer 6 หยุดการตอบสนอง และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดการละเมิดการเข้าถึง เมื่อคุณพยายามดูเว็บเพจที่มีแฟ้ม .jpeg (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
899284 การแก้ไข: มีการละเมิดการเข้าถึงที่ไม่ได้รับการจัดการในแฟ้ม Mshtml.dll เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน IAccessible เพื่อเรียกข้อมูลใน Internet Explorer 6 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
899417 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ปฏิเสธการเข้าถึง" เมื่อคุณใช้เมธอด WWW-Authenticate: Negotiate ของการรับรองความถูกต้อง HTTP ในการเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
899528 ปุ่ม "เปิด" หายไปเมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยง Hypertext Transfer Protocol Secure ใน Microsoft Internet Explorer 6 เพื่อเปิดแฟ้ม Citrix MetaFrame (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
899797 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบหยุดการตอบสนอง เมื่อผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบพยายามเข้าสู่ระบบโดเมนจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
899811 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถอ่านหน่วยความจำได้" เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงเว็บไซต์บางอันใน Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
899812 คุณได้รับข้อผิดพลาด "Internet Explorer พบปัญหาและจำเป็นต้องปิดโปรแกรม" เมื่อคุณใช้ Internet Explorer 6 เพื่อดูเว็บเพจที่โฮสต์ตัวควบคุม ActiveX (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
900732 ตัวเลือก "ไม่ต้องเรียกเลขหมายเพื่อเชื่อมต่อ" ที่คุณกำหนดค่าในนโยบายการดูแลรักษา Internet Explorer ไม่ได้ถูกใช้ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP Professional (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
901116 คุณได้รับข้อผิดพลาด "Microsoft Internet Explorer พบปัญหาและจำเป็นต้องปิดโปรแกรม" เมื่อคุณพยายามเปิดเว็บเพจใน Internet Explorer 6 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
902395 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "HTTP 405" เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติที่เชื่อมโยงไปยังโฟลเดอร์ WebDAV ใน Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
902409 Web Form ไม่ได้ส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ใน Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
904367 ไอคอนอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องใน Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
905297 Internet Explorer 6 อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้เพื่อโหลดหน้าต่างลูก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
905299 Internet Explorer 6 แสดงรูป EMF บางรูปอย่างไม่ถูกต้องใน Windows XP และ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
905498 การแก้ไข: เกิดเหตุการณ์ onbeforeunload ขึ้นเมื่อคุณดูเว็บเพจใน Internet Explorer 6 ในคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 หรือ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
905915 MS05-054: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Internet ExplorerInternet Explorer
906216 ตัวควบคุม ActiveX Dhtmled.ocx ไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็น หลังจากโปรแกรมเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ 'มองเห็นได้' ของตัวควบคุม Dhtmled.ocx (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
906473 การแก้ไข: หน้าต่างใหม่เปิดอยู่เสมอ เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงที่มีเป้าหมายที่ระบุในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ตัวควบคุม WebBrowser ซึ่งมีการโฮสต์ใน Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
908209 Internet Explorer 6 ไม่สามารถใช้โพรโทคอลการรับรองความถูกต้อง Kerberos เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่ใช้พอร์ตแบบไม่เป็นมาตรฐาน ใน Windows XP หรือ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
908233 Microsoft Office InfoPath 2003 อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณคลิกปุ่มคำสั่ง 'ลบ' ซ้ำๆ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
910365 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามเปิดเว็บไซต์เป็นเว็บโฟลเดอร์ใน Microsoft Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
911064 การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้น เมื่อคุณโหลดตัวควบคุม ActiveX ที่จัดสรรหน่วยความจำมากกว่า 4 GB ใน Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
911567 MS06-016: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Outlook ExpressInternet Explorer
912812 MS06-013: อัพเดทการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Internet ExplorerInternet Explorer
914453 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ใช้การเข้ารหัสเป็นกลุ่มหยุดการตอบสนอง เมื่อคุณเข้าถึงโปรแกรมดังกล่าวจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
916281 MS06-021: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Internet ExplorerInternet Explorer
917425 โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้ของ ActiveX ของ Internet Explorer สำหรับ Mshtml.dll (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
917783 การแก้ไข: Internet Explorer ไม่เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ที่ได้รับการแทรกลงในเพจ HTML แบบไดนามิกโดยลักษณะการทำงานแบบไบนารี หลังจากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย MS06-013 แล้ว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
918366 เมื่อคุณเปิดแฟ้ม PDF บนเซิร์ฟเวอร์ HTTPS ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "เพจนี้มีทั้งรายการที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย คุณต้องการแสดงรายการที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
918439 MS06-022: ช่องโหว่ในการเรนเดอร์ภาพ ART อาจยอมให้มีการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้Internet Explorer
918899 MS06-042: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Internet ExplorerInternet Explorer
918915 นโยบาย 'รายการการกำหนดโซนของไซต์' ป้องกันโปรแกรม Internet Explorer ไม่ให้ใช้การตั้งค่าสำหรับการกำหนดค่าโซนอื่นๆ เมื่อมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ 'การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูง' ของ Internet Explorer ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
918956 เมื่อคุณเปิดบานหน้าต่าง 'รายการโปรด' ของ Internet Explorer 6 ใน Windows XP หรือใน Windows Server 2003 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "Iexplore.exe สร้างข้อผิดพลาดขึ้น" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
920681 การแก้ไข: กล่อง 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ' อาจไม่ปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเมื่อคุณดูเว็บเพจใน Internet Explorer 6 ซึ่งมีองค์ประกอบ <iframe> ที่อยู่ในตาราง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
920982 เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้ม .msg ใน Office Outlook 2003 กลับมีหน้าต่างเปิดขึ้นมาใน Microsoft Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
923996 เมื่อคุณดูเว็บเพจที่ใช้วัตถุผุดขึ้นที่กำหนดเอง โปรแกรม Internet Explorer 6 จบการทำงานกะทันหันInternet Explorer
925418 การแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้ Internet Explorer 6 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "ข้อผิดพลาดขณะทำงาน" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
925454 MS06-072: อัพเดทการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Internet ExplorerInternet Explorer
925683 การแก้ไข: ใน Internet Explorer 6 เหตุการณ์ OnChange ในเขตข้อมูลไม่เกิดขึ้น เมื่อคุณเปลี่ยนอักขระ "ß" ไปเป็นอักขระ "ss" หรือเมื่อคุณเปลี่ยนอักขระ "ss" ไปเป็นอักขระ "ß" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
926047 การแก้ไข: กล่อง 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ' ในวัตถุ iframe อาจไม่ปรากฏในตำแหน่งที่ถูกต้องใน Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
922760 MS06-067: อัพเดทการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Internet ExplorerInternet Explorer
928843 MS07-008: จุดอ่อนในตัวควบคุม HTML Help ActiveX อาจทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกลInternet Explorer
928090 MS07-016: อัพเดทการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Internet ExplorerInternet Explorer
890669 ผู้ใช้ที่มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการเทอร์มินัล Windows Server 2003 อาจพบกับการแสดงหน้าจอใหม่ใน Outlook 2003 หรือใน Outlook 2002 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
896900 คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองระหว่างการติดตั้งโหมดข้อความ ถ้าคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
897335 คุณอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพของหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ซึ่งมีการใช้มัลติโปรเซสเซอร์ Intel Pentium 4 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
898792 โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้พร้อมให้บริการสำหรับปัญหารีจิสทรีในเซิร์ฟเวอร์ Dell PowerEdge ที่มีตัวควบคุมดิสก์เฉพาะ และ Windows Server 2003 รุ่นที่ติดตั้งจากโรงงาน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
899325 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงักระหว่างการโหลด I/O จำนวนมาก ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
899343 คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด "Windows ไม่สามารถเริ่มทำงานได้เนื่องจากข้อผิดพลาดระหว่างการเริ่มระบบ RAMDISK" เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ใน Deployment Agent (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
899656 Windows Server 2003 รุ่น x64 รู้จักตัวประมวลผลในคอมพิวเตอร์แบบหลายตัวประมวลผลเพียงบางตัวเท่านั้น (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
899750 การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ERROR_NOACCESS" เมื่อคุณเรียกใช้ฟังก์ชัน LoadLibrary() หรือ LoadLibraryEx() บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
903738 คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้คุณลักษณะ 'การเพิ่มหน่วยความจำขณะที่เครื่องยังเปิดอยู่' (Hot Add Memory) ในการเพิ่ม RAM ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
905890 โปรแกรมอาจทำงานช้ามาก ถ้าการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังโฮมโฟลเดอร์ ของคุณเป็นไปอย่างเชื่องช้าใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
906570 โปรแกรมที่กำหนดเองที่ใช้ฟังก์ชัน RegConnectRegistry ไม่สามารถเข้าถึงรีจิสทรีของคอมพิวเตอร์ระยะไกลใน Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือใน Windows Server 2003 รุ่น x64 ได้อีกต่อไป (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
907317 คุณได้รับข้อความ "Stop 0x00000051 REGISTRY_ERROR" เมื่อโปรไฟล์ผู้ใช้ที่เสียหายถูกโหลดบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
907646 อาจไม่มีการเขียนข้อมูลการแก้ไขจุดบกพร่อง ลงในแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงักบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่น Itanium (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
907723 คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่น x64 อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามทำข้อมูลอุปกรณ์ PCI ให้ตรงกัน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
907724 รูทีน KeRemoveByKeyDeviceQueue() อาจส่งคืนรายการที่ไม่ถูกต้อง ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
907892 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล Intel EM64T อาจหยุดการตอบสนองระหว่างการเริ่มต้นระบบ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
908248 คุณอาจได้รับค่าที่ไม่ถูกต้อง เมื่อคุณพยายามดำเนินการกับจุดลอยตัวภายในไฟเบอร์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
908249 โหนดคลัสเตอร์อาจหยุดการตอบสนอง ถ้าคุณย้ายทรัพยากรคลัสเตอร์จากโหนดหนึ่งไปยังอีกโหนดหนึ่ง หลังจากที่คุณได้ปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 ไปเป็น Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
908522 เครื่องมือ 'ข้อมูลของระบบ' อาจรายงานจำนวนของตัวประมวลผลลอจิคัลที่ไม่ถูกต้องในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
908675 ในระบบแบบหลายตัวประมวลผลที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต CPU 0 ถึงระดับการอ่านค่า "การใช้งาน CPU" ที่ 100 เปอร์เซ็นต์ เร็วกว่า CPU อื่นในระบบ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
908929 การใช้งาน CPU สูงผิดปกติ เมื่อกระบวนการ SAP ใช้โมเดลหน่วยความจำแฟลต SAP ใหม่ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
909613 โปรแกรมก่อนคอมไพล์ 64 บิตทำงานอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อคุณใช้ Windows Compute Cluster Server 2003 ใน Windows Server 2003 รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
909666 การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ได้รับการโหลดในไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ เมื่อคุณปรับใช้ Windows PE จากเซิร์ฟเวอร์ RIS ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
910048 ระบบปฏิบัติการหยุดการตอบสนอง เมื่อคุณเรียกใช้ Windows Server 2003 SP1 ในสภาพแวดล้อม VMware (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
910835 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Windows Server 2003: "Stop 0x0000000A (0x00000806, 0x00000002, 0x00000000, 0x804fd3aa) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
911989 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เมื่อคุณเพิ่มหรือเอาผู้ใช้จำนวนมากออกอยู่บ่อยๆ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1: "มีทรัพยากรในเครื่องไม่เพียงพอที่จะทำให้การดำเนินการนี้เสร็จสมบูรณ์" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
912364 เมื่อมีความผิดปกติของฮาร์ดแวร์เกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows รุ่น x64 คุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงัก และไม่มีการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
913327 เมื่อคุณพยายามสร้างการเชื่อมต่อระยะไกลกับรีจิสทรีของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
913383 คำสั่ง "SAC id" ระบุตัวประมวลผล EM64T ว่าเป็นตัวประมวลผล AMD64 อย่างไม่ถูกต้องใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
913698 เนื้อหารีจิสทรีไม่ได้รับการปรับปรุง จนกระทั่งผู้ใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 โดยตรง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
914784 Microsoft Security Advisory: ปรับปรุงเพื่อเพิ่มการป้องกันโปรแกรมปรับปรุงเคอร์เนล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
916467 สนับสนุนตัวประมวลผลสำหรับรุ่น Itanium ที่ใช้แคชคำสั่งขนาดใหญ่ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
916995 คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่น x64 อาจหยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
917107 หน่วยความจำเกิดรั่วไหลในบริการ Shell Hardware Detection เมื่อคุณสร้างหรือลบ Shadow Copy ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
917909 เมื่อคุณเรียกใช้ Microsoft Windows Server 2003 ในขณะที่มีการโหลดจำนวนมาก Windows จะหยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
918844 โปรแกรมแก้ไขด่วนที่พร้อมใช้งานเพิ่มการสนับสนุน RAM มากถึง 2 เทราไบต์ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
919341 โปรแกรมที่ใช้การจัดการข้อผิดพลาดอาจหยุดการตอบสนองเป็นเวลาหลายวินาทีใน Microsoft Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
919385 คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium และซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ เช่น SAP R/3, Oracle SQL หรือ SQL Server อาจหยุดการตอบสนองเป็นบางครั้ง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
919807 คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 ไม่สามารถโหลดรีจิสทรีไฮฟ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 32 MB (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
920739 คุณอาจพบว่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบลดลงเมื่อคุณคัดลอกแฟ้มที่ใหญ่กว่า 500 เมกะไบต์ใน Windows Server 2003 SP1 หรือใน Windows Server 2003 SP2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
923052 ข้อมูลสแตกของตัวประมวลผลบางประเภทไม่ถูกต้องในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
923162 โปรแกรมที่มีข้อผิดพลาดจำนวนมากอาจทำงานช้ามากในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
923199 Windows อาจหยุดการตอบสนองระหว่างกระบวนการเริ่มต้นระบบในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium พร้อม SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
923841 คอมพิวเตอร์อาจเริ่มการทำงานใหม่อย่างช้าๆ หลังจากระบบล้มเหลวใน Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
924848 คอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามเริ่ม Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium ในโหมดแก้จุดบกพร่อง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
924867 โปรแกรมต่างๆ ที่จำกัดขนาดสแตกที่ 2,048 ไบต์อาจไม่ทำงานหลังจากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 917422 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
925259 เมื่อมีการรายงานเหตุการณ์ 'การเขียนล่าช้าล้มเหลว' ใน Windows Server 2003 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "Stop 0x00000019 - BAD_POOL_HEADER" หรือ "Stop 0xCD PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
925844 เมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 กำลังทำงานภายใต้ปัญหา มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "STOP 0x00000051 REGISTRY_ERROR" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
926406 โปรแกรมติดตั้งทำงานไม่เสร็จสิ้น เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows ในคอมพิวเตอร์ที่มี Windows PE รุ่นภาษาญี่ปุ่น ติดตั้งอยู่ด้วย (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
912354 คุณอาจประสบปัญหาหน่วยความจำที่เป็นไบต์ส่วนตัวของระบบรั่ว ในกระบวนการ Winlogon.exe บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การออกสิทธิ์การใช้งาน
917454 กล่อง "คำต่อท้ายชื่อเฉพาะ" ไม่พร้อมใช้งาน เมื่อคุณพยายามตั้งค่า 'ผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองแบบเอกเทศ' ใน Windows Server 2003 รุ่นภาษาจีนแบบดั้งเดิม (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การแปลภาษา
901205 คุณได้รับข้อผิดพลาด "ไม่สามารถค้นหา BOMSNAP.DLL" เมื่อคุณเลือกตัวเลือก "การกำหนดค่าปกติสำหรับเซิร์ฟเวอร์เครื่องแรก" ใน Windows Server 2003 รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การจัดการ
907265 การปรับปรุง MMC 3.0 พร้อมใช้งานสำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การจัดการ
830953 การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Message Queuing 3.0 และการติดตามการวินิจฉัย อาจหยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การจัดคิวข้อความ
897688 คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนอง และคุณได้รับข้อผิดพลาด PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50) เมื่อ Message Queuing 3.0 เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การจัดคิวข้อความ
898618 การแก้ไข: ข่าวสารเกี่ยวกับทรานแซคชันที่ระบุในคิวที่ไม่มีอยู่ยังคงอยู่ในคิวขาออก ใน Message Queuing 3.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การจัดคิวข้อความ
899470 การแก้ไข: Message Queuing 3.0 อาจทำให้เกิดปริมาณการใช้เครือข่ายมากเกิน เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่อยู่ในสถานะออฟไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การจัดคิวข้อความ
902951 การแก้ไข: ข้อความของ Message Queuing 3.0 อาจไม่มีการรับ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การจัดคิวข้อความ
908926 การแก้ไข: คุณอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานลดลงใน Message Queuing 3.0 เมื่อคุณส่งข้อความไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องที่มีการเรียกใช้ Message Queuing 3.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การจัดคิวข้อความ
916133 การแก้ไข: หน่วยความจำที่รั่วไหลทำให้บริการ Downlevel (Mqdssrv.exe) ของ Message Queuing 3.0 ล้มเหลว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การจัดคิวข้อความ
916699 ข้อความอาจไม่ได้ส่งออกไป เมื่อคุณใช้โพรโทคอล HTTP เพื่อส่งข้อความไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Message Queuing 3.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การจัดคิวข้อความ
890046 MS05-032: ช่องโหว่ใน Microsoft Agent อาจทำให้เกิดการลวงให้ผู้รับเข้าใจผิด (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)MS Agent
920213 MS06-068: จุดอ่อนใน Microsoft Agent อาจทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกลMS Agent
912570 โปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้หน่วยความจำปริมาณมากอาจไม่ทำงาน หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)MUI
899271 โปรแกรมควบคุม USB Video Class (UVC) ที่มีการปรับปรุงสำหรับ Windows XP Service Pack 2 พร้อมใช้งานแล้ว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)มัลติมีเดีย
904706 MS05-050: ช่องโหว่ใน DirectShow อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)มัลติมีเดีย
921401 หน่วยความจำพูลที่ไม่สามารถทำเพจได้เกิดรั่วไหล เมื่อคุณเก็บข้อความเฉพาะ MIDI SYSEx ใน Windows XP หรือ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)มัลติมีเดีย
925752 ถ้าคุณออกจากโปรแกรมในขณะที่โปรแกรมกำลังเล่นแฟ้มเสียงใน Windows Server 2003 โปรแกรมดังกล่าวจะหยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)มัลติมีเดีย
925475 คุณไม่สามารถสร้างไดรฟ์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 เทราไบต์ และไดรฟ์ข้อมูลที่ขนาดเล็กกว่า 2.4 เทราไบต์ ใน Windows Unified Data Storage Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)NAS
925624 ปุ่ม 'ขั้นสูง' ไม่ปรากฏในกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติ' ของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 R2 รุ่นภาษาสเปน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)NAS
887190 เมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้คำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 ผลลัพธ์จากคำสั่งได้เขียนทับบรรทัดคำสั่งที่คุณเรียกใช้ และจะไม่มีการสร้างอักขระบรรทัดใหม่หลังจากที่คุณกดแป้น ENTER (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
892847 การแก้ไข: IIS 6.0 รวมเข้ากับพอร์ตอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อมีการเพิ่มที่อยู่ IP ลงในรายการที่รวม IP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
893756 MS05-040: ช่องโหว่ในบริการ Telephony อาจทำให้เกิดการเรียกใช้งานโค้ดจากระยะไกล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
894070 แฟ้ม Afd.sys จะทริกเกอร์ข้อผิดพลาด "Stop 0x000000D1" ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
894081 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การร้องขอหมดเวลา" เมื่อคุณใช้อรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง Ping.exe เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างเซิร์ฟเวอร์ NLB ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
894682 เมื่อคุณกดแป้นฟังก์ชัน หรือแป้น ESC บนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้แฟ้ม Telnet.exe คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ไม่ได้รับค่านำเข้าจากแป้นดังกล่าว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
895120 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Project 2003 Post-Service Pack 1: 11 มีนาคม 2548 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
896063 รหัสเหตุการณ์ 14 ไม่ได้แสดงอยู่ในแฟ้มบันทึกการตรวจสอบ DHCP เมื่อการเช่าโซนสิ้นสุดลง และไคลเอ็นต์อื่นต้องการการเช่าในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
896258 ค่าที่ถูกส่งคืนในเขตข้อมูล TotalBytesFiltered และ TotalBytesCaptured มีจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้มากเมื่อโปรแกรมเรียกใช้เมธอด IStats::GetTotalStatistics ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
896336 คำสั่ง RSH ไม่ยอมรับค่านำเข้าที่ส่งมาจากแฟ้มใน Windows XP Professional Service Pack 2 และ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
896428 MS05-033: ช่องโหว่ในไคลเอ็นต์ Telnet อาจทำให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
896615 ไคลเอ็นต์ DHCP ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 อาจส่ง FQDN ที่ไม่ถูกต้องในแพคเก็ตการร้องขอ DHCP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
897040 โปรแกรมที่ใช้การเชื่อมต่อ PPP สำหรับการเข้าถึงระยะไกลไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ถูกตัดการเชื่อมต่อเมื่อผู้ใช้ออกจากระบบ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
897616 พื้นที่ 'การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน' ไม่ได้ปรากฏในคุณสมบัติของการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ หลังจากที่คุณติดตั้ง Active Directory เพื่อกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 SP1 เป็นตัวควบคุมโดเมน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
897651 ไคลเอ็นต์ VPN ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรภายในได้อีกต่อไป หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ ISA Server 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
897655 บริการ DHCP มีการละเมิดการเข้าถึงแบบสุ่มในบริการ Tcpsvcs.exe บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
898060 การติดตั้งอัปเดทเพื่อรักษาความปลอดภัย MS05-019 หรือ Windows Server 2003 Service Pack 1 อาจทำให้การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวระบบเครือข่าย
898708 การแก้ไข: IIS 6.0 อาจส่งการตอบสนอง "HTTP 100 Continue" ในระหว่างกระแสข้อมูลการตอบสนอง เมื่อคุณส่งการร้องขอ POST ออกไป (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
899148 บางไฟร์วอลล์อาจปฏิเสธการใช้เครือข่ายที่เริ่มจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
899260 Telnet ไม่ได้รับการติดตั้งเมื่อคุณทำการติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือ Windows Server 2003 รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
899479 WINS Manager ส่งกลับเฉพาะบันทึกที่มีส่วนต่อท้าย "1B" ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
899657 Windows Firewall อาจปล่อยแพคเก็ต ICMP ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
899679 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เปลี่ยนชื่อแฟ้มชั่วคราว calloc:File มีอยู่แล้ว" เมื่อคุณพยายามดาวน์โหลดแฟ้มโดยการใช้คำสั่ง FTP GET ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
899742 นโยบายการตรวจสอบสำหรับเหตุการณ์การเข้าสู่ระบบถูกปิดใช้งานหลังจากการเชื่อมต่อเครือข่ายล้มเหลวใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
899900 Windows HTTP Services ไม่อนุญาตให้คุณผนวกหมายเลขพอร์ตเข้ากับชื่อบริการหลักในโปรแกรมหรือบริการ เมื่อคุณใช้การรับรองความถูกต้อง Kerberos ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
900820 คุณไม่สามารถกำหนดค่ารีจิสทรีคีย์ TCPWindowSize จากระยะไกลหลังจากที่ได้ติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 แล้ว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
902113 เมื่อคุณพยายามปิดระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่ใช้การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย NDIS ในการกำหนดค่าการเริ่มระบบ iSCSI คุณจะพบกับข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงัก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
902149 ไคลเอ็นต์ FTP อาจสะท้อนข้อมูลของบัญชีผู้ใช้กลับไปยังหน้าจอใน Windows Server 2003 และ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
902439 คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Telnet ที่กำลังทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
902954 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเตรียมใช้งานสแนปอินได้" เมื่อคุณพยายามดูการสำรองขอบเขต DHCP บนเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
903929 ส่วนควบคุม 'ผู้ดูแลคลัสเตอร์' อาจหยุดการตอบสนอง เมื่อระบุทรัพยากรในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
905414 MS05-045: ช่องโหว่ในตัวจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจอนุญาตให้มีการปฏิเสธบริการ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
905596 การแก้ไข: ตัวช่วยสร้าง 'นโยบายการร้องขอการเชื่อมต่อ' ไม่ได้แสดงแอตทริบิวต์ "สร้างแอตทริบิวต์ของคลาส" ในคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
906278 โมเด็มอนุกรมภายนอก ไม่ได้กลับไปสู่โหมดคำตอบอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อขาเข้าไม่ประสบผลสำเร็จหลังจากที่คุณปิด แล้วเปิดโมเด็มใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
907019 การใช้เครือข่ายถูกขัดจังหวะเมื่อคุณสลับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP Professional x64 Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
907259 คุณไม่สามารถรักษาการเชื่อมต่อไว้ได้นานเกินกว่า 3 ถึง 10 นาทีระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Linux (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
907865 โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ปรับปรุง IPSec Policy Agent พร้อมใช้งานแล้วสำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
908521 Office Outlook 2003 อาจหยุดตอบสนองบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP เนื่องจากปัญหาในเอนจิน RPCระบบเครือข่าย
908739 การแก้ไข: ไคลเอ็นต์ขาเข้าอาจไม่ถูกประมวลผลเมื่อขั้นตอนของตัวทำงานสำหรับพูลโปรแกรมประยุกต์ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ ใน IIS 6.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
908745 คอนเทนเนอร์ NetServices แสดงที่อยู่ IP แทนที่จะเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ Dynamic Host Configuration Protocol ใน 'ไซต์และบริการ Active Directory' (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
909195 คุณอาจไม่ได้รับผลลัพธ์ใดๆ เมื่อคุณทำการค้นหาชื่อที่กรองในเครื่องมือการจัดการ WINS ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
909425 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Windows Server 2003 และใน Windows XP Professional: "ERROR_WINHTTP_CLIENT_AUTH_CERT_NEEDED" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
909665 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007F" ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 ซึ่งเป็นโฮสต์สำหรับคลัสเตอร์สองโหนด (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
910481 โปรแกรมการติดต่อสื่อสารทางเครือข่ายอาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้ Windows Server 2003 ในการนำ Winsock Direct ไปใช้ในสภาพแวดล้อม SAN (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
910625 ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ DHCP มีการเช่าที่ใช้งานอยู่อย่างไม่ถูกต้องในเซิร์ฟเวอร์ DHCP ทั้งสองเครื่อง เมื่อเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่ใช้ Windows Server 2003 ทั้งสองเครื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายย่อยเดียวกัน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
911262 คุณพบว่าประสิทธิภาพการทำงานของระบบช้าลง เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมที่ใช้บริการ WMI ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 หรือ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
911268 บริการ Live Communications Server หยุดการตอบสนองในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
911280 MS06-015: ช่องโหว่ใน Routing and Remote Access อาจยอมให้มีการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลระบบเครือข่าย
911897 แฟ้มใน Windows Server 2003 เสียหายเมื่อคุณพยายามใช้เส้นทาง UNC ภายในเครื่องในการคัดลอกแฟ้ม (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
911910 คุณไม่สามารถรับที่อยู่ IP จากเซิร์ฟเวอร์ DHCP หลังจากที่คุณเปิดการเชื่อมต่อ PPP บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 หรือ Windows รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
912213 ลูกค้า VPN ที่ใช้ L2TP ผ่านอุปกรณ์ NAT ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 ที่กำลังเรียกใช้บริการ 'การกำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกล' (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
912222 Microsoft Windows Server 2003 รุ่น Scalable Networking Pack (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
913184 ไคลเอ็นต์ RPC ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ RPC ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 SP1 ได้ และรหัสเหตุการณ์ 180 ถูกบันทึกไว้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
913409 โปรแกรมที่จัดสรรบล็อกขนาดใหญ่ของหน่วยความจำที่อยู่ติดกันอาจไม่เริ่มการทำงาน หรืออาจล้มเหลวเป็นระยะๆ ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
913446 MS06-007: ช่องโหว่ใน TCP/IP อาจอนุญาตให้มีการปฏิเสธบริการ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
913472 คุณได้รับการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้เครื่องมือ Netsh ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
913522 คุณอาจประสบปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 หรือ Windows Server 2003 SP1 ซึ่งมีการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายมากกว่าหนึ่ง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
913957 การแก้ไข: ข้อผิดพลาด 0x6be อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการเรียกขั้นตอนระยะไกลหลายครั้งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 อย่างรวดเร็ว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
914301 ฟังก์ชัน CoCreateInstance อาจส่งคืนความล้มเหลว HRESULT ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional Service Pack 2 หรือ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
914388 MS06-036: ช่องโหว่ใน DHCP Client Service อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลระบบเครือข่าย
914448 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อไคลเอ็นต์เว็บเบราว์เซอร์ซึ่งอยู่เบื้องหลังไฟร์วอลล์ ISA Server 2004 พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ภายนอกบางไซต์: "ข้อผิดพลาดของพร็อกซี 502" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
914675 การแก้ไข: โฆษณา Systems Management Server (SMS) มีการปรับปรุงเป็นระยะๆ หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
914841 วิธีการลดความซับซ้อนของการสร้างและการดูแลรักษาตัวกรองความปลอดภัย Internet Protocol (IPsec) ใน Windows Server 2003 และ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
915104 ไคลเอ็นต์ VPN ที่ใช้ Connection Manager Administration Kit สำหรับหน้าที่การใช้งานเรียกเลขหมายสองครั้งยังคงถูกกักอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
915365 โปรแกรมประยุกต์ที่กระจายหยุดการตอบสนอง หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายล้มเหลวหลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Security Update MS04-031 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
915458 ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่ใช้ Windows Server 2003 สูญเสียการเชื่อมต่อเครือข่าย เมื่อไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวพยายามที่จะต่ออายุที่อยู่ IP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
916508 การรั่วไหลเกิดขึ้นในแฟ้ม Netbt.sys ในเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2003 ที่มีการเชื่อมต่อ NetBT จำนวนมาก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
916852 แพคเก็ต TCP จะถูกส่งต่อไป ถ้าแพคเก็ตตอบรับ TCP ล่าช้าเป็นเวลานานกว่า 300 มิลลิวินาที ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
917078 อรรถประโยชน์ Netsh.exe ส่งกลับข้อผิดพลาดระดับ 0 อย่างไม่ถูกต้องเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการกำหนดค่า IPsec S2S ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
917114 รหัสข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน Winsock Select ในคอมพิวเตอร์แบบหลายตัวประมวลผลที่ใช้ Windows Server 2003: "WSAENOBUFS (10055)" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
917791 คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 ผ่านทางเซสชัน Telnet (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
917949 การแก้ไข: คุณไม่สามารถจัดการคอมโพเนนต์ COM+ จากระยะไกลได้ หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 หรือ Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
917953 MS06-032: ช่องโหว่ใน TCP/IP อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้ระบบเครือข่าย
918334 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม Win32 ที่ทำให้มีการเรียกใช้ฟังก์ชัน CreateFile จากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ไปยังเซิร์ฟเวอร์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
918564 หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 Scalable Networking Pack ใน Windows Server 2003 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "STOP 0x0000008E" or "STOP: 0x0000003B" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
918689 เกิดปัญหาหน่วยความจำรั่วเมื่อคุณใช้ WinHTTP เพื่อเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์บนการเชื่อมต่อ SSL (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
918837 การจัดการพลังงานของ Windows ถูกปิดใช้งานเมื่อคุณปิดตัวเลือก WakeUp สำหรับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย NDIS ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
919479 Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP) อาจไม่เชื่อมต่อผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณใช้การกำหนดค่าพร็อกซีอัตโนมัติใน Microsoft Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
919948 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 Scalable Networking Pack แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003: "STOP 0x000000D1" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
920155 Windows Explorer เกิดการละเมิดการเข้าถึงแบบสุ่ม และปิดลงเมื่อคุณฟื้นฟูรายการเครือข่ายไร้สายในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
920293 คุณไม่สามารถกำหนดค่าการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่อยู่บนบัสเสมือน ให้ใช้ที่อยู่ IP แบบคงที่ในการปรับใช้ Windows Server 2003 แบบอัตโนมัติ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
921412 RPC ไม่ยอมรับการเชื่อมต่อในเวลาเดียวกันจำนวนมากกว่า 1,234 การเชื่อมต่อ ไปยังส่วนติดต่อที่รอการติดต่ออัตโนมัติในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
922819 MS06-064: ช่องโหว่ใน TCP/IP IPv6 อาจปฏิเสธบริการระบบเครือข่าย
922862 บันทึกการปรับปรุง DNS แบบไดนามิกไม่ได้รับการปรับปรุงหลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ด้วยตนเองในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
922971 IPsec ละเว้นขั้นตอนการตรวจสอบ CRL ในระหว่างการเริ่มต้นเซสชัน IPsec ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
922972 คุณอาจพบว่าเครื่องมีประสิทธิภาพต่ำเมื่อคุณใช้โปรแกรมที่ส่งแพ็คเก็ตข้อมูลขนาดเล็กบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 พร้อม Service Pack 1 หรือ Windows Server 2003 พร้อม Service Pack 2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
923051 การแก้ไข: เว็บไคลเอ็นต์อาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถแสดงเพจได้" เมื่อคุณเรียกใช้ SSL ในโหมดเคอร์เนล ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
923187 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Windows Server 2003 รุ่น x64: "Stop 0x0000003B (c0000005, fffffadca82a63d4, fffffadca35fb4f0, 0)" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
923200 เมื่อคุณพยายามรับข้อมูล TCP ใน Microsoft Windows Server 2003 การเชื่อมต่อ TCP อาจถูกตั้งค่าใหม่ ก่อนที่ข้อมูลทั้งหมดจะถูกประมวลผล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
923339 การแก้ไข: การเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ขาดหายไปบ่อยครั้งเมื่อคุณใช้ IPsec tunnel ผ่านทางอุปกรณ์ NAT ในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
923483 ใบรับรอง 'การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล' ไม่ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในที่เก็บใบรับรอง เมื่อคุณพยายามติดตั้งใบรับรองไคลเอ็นต์โดยการใช้เครื่องมือ Winhttpcertcfg.exe ใน Microsoft Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
923492 คำสั่ง "netsh" เปลี่ยนแปลงค่าตัวเลือก 'ไบต์' เมื่อคุณส่งออก แล้วนำเข้าแฟ้มการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DHCP ใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
923600 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 รุ่นภาษาจีนแบบดั้งเดิม ผลลัพธ์ของคำสั่ง "netsh dhcp server show all" ใช้เครื่องหมายจุดคู่ (:) แทนที่จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับ (=) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
924050 โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Telephony API หยุดการตอบสนอง และคุณไม่สามารถยกเลิกการเชื่อมต่อการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ ในเซิร์ฟเวอร์โทรศัพท์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
924286 การปรับปรุงที่พร้อมใช้งานเพิ่มการสนับสนุนความสามารถของ RDMA บนอีเทอร์เน็ตใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
924703 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Windows Server 2003: "STOP 0x000000D1 (fe320000, 2, 0, b988bc11)DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
925513 รหัสข้อผิดพลาดที่คุณได้รับเมื่อเรียกใช้โปรแกรมเครือข่าย ซึ่งใช้การเชื่อมต่อ Winsock ใน Windows Server 2003: "WSAECONNABORTED (10053)" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
923980 MS06-066: จุดอ่อนใน Client Service อาจทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกลการทำงานของเครือข่าย
926247 MS06-074: จุดอ่อนใน Simple Network Management Protocol (SNMP) อาจทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกลการทำงานของเครือข่าย
895321 การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 0x800706F7 เมื่อคุณทำการเรียกใช้เมธอด COM ที่มีพารามิเตอร์ BSTR (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)OLE
909139 การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้น เมื่อโปรแกรมประยุกต์พยายามยกเลิกการโหลดแฟ้ม Oleaut32.dll ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)OLE
920214 MS06-043: ช่องโหว่ใน Microsoft Windows อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Outlook Express
923694 MS06-076: การปรับปรุงด้านความปลอดภัยสะสมสำหรับ Outlook ExpressOutlook Express
917422 MS06-051: ช่องโหว่ในเคอร์เนลของ Windows อาจมีผลให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลPkgInstaller
917537 MS06-034: ช่องโหว่ใน Internet Information Services ที่ใช้ Active Server Pages อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้PkgInstaller
923414 MS06-063: ช่องโหว่ใน Server Service อาจปฏิเสธบริการPkgInstaller
277222 ระบบอาจไม่เริ่มทำงานในขณะสร้างหน่วยทางลอจิคัลและไดรฟ์ข้อมูลจำนวนมาก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Plug and Play และการจัดการพลังงาน (PnP/PM)
896256 คอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP Service Pack 2 และที่มีการติดตั้งโปรเซสเซอร์หลายตัวที่สนับสนุนคุณสมบัติการจัดการพลังงานอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงPnp/PM
899588 MS05-039: จุดอ่อนใน Plug and Play อาจทำให้มีการรันโค้ดและการเพิ่มสิทธิจากระยะไกลPnp/PM
902839 คอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนองบนหน้าจอ 'หน้าต่างดำเนินการต่อ' เมื่อระบบดำเนินการต่อจากการไฮเบอร์เนต ในกรณีที่คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีตัวประมวลผลสามตัวหรือมากกว่าและใช้ Windows รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Pnp/PM
909095 บางครั้งคอมพิวเตอร์ไม่เข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนตและคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "มีทรัพยากรระบบไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ API ให้เสร็จสมบูรณ์" ใน Windows XP Service Pack 2 ใน Windows XP Tablet PC Edition 2005 หรือใน Windows XP Media Center Edition 2005Pnp/PM
910917 เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบทรี NDS ของ NetWare จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "ความล้มเหลวในการรับรองความถูกต้องของ NetWare" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Pnp/PM
921411 อุปกรณ์ USB ทำงานอย่างไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Intel Chipset Software Installation Utility ใน Windows XP หรือใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Pnp/PM
923425 คุณไม่มีตัวเลือกเพื่อปรับลดรุ่น Hardware Abstraction Layer ที่ตั้งค่าไว้ให้ใช้ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้ขั้นสูงซึ่งมีตัวประมวลผลเดียว เมื่อคุณพยายามที่จะเปลี่ยนชนิดคอมพิวเตอร์โดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Pnp/PM
842304 ประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ช้าลงบนเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
893225 ปัญหาประสิทธิภาพของการพิมพ์ใน Windows XP Service Pack 2 และ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
901377 แผงการแสดงผลของเครื่องพิมพ์ไม่ได้แสดงชื่อเอกสารที่สมบูรณ์ ถ้าชื่อเอกสารเป็นสายอักขระ 'ชุดอักขระแบบหลายไบต์' (Multi-Byte Character Set) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
902066 คุณสมบัติแบบกำหนดเองบางอย่างของเครื่องพิมพ์อาจไม่พร้อมใช้งานใน Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต หรือใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
905518 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์แบบคลัสเตอร์จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
905788 เมื่อคุณพยายามติดตั้ง หรือปรับรุ่นโปรแกรมควบคุมการพิมพ์แบบ non-native ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
906688 หน้าเพิ่มเติมที่มีข้อความข้อผิดพลาดอาจถูกพิมพ์ออกมา เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร Office 2000 ไปยังเครื่องพิมพ์ PostScript ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
906752 คุณไม่สามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์บนโหนดคลัสเตอร์ไปที่คลัสเตอร์ของ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
906952 รหัสเหตุการณ์ 2020 และรหัสเหตุการณ์ 1000 ได้รับการบันทึกไว้ และมีขนาดของรีจิสทรีเกินขีดจำกัด ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการเทอร์มินัลในโหมดเซิร์ฟเวอร์ของโปรแกรมประยุกต์ และ Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
907545 คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" เมื่อคุณพยายามเพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยังคลัสเตอร์ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
908128 เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ลบเครื่องพิมพ์ออกบนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
909906 งานพิมพ์ถูกลบออกโดยที่ยังไม่ได้พิมพ์ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
910907 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม 32 บิต ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
911713 รหัสเหตุการณ์: 20 อาจถูกบันทึกเป็นระยะๆ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 เมื่อคุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
914929 การแก้ไข: เส้นกราฟิกที่พิมพ์ในโหมด HPGL Vector บางกว่าเส้นที่ปรากฏในเอกสาร ถ้าคุณใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ใช้ Unidrv ในโหมดสมุดขนาดเล็ก 2 ขึ้นไป หรือ 6 ขึ้นไป (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
916961 การแก้ไข: คุณพบกับปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าลง เมื่อคุณพยายามพิมพ์ หรือดูคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
917777 ตัวช่วยสร้าง 'เพิ่มเครื่องพิมพ์' หรือกล่องโต้ตอบ 'เครื่องพิมพ์' หยุดการตอบสนอง ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003, Windows XP หรือ Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
919017 เมื่อคุณพยายามพิมพ์เอกสารจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 คุณได้รับการแจ้งเตือนงานพิมพ์ JOB_STATUS_PRINTED แม้ว่าเครื่องพิมพ์จะปิดอยู่ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
921059 เมื่อคุณพยายามพิมพ์เอกสารจากฐานข้อมูล 'ฟอร์ม' โดยการใช้ขนาดกระดาษที่ใหญ่ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 แต่ไม่มีสิ่งใดได้รับการพิมพ์ออกมา (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
924078 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติ' สำหรับเครื่องพิมพ์เครือข่ายในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
924663 งานพิมพ์ใช้เวลาในการพิมพ์จนเสร็จสิ้นนานกว่าที่คุณคิดไว้ สำหรับเซสชันบริการเทอร์มินัลใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
924913 เอกสารที่มีการผสมกันระหว่างแบบอักษรแนวตั้งและแนวนอนพิมพ์ออกมาอย่างไม่ถูกต้องโดยเครื่องพิมพ์ PostScript ใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
903648 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดถ้าคุณพยายามเริ่ม VBScript Engine จากโปรแกรมที่ใช้ Microsoft C++ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)สคริปต์
906092 การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ COM+ และรหัสเหตุการณ์ 4786 เกี่ยวกับ COM+ ทั่วไป จะได้รับการบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)สคริปต์
917344 MS06-023: ช่องโหว่ใน Microsoft JScript อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้สคริปต์
919237 คุณอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานช้า เมื่อคุณดูเว็บเพจที่ใช้ JScript ใน Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)สคริปต์
925753 โปรแกรม VBScript ที่รวมการคำนวณจุดทศนิยมลอยตัวจะทำงานช้ากว่า หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)สคริปต์
835744 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ระบุไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มภายใน" เมื่อคุณเอาผู้ใช้ออกจากกลุ่มที่ใช้นโยบาย 'กลุ่มจำกัด' ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
838065 ชื่อวัตถุในบันทึกความปลอดภัยอาจไม่สัมพันธ์กันใน Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
887578 คุณได้รับข้อความ "ความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ" เมื่อคุณใช้สมาร์ทการ์ดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
892090 การตั้งค่า 'นโยบายกลุ่ม' ไม่ได้ถูกนำไปใช้เมื่อผู้ใช้ใน Kerberos realm ภายนอกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional หรือ Windows 2000 Professional ในโดเมนลูก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
894872 คุณไม่สามารถป้อนอักขระใดๆ ในกล่อง "ชื่อผู้ใช้" และกล่อง "รหัสผ่าน" ในกล่องโต้ตอบ 'เข้าสู่ระบบ' สำหรับ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
896414 สมาชิกของกลุ่มจำกัดอาจถูกเอาออกจากกลุ่ม (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
896687 คุณไม่สามารถให้สิทธิ์ในการถอดรหัสและเข้ารหัสลับแฟ้มที่เข้ารหัสลับแบบ EFS ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP แก่ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของโดเมนอื่นๆ ในฟอเรสต์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
897648 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP Professional x64 Edition: "กระบวนการ Lsass.exe ทำให้เกิดการปิดระบบของคอมพิวเตอร์" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
899029 หน่วยความจำเกิดรั่วไหลหลังจากที่คุณกำหนดค่าการอนุญาต URL ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
899587 MS05-042: ช่องโหว่ใน Kerberos อาจอนุญาตให้มีการปฏิเสธบริการ ทำให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล และการลวงให้ผู้รับเข้าใจผิด (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
902336 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "โดเมนที่ระบุไม่มีอยู่ หรือไม่สามารถติดต่อได้" เมื่อคุณพยายามสร้างการเชื่อมต่อบริการเทอร์มินัลใหม่ไปยังเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
904942 การตรวจสอบความถูกต้องล้มเหลว เมื่อคุณใช้ Outlook หรือ Outlook Express เพื่อลองเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เมลที่ใช้ HTTP หากคุณใช้ Internet Explorer รุ่น 7.0ความปลอดภัย
906381 หลักการความปลอดภัยไม่ปรากฏในที่เก็บตัวจัดการการอนุญาต ของโดเมนลูกที่เชื่อถือได้ซึ่งใช้ Windows Server 2003 หลังจากที่คุณปิด แล้วเปิด Authorization Manager ใหม่ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
906531 เมื่อคุณพยายามเปลี่ยนรหัสผ่านบนระบบปฏิบัติการ Linux ที่ทำงานระหว่างกันในโดเมนของ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "passwd: Ticket หมดอายุจากการเปลี่ยนรหัสผ่าน" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
906736 คุณพบกับความล่าช้าในกระบวนการการรับรองความถูกต้องผู้ใช้ เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมของเซิร์ฟเวอร์ที่มีขนาดใหญ่มากบนสมาชิกโดเมนใน Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
907245 MS05-048: จุดอ่อนใน Microsoft Collaboration Data Objects อาจทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การรักษาความปลอดภัย
907247 คำอธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงบริการ Credential Roaming สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
907524 หน่วยความจำรั่วในกระบวนการ Lsass.exe หลังจากที่คุณกำหนดค่าการมอบหมายที่มีข้อจำกัดใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
908757 คุณพบข้อผิดพลาดในการรับรองความถูกต้องเป็นระยะๆ เมื่อคุณใช้ตัวจัดการการอนุญาตร่วมกับที่เก็บบทบาท ที่ใช้ Active Directory ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
909737 การแก้ไข: ฟังก์ชัน MSChapSrvChangePassword อาจล้มเหลว และส่งคืนรหัสข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
909805 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับเมื่อคุณสร้างกลุ่มโปรแกรมประยุกต์ภายใต้โหนดขอบเขตในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1: "กลุ่มที่มีชื่อ 'application_group_name' มีอยู่แล้ว" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
909924 กระบวนการ Lsass.exe พบปัญหาการใช้หน่วยความจำในปริมาณสูง เมื่อคุณใช้โพรโทคอล SASL ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
910552 การแก้ไข: รหัสผ่านอาจไม่ได้รับการตั้งค่าใหม่อย่างถูกต้อง เมื่อคุณตั้งค่ารหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้โดเมนใหม่ด้วยโปรแกรมบนตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
911185 กระบวนการ Lsass.exe พบข้อผิดพลาด เมื่อคุณใช้การรับรองความถูกต้อง Kerberos ในการเข้าสู่ระบบ MIT realm บนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
913368 คุณไม่สามารถจัดการเซิร์ฟเวอร์ Exchange หลังจากที่คุณใช้ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าความปลอดภัย ในการกำหนดค่านโยบายความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
914061 เหตุการณ์ข้อผิดพลาด 59 และ 32 หลายอินสแตนซ์ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบในเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
914463 WMI ทำให้เกิดเหตุการณ์ความล้มเหลวในการเข้าถึงวัตถุ เมื่อได้มีการนำ SACL ไปใช้กับคีย์ย่อยของรีจิสทรี HKEY_USERS ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP Service Pack 2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
915786 โปรแกรมประยุกต์ที่เปิดใช้งาน Authorization Manager อาจไม่ทำงานหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
917068 เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรในคอมพิวเตอร์แบบหลายตัวประมวลผลที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 การดำเนินการอาจล้มเหลว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
917627 MS06-017: จุดอ่อนใน Microsoft FrontPage 2002 Server Extensions อาจทำให้สามารถใช้สคริปต์ข้ามไซต์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การรักษาความปลอดภัย
918442 การรับรองความถูกต้อง Kerberos ไม่สำเร็จในบริบทความปลอดภัย 'ระบบภายในเครื่อง' เมื่อรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ถูกเปลี่ยนเมื่อเร็วๆ นี้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
919557 คุณได้รับข้อผิดพลาดการรับรองความถูกต้องล่วงหน้า เมื่อคุณใช้แฟ้ม keytab ที่ได้รับการสร้างขึ้นโดยเครื่องมือ Ktpass.exe ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
919578 กระบวนการ Winlogon.exe ใช้ทรัพยากร CPU ส่วนเกิน เมื่อผู้ใช้ใส่สมาร์ทการ์ดใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
919754 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับ เมื่อใช้ตัวจัดการการอนุญาต ใน Windows Server 2003 ซึ่งมีที่เก็บการรับรองความถูกต้องที่ใช้ XML สำหรับบริการเว็บ: "กระบวนการไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มได้ เนื่องจากกำลังมีการใช้แฟ้มดังกล่าวโดยกระบวนการอื่น" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
920183 ไคลเอ็นต์ MIT Kerberos พยายามเข้าสู่ระบบหลายครั้งด้วยคีย์เดียวกัน แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดรหัสผ่านที่ส่งกลับไปยังเวิร์กสเตชัน Windows Server 2003 หรือ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
922706 วิธีการใช้เพจการลงทะเบียนเว็บบริการออกใบรับรองควบคู่กับ Windows Vista (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
922769 บันทึกการตรวจสอบ "รหัสเหตุการณ์ 516" อาจได้รับการบันทึกอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อมีความพยายามในการเข้าถึงไปยังเนมไปป์เกิดขึ้นใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
926255 MS06-075: จุดอ่อนใน Windows อาจอนุญาตให้มีการยกระดับสิทธิ์การรักษาความปลอดภัย
887696 การแก้ไข: คุณพบปัญหาหน่วยความจำรั่วในการใช้โปรแกรมประยุกต์ เมื่อคุณใช้ตัวให้บริการ IIS Active Directory Service Interfaces ในการสืบค้น Metabase ใน Internet Information Services 6.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการ
895261 เขตข้อมูลค่านำเข้าและข้อความไม่ได้รับการจัดอย่างถูกต้องในตัวช่วยสร้างการลงทะเบียนสมัครสมาชิก Wireless Provisioning Services ใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการ
899416 คุณได้รับข้อผิดพลาด "แฟ้มบันทึกเหตุการณ์เกิดความเสียหาย" ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1, Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 หรือ Windows XP Professional x64 Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการ
904714 ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้ Windows Indexing Service เพื่อค้นหาแฟ้มในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการ
875533 เครื่องเสมือน Virtual Server 2005 ไม่สามารถติดต่อกับตัวควบคุม Automated Deployment Services ระหว่างกระบวนการเริ่มต้นการทำงาน Pre-Boot Execution Environment (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
893605 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "IDS_INSTALLFAILED" และการละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นถ้าคุณกำหนดค่าโปรไฟล์บัญชีผู้ใช้ Outlook Express ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP, Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
899182 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "สิทธิ์บน<RegistryKeyName> ไม่ได้รับการเรียงลำดับอย่างถูกต้อง" เมื่อคุณดูสิทธิ์ต่างๆ บนรีจิสทรีคีย์ ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
900336 Sysprep.exe อาจสร้างชื่อคอมพิวเตอร์ที่ซ้ำกัน เมื่อคุณใช้ Sysprep.exe ในการปรับใช้ Windows Server 2003 บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
903085 คุณไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่มี LUN ซึ่งมีการกำหนดให้ในเซสชัน Windows Preinstallation Environment ปัจจุบัน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
905203 ข้อความที่เสียหายปรากฏในหน้าต่าง 'ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้' ในระหว่างการติดตั้ง Windows Server 2003 หรือ Windows XP Professional x64 Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
906425 ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ PXE เริ่มทำงานช้า เมื่อคุณปรับใช้ Windows PE จากเซิร์ฟเวอร์ RIS ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
907011 เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium ซึ่งมีการรวมกับ Windows Server 2003 Service Pack 1 การติดตั้งอาจล้มเหลว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
907639 วิธีการใช้ 'การบริการติดตั้งระยะไกล' (Remote Installation Services:RIS) ในการปรับใช้โหนดคำนวณใน Windows Compute Cluster Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
915352 คุณไม่สามารถติดตั้ง Windows Server 2003 รุ่นภาษาบราซิลหรือภาษารัสเซีย ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวควบคุม SATA RAID (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
916710 การติดตั้งอาจหยุดการตอบสนองระหว่างการติดตั้ง RIS ที่หน้า "จัดเตรียมการตั้งค่าเครือข่าย" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
921376 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Server 2003 รุ่นภาษาสเปน ลงบนแพลตฟอร์ม AMD: "El programa de instalación no puede obtener acceso a los archivos necesarios para continuar" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
925279 วิธีการติดตั้ง Windows Server 2003 รุ่น x64 โดยการใช้ Windows Preinstallation Environment รุ่นที่ใช้ x86 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
908132 หลังจากที่คุณติดตั้งแฟ้มสนับสนุนสำหรับภาษาเอเชียตะวันออกในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 โปรแกรมประยุกต์อาจไม่จัดสรรหน่วยความจำที่เพียงพอ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
895193 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน FrontPage 2002 Server Extensions for Windows Server 2003: 13 เมษายน 2548 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Sharepoint (FPSE)
824995 Windows เริ่มต้นและสิ้นสุดการปรับเวลาตามฤดูกาลอย่างไม่ถูกต้อง ถ้าโซนเวลาถูกกำหนดไว้ที่ (GMT+02:00) ไคโร (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
873376 MS04-034: ช่องโหว่ในโฟลเดอร์ที่บีบอัด (zipped) อาจทำให้เกิดการเรียกใช้งานโค้ดได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
892346 คุณไม่สามารถลาก หรือคัดลอกแฟ้มไปยังไดรฟ์ซีดีในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows XP Service Pack 1 หรือ Windows XP Service Pack 2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
900725 MS05-049: ช่องโหว่ในเชลล์ของ Windows อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
903122 การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้น เมื่อคุณใช้วัตถุ DiskQuotaControl ในกระบวนการหนึ่งหรือมากกว่าในเวลาเดียวกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
903154 การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้น และโปรแกรมจะปิดลงเมื่อคุณย้ายตัวชี้ไปบนชื่อแฟ้มในกล่องโต้ตอบ 'เปิด' 'บันทึก' หรือ 'บันทึกเป็น' ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
903234 การปรับปรุงพร้อมใช้งานเพื่อปรับวิธีที่ไคลเอ็นต์ Shadow Copy จะสามารถเข้าถึง Shadow Copy ใน Windows Server 2003 และใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
904772 กล่องโต้ตอบ 'ตั้งค่าความเกี่ยวข้อง' ในตัวจัดการงานของ Windows ไม่ได้แสดง CPU ที่มีอยู่ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่นภาษาดัทช์ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย หรือภาษาสวีเดน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
905865 ขนาดของชุดทำงานของกระบวนการทั้งหมดในเซสชันส่วนควบคุมอาจถูกตัดออก เมื่อคุณใช้บริการเทอร์มินัลในการเข้าสู่หรือออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
906469 ตัวแปรที่ส่งกลับของสภาพแวดล้อมเส้นทางถูกตัดทอนเหลือ 1,024 ไบต์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
907660 โปรแกรมประยุกต์ 32 บิต อาจไม่สามารถเตรียมใช้งาน และติดตั้งอย่างถูกต้องสำหรับผู้ใช้ใหม่ใน Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
908531 MS06-015: ช่องโหว่ใน Windows Explorer อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดแบบรีโมทได้เชลล์
908536 แถบเลื่อนแนวนอนที่ใช้ในฟอร์มอาจไม่ตอบสนองต่อการควบคุมหรือการทำงานของเมาส์ เมื่อคุณใช้ชุดรูปแบบ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
910322 กระบวนการ Windows Explorer ในเซสชันเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ของ Windows Server 2003 อาจประสบปัญหาการละเมิดการเข้าถึงเมื่อคุณเข้าสู่ระบบของเซสชัน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
910728 การปรับปรุงพร้อมใช้งานเพื่อเอาสัญลักษณ์รูป ดาวพลังงาน ออกจากแท็บ "โปรแกรมรักษาหน้าจอ" ใน Windows Server 2003 และใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
912475 การปรับปรุงการปรับเวลาตามฤดูกาลปี 2549 ของออสเตรเลียสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ใช้ Exchange Server หมดอายุแล้วในตอนนี้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
913419 ไอคอนไดรฟ์แบบกำหนดเองและตัวอักษรชื่อไดรฟ์อาจไม่แสดงในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP Professional x64 Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
913670 การปรับปรุงพร้อมใช้งานเพื่อเอาการปรับปรุง 912475 เกี่ยวกับการปรับเวลาตามฤดูกาลปี 2549 ของออสเตรเลียออก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
916198 คุณประสบปัญหาการละเมิดการเข้าถึง และเครื่องมือ 'ตัวแสดงการติดตามบริการ' ปิดใช้งานอย่างกะทันหันในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
916452 โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า "โซนเวลา" ไปเป็น "(GMT-05:00) เวลาทางแถบตะวันออก (สหรัฐอเมริกา & แคนาดา)" ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
916453 โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า "โซนเวลา" ไปเป็น "(GMT-06:00) เวลาภาคกลาง (สหรัฐอเมริกา & แคนาดา)" ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
918093 การปรับปรุงโซนเวลาใหม่สำหรับประเทศศรีลังกา (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
921028 โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานเพื่อเปลี่ยนการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับโซนเวลาไคโร (GMT+02:00) ในปี 2006 สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
921398 MS06-045: ช่องโหว่ใน Windows Explorer อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้เชลล์
922297 เมื่อคุณใช้เซสชันบริการเทอร์มินัลเพื่อเข้าถึงฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายในเครื่องที่ถูกเปลี่ยนเส้นทาง ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 คุณอาจเกิดความล่าช้า (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
922599 เมื่อคุณเปลี่ยนแอตทริบิวต์ใดๆ ของแฟ้มใน Windows Explorer แอตทริบิวต์ของที่เก็บถาวรจะถูกล้างออก ถ้าขนาดคลัสเตอร์ไดรฟ์ข้อมูลใหญ่กว่า 4 KB ใน Windows Server 2003 และใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
923191 MS06-057: ช่องโหว่ใน Windows Explorer อาจทำให้เกิดการเรียกใช้งานโค้ดจากระยะไกลเชลล์
924496 MS06-015: ช่องโหว่ใน Windows Object Packager อาจทำให้เกิดการใช้โค้ดจากระยะไกลได้เชลล์
924897 การแก้ไข: คุณอาจพบปัญหากับระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium และมีตัวประมวลผล Dual-Core Intel Itanium 2 Processor 9000 Series (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
928255 MS07-006: จุดอ่อนในเชลล์ของ Windows อาจอนุญาตให้มีการยกระดับสิทธิ์เชลล์
827475 โหมดการบีบอัดฮาร์ดแวร์ถูกปิดใช้งาน เมื่อคุณสำรองข้อมูลไปยังเทปไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 โดยการใช้ NTBackup.exe (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
891957 การปรับปรุงซึ่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ Volume Shadow Copy Service ใน Windows Server 2003 พร้อมใช้งาน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
894090 คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อคุณใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อปิดใช้งานฮาร์ดดิสก์ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
894255 รหัสเหตุการณ์ 133 ถูกบันทึกไว้ใน 'ตัวแสดงเหตุการณ์' ถ้าคุณใช้ Ntbackup.exe พร้อมกับเทปไดรฟ์ Certance Travan ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
898790 จุดเชื่อมต่อไดรฟ์ข้อมูลบนดิสก์ในเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์อาจไม่พร้อมใช้งานเป็นระยะๆ หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
899026 อรรถประโยชน์ 'การสำรอง' อาจไม่คืนค่าข้อมูล เมื่อเส้นทางไปยังตำแหน่งการคืนค่าสำรองมีอักขระมากกว่า 130 ตัว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
899404 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถสร้างแฟ้มสำหรับแผ่นดิสก์การกู้คืนข้อมูลได้" เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมการสำรองบนโหนดแบบพาสซีพ ของเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
899809 การแก้ไข: เมื่อคุณเปิดสแนปอิน 'การจัดการดิสก์' ใน Windows Server 2003 มีการแสดงข้อมูลของไดรฟ์ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
902389 การสำรองข้อมูลที่กำหนดเวลาไว้ไม่ได้ถูกเรียกใช้หลังจากที่คุณจัดกำหนดเวลาการสำรองโดยการใช้ NTBackup.exe ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
907875 รหัสเหตุการณ์ 21 ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณสร้างสำเนาสำรองของสำเนาเงา ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
908911 เมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่มีการใช้ไดนามิกดิสก์ เครื่องคอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
910380 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ Diskpart.exe ใน Windows PE บนเซิร์ฟเวอร์ RIS ที่ใช้ Windows Server 2003: "บริการการจัดการดิสก์ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
911062 Volume Shadow Copy Service (VSS) ที่กำลังทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 อาจเกิดความผิดพลาด เมื่อคุณพยายามเอา Shadow Copy ที่นำเข้าและส่งผ่านได้ออก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
911919 หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงพาร์ติชันในดิสก์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายพื้นที่การจัดเก็บ (Storage Area Network) โฮสต์อื่นที่ใช้ Windows Server 2003 ต้องเริ่มการทำงานใหม่เพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
911962 ฐานข้อมูล 'ที่เก็บแบบถอดได้' รวมถึงรายการพิเศษของสื่อเทป เมื่อคุณจัดเตรียมสื่อเทปเปล่าของใหม่ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
912063 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หยุดการตอบสนองเมื่อคุณทำการสำรองฐานข้อมูล Exchange Server (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
912848 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x00000024" เมื่อคุณใช้โปรแกรมประยุกต์ในการขยายพาร์ติชันในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
913642 คุณไม่สามารถทำการสำรองสถานะของระบบบนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
913648 การปรับปรุง Volume Shadow Copy Service ใหม่พร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้ โดยมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ Volume Shadow Copy Service ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
914678 ตัวจัดการทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์แฟ้มในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 ไม่ได้ส่งการแจ้งเตือนอีเมลไปยังเซิร์ฟเวอร์ SMTP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
915331 ขั้นตอนการสำรองอาจล้มเหลว และเกิดข้อผิดพลาดการหมดเวลาในตัวเขียน Volume Shadow Copy Service (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
916044 ไคลเอ็นต์ Windows 2000 Service Pack 4 ไม่สามารถดูรายการของ Shadow Copy หลังจากที่คุณเรียกใช้เครื่องมือ Chkdsk.exe ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
916860 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ซึ่งใช้การกำหนดค่าการเริ่มระบบ SAN ไม่เริ่มการทำงานใหม่ หลังจากที่คุณเริ่มเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการใช้ระบบปฏิบัติการอื่น (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
917314 ตัวจัดการทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์แฟ้มรายงานว่า งานดังกล่าวไม่ตอบสนองเมื่อคุณเรียกใช้งานจำนวนมากใน Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
921597 เกิดข้อผิดพลาดการตรวจสอบจุดบกพร่อง เมื่อวัตถุฮาร์ดดิสก์หายไป และปรากฏอีกครั้ง เช่นนี้ซ้ำๆ ใน Windows Server 2003: "0x8E" หรือ "0x19" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
922244 คุณไม่สามารถใช้ Virtual Disk Service 1.1 ในการเรียกข้อมูลเส้นทาง MPIO หรือกำหนดนโยบายการแบ่งโหลด MPIO สำหรับ LUNs ในผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ iSCSI ใน Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
922387 การทดสอบความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ของ Windows สำหรับอาร์เรย์ล้มเหลวเมื่อคุณเรียกใช้ Virtual Disk Service 1.1 ใน Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
922529 เมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 ซึ่งมีการติดตั้งตัวกรองย่อยหลายตัว เครื่องคอมพิวเตอร์จะหยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
923076 Windows Server 2003 รุ่นที่มีการปรับปรุงสำหรับเครื่องมือ 'การแบ่งพาร์ติชันดิสก์' พร้อมใช้งานแล้ว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
923554 กระบวนการ Asr_fmt.exe เกิดความผิดพลาดระหว่างการสำรอง 'การกู้คืนระบบโดยอัตโนมัติ' (Automated System Recovery:ASR) ของโหนดคลัสเตอร์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
923557 ผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ VDS ไม่สามารถขอรับวัตถุดิสก์ที่ถูกต้องสำหรับ LUN ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
923628 การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์การสำรองข้อมูลหยุดการตอบสนอง เมื่อคุณทำสำรองข้อมูลที่ใช้ Snapshot ของไดรฟ์ข้อมูลใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
924281 รหัสเหตุการณ์: 271 เกิดขึ้นเมื่อคุณสร้างไดรฟ์ข้อมูลโดยการใช้ 'ตัวช่วยสร้างการเตรียมใช้งานการจัดเก็บข้อมูล' ใน Windows Storage Server 2003: "ไม่สามารถดำเนินการ Plug and Play ให้เสร็จสมบูรณ์ได้" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
925117 เมื่อคุณสร้างรายงาน "แฟ้มโดยเจ้าของ" ในส่วนควบคุมการจัดการ File Server Resource Manager ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดขึ้น" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
811211 คอมพิวเตอร์แบบหลายตัวประมวลผลที่ใช้ Microsoft Windows 2000 Server หรือ Windows Server 2003 อาจหยุดการตอบสนอง และแป้นพิมพ์อาจทำงานอย่างไม่ถูกต้อง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
896679 เซสชันเงาถูกตัดการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์สองเครื่องที่มีการเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
899266 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามวางข้อมูลใน Excel 2003 ในระหว่างเซสชันของบริการเทอร์มินัล: "ไม่สามารถลบข้อมูลในคลิปบอร์ดได้" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
899591 MS05-041: ช่องโหว่ในโพรโทคอลการใช้เดสก์ท็อประยะไกลอาจอนุญาตให้มีการปฏิเสธบริการ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
900090 การจัดคิวการพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการเทอร์มินัล (TS) และใช้ Windows Server 2003 ทำงานช้า เมื่อไคลเอ็นต์ขนาดเล็กสำหรับการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลใช้การเปลี่ยนเส้นทางของเครื่องพิมพ์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
901115 ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์บริการเทอร์มินัล อาจทำเสียงเตือนหลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
905687 เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ในฟอเรสต์ ไม่สามารถขอรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จากเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์ในฟอเรสต์อื่น (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
905888 หน่วยความจำเกิดรั่วไหลในกระบวนการ Wmiprvse.exe เมื่อโปรแกรมเรียกใช้อินสแตนซ์ของฟังก์ชัน "CWin32_TerminalService::ExecQuery" ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
906207 ตัวจัดการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของบริการเทอร์มินัลอาจหยุดการทำงาน เมื่อคุณเพิ่มการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใหม่ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่นภาษาโปรตุเกสแบบบราซิล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
908011 คุณไม่สามารถใช้การตั้งค่า 'นโยบายกลุ่ม' ในการตั้งค่าโปรไฟล์บังคับที่เหมือนกันสำหรับผู้ใช้บริการเทอร์มินัลทั้งหมดใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
910088 เครื่องมือ 'การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์' อาจจบการทำงานอย่างกะทันหัน หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 ลงบนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
911288 ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ไม่ได้รับ Per Device CAL แบบถาวรจากเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
911913 วิธีการเปลี่ยนเส้นทางเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของไคลเอ็นต์ 'บริการเทอร์มินัล' ไปยังเซสชันเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
913948 ฟังก์ชันการเปลี่ยนเส้นทางเซสชันทำงานอย่างอย่างไม่ถูกต้องในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่มีการเปิดใช้งานเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
914539 วัตถุเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ และวัตถุของเซสชันเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์สำหรับเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2003 ไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้ 'การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน' ในคอมพิวเตอร์ระยะไกล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
915947 คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 เมื่อตัวควบคุม ActiveX ในการเชื่อมต่อเว็บของเดสก์ท็อประยะไกลมีความละเอียดของหน้าจอมากกว่า 1600 x 1200 พิกเซลในไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
916667 โปรแกรม IBM DB2 หยุดการตอบสนองในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่กำลังเรียกใช้บริการเทอร์มินัล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
917046 การแก้ไข: คุณไม่สามารถทำการเชื่อมต่อใหม่ระหว่างไคลเอ็นต์ Citrix ICA กับอินสแตนซ์ของ Citrix Presentation Server ที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
918679 คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 เมื่อความละเอียดของหน้าจอสำหรับตัวควบคุม ActiveX ในการเชื่อมต่อเดสก์ท็อปเว็บมีมากกว่า 1600 x 1200 พิกเซล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
923035 เมื่อไคลเอ็นต์ของบริการเทอร์มินัลออกจากระบบเซสชันบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop ดังนี้ "Stop 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
922508 Terminal Servers ไม่พบเซิร์ฟเวอร์ใบอนุญาตเมื่อคุณใช้การตั้งค่านโยบาย "Use the specified Terminal Server license servers" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Terminal Server
920685 MS06-053: ช่องโหว่ในบริการการทำดัชนีอาจทำให้เกิดการใช้สคริปต์ข้ามไซต์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
896667 คุณอาจไม่สามารถเปิดโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ส่วนควบคุมในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ผู้ใช้
907966 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 มีปัญหา และเกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้ "STOP: 0x0000008E" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ผู้ใช้
911021 ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม 32 บิตในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต หรือ Windows XP Professional x64 Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ผู้ใช้
917709 แถบภาษาหายไปจากหน้าจอเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมในโหมดเต็มหน้าจอ ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ผู้ใช้
917910 รูปแบบแป้นพิมพ์ IME ของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์แตกต่างจากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 จากระยะไกล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ผู้ใช้
918120 เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "STOP 0x000000C2 0x00000007, 0x00001163, 0x42040001, 0x88990be8" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ผู้ใช้
918184 แถบภาษาของ Windows ปิดลงอย่างกะทันหันเมื่อคุณเริ่มโปรแกรมประยุกต์ที่เผยแพร่ Citrix Presentation Server ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 ซึ่งมีการเรียกใช้บริการเทอร์มินัล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ผู้ใช้
920192 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในกระบวนการ win32k!xxxMenuWindowProc+b4f ใน Windows Server 2003 หรือ Windows XP: "Stop 0x0000008e" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ผู้ใช้
921484 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม Common Gateway Interface ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Internet Information Services 6.0: "HTTP 502.2 - เกิดข้อผิดพลาดในโปรแกรมประยุกต์ CGI" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ผู้ใช้
923630 เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หยุดการตอบสนองต่อการร้องขอการเชื่อมต่อใหม่ และหน้าต่างเข้าสู่ระบบไม่ปรากฏขึ้นมา (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ผู้ใช้
925486 MS06-055: ช่องโหว่ใน Vector Markup Language อาจยอมให้มีการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลVML
929969 MS07-004: จุดอ่อนใน Vector Markup Language อาจทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกลVML
898715 การปรับปรุงของ Windows Installer 3.1 พร้อมใช้งานแล้วสำหรับ Windows Server 2003 SP1 และ Windows XP รุ่น 64 บิต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Microsoft Windows Installer
900730 คุณสมบัติ PrimaryVolumeSpaceRemaining ไม่ได้รับการตั้งค่าเมื่อคุณใช้โหมดเงียบ เพื่อติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Installer
904023 การแก้ไข: คุณอาจได้รับกล่องข้อความ เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Messenger 5.1 ในโหมดอัตโนมัติ ใน Windows Server 2003 SP1 หรือ Windows XP SP2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Installer
906219 แพคเกจ Windows Installer ติดตั้งไม่ได้ เมื่อคุณใช้ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง PATCH เพื่อติดตั้งแพคเกจใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Installer
906668 การติดตั้งอาจล้มเหลวเมื่อคุณพยายามติดตั้งจุดเชื่อมต่อ SMS บนดิสก์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 เทราไบต์ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Installer
914810 บริการ 'ปรับปรุงอัตโนมัติ' อาจหยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Installer
916089 การแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้ Windows Update เพื่อสแกนหาการปรับปรุงที่ใช้ Windows Installer รวมถึงโปรแกรมปรับปรุงของ Office การใช้งาน CPU อาจสูงถึง 100% สำหรับเวลาที่นานขึ้นWindows Installer
917465 อรรถประโยชน์ Msimsp.exe อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดสแตกในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Installer
921296 ข้อมูลการปรับปรุงของโปรแกรมทั้งหมดจะถูกเอาออก เมื่อคุณใช้เครื่องมือ Msizap.exe เพื่อถอนการติดตั้งโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Installer
924876 เมื่อคุณเริ่มการติดตั้ง Microsoft Windows Installer (MSI) ใน Windows Server 2003 โดยการใช้ Msiexec.exe คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "ข้อผิดพลาด 1303" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Installer
892313 การแก้ไข: การปรับปรุงสำหรับ Windows Media Player 9 Series และ Windows Media Player 10Windows Media
900343 การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "0x80004005 ข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถระบุได้" เมื่อคุณใช้ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ Microsoft MPEG-4 รุ่น 3 บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
912379 การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากคอมไพเลอร์ เมื่อคุณคอมไพล์โครงการ SDK ของ Windows Media Services ที่มีการจัดการ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
917441 การแก้ไข: เซิร์ฟเวอร์ Windows Media Services 9 Series ลงทะเบียนรหัสสถานะ 408 รหัส แทนที่จะเป็นรหัสสถานะ 200 ที่คาดไว้สำหรับระบบไคลเอ็นต์เคลื่อนที่บางระบบ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
917734 MS06-024: ช่องโหว่ใน Windows Media Player อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้Windows Media
917821 การแก้ไข: ตัวแปลงสัญญาณ Windows Media Audio 9 Voice มีการรั่วไหลของจำนวนการติดตามของหน่วยความจำในระหว่างกระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัส (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
918886 การแก้ไข: กล่องโต้ตอบการรายงานข้อผิดพลาดของ Windows อาจปรากฏขึ้นมา หรือหน้าต่าง Windows Media Player 10 อาจหายไปอย่างกะทันหัน เมื่อคุณโอนเนื้อหาจากที่เก็บแบบออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
920140 คุณลักษณะใหม่พร้อมใช้งานแล้วสำหรับ Windows Media Services 9 Series ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถปิดใช้งาน Forward Error Correction (FEC) สำหรับกระแสข้อมูลแบบหลายผู้รับ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
921108 การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามแก้ไขแฟ้มบางแฟ้มของ Windows Media โดยการใช้ Windows Media File Editor หรือโปรแกรมประยุกต์การแก้ไขสื่อที่ทำงานบน Windows Media Format SDK (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
921134 การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เป็นโฮสต์อาจปิดการทำงานลงอย่างกะทันหัน เมื่อโปรแกรมเปิดเว็บเพจที่มีตัวควบคุม ActiveX ที่ฝังตัวอยู่ของ Windows Media Player (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
922814 การแก้ไข: เมื่อคุณพยายามคัดลอกเนื้อหาที่ต้องมีการซื้อ หรือเนื้อหาสำหรับสมาชิก จากบริการออนไลน์บนอุปกรณ์ PlaysForSure มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "0xC00D10BC - Windows Media Player ไม่สามารถทำข้อมูลแฟ้มให้ตรงกัน เนื่องจากอุปกรณ์ต้องได้รับการปรับปรุง" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
923641 การแก้ไข: เมื่อคุณขยาย "จุดการประกาศ" ในสแนปอิน Windows Media Services 9 Series MMC หลังจากคุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 R2 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "MMC ตรวจพบข้อผิดพลาดในสแนปอิน" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
924075 MS06-078: จุดอ่อนใน Microsoft Media Format อาจทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
888086 WMI อาจส่งกลับค่า 98 เปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่คุณสอบถามคุณสมบัติ LoadPercentage ใน Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Management Instrumentation (WMI)
899095 ข้อผิดพลาด "0x8004101D (WBEM_E_UNEXPECTED)" เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเรียกใช้แบบสอบถาม WMI ในคอมพิวเตอร์แบบหลายตัวประมวลผลที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
902346 การแก้ไข: เมื่อคุณใช้แบบสอบถาม Windows Management Instrumentation (WMI) ในการลงทะเบียนเหตุการณ์ WMI ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "0x80041032" และ "0x80041003" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
903931 คลาส Windows Management Instrumentation Win32_ServerSession ส่งกลับอินสแตนซ์เซสชันของเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ถูกต้องในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
906868 คลาส "Win32_OperatingSystem WMI" อาจแสดงค่าที่ไม่ถูกต้องของพารามิเตอร์ TotalVirtualMemorySize หรือพารามิเตอร์ FreeVirtualMemory ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
907510 เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามกับผู้ให้บริการ 'การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน WMI' มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Windows Server 2003 ดังนี้ "WBEM_E_FAILED (0x80041001)" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
913096 คุณได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม WMI กับผู้ให้บริการเคอร์เนล Windows Driver Model ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
913538 วัตถุตัวแจงนับ WMI ถูกยกเลิกก่อนที่ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์จะเสร็จสิ้นการใช้วัตถุตัวแจงนับดังกล่าวในไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
915940 เมื่อคุณเริ่ม MOM 2005 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 กระบวนการของ WMI Performance Adapter จะใช้หน่วยความจำและทรัพยากรของ CPU ที่มีอยู่ทั้งหมด (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
919698 ข้อผิดพลาดที่มีรหัสเหตุการณ์ 40 และรหัสข้อผิดพลาด 0x80041002 ใน Windows Server 2003 เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
920606 การติดตั้งที่ไม่สำเร็จของ Office Communications Server 2007 ไม่ได้ถูกเอาออกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
921909 การเก็บรวบรวมผลลัพธ์ของแบบสอบถาม WMI Win32_LogicalDiskToPartition อาจไม่รวมตัวอักษรชื่อไดรฟ์บางตัวใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
923850 ตัวให้บริการรีจิสทรี WMI ไม่ได้ส่งกลับข้อมูลรีจิสทรีที่ถูกต้องของโปรแกรม 32 บิต ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต หรือ Windows XP Professional x64 Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
924779 แอตทริบิวต์ Family ของคลาส WMI Win32_Processor ส่งกลับค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับตัวประมวลผลบางตัวที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
924979 กระบวนการของ WMI Performance Adapter อาจใช้ทรัพยากรของ CPU ที่มีอยู่ใน Windows Server 2003 จนหมด (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
924806 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่หยุดทำงานเมื่อไคลเอ็นต์ออกจากเซสชันของ Terminal Services บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 พร้อม Service Pack 1: "Stop 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)" 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
เซอร์วิสแพ็คนี้ยังรวมการแก้ไขและการปรับปรุงที่มีอยู่ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงที่มีใน Windows Server 2003 SP1 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824721 รายการการปรับปรุงของ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 914962 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 4 ม.ค. 2010 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม